Monday, August 26, 2013

ႏွလံုးသား ဒုိင္ယာယီ (၁၀)
က်ေနာ္ျဖတ္သန္းက်င္လည္ခဲ့ရာ ကရင္နီသမုိင္းႏွင့္ ရုပ္ပံုလႊာမ်ားကုိလည္း ထိေတြ႔ခံစားမိ သေလာက္ ေရးသားရန္ လုိအပ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ႏွလံုးအိမ္တြင္ စဲြမွတ္ေနသည္က ကယားျပည္နယ္ ကယားလူမ်ဳိးဟုသာ သိၾကသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္ ကရင္နီလူမ်ဳိးဟုဆုိလွ်င္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းစြာ သိရွိလိမ့္မည္ဟု မထင္။
ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ေနထုိင္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ကရင္နီသမုိင္းအျပည့္အစံုမဟုတ္ သည့္တုိင္ အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ ယေန႔တုိင္ အမွတ္တရ ရွိေနခဲ့သည္။ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ ကရင္နီလူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ အေျခခံ ရုိးသားၾကသည္။ ဘဝကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းသာ ျဖတ္သန္းလုိၾကသည္။

ကရင္နီမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ဘီစီ-၇၃၉ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဂုိးလီးယားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု သိရသည္။ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ဝိေသသမ်ား ရွိေနသည္။ ၁၈၇၅ ခု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ျဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္တုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရမီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ဖဆပလအစုိးရလက္ထက္တြင္ ကိုယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းႏွင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား လည္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္စာေပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ ကရင္နီမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားကုိ အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေစာဖ်ာမ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္ၾကီး ခူးဘီတူရယ္ ေနထုိင္ေသာ ျမသလဲရြာကို ဖဆပလ လက္နက္ကုိင္ လဲဗီးတပ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ခူဘီတူရယ္ကုိလည္း လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ မခံရပ္နုိင္ေသာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိ႔က ရရာလက္နက္ကုိ စဲြကုိင္ျပီး ခုခံစစ္ကုိ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲၾကသူမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္း ၾကသည္။ တျခားလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ကရင္နီျပည္နယ္ရရွိေရး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး အတြက္တုိက္ပဲြဝင္ေနျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီနုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရန္ ခုခံစစ္ဝင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းသာျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူကုိဆန္႔က်င္သည့္အဖဲြ႔အစည္းဟုလည္း ဆုိရမည္။ ၁၉၉၅ ခု ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အလဲႊသာမေရွာင္သာ နဝတအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၁၆) ခ်က္ကုိ နဝတအစုိးရမွ စတင္ခ်ဳိးေဖာက္ရာမွ စျပီး ၂ ဘက္တပ္မ်ား တုိက္ပဲြျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ အရသာကုိ ျပည္သူလူထု ၃ လျပည့္ေအာင္ပင္ မခံစားလုိက္ရေပ။ တုိင္းလံုးဟိန္း စစ္ဆင္ေရး ႏွင့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္စီမံကိန္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရြာအေတာ္မ်ားမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရသည္။ စုစည္းရြာမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးၾကသည္။ အျပင္ထြက္ခြင့္မျပဳ ေတာင္ယာခုတ္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု အေတာ္ကုိ ဒုကၡေရာက္ကာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယခင္မူကုိ စြန္႔လႊတ္ျပီး ျပည္နယ္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူကုိ လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ စဲြကုိင္ခဲ့ေသာမူကုိ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႔အစည္းၾကီးတခုလည္းျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကုိ ကရင္နီအမ်ဳိးသားေန႔ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းျပီး ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ကုိေတာ့ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ခူးေမာ္ရယ္ (ကရင္နီ သမၼတၾကီး ေသဆံုး)၊ ခူးပလ်ားရယ္ (ကရင္နီ သမၼတၾကီး ေသဆံုး) ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းေလး (ေသဆံုး)၊  ပါတီ ဥကၠဌၾကီး ခူးထဲဘူးထဲ (ေသဆံုး) ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္ (စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) ၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္ႏွင့္ တရားေရး ဝန္ၾကီး အဘ ခြန္းေဆာ္လမြန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း အသားညိဳညိဳ စကားေျပာရာတြင္ ျပတ္သားသည္။ ေမာက္မာေသာ မာနမရွိ။ ရုိးသားျပီး ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ရဲေဘာ္မ်ားကလည္း ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ျပန္လည္ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ စစ္သားေကာင္း ပီသေသာ စိတ္ဓာတ္ပုိင္ရွင္ တဦးလည္းျဖစ္သည္။

အတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္မွာ ပိန္ပိန္ပါးပါး စကားေျပာရာတြင္ နူးညံ့လြန္းသည္။ စာကုိ အလြန္ၾကိဳးစားသူျဖစ္သလုိ ေလ့လာမႈအားေကာင္းသူ အရာရာကုိ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျပီး အလုပ္မ်ားကုိလည္း ေသသပ္စြာ လုပ္ကုိင္နုိင္သည့္  ပုဂၢိဳလ္  တဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားသူ တဦးျဖစ္သည္။

တရားေရးဝန္ၾကီး အဘ ခြန္းေဆာ္လမြန္က ေရွးမွီေနာက္မွီ ပုဂၢိဳလ္  တဦးျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈ တေလွ်ာက္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတကား ၾကည့္သကဲ့သုိ႔ အခန္းႏွင့္အခန္း မရုိးရေအာင္ ရွင္းျပသြန္သင္ဆံုးမတတ္သည္။ ဘာသာတရား ကုိင္းရႈိင္းျပီး ၾကင္နာတတ္ေသာ ႏွလံုးသားပုိင္ရွင္ တေယာက္ဟုလည္း ဆုိရမည္။ ထုိမွာ က်ေနာ္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
(ဆက္ပါဦးမည္)

အုပ္ၾကီးေဖ
၂၅-၈-၂၀၁၃ 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...