Tuesday, August 20, 2013

ရြာလူၾကီးသို႔ေရးသည့္စာ

August 17, 2013 at 5:05am
 
ဟိုေရွးေရွးတုန္းကေပါ့ကြယ္ “အနာဂတ္”ဆိုတဲ့ရြာေလးတစ္ရြာရွိသတဲ့ကြယ္။ အဲဒီရြာတစ္မွာ ဖခင္ကဲ့သို႕အုပ္ ခ်ဳပ္ေသာ ရြာသူၾကီးတစ္ေယာက္လည္းရွိသတဲ့။ အဲဒီရြာသူၾကီးဟာ မိမိရပ္ရြာတိုးတက္ေစဖို႔ အျမဲတမ္း ေျမာ္ျမင္ၾကံဆ ေနတဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသတဲ့။
တစ္ေန႕မွာေတာ့ ရြာသူၾကီးဟာ မိမိတို႔ရပ္ရြာ အနာဂတ္အတြက္ ရြာသူရြာသားေတြထဲက သင့္ေလ်ာ္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး အျခားရြာတစ္ရြာသို႕ ကူးေျပာင္းသြားေရာက္ကာ  တတ္အပ္သင့္ေသာ ပညာတို႕ကို သင္ၾကားဖို႔ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေတြကို အဆင့္ဆင့္ေရြးခိုင္းျပီး ေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။

ရြာသူၾကီးေစလႊတ္လုိက္တဲ့ အျခားရြာနာမည္ေလးက “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”တဲ့။
အဲဒီရြာေလးဟာေနာင္အနာဂတ္မွာ အလြန္ဖြ႔႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ရပ္၀န္းေဒသတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ “အနာဂတ္”ရြာသူၾကီးဟာ မိမိရြာသူရြာသားမ်ားကို မိမိရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေရွးရွဳျပီး ေစလႊတ္လိုက္ျခငး္ ျဖစ္ပါတယ္။

“အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ကိုသြားေရာက္မည့္ရြာသူရြာသားမ်ားကို ရြာသူၾကီးေျပာၾကားခဲ့တာကေတာ့….
ရြာသူရြာသားအေပါင္းတို႔….
ယခု ရြာသူရြာသားတို႕ကို “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ရြာသို႔ေစလႊတ္ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ “အနာဂတ္”ရြာတြင္က်င္းပမည့္ “ ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္ၾကီး”အတြက ္ ေခတၲခဏေစလႊတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထိုရြာတြင္ မိမိတို႕ေနထိုင္ရမည့္ ရြာငယ္ေတြအလိုက္ မိမိတို႔ “အနာဂတ္”ရြာအတြက္ ၾကိဳးစားေလ့လာ သင္ယူေစလိုပါေၾကာင္း။

ရြာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးေတြမွအစ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္းဆံုးဆိုေသာသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ရြာသူရြာသားတို႔ကို “ ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္ၾကီး”နီးလ်ွင္ ျပန္ေခၚမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

စသည္..စသည္ျဖင့္..မွာၾကားခဲ့ေလသတည္းေပါ့ကြယ္။

အဲဒီလိုနဲ႕ “အနာဂတ္”ရြာက ရြာသူရြာသားေလးေတြဟာ  “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ရြာေလးဆီကို မိမိတို႔ရြာမွာက်င္းပမဲ့ “ ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္ၾကီး”အတြက္ဆိုျပီး တက္ၾကြတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕ ေရာက္လာ ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ရြာကိုစေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာ “ရြာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ”ဆိုျပးီ ရြာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း နာရီ၇၂၀ ေလ့လာရပါေတာ့တယ္။ မနက္ေနထန္းတဖ်ားအခ်ိန္ကစလို႔ ညေနေအးတဲ့အခ်ိန္ ထိ ေပါ့ကြယ္။

လက္ေတြ႔မက်တဲ့နာရီ၇၂၀ေလ့လာလို႔အျပီးမွာ လက္ေတြ႔က်က်သိရွိဖို႔  အခ်ိန္ကိုေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ ရြာသူရြာသားေလးေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာရြာငယ္ခြဲေတြမွာ မိမိတို႕ကိုခ်စ္ေသာ ၊မခ်စ္ေသာ၊ၾကည္ျဖဴေသာ ၊မၾကည္ျဖဴေသာ ၊ မိမိတို႕၄င္းတို႔ရြာတြင္ ခဏတာလာေရာက္ေနထိုင္သည္ကို ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္သည္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ေနေသာရြာခံမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခ်စ္စမ္းမွဳမ်ားကို အျပံဳးမပ်က္ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း မိမိတို႔ရြာမွာက်င္းပမဲ့“ ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္ၾကီး”က်င္းပမည့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္ မိမိတို႔ကို ရြာသူၾကီးျပန္ေခၚမည့္ အခ်ိန္ကို ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကသတဲ့ကြယ္။

ဒီိလိုနဲ႔….ရြာသူရြာသားေလးေတြဟာ.. “အနာဂတ္”ရြာကိုျပန္ဖို႔အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါသတဲ့။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ရြာမွ ရြာသူၾကီးက “အနာဂတ္”ရြာမွ ရြာသူရြာသားေလးေတြကို ျပန္မလႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ၄င္းတို႔ကို အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ Green Cardထုတ္ေပးျပီးျဖစ္၍ မိမိတို႔ရြာသားမ်ား ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ ေျပာဆိုပါတယ္။

“အနာဂတ္”ရြာမွ ရြာသူၾကီးကိုယ္တိုင္လည္း…မိမိရြာသူရြာသားေလးေတြကိုျပန္ေခၚခ်င္၍ ကမ္းလွမ္း ေသာ္လည္း “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ရြာမွ ရြာသူၾကီးနဲ႕ နဂိုရွိရင္းစြဲခင္မင္မွဳကို မပ်က္ေစခ်င္သည္က တေၾကာင္း၊ ရြာနီးခ်င္း အခ်င္းခ်င္း စစ္ေအးပဋိပကၡ မျဖစ္ခ်င္သည္ကတေၾကာင္း နဲ႕..အခက္ေတြ႕ေနရွာသတဲ့ကြယ္။

ရြာသူရြာသားေလးေတြမွာလည္း မိမိတို႔ရြာမွာက်င္းပမဲ့ “ ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္ၾကီး”နီးလာေလေလ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရြာကိုယ့္ဌာေနကို ျပန္ခ်င္ေလျဖစ္ျပီး  မိမိတို႔ကိုေစလႊတ္လိုက္ေသာ မိမိတို႔ “အနာဂတ္”ရြာသူၾကီီးကို

 “ငါခံစားရတဲ့အျဖစ္ကို မင္းကနားမလည္ဘူး” လို႔ SMS ပို႔ရမွာလား?

“မက္ေလာက္စရာ၊တစ္ကြက္မွမရွိ”ဘူးလို႔ “အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာနိဗၺာန္ဘံု”ရြာမွရြာသူၾကီးကို

ရြာျပန္ဖို႔အေရး ဒို႔အေရးဆိုျပီးဆႏၵျပေတာင္းဆိုမွဳျပဳရမလား ?

ရြာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကို

“ငါသိရသေလာက္နင္ကလူညာၾကီး” လို႔စြပ္စြဲရေတာ့မွာလား?

စသည္. .စသည္ျဖင့္ ငါ့အေတြးမ်ားနဲ႕ခ်ာခ်ာလည္ ျဖစ္ေနၾကရွာပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့“ေနာက္ထပ္လာခ်င္လာပါ..မထူးဆန္းေတာ့ပါ..ဒီဒဏ္ရာေတြဟာ .၀ဋ္ရွိလို႕သာခံစားခဲ့ရ တာ  ..ဘယ္သူ႕ကိုမွလည္း အျပစ္မတင္ရက္ေတာ့ပါ”ဆိုျပီးကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းႏွစ္သိမ့္၊ျပိဳလဲေၾကကြဲရင္း ရြာျပန္ရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကို ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကေလသတည္းတဲ့ကြယ္။

ပံုျပင္ေလးကေတာ့ဒီေလာက္ပါပဲကြယ္။
ေမာင္ႏွမၾကီးတို႔ေရာသေဘာေပါက္တယ္ဟုတ္။။။။။။။။။။။။ :) :):)

 ေမးခ်င္ရာလာေမး
ေျဖခ်င္ရာျပန္ေျဖမည့္ေရးသူ Aye Ohnmar

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...