Sunday, August 25, 2013

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Public Administration)

Seaman Nayminthu and May Popa shared Myo Set's photo.

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ အစိုးရက ခ်မွတ္လိုက္တဲ႔ေပၚလစီတစ္ရပ္ကို စံနစ္တက် ဆည္းပူးေလ႔လာထားတဲ႔ ၿပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရက ေပၚလစီတစ္ရပ္ကို သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ (Cabinet) ကေန ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲ႔ဒါကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ သူ႔ဝန္ထမ္းေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါတယ္။အဲ႔လိုဆုိရင္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ရပ္မွာ Policy Making, Implementation ဆုိၿပီးနွစ္ပိုင္းေတြ႔ရမွာပါ။ ေပၚလစီခ်မွတ္မႈအပိုင္း နဲ႔ ေပၚလစီကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္း နွစ္ပိုင္းလံုးသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ တုိင္းၿပည္အနာဂတ္နဲ႔တုိက္ရိုက္ဆုိင္တယ္လို႔ေတာင္ဆုိရမွာပါ။

ေပၚလစီခ်မွတ္ၿခင္းအတြက္အစိုးရဟာ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြရဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြကို စုစည္းရယူရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္ေတြဆုိတာကလဲ ကမာၻအနွံ႔က ပညာေက်ာ္ေတြထုတ္ေဝထားတဲ႔စာတမ္းေတြ၊ ပညာရပ္ေတြကို နွံ႔စပ္ေအာင္ေလ႔လာထားၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးအနုစိပ္သံုးသပ္ ကိုယ႔္တိုင္းၿပည္အတြက္လိုအပ္တဲ႔ အုိင္ဒီယာမ်ိဳးကိုခင္းက်င္းရတာမ်ိဳးပါ။ ဒါဟာ Public Policy Making သေဘာတရားပါ။ ဒီထက္အမ်ားၾကီးမွ အမ်ားၾကီးက်န္ပါေသးတယ္။

ေနာက္ေပၚလစီကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းက်ေတာ႔ ဝန္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္က စကားေၿပာလာပါၿပီ။ အစိုးရရဲ႔ေပၚလစီနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဝန္ထမ္းေတြ ဘယ္လိုနားလည္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္နားလည္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္အလုပ္လုပ္သလဲ ဆုိတဲ႔ အခ်က္ေတြကေန အစိုးရတစ္ရပ္၇ဲ႔ေပၚလစီအေပၚသက္ေရာက္မႈအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြမေကာင္းရင္ေပၚလစီေကာင္းေပမယ္႔မေအာင္ၿမင္တာမ်ိဳးၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမေအာင္ၿမင္ရင္ ဒီအစိုးရအဖြဲ႔ရံႈးနိမ္႔တာပါပဲ။

အခုဦးသိန္းစိန္ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ပါတယ္။ ေအာက္ေၿခဝန္ထမ္းေတြရဲ႔အရည္အေသြးက ဘယ္လိုပါလဲ။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႔အရည္အေသြးၿမွင္႔တင္ေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ လူမႈဘဝ ဖူလံုမႈကို ဂရဳမစိုက္လို႔ကေတာ႔ ေပၚလစီဘယ္ေလာက္ခ်ခ် အေပၚကေၿပာင္း ေအာက္ကမေၿပာင္း ဆုိတာေတြ ၾကားေနရဦးမွာပါ။

ေနာက္ေၿပာရရင္ ၿပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာဆုိတာ စံနစ္တက် သင္ယူဆည္းပူးၾကရတာမ်ိဳးပါ။ ၿမန္မာၿပည္မွာ ရွိတဲ႔ အစိုးရဗ်ဴရုိကေရစီဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဝင္လာတဲ႔အခ်ိန္မွာ အေၾကာေသေလးလံသြားပါတယ္။ ဒီလိုေလးလံမႈဟာ အစုိးရကုန္က်စရိတ္တက္ေစတဲ႔အၿပင္ အစိုးရရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုက်ဆင္းေစပါတယ္။ State Efficiency က်ဆင္းလာေစတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။

ၿမန္မာၿပည္ကတစ္ကယ္႔လက္ေတြ႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ အရည္အေသြးပိုင္းေတြလိုအပ္ခ်က္ ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။အရည္အေသြးပိုင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိတာ မဆန္းပါဘူး။ ၿမွင္႔တင္ေပးဖို႔သာလိုပါတယ္။

ဒီေတာ႔ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာေတြဆုိတာဟာ စံနစ္တက် ဆည္းပူးရပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြဆုိတာ စံနစ္တက်ေလ႔လာၾကပါတယ္။

အခု NLD ကယူလိုက္ရင္ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဘယ္လိုၿဖစ္သြားမွာ၊ အစိုးရဖက္က က်ၿပန္ရင္လဲ ငါတု႔ိကမွ တစ္ကယ္လုပ္ဖူးတာ..ဟုိဖက္က အလကားစသၿဖင္႔ ခဏခဏေတြ႔ရပါတယ္။ ခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ၾကီးေတာင္ၾကီးၿဖိဳမယ္မၾကံၾကပါနဲ႔။ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒီလို အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ စံနစ္တက်တတ္က်ြမ္းသူေတြမ်ိဳးဆက္ၿပတ္ေတာက္ေနပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္ေတြကလဲမသင္လိုက္သလို ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္ေတြကလဲ ဒါေတြကို ဆည္းပူးထားသူ အလြန္မမ်ားႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင္႔ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာေတြဆုိတာ ဆည္းပူးေလ႔လာသင္႔တဲ႔အစားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေလ႔လာထားမွသာလွ်င္ အခုလို ရန္ကုန္ေရၾကီးတဲ႔အခ်ိန္ အစိုးရဟာ ဘယ္လိုလုပ္သင္႔တယ္ဆုိတာကို ခ်က္ၿခင္းအေၿဖရွာႏုိင္မွာၿဖစ္သလို အတုိက္အခံရွဲ ဒိုးအစိုးရကလဲ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္သင္႔ၤေၾကာင္း Urban Planning ရႈေထာင္႔ကေန ေထာက္ၿပႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ (အခုေတာ႔ မေထာက္ၿပႏုိင္ဘဲ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဆဲ ေနၾကပါတယ္။)

ထပ္ေၿပာရရင္ေတာ႔ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရပ္ေတြစံနစ္တက် ဆည္းပူးေလ႔လာခြင္႔ ရွိသင္႔ၤပါၿပီ။အဲ႔လို ေလ႔လာႏုိင္ၾကမွ အဆင္ေၿပမွာပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ တုိင္းၿပည္ တည္ေဆာက္လို႔မရပါ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...