Monday, February 11, 2013

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ သေဘာထား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

by Udp Myanmar on Saturday, February 9, 2013 at 9:55pm ·

ျပည္ေထာင္စုေန. နီးလာတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသ နယ္ကိစၥနဲ. ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ မကြယ္လြန္မွီ တလအေက်ာ္မွာ ေျပာခဲ့ေသာ စကားေတြ ဟာ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြအတြက္ေလးနက္တဲ့ ေတြးေခၚစရာ စဥ္းစား စရာ ေမးစရာေတြအျဖစ္ တန္ဘိုးၾကီးမားတဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထားအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို. တင္သြင္းတဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြ ဒါေတြကိုု သေဘာမက်လိုု ဆိုုလွ်င္ သေဘာမတူတဲ့ အတိုင္း ေတာင္တန္းနယ္ဘက္ဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သေဘာရွိ ဗမာျပည္ႏွင့္ မေပါင္း
ဘဲ ေနခ်င္ ေနနိုုင္ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခု ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန. တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ “လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုုင္ ျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရးဆြဲမည့္ ဖြဲ.စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္အဆိုု Directive Resolution မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

မူလ ပထမတုုန္းက ကြ်န္ေတာ္တင္သြင္းရမယ့္ အဆိုဟာ ဖဆပလ ပဏာမ ညီလာခံတုုန္းက ဆံုုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အဆိုုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သိုု.ေသာ္လဲ ဒီအဆိုကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ျပင္စရာလိုုေနတဲ့ အခ်ိဳ.အခ်က္အလက္ေတြကို ေတြ.ရပါတယ္။ ဖဆပလ ညီလာခံတုန္းကေနၿပီးေတာ့ ရိုုက္ၿပီး ေ၀ထားတဲ့ စာအုုပ္ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ေတြ.ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ဆံုုးျဖတ္
ခ်က္မူကို ကြ်န္ေတာ္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ျပင္ဆင္ထားတာကေတာ့ နိဒါန္းစကားခ်ီးမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္နွီနယ္မ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္သူ နိုု္င္ငံေတာ္သားတိုု.၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုုင္းသူျပည္သားတိုု.၏ အာသီသ ဆႏၵႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ နိုုင္ငံေတာ္ ဖြဲ.စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကိုု စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ အလိုု.ငွာ စံုုညီစုုေ၀းရံုုေလာက္ကလြဲၿပီး တျခားသေဘာမပါ၀င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

“ယခု (State) ဆိုတဲ့ နိုုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု. ဗမာျပည္မွာ မဖြဲ.စည္းမိၾကေသးပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီဖြဲ.စည္းမယ့္ နိုုင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္နယ္ေတြ ဘယ္နယ္ေတြ ပါမယ္ဆိုုတာ ကြ်န္ေတာ္တို. က်က်နန သတ္မွတ္ၿပီးသား မျဖစ္နိုုင္ေသးပါဘူး။ ယခုု ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးရန္အခ်က္ဟာ နိုုင္ငံေတာ္ ဖြဲ.စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုု အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္ဟုု ေခၚတြင္ေစေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုုင္ သမတနိုုင္ငံ ဖြဲ.စည့္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ရမည္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ကိုသာ ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

“ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ အထူး ရွင္းေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ဒီနိုုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္ေတြ စုုၿပီး ထားမယ္ဆိုုတဲ့ သေဘာေလာက္ပါဘဲ။ ျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္ဆိုုက
တည္းက ကြ်န္ေတာ္တိုု. အခုု ဖြဲ.စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုု အေျခခံ ဥပေဒဟာ ( Unitary Constitution) လူတမ်ိဳးထဲဆိုုတဲ့ နိုုင္ငံမ်ိဳးမဟုုတ္ဘဲႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ အဓိပၺါယ္ေရာက္သြားပါတယ္။
“ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ.စည္းအပ္တယ္လိုု. အဆိုတင္သြင္းတဲ့ကိစၥမွာ ယခုုၾကြေရာက္လာတဲ့ အမတ္မင္းမ်ားက ဗမာနိုုင္ငံေတာ္ကို ဒီလိုျပည္ေထာင္စုုနိုုင္ငံေတာ္အျဖစ္နဲ. ဖြဲ.စည္းအပ္တယ္လိုု.ဆိုတဲ့ အေျခခံမူဟာ သင့္ မသင့္ ကိုု ဒီလြတ္ေတာ္ၾကီးက စဥ္းစားဘိုု.ပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို. အခုု ျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ့ အေျခအေနေတြကိုု ေထာက္လိုု.ၾကည့္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု. နိုုင္ငံေတာ္ကိုု ျပည္ေထာင္စုု
 နိုုင္ငံေတာ္အျဖစ္နဲ. ဖြဲ.စည္း ထည္ေထာင္မွသာလွ်င္ သင့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ပတ္ပါလိမ့္မယ္လိုု. ယူဆတဲ့အတိုင္း ဒီအေျခခံသေဘာထားကိုု ဒီအဆိုထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ဒီမွာ တင္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ ယခုု တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ကိုု ၾကြေရာက္လာတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသသားမ်ားက ကိုုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္တြင္ သူတိုု. သက္ဆုုိင္ရာနယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမလား ဆုုိၿပီး သံသယရွိေနတယ္လိုု. ကြ်န္ေတာ္သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လိုု. တိတိလင္းလင္း ရွင္းခ်င္တာက
ေတာ့ ဗမာျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္လိုု. ေခၚတြင္ဘိုု.ဆိုုၿပီးေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ တင္ျပထားေပမယ့္ ဒီျပည္ေထာင္စုု နိုုင္ငံေတာ္ထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြပါၿပီး ဘယ္နယ္ေတြ ပါရမယ္လိုု. သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
“ သည္ေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသကေနၿပီး တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘာမွ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာ အလွ်င္းမရွိပါဘူး။

“ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္ထဲမွာ ကိုုယ္ပါခ်င္မွ ကိုယ့္နယ္ဆိုုင္ရာကေနၿပီး ပါခ်င္မွ ပါနိုုင္တာဘဲ။

“ ဒီ တိုင္းျပဴျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ မဖြဲ.စည္းမီအခါမွာ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ဖြဲ.စည္းရန္ ကြ်န္ေတာ္တို. သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဳပ္တဲ့အခါတုန္းက ေတာင္တန္းေဒသက ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ. ကြ်န္ေတာ္တိုု. ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္အရဆိုုရင္ျဖစ္
ေစ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းေရး အစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို. လက္ခံလာသည့္အတိုုင္းျဖစ္ေစ အဲသည္လိုု လက္ခံထားတဲ့ စာသေဘာတင္မ
ကဘဲ ( Not only the Letter of agreement) ဒီစာသေဘာကို ကြ်န္ေတာ္တိုု. သေဘာတူညီ လာခဲ့ဒါတင္မကဘဲ ကြ်န္ေတာ္အဖိုု.မွာ ဆိုလို.ရွိရင္ ( The Spirit of the agreement) သေဘာတူညီလာခဲ့တဲ့ တကယ့္ အရင္းခံ သေဘာတရားကိုု လက္ခံၿပီး ဒီအတိုင္းဘဲ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွာ လုပ္ပါဆိုုတာ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိတိလင္းလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

“ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ေပးၿပီးသား ကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကိုု နယ္ခ်ဲ.သမားေတြလိုု  ကြ်န္ေတာ္တို. ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မလုုပ္ပါဘူး၊

“ အဲဒီလိုု ေပးၿပီးသား ကတိနဲ. နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုု ေဖာက္ဖ်က္မလားလိုု. သံသယရွိခဲ့တဲ့လူေတြဟာ ဥကၠဌမင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့  ( Sense of honour, sense of self-respect, sense of pride) တိုု.ကို ေစာ္ကားတယ္လို. ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါတယ္။

“ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ေပးၿပီးကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္အရ ေတာင္တန္းနယ္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ေစခ်င္တာက ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ဗမာလူမ်ားစုုျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို.ကိုု အတင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ျပည္ေထာင္စုထဲကိုု မသြင္းပါဘူး။

“ သေဘာ မတူဘဲ မေနနိုုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကိုု လက္တလံုုးျခား လိမ္တဲ့နည္းနဲ.လဲ ကြ်န္ေတာ္တို. မလုုပ္ပါဘူးဆိုတာ အတိအလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

“ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ရွင္းခ်င္တာက တေန.တုုန္းက ကြ်န္ေတာ္ဆီ စာတေစာင္ ေရာက္လာပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္က ကြ်န္ေတာ္တိုု. ေတာင္တန္းနယ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာလို.လား ဒီလိုုမွမဟုုတ္ရင္လဲ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရး၀န္က သူ.ဖာသာ အေနသာၾကီး ျမင္းကမလႈပ္ ခံုုကလႈပ္တာလား ဒါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မေျပာတတ္ဘူး။

“ သိုု.ေသာ္လဲ သူ.ဆီကတဆင့္ေနၿပီးေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသ ဆိုုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အင္မတန္ စိုုးရိမ္ေၾကာင္းၾကေနတဲ့အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ စာတေစာင္ရပါတယ္။
“ ဒီတိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ရံုုးကလဲ ရသလား မေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီစာထဲမွာ ဘာ ပါသလဲဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ ေျပာရရင္ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ ကိုု ဒီတိုုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ကေနၿပီး ဆံုုးျဖတ္တဲ့အခါ ဆိုင္ရာဆိုုင္ရာနယ္ရဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား စုုရံုုးသေဘာတူညီခ်က္ မရဘဲႏွင့္ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ကေနၿပီး မဆံုုးျဖတ္နိုုင္ဘူးဆိုုတာ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ေတာင္တန္းနယ္ စံုုစမ္းေရးအဖြဲ.တုုန္းက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါလဲ အမွန္စင္စစ္ ကြ်န္ေတာ္တိုု. အၾကံေပးတဲ့အတိုုင္း ထည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ အဲဒီမွာဆိုုရင္  ဆိုုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အခ်င္းခ်င္း လူမ်ားစုု-လူနည္းစုု မျဖစ္ဘဲနဲ. သေဘာကြဲလြဲတဲ့ ေနရာမွာ ညီတူ မွ်တူ သေဘာကြဲလြဲေနၾကရင္ ဘယ္လိုုနည္းနဲ. တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္က ေနၿပီး ဆံုုးျဖတ္မလဲဆိုုတဲ့ ဒီေမးခြန္းကိုု ေတာင္တန္းနယ္ဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြဟာ ဒီလိုေတာ့ လာမေမးၾကပါဘူး။

“ သိုု.ေသာ္လည္း မဆိုင္တဲ့ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုုင္ရာ ဌာန ညႊန္ၾကားေရး၀န္ကေနၿပီး နိႈးေဆာ္ခ်က္အရ ဘုုရင္ခံမင္ျမတ္ၾကီးကေနၿပီး စိတ္ပူၿပီး ေမးတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သေဘာမွာ ဒါဟာ စည္းကမ္း နည္းလမ္း မမွန္ဘူးလိုု. ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု.လဲဆိုုရင္ ယခုေျပာဆိုေနျခင္းဟာလဲ ေတာင္တန္းနယ္ ဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကေနၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္သြားကပ္တယ္လိုု. ကြ်န္ေတာ္ မဆိုုလိုုပါဘူး။

“ သိုု.ေသာ္ ဒီ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္က ဆံုုးျဖတ္တဲ့ ကိစၥမွာ အဂၤလိပ္ရဲ့ အကာအကြယ္ကို ငါတိုု.ေတာ့ျဖင့္ယူမွ ခ်မ္းသာရာရမယ္လိုု. ထင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းရွင္းေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ အဂၤလိပ္ဟာ အမွန္စင္စစ္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ သူ လက္ေအာက္ခံ တိုုင္းနိုုင္ငံေတြက ထြက္သြားရေတာ့မွာဘဲ။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုုျဖစ္ေနၿပီ။

“ ကမၻာ. အလားအလာ ၾကီးထဲမွာ ဒီလိုု စိတ္ထားေတြ ရွိတဲ့လူေတြဟာ ကိုုးကြယ္ရာ ဘယ္နည္းနဲ.မွ ရွိမွာ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာကိုု ကြ်န္ေတာ္ သတိေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု. တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာရရင္ အဂၤလိပ္ရဲ့ အကူအညီနဲ.မွ ဒီတိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ကို လာၿပီးေတာ့ ၾသဇာ မေပးနိုုင္ဘူးဆိုုတာကိုု သိေစခ်င္တယ္။

“ ဒီတိုုင္းျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွာ ေတာင္တန္းေဒသဆိုုင္ရာ ကိစၥေတြကိုု စဥ္းစားေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတို. သက္ဆိုုင္ရာ ေတာင္တန္းနယ္ ကိုုယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္သူ. ဘယ္သူမွ မဲမသာဘဲ တူေနၾကတယ္ ဆိုုရင္ ဒီလြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖဆပလ အမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အတိုုင္း အမ်ားဆံုုးရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ တိတိလင္းလင္း ကတိေပးလိုုတာက ခင္ဗ်ားတိုု. အခ်င္းခ်င္း အဲဒီလို ဘယ္သူ.ဘယ္သူကိုုမွ မဲမသာဘဲႏွင့္ မဲၿပိဳင္ေနၾကတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ဒီတိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အတင္းဖိၿပီးေတာ့ မဆံုးျဖတ္ေစဘူး ဆိုုတာကိုု ကြ်န္ေတာ္ ကတိေပးပါတယ္။

"အဲဒီေတာ့ ေတာင္တန္းနယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု.ရဲ့ ေစတနာဟာ အင္မတန္ ရွင္းပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တို. တင္သြင္းတဲ့ အဆို ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္ေတာ့ကာ ဒီျပည္ေထာင္စုု ဖြဲ.စည္းတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုထဲ ပါခ်င္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြဟာ ဘယ္လိုု အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လိုု အခြင့္အေရးေတြ ဘယ္လိုု အေျခခံေတြ အဲဒီလို အခ်က္အလက္ေတြအရ စုေပါင္းသင့္တယ္ဆိုုတဲ့ ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို. တင္သြင္းတဲ့အဆိုေတြ ကြ်န္ေတာ္တို. တင္သြင္းတဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြ ဒါေတြကိုု သေဘာမက်လိုု ဆိုုလွ်င္ သေဘာမတူတဲ့အတိုင္း ေတာင္တန္းနယ္ဘက္ဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သေဘာရွိ ဗမာျပည္ႏွင့္ မေပါင္းဘဲ ေနခ်င္ ေနနိုုင္ပါတယ္။

"ဒါ ယေန. ကြ်န္ေတာ္တိုု. ဒီ တိုုင္းျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွာ ဒီစကားကိုု ေျပာခ်င္းဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ေစတနာကို ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ထားတယ္ဆိုုတာကိုု သိေစခ်င္လို. ေျပာဆိုုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တခ်က္ ဒီလိုုခင္ဗ်ားတိုု. သေဘာမတူလိုု.ရွိရင္ မပါခ်င္ေနလိုု. ေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း နယ္ခ်ဲ.သမားလိုု တဖက္ကေနၿပီးေတာ့ကာ မပါခ်င္ ေနပါကြာလို. ဆိုုၿပီးေတာ့ မပါဘူးလို.ထင္တဲ့အခါက်ေတာ့ တဖက္က ၀င္ၿပီးေတာ့ မရႈပ္ဘူး။ သိုု.ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု. အျမင္ေတာ့ ရွိတယ္။

"ဘယ္နိုုင္ငံ ဘယ္နယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ယခုုေခတ္မွာ ဘယ္တိုုင္းျပည္ ဘယ္နိုုင္ငံမွ ကမၻာၾကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့၀ါဒနဲ. ကမၻာၾကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေရးကိစၥေတြရဲ့ ဂယက္ အရိုုက္မခံရတဲ့ နယ္ရယ္လိုု. ရွိမွာ မဟုုတ္ဘူး။

"ဒီမိုုကေရစီ ၀ါဒ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဒီမိုုကေရစီသေဘာတရားေတြ ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီကမၻာၾကီးမွာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထားနိုုင္တဲ့နယ္ဟာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဒီနယ္မွာ ရွိေနတဲ့ လူေတြ နိုုးၾကား ထၾကြလာၿပီး ဒီလိုု ကမၻာၾကီးရဲ့ သေဘာတရားေတြနဲ. ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေခတ္သေဘာတရားေတြနဲ. ဆန္.က်င္ဘက္ သေဘာတရားေတြကို တြန္းလွန္ပစ္ၾကမွာဘဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ နိမိတ္ဖတ္ထားခ်င္ပါတယ္။

"အဲဒီေတာ့ ဒီလို ကြ်န္ေတာ္နားလည္ထားတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တိုု.နွႈင့္အတူ ပါၿပီး မလုုပ္ခ်င္ပါဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ အတင္း မတိုက္တြန္းပါဘူး။

"အဲဒီလိုု မပါ ပါေအာင္ဆိုုၿပီးေတာ့ကာ ဒါကေတာ့ ဗမာ့စကား မဟုုတ္ဘူးထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ နားလည္ထားသေလာက္ ကရင္စကားဘဲလိုု.ထင္တယ္။ အတင္းနယားပါးယား လုုပ္တဲ့နည္းမ်ိဳးကိုု မလုုပ္ပါဘူး။ အဲဒါကိုု တိတိလင္းလင္း ေတာင္တန္းနယ္ဘက္က ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုု ကြ်န္ေတာ္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

"ဘာျဖစ္လို.လဲဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို. အင္မတန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာထားေနတဲ့ အထဲကေနၿပီးေတာ့ ရႈပ္ေအာင္ လုုပ္ေနတဲ့ လူေတြက ယခုုတေလာမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားေနေတာ့ ဒါကို ရွင္းလင္းသထက္ ရွင္းေအာင္ထပ္ၿပီး ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တေယာက္က ကြ်န္ေတာ္ကို ေျပာသလိုုဘဲ ခင္ဗ်ား အဲဒီလို ရွင္းရွင္းေျပာဒါကိုု သူတို.စိတ္ထဲမွာ ရႈပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါေတာ့ မတတ္နိုုင္ဘူး။

"အဲဒီေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုုနိုုင္ငံမွာ ဘယ္နယ္ေတြ ပါရမယ္ ဆိုုတာ ကြ်န္ေတာ္တိုု. ဒီအထဲမွာ ထည့္ထားဒါလဲ မရွိေသးပါဘူး။ ပါခ်င္တဲ့လူေတြမွ ပါၾက။ အဓိပၺါယ္က နယ္ကို သတ္မွတ္မထားဘဲနဲ. ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္လိုု.သာ သာမည ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ မိန္.ခြန္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အလုပ္ၾကံ မခံရမွီ ရက္ ၁ လႏွႈင့္ ၃ ရက္ အလိုုမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါအျပင္ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုၿပီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဖြဲ.စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အဆိုလည္း ျဖစ္တာမို. ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္က မလိမ့္တပတ္လုုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုနိုုင္ငံကိုု တည္ေထာင္ခဲ့ တာလိုု. မဟုုတ္မဟတ္ စြပ္စြဲၿပီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ကိုု ေစာ္ကားေနတဲ့ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ.အတြက္လည္း စဥ္းစား ေ၀ဖန္နိုုင္ဖိုု. အေကာင္းဆံုး သမိုုင္း အေထာက္အထားပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ မက်ဆံုုးခင္ တလေက်ာ္ေက်ာ္အခ်ိန္အထိ ေတာင္တန္းေဒသကိုုယ္ စားလွယ္ေတြအေနျဖင့္ “ ခင္ဗ်ားတိုု. သေဘာမတူလိုု.ရွိရင္ မပါခ်င္လဲ ေနလိုု.ရေၾကာင္း” အတိအလင္း ေျပာဆိုုထားတာျဖစ္လိုု.  ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားေတြကိုု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မလိမ့္တပတ္လုုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုကိုု လုုပ္သြားတာ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ မဟုုတ္မမွန္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွာေစပါသည္။

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုု ၁၉ ၄၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန.မွာတြင္ အဂၤလန္ နိုုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ.မွာ ျမန္မာကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အက္တလီတို. လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည္။ ၄င္းလည္းစာခ်ဳပ္တြင္း ပင္လံုုညီလာခံ က်င္းပၿပီး တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာင္တန္းေဒသက လူေတြရဲ့ သေဘာထား ဆႏၵကို ေမးျမန္းရယူၿပီး ျပည္မႏွင့္ ေပါင္းေရး မေပါင္းေရး သေဘာထားရယူရမည္ဟု ေအာင္ဆန္း-အက္တီစာခ်ဳပ္ အပိုုဒ္(၈) အပိုုဒ္ခြဲ(ခ)မွာ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ Pre-condition တခုကို အဂၤလိပ္အစိုုးရက စာခ်ဳပ္မွာ ၾကိဳးခ်ည္ထည့္ေပးထားသည္။  ဒါေၾကာင့္လည္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ၂ ပတ္အတြင္း ပင္လံုုမွာ ေတြ.ဆံုု ေဆြးေႏြးညွိနိႈင္းၿပီး ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ကိုု လက္မွတ္ေရး ထိုုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုရင္ျခင္း ပင္လံုုညီလာခံ က်င္းပခဲ့ရျခင္းဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵအရ လုုပ္ကိုုင္ခဲ့ရျခင္းထက္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္မွာ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေျပာရလ်င္ အဂၤလိပ္အစိုုးရ၏ လိုုအင္ဆႏၵ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္မွာတင္ ပင္လံုုညီလာခံ သိုု.တည္းမဟုုတ္ အထူးညီလာခံတခုု လုုပ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားေတြ၏ ဆႏၵသေဘာကိုု ရယူရမည္ဟုု အဂၤလိပ္အစိုုးရက ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳးခ်ည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ.တခ်ိဳ.က ပင္လံုုညီလာခံကိုု အေျခခံၿပီး နိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈေတြ လုုပ္ရမည္ဟုု ေတာင္းဆိုုေနျခင္းဟာ လက္ရွိ အခ်ိန္အခါႏွႈင့္ လိုုက္ေလ်ာ္ ညီေထြမႈ သင့္တင္မႈ ျဖစ္နိုုင္ပါေသးရဲ့လား ေမးစရာ ေတြးစရာ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ မေရးထိုုးခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသား မ်ိဳးနြယ္ေတြ ရွိခဲ့သလိုု ပင္လံု ညီလာခံမွာ မတက္ပဲ လက္မွတ္ မထိုုးပဲ ျပည္ေထာင္စုုထဲ ပါလာရသူေတြလဲ ရွိပါသည္။ ထိုု.အျပင္ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုုၾကီး ျဖစ္လာရသည္ဟုု ေျပာဆိုုခ်က္သည္ တစိတ္တပိုုင္းအရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ ၁၉ ၄၇ ခုု ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေနမွာ ေျပာဆိုုခဲ့ေသာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ မိန္.ခြန္း--

“ဖြဲ.စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္အဆိုု Directive Resolution” အရ ဆိုုလ်င္ ေတာင္တန္းေဒသ တိုုင္းရင္းသားေတြအေနျဖင့္ အသစ္ဖြဲ.စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးထဲတြင္ သူတိုု. သေဘာတူ ဆႏၵပါမွသာ ျပည္ေထာင္စုုထဲကိုု ပါလိုု.ရတယ္။ သေဘာမတူဘူး မပါခ်င္ဘူးဆိုရင္လဲ မပါပဲ ေနခ်င္ေနပါဆိုုၿပီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုုယ္တိုုင္ မေသခင္ တလေက်ာ္ေက်ာ္အထိ ေျပာဆိုုထားတာမိုု. ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေနမွာ ခ်ဳပ္ဆိုုတဲ့ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္အရ တိုုင္းရင္းသားေတြအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုုထဲ အလိုုလိုု ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုု ယူဆရန္ ခက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးျဖစ္ဖိုု.အတြက္ ဆက္စပ္မႈေတာ့ ရွိတာ မွန္ေသာ္လည္း ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္းစုုၾကီး ျဖစ္လာရသည္ဟုု တိုုက္ရိုုက္ ေျပာရန္ ခက္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုုယ္တိုုင္ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုၿပီးမွ အထက္ပါ မိန္.ခြန္းကိုု တရား၀င္ တိုုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္မွာ သူရဲ့သေဘာထား သူရဲ့ ေစတနာကိုု အတိအလင္း ေျပာဆိုုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္၊  ။ ဦးေအာင္သန္း၏ ေအာင္ဆန္း မိသားစုု စာအုုပ္မွ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မိန္.ခြန္းကိုု ကိုုးကားေကာက္ႏႈတ္ကာ သံုုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...