Friday, August 2, 2013

ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးထလာေသာ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား


FCလာမည့္ ၈-၈-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္႕ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈႀကီး (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေရာက္ေတာ့မည္။ ရွစ္ေလးလံုးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထူးျခားၿပီး ေခါင္းေဆာင္မရွိသည့္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္သည္။ လူထုတိုက္ပြဲမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေမြး ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္(၂၅)ႏွစ္ ဆိုသည့္ႏွစ္ကာလခရီး၏
လာရာလမ္းဆီသို႔ ျပန္လည္ငဲ့ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈႀကီး၏ အသက္၊ ေသြး၊ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္
ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ အသက္၀င္ရွင္သန္ေနဆဲ၊ ရွစ္ေလးလံုး ပံုရိပ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် လႊင့္ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ခရီးသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေသာ္လည္းသမိုင္း၏ပံုရိပ္မ်ားကို ျခေသၤ့လည္ျပန္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ ဖို႔ လိုပါသည္။ သမိုင္းက ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ခံယူႏိုင္ၾကေစခ်င္သည္။
(၂၅)ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္းပံုရိပ္မ်ားသည္ မ်က္စိတစ္မွိတ္စာမွ်သာ ရွိေနသည့္အလား ယေန့ထိတုိင္ ရွင္သန္ႏိုးႂကြ
ေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မႏၱေလးအလင္းဂ်ာနယ္သည္ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု လူထုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူအခ်ိဳ႕အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍ သူတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ခံစားခ်က္ႏွင္႕အေတြးအျမင္၊ သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို စာဖတ္ပရိသတ္အား လက္ဆင့္ကမ္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

မႏၱေလးအလင္းဂ်ာနယ္
ဦးသိန္းတန္(ႏိုင္/က်ဥ္း)


ရွစ္ေလးလံုးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ 
ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္အဓိက်တာ
ကရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးဘာေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာရသလဲ
ေပါ႔။ တကယ္က ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုဟာမိုးေပၚက်မဟုတ္
ဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သေႏၶတည္လာခဲ့တာ။ ရွစ္ေလးလံုးျဖစ္
ေပၚလာေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ တာ။
၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ အႀကိဳ ေရႊရတုလႈပ္ရွားမႈ ၁၃၅၀ျပည့္
လႈပ္ရွားမႈ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈ၊ ဇူလိုင္(၈) ရက္ေန႔ တက
သသမဂၢအေဆာက္အအံု ဗံုးခြဲမႈစတဲ့ အေရးအခင္းပဋိပကၡေတြျဖစ္
လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဆက္ျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၄-၇၅ ဦး
သန္႔အေရးအခင္းျဖစ္တယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီက ေတာက္ေလွ်ာက္
အာမခံေပးခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားေတာင္သူ လယ္သမားေတြ တစ္
သက္လံုး မဆင္းရဲေစရပါဘူးလို႔ ဆိုတာက အလုပ္မျဖစ္ဘဲဆင္းရဲ
မြဲေတမႈေတြျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေငြစက္ဴေတြ တရားမ၀င္
ေၾကညာၿပီး သိမ္းလိုက္တဲ့ကိစၥ၊ ျပည္သူေတြဆီကေန ဓားျပတိုက္
တဲ့ကိစၥမွာ ျပည္သူလူထုအတြင္းမေက်နပ္မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာ
တာေပါ႔။ ေနာက္မိႈင္းရာျပည့္ အေရးအခင္းေတြ ျဖစ္တယ္။အလုပ္
သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္
ေတြ ဆႏၵျပၾကတဲ့အထဲမွာ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေရတိုက္တယ္၊
ေရခဲေခ်ာင္း ေကၽြးတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအ
တာနဲ႔ ေထာက္ခံမႈမရေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ေခတ္အဆက္ဆက္
မွာ ေက်ာင္းသားေတြက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ေရွ႕တန္းကပါခဲ့ၾက
တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈမရရင္ေတာ့ မေအာင္
ျမင္ဘူး။ခုရွစ္ေလးလံုးေအာင္ျမင္တာကျပည္သူအားလံုးရဲ႕ေထာက္
ခံမႈရရွိခဲ့လို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိခဲ့လို႔ခုလိုေအာင္ျမင္
တာ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈမပါရင္ ကမၻာေပၚရွိ ဘယ္ေတာ္
လွန္ေရးမ်ဳိးမွ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ဘူး။
FC-2
ေတာ္လွန္ေရးက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ေခါင္းေဆာင္
၈.၈.၈၈ လို႔ ဆိုထားေပမယ့္ မႏၲေလးမွာက(၇)ရက္ေန႔ကတည္းက
ရဲနဲ႔ ျပည္သူေတြ သူတို႔ကလိုက္၊ ကိုယ္ကလိုက္ ျဖစ္ေနၾကတာ။ဟံ
သာ၀တီသတင္းစာတိုက္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ေနရာနားမွာ ခဲနဲ႔ထုလိုက္ၾက၊ အဲ
လို စလုပ္ၾကတာ။ ၿပီးေတာ့ လူထုက ေနာက္ရက္မွာ အေျခအေန
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ။ တကယ္တမ္း (၈)ရက္ေန႔က်ေတာ့ ျမ
ေတာင္ေက်ာင္းဘက္ကစၿပီး ထြက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစ်းခ်ဳိနာရီ
စင္ေရွ႕မွာ ရဲကလိုက္တယ္။ ျပည္သူက ျပန္လိုက္တယ္။ အဲလိုျဖစ္
ေနတာ။  မႏၲေလးအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးမွာ
မႏၲေလးသံဃာထုရဲ႕အခန္းက႑ကအင္မတန္ႀကီးမားတယ္။သံ
ဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေထြေထြ
မေက်နပ္မႈ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ခုလိုေအာင္
ျမင္လာတာ။ ခုရွစ္ေလးလံုးမွာ သံုးသပ္တာေတြက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန
တယ္။ အမွန္က လူထုအံုႂကြမႈေတြကေနမွ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚ
လာတာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ အစီအ
စဥ္မရွိဘဲ ျဖစ္သြားတာ။ အေရးႀကံဳေတာ့ ေသြးကဇာတိျပလိုက္တာ
ပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္ပြဲၾကားက ေပၚထြက္လာတဲ့
ေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ေခါင္း
ေဆာင္ပဲ။ ရွစ္ေလးလံုးဟာ ကမၻာက အေလးထားရမယ့္ေတာ္လွန္
ေရးတစ္ခုပဲ။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ေခါင္းေဆာင္မရွိေသးဘဲေပၚေပါက္
လာတဲ့ အံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္လို႔ပါ။
ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းရွိ
ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းကာလ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာဂဠဳန္နီဆရာေတာ္
ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကလည္း သိပ္ကို အားေကာင္းခဲ့တယ္။ေနာက္
ပိုင္း ကိုယ့္စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကိုယ္ထြက္လာတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ႔။
စစ္ေၾကာင္းေတြက နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းသပိတ္ေကာ္
မတီဖြဲ႕ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္။ဂဠဳန္နီစစ္ေၾကာင္းက မႏၲေလးမွာ
အင္အားအေကာင္းဆံုးပဲ။ လႈံ႕ေဆာ္မႈအားအေကာင္းဆံုးပါ။သပိတ္
ေကာ္မတီ တပ္ေပါင္းစုမွာေတာ့ မစိုးရိမ္ကဆရာေတာ္ ဦးက၀ိႏၵက
ဥကၠ႒။ သူတို႔ရွိရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာႏိုင္တာေပါ႔။ အဲဒီ
တုန္းက မႏၲေလးေတာင္ေျခကြင္းထဲမွာ ေဟာေျပာပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။
တစ္ကြင္းလံုး ပရိသတ္အျပည့္ပဲ။ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု
ပါပဲ။ အရပ္မ်က္ႏွာေပါင္းစံုက လူတန္းႀကီးေတြ ရာျပည့္ကြင္းႀကီး
ထဲကို ၀င္လာၾကတာ။ ေနပူက်ဲက်ဲႀကီးထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု
အတြက္ ေရာက္လာၾကတာ။ လံုၿခံဳ ေရးဆိုတာ မႀကံစည္တတ္လု႔ိ
သပိတ္ေကာ္မတီက ႏြားေတြငွားၿပီး ကြင္းထဲကိုေလွ်ာက္ သြားခိုင္း
ရေသးတယ္။လာၾကတဲ့သူအားလံုးမွာဘံုရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္း
ပဲရွိတယ္။ မဆလအစိုးရ ျပဳတ္ၾကေရး။
FC-4
မႏၲေလးသပိတ္က ရန္ကုန္သပိတ္ထက္ထူးျခားတာကမႏၲေလးမွာ
တပ္ေပါင္းစုဆိုတာရွိတယ္။ သံဃာထုပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြပါ
တယ္။ နယ္ပယ္အသီးသီး ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ဒီသပိတ္တပ္ေပါင္းစုက
မႏၲေလးစစ္ေၾကာင္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားတယ္။ အဲဒီတုန္းကမႏၲ
ေလးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ေပါင္းလဲတိုက္နဲ႔
အျခားတစ္ေနရာမွာပဲျဖစ္တာ။ ရွစ္ေလးလံုးစာေစာင္ေတြ ထုတ္ၾက
တယ္။ ျဖန္႔ေ၀ၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးက အားေပးၾကတာပဲ။
ဘယ္အခ်ိန္ ေအာင္ပြဲရမလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးဆံုးမလဲဆိုတာ ေမွ်ာ္
လင့္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို ျပည္သူလူထုက ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ခု
ေနာက္ပိုင္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေလးေတြဆိုရင္အေရးအခင္းႀကီး
ကို ျမင္သာျမင္ၿပီး မပါ၀င္လိုက္ရဘူး။ တခ်ိဳ႕ မမီလိုက္ၾကဘူး။
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ လက္နက္မဲ့ေတာ္လွန္မႈ
ဒီရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ထူးျခားခ်က္က ေခါင္းေဆာင္မပါဘဲ
ထြက္လာခဲ့တဲ့အေရးေတာ္ပံု၊ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္
ေတြ ေနာက္မွ ထြက္လာၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြက သူတို႔ရဲ႕
မေက်နပ္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လမ္းေပၚကို အရင္ဆံုးထြက္လာၾက
တာ။ ေခါင္းေဆာင္မပါေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးကကမၻာ
မွာ သိပ္ကို ႀကီးက်ယ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီး။ အႀကီးမားဆံုးဒီမိုကေရစီ
လႈပ္ရွားမႈႀကီး။ လက္နက္မဲ့ေတာ္လွန္မႈ အႀကီးက်ယ္ဆံုးပဲ။ ေသ
လိုက္တဲ့အေသမွ ရက္ရက္စက္စက္ေသတာ။ျမန္မာျပည္ၿပီးေတာ့မွ
တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကူးသြားတာ။ေဆး႐ံုတို႔၊ ေက်ာင္းတို႔ဆိုတာ စစ္
ျဖစ္ေနတာေတာင္မွ မပစ္ရတဲ့ေနရာေတြ။ အကုန္ပစ္သတ္ပစ္
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြက ထပ္ၿပီးေတာ့ ဆင္ႏႊဲၾကတာပဲ။
အေထြေထြမေက်နပ္မႈေတြ ေပါက္ကြဲၾကတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ
အားလံုးပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြပါတယ္။ဒီအေရး
အခင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါ
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြအားလံုး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာ။ငါတို႔
ဦးေဆာင္လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိး ကမၻာမွာမရွိဘူး။ျပည္
သူပါမွ ေအာင္ျမင္တာ။ ဒါကို ကေလးေတြ သိေစခ်င္တယ္။
FC-7
ရွစ္ေလးလံုးဟာ လူထုပိုင္တဲ့ ပစၥည္း၊ လူထုရဲ႕ အမွတ္အသား
အဲေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးဟာ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ရဲ႕အမွတ္ အသားမွ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ အ
မွတ္အသားမွလည္း မဟုတ္ဘူး။ လူထုရဲ႕ အမွတ္အသားပဲ။ လူထု
ပိုင္တဲ့ပစၥည္းပဲ။ လူတန္းစားေပါင္းစံုပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အ
ေထြေထြမေက်နပ္မႈေတြပါတယ္။အႀကီးအက်ယ္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး
ပဲ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ လူ႔အလႊာအသီးသီးက ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾက
တာပဲ။ ဒီမေက်နပ္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ၾကတဲ့ အလႊာအသီးသီးကို
ေက်ာင္းသားေတြဦးေဆာင္တယ္ဆိုတာေတာ့မွန္ပါတယ္။ေက်ာင္း
သားေတြက သမိုင္းအဆက္ဆက္ကို ၾကည့္ရင္ ဦးေဆာင္ခဲ့တာ
ခ်ည္းပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေတာ္လွန္ေရးႀကီးက ငါတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့
တာလို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒါလက္မခံႏိုင္စရာပဲ။ ဒါ ဂုဏ္ယူစရာလည္း
မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္သမိုင္းကို ေရးၾကတာပဲ။ ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္
ေအာင္ေျပာသလိုေပါ႔။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ သူေရာက္ရွိ
ေနတဲ့ ေခတ္ကေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ဘယ္ေလာက္
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္။
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိတယ္။ ဒါ ကိုယ္ေျပာတာ
မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီမို
ကေရစီလိုခ်င္တဲ့အင္အားစုနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အင္အားစုႏွစ္စုပဲရွိတယ္။
ဘယ္အစုက ဆန္႔က်င္တာလဲ။ လိုခ်င္တဲ့ အင္အားစုမွာလဲ ျဖဴ၊ နီ၊
၀ါ၊ ျပာ ေရာင္စံု အကုန္ပါမွာပဲ။ ဘယ္သူကျဖင့္ မပါရဘူး၊ေမာင္ျဖဴ
မပါရဘူး၊ ေမာင္မဲမပါရဘူးဆိုတာ မရွိသင့္ဘူး။ ၿပီးရင္ ကိုယ့္လမ္း
ကို သြားၾကရမွာပဲ။ အဲသလို သေဘာထားႏိုင္ခဲ့ၾကလို႔လည္း ရွစ္
ေလးလံုးေတာ္လွန္ေရးကအထြတ္အထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့တာ။ ဒါေပ
မယ့္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔လက္တစ္ကမ္းအလိုမွာ က်႐ႈံးသြားတယ္။ ဘာ
ေၾကာင့္ က်႐ႈံးသလဲဆုိတာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆန္းစစ္ရမယ္၊ သံုးသပ္ရ
မယ္။
အေရးႀကီးဆံုး ေတာင့္တခ်က္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရွစ္ဆယ့္ရွစ္စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္ၿပီး ေမြးေစခ်င္တယ္။ဒါအေရးႀကီး
အဆံုးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြခုခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးဆံုးေတာင့္တခ်က္
ကျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔အလံသံုးလက္ရွိခဲ့တယ္။
ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးဆိုတဲ့အ
လံသံုးလက္ စိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ မ.ဆ.လဦးေန၀င္းအစိုးရနဲ႔
န၀တအကုန္လံုး ေျပာင္းျပန္ေတြလုပ္ပစ္တယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊အမ်ဳိး
သားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးဆိုၿပီး ေျပာင္းျပန္
လုပ္ပစ္တယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုတဲ့အလံ
က ထိပ္ဆံုးမွာရွိရမွာ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ေအာက္မွာမွ လြတ္လပ္ျခင္း၊
တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္းဆိုတာေတြ ရွိလာရမယ္။ဒါ
ေတြရွိမွ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးရွိလာမယ္၊တစ္
ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈေတြရွိလာမယ္။ ဒါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မယ္။ ဒါကို သူတို႔ေတြက ေျပာင္းျပန္လုပ္ပစ္တယ္။
ဒီေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ၾကာတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒီမိုက
ေရစီေရး ဦးစြာမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားအပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးေတြလုပ္လည္း ယာယီပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ ၁၉၄၇ မွာ အိႏိ္ၵယ
လြတ္လပ္ေရးရတယ္။ ၁၉၄၈မွာ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရတယ္။
၁၉၄၉ မွာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေမာ္စီတုန္း တက္လာတယ္။၄၇၊၄၈၊၄၉
အဲဒီသံုးႏိုင္ငံမွာအဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သယံဇာတအႂကြယ္၀ဆံုးနဲ႔
ပညာေရးအျမင့္မားဆံုးလို႔ဆိုတာျမန္မာႏိုင္ငံပဲ။ဒါေပမယ့္ႏွစ္ေပါင္း
၄၀ အၾကာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သြားတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲ ျပည္တြင္းစစ္ပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္သံုးခဲ့တဲ့ စစ္
စရိတ္ေတြက ျပည္သူကို ဆင္းရဲတြင္းထဲတြန္းပို႔တယ္။ တစ္ဖက္မွာ
လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေတြက ညံ့ဖ်င္းတယ္။ ဒီအစိုးရလည္း ညံ့ဖ်င္း
တာပဲ။ ႀကံဳသလို လုပ္ေနၾကတာ။ ထားလိုက္ပါေတာ့ ဒီေန႔တကယ္
တမ္း ေျပာခ်င္တာက ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အားလံုးကို
ေျပာခ်င္တာက ရွစ္ဆယ့္ရွစ္စိတ္ဓာတ္ ဆက္ေမြးၾကဖို႔ပါ။
စာေရးဆရာညီပုေလး
DSC01583
၈၈၈၈ ကိစၥကုိ ေငြရတုနဲ႔ မသံုးခ်င္ဘူး။၂၅ႏွစ္ျပည့္တာ မွန္တယ္။
ဘာလုိ႔ေငြရတု မသံုးခ်င္ရတာလဲဆုိရင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆုိခ်က္၊ရသ၊
ေလးနက္မႈမရွိဘဲ ေပါ့သြားမွာစိုးလို႔ပါ။၈၈၈၈ ဆုိတာ စိတ္သိပ္လႈပ္
ရွားစရာေကာင္းတဲ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီးပါ။သမိုင္းမွာ ေမ့လို႔မရတဲ့
အျဖစ္အပ်က္ႀကီးပါ။ျပည္သူေတြ ရင္ထဲမွာမတရားမႈေတြခံရပါမ်ား
လုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတစ္ခုမို႔ပါ။ ဒီလုိျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့
ကာလတစ္ခု၊ပံုရိပ္တစ္ခုကုိ ေငြရတုလုိ႔ မသံုးေစခ်င္ပါဘူး။
ျမေတာင္ေက်ာင္းတုိက္သာသနာ့ပါလေရႊ၀ါ၀င္းဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ
သာသနာဘိ၀ံသရဲ႕ သက္ေတာ္၉၀ျပည့္ ၀ိဇာတမဂၤလာ အထိမ္းအ
မွတ္ ဂုဏပူဇာစာေစာင္မွာ တျခားေရးသူေတြကဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕
ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူး၊ပညာသီလ၊စရဏေတြနဲ႔ျမေတာင္ဆရာေတာ္ႀကီး
ရဲ႕ ကုိယ္က်င့္သိကၡာေတြ ေရးၾကတယ္။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာ
ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးရွိေတာ့ ဒီေက်းဇူးတရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြ ေရးမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားတယ္။
FC-3
၈၈၈၈ကာလမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပအႏုပညာရွင္ေတြေပါင္းၿပီး
သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့တယ္။ ေနရာက ၈၃လမ္း၊၃၂-၃၃လမ္းၾကား၊
အဂၤလိပ္စာဆရာ ဦးခင္ေမာင္ဦးက်ဴရွင္မွာပါ။အဲဒီမွာပဲ ၈၈၈၈
သတင္းစာတုိက္ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ
ဘူး။အေျခအေနေတြ အရမ္း႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္သူကဘာ
မွန္းမသိတဲ့အခ်ိန္မွာ စိုးတထိတ္ထိတ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ၈၈၈၈
သတင္းစာကုိပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တာေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။
စက္တင္ဘာလထဲေရာက္ေတာ့ သပိတ္အရွိန္ေတြ သိပ္ျမင့္လာ
တယ္။စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမယ္။ သပိတ္စခန္းေတြ ၿဖိဳခြဲမယ္ဆုိ
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပုိင္ရွင္ေတြက လက္မခံခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။
ေၾကာက္ၾကတာကုိး။သူတို႔မွာအျပစ္မရွိဘူးေလ။သပိတ္စခန္း
အတြက္ ေနရာေတြရွာၾကရာမွာ ကၽြန္ေတာ္က အားကုိးရာျဖစ္တဲ့
ျမေတာင္ဆရာေတာ္ႀကီးဆီ သြားေလွ်ာက္မိတယ္။တစ္ခြန္းစႏွစ္
ခြန္းစပဲေလွ်ာက္ရေသးတယ္။ခ်က္ျခင္းပဲ၈၅လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္
က ဓမၼာ႐ံုေနရာေပးတာ ၀မ္းသာတာေပါ့ဗ်ာ။ဒါနဲ႔ပဲစီတန္းလွည့္
လည္တဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ၊နဖူးစည္းဆုိင္းဘုတ္ေတြ ခ်က္ျခင္းေရႊ႕
ၾကတယ္။ ေရႊ႕ၿပီးမၾကာဘူး တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ စစ္တပ္
က အာဏာသိမ္းေတာ့ ေရွာင္ရတိမ္းရ ေျပးရ လႊားရေတာ့တာပဲ။
ပစၥည္းေတြလည္း မယူႏုိင္ေတာ့ဘူး။ဒါေတြ ဘယ္သူမွ မသိတဲ့အ
ေၾကာင္းအရာေတြ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာေတြ ေရးခ်င္ေပ
မယ့္ မေရးျဖစ္လုိက္ရဘူး။ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ “၀ိဇာတပူဇာ”စာအုပ္
မွာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြ ေရးခ်င္လိုက္တာ။
ဒီအေရးေတာ္ပံုကို အသက္ေတြ၊ေသြးေတြ၊ေခၽြးေတြ ရင္းခဲ့ရတဲ့
အေရးေတာ္ပံုလို႔ ေခၚခ်င္တယ္။ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြမ်ားတယ္။
ေနာက္ၿပီးဒါက ျပည္သူေတြ ရင္ထဲကလာတဲ့ အေရးေတာ္ပံုပါ။
မဆလက ဖိႏွိပ္လို႔ ျပည္သူက တုန္႔ျပန္တာ။ေငြရတုလုိ႔မဆိုခ်င္တာ
ကလည္း သာမန္ျဖစ္စဥ္လို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ ပြဲဆန္သြားမွာစိုးလို႔ပါ….။
အမွတ္တရအေနနဲ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၈၈၈၈သတင္းစာက ေရွးဦး
ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ အရင္ထြက္တာရွိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းစာက ေနာက္က်ေပမယ့္ေရာင္းအားေကာင္း
တယ္။ျပည္သူက ႀကိဳက္တယ္။စာေရးဆရာေတြ၊ကဗ်ာဆရာေတြ၊
ကာတြန္းဆရာေတြ စုေပါင္းၿပီး စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီညြတ္ညြတ္
လုပ္လုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ ၈၈၈၈သတင္းစာပါ။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ နာမည္ႀကီး
ခ်င္ေတာ့ “လူထု”ကထြက္တယ္လုိ႔ ဆုိၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြက
သတင္းေတြ၊စာမူ၊ကဗ်ာ၊ေဆာင္းပါးေတြ ပုိ႔ၾကတယ္။အဲဒီအခ်ိန္စီး
ပြားေရးကမေကာင္း ၀င္ေငြမရွိၾက ေငြရွာရတာ ခက္ခဲခ်ိန္…။
ဒီ၈၈၈၈သတင္းစာက သိပ္ေရာင္းအားေကာင္းေတာ့ လက္ေပြ႕
ေရာင္းတဲ့ ကေလးေတြ ရသေလာက္ေတာ့ရၾကပါရဲ႕။ဒါေပမယ့္ သူ
တို႔လိုခ်င္တဲ့ ေစာင္ေရသူတို႔ မရေတာ့ နစ္နာေအာင္ေျပာၾကတယ္။
“၈၈၈၈သတင္းစာက အယ္ဒီတာေတြက မဆလေတြ”လုိ႔ေတာင္
ေျပာၾကတယ္။
FC-5
ဒီအေရးေတာ္ပံုကအာဏာရွင္လက္သစ္ေပၚလာတာရယ္၊တန္ျပန္
နည္း၊ေအာက္လမ္းနည္း၊ေထာက္လွမ္းေရးနည္းေတြနဲ႔ ၿဖိဳဖ်က္
တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ၊ဒါေၾကာင့္ေအာင္ပြဲမရခဲ့တာပါ။ဒါကလဲ ေနာင္လာ
ေနာင္သားေတြ သတိထားရမယ့္ သင္ခန္းစာေတြပဲလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါ
တယ္…။
၈၈၈၈ကဗ်ာစာအုပ္ ထုတ္ဖုိ႔စီစဥ္ခဲ့ၾကၿပီးသား စက္တင္ပံုႏွိပ္ေနၿပီ။
႐ိုက္ေတာင္မွ ႐ုိက္ၿပီးေနၿပီ၊စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသြားေတာ့
ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ရတယ္။ႏွေျမာဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။အခုဆုိရင္ဒီကဗ်ာစာ
အုပ္ဟာ သမုိင္းတန္ဖုိးရွိတဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္မွာပဲ။
မႏၱေလးအလင္းသတင္းအဖြဲ
- See more at: http://www.lightofmandalay.com/entries/1767#sthash.WNCYHexh.dpuf

http://www.lightofmandalay.com/entries/1767 မွ ...

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...