Friday, August 2, 2013

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင္႔ျပဳမည့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနိမ႔္ဆံုးဝင္ခြင္႔ အမွတ္မ်ားသည္ယခင္ႏွစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအမွတ္ထက္ ျမင့္မား

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္တက္ေရာက္ခြင္႔ျပဳမည့္ 
ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနိမ႔္ဆံုးဝင္ခြင္႔ အမွတ္မ်ားသည္ယခင္ႏွစ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအမွတ္ထက္ ျမင့္မား

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင္႔ျပဳမည့္ ထူးခၽြန္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဝင္ခြင္႔မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔မ်ား
သတ္မွတ္ရာ၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားထက္ ျမင္႔မားေၾကာင္း
သိရသည္။ 

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ 
စၿပီးဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္ ၂၀ အတြက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကိုေက်ာင္းသား
၁၅ ဦးစီႏွင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ဦးစီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ပညာသင္ႏွစ္၌လက္ခံ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘြဲ႔ မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔သတ္မွတ္ ခ်က္မွာရူပေဗဒ ၊ဓါတုေဗဒ ၊သခ်ာၤ၊ သတၱေဗဒ၊ရုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ ႏွင့္ကုန္ထုတ္ဓါတုေဗဒ ဘာသာတို႔၏ရမွတ္ ေပါင္း (၄၉၀)၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာ၊ ဥပေဒ၊ျမန္မာစာ ၊

 ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာတို႔၏ရမွတ္ေပါင္း (၄၇၀)၊ ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိက ေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အေရွ႕တိုင္းဘာသာတို႔၏  ရမွတ္ေပါင္း (၄၃၀) ၊အဂၤလိပ္စာရမွတ္ (၅၀၀)၊ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံရမွတ္ (၄၈၀) သတ္မွတ္ထားရာ 

အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္က
ဝင္ခြင္႔အမွတ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင္႔မားေနသည္။

ယခင္ႏွစ္ကေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အမွတ္အျမင္ ႔ဆံုး ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ခဲ႔ေသာရန္ကုန္
နည္းပညာတကၠ သိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) ထက္ပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ တို႔မွ ဝင္ခြင္႔သတ္မွတ္ခဲ႔သည့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကပိုေနခဲ႔သည္။

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ ဝင္ခြင္႔ျပဳမည့္ရန္ကုန္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္တက္ေရာက္ခြင္႔ရရွိ
ရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ 
စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။


တကၠသိုလ္အမည္မ်ားႏွင့္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔ရမွတ္မ်ားမွာ..

ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား(၄၉၀) ၊ မ( ၅၀၈)၊ 
သြားဘက္ဆိုင္ရာ
ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား(၄၆၉) ၊ မ( ၅၀၁) ၊
ေဆးဝါးတကၠသိုလ္္ က်ား ၊မ (၄၆၇) ၊
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနညး္ပညာတကၠသိုလ္္ က်ား၊မ(၄၅၉) ၊ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၅၀၀) ၊မ (၅၀၄) ၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၄၈၅) ၊မ( ၄၉၇) ၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႕) က်ား ၊မ (၄၇၃)၊
မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) က်ား ၊မ (၄၅၀) ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္က်ား(၃၆၀) ၊ မ (၃၇၀) ၊ 
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္္က်ား ၊မ (၃၆၅) ၊ 
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) က်ား(၄၆၇)၊မ (၄၇၀) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ က်ား(၄၈၇) ၊မ (၄၉၇) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္ က်ား ၊မ (၄၅၀) ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ က်ား၊မ (၃၈၃) ၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (အဂၤလိပ္) က်ား ၊ မ (၄၉၂) ၊ ရန္ကုန္ရွိႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
(ဂ်ပန္) က်ား၊မ (၄၆၉) ၊
(တရုတ္္) က်ား ၊ မ (၄၆၆) ၊ 
(ျပင္သစ္) က်ား ၊ မ (၄၅၈) ၊ 
(ကိုရီးယား) က်ား ၊ မ (၄၅၅) ၊ 
(ဂ်ာမန္) က်ား ၊ မ (၄၅၃)၊ 
(ထိုင္း) က်ား ၊ မ (၄၄၇)၊ ၊ 
(ရုရွား) က်ား ၊ မ (၄၃၇)၊ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Skynet News

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင္႔ျပဳမည့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဝင္ခြင္႔မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔မ်ားသတ္မွတ္ရာ၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားထက္ ျမင္႔မားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ
စၿပီးဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္ ၂၀ အတြက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကိုေက်ာင္းသား
၁၅ ဦးစီႏွင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ဦးစီ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ပညာသင္ႏွစ္၌လက္ခံ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံဘြဲ႔ မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔သတ္မွတ္ ခ်က္မွာရူပေဗဒ ၊ဓါတုေဗဒ ၊သခ်ာၤ၊ သတၱေဗဒ၊ရုကၡေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ ႏွင့္ကုန္ထုတ္ဓါတုေဗဒ ဘာသာတို႔၏ရမွတ္ ေပါင္း (၄၉၀)၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာ၊ ဥပေဒ၊ျမန္မာစာ ၊

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာတို႔၏ရမွတ္ေပါင္း (၄၇၀)၊ ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိက ေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အေရွ႕တိုင္းဘာသာတို႔၏ ရမွတ္ေပါင္း (၄၃၀) ၊အဂၤလိပ္စာရမွတ္ (၅၀၀)၊ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံရမွတ္ (၄၈၀) သတ္မွတ္ထားရာ

အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္က
ဝင္ခြင္႔အမွတ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင္႔မားေနသည္။

ယခင္ႏွစ္ကေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အမွတ္အျမင္ ႔ဆံုး ျဖစ္ခဲ႔ၿပီးထိပ္ဆံုးကရပ္တည္ခဲ႔ေသာရန္ကုန္
နည္းပညာတကၠ သိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) ထက္ပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ တို႔မွ ဝင္ခြင္႔သတ္မွတ္ခဲ႔သည့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကပိုေနခဲ႔သည္။

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ ဝင္ခြင္႔ျပဳမည့္ရန္ကုန္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္တက္ေရာက္ခြင္႔ရရွိ
ရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္
စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။


တကၠသိုလ္အမည္မ်ားႏွင့္ အနိမ္႔ဆံုးဝင္ခြင္႔ရမွတ္မ်ားမွာ..

ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား(၄၉၀) ၊ မ( ၅၀၈)၊
သြားဘက္ဆိုင္ရာ
ေဆးတကၠသိုလ္ က်ား(၄၆၉) ၊ မ( ၅၀၁) ၊
ေဆးဝါးတကၠသိုလ္္ က်ား ၊မ (၄၆၇) ၊
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနညး္ပညာတကၠသိုလ္္ က်ား၊မ(၄၅၉) ၊ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၅၀၀) ၊မ (၅၀၄) ၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) က်ား(၄၈၅) ၊မ( ၄၉၇) ၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႕) က်ား ၊မ (၄၇၃)၊
မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(အဆင္႔ျမင္႔) က်ား ၊မ (၄၅၀) ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္က်ား(၃၆၀) ၊ မ (၃၇၀) ၊
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္္က်ား ၊မ (၃၆၅) ၊
နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) က်ား(၄၆၇)၊မ (၄၇၀) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ က်ား(၄၈၇) ၊မ (၄၉၇) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္ က်ား ၊မ (၄၅၀) ၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ က်ား၊မ (၃၈၃) ၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (အဂၤလိပ္) က်ား ၊ မ (၄၉၂) ၊ ရန္ကုန္ရွိႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ
(ဂ်ပန္) က်ား၊မ (၄၆၉) ၊
(တရုတ္္) က်ား ၊ မ (၄၆၆) ၊
(ျပင္သစ္) က်ား ၊ မ (၄၅၈) ၊
(ကိုရီးယား) က်ား ၊ မ (၄၅၅) ၊
(ဂ်ာမန္) က်ား ၊ မ (၄၅၃)၊
(ထိုင္း) က်ား ၊ မ (၄၄၇)၊ ၊
(ရုရွား) က်ား ၊ မ (၄၃၇)၊ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Skynet News

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...