Wednesday, February 20, 2013

ယေန႔ အႀကိဳက္ဆံုးသံုးသပ္ခ်က္

 
တိုင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာခြဲေဝေရး ကိစၥ ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သား ၂၅ %၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတို႔ရဲ႕ အာဏာ .. စတဲ့ အခ်ိဳး မမွ် အာဏာ ခြဲယူထားတာကို ေျပာတာမ်ားေနေတာ့ ... ဒီတခါမွာ အာဏာခြဲေဝေရး မဟုတ္ဘဲ "ပုဂၢလိက ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္" ကိစၥ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အပိုဒ္ (၃၇ က) မွာ......

"ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။" လို႔ ေရးထားတယ္။

ဒီစကားစုရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

ဒီစကားစုအရ .. အစိုးရက အခ်ိန္မေရြး အိမ္ၿခံေျမသိမ္း၊ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္း ဆိုတဲ့ သိမ္းခ်င္ရာ သိမ္း ဥပေဒကို ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အစျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားစုအရပဲ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ သြားဖို႔ထက္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ကို ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အေျချပဳလိုက္တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာ့ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ကိုလိုနီ မျဖစ္ခင္ ျမန္မာဘုရင္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘုရင္ေတြ၊ ေစာ္ဘြားေတြဟာ သူ႔နယ္ေျမ သူပိုင္ၿပီး .. ျမန္မာဘုရင္နဲ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေနၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာဘုရင္ေတြက "ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္" မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။

ေနာက္ေတာ့ အဂၤလိပ္က သိမ္းတယ္။ အဂၤလိပ္ကို စစ္ရႈံးလို႔ နယ္ေျမေတြ ဆံုးရႈံးသြားတယ္။ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္။ အဂၤလိပ္က သူတို႔ မသိမ္းခင္ ကာလမွာ ရွိခဲ့တဲ့အတိုင္း နယ္ေျမေတြကို ျပန္ေပးသြားတယ္။

အဲဒီမွာတင္ ျပႆနာ တတ္ေတာ့တာပဲ။ အဂၤလိပ္က ျပန္လည္း ေပးလိုက္ေရာ ... "ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။" ဆိုတဲ့ အယူဝါဒ ျဖစ္သြားေရာ။

ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ရသြားတယ္။

အဲဒီ အေတြးအေခၚ အယူအဆအရပဲ .. ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ "ပုဂၢလိက ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္" ေတြ ျငင္းပယ္ခံရဖို႔ ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။

အမွန္က ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ... စီမံခန္႔ခြဲသူသာ ျဖစ္ၿပီး ... ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ေတြလို ေျမယာေတြ အကုန္လံုး ပိုင္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ပုဂၢလိကေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို "အာမခံေပးၿပီး" .. အာဏာခြဲေဝမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရသူ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္တေလာ ဥပမာ တစ္ခုကို ၾကည့္ရင္ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ... ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ထဲမွာ တရုတ္နဲ႔ အျငင္းပြားေနတဲ့ ကၽြန္းေတြကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ပုဂၢလိက ပိုင္ရွင္လက္ထဲကေန ဂ်ပန္ အစိုးရက .. ျပန္ဝယ္လိုက္လို႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ ၾကားမွာ ကၽြန္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာ ပိုမိုတင္းလာခဲ့တာ အားလံုးသိၾကပါတယ္။

အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ပါ။ ဂ်ပန္ေတြအတြက္ "ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။" ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ရွင္ဆီက အစိုးရ ဝယ္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ႏိုင္ငံေတာ္က အကုန္ပိုင္တယ္ ဆိုၿပီး လယ္ေျမေတြကို လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင့္ ရသြားပါတယ္။ သိမ္းခံရရင္ ေလွ်ာ္ေၾကးဆိုတာကလည္း .. သနားလို႔ ေပးတာေလာက္ပဲ ရမွာ ျဖစ္ၿပီး မေၾကနပ္လို႔ တရားစြဲရင္ .. တျပားမွ မရဘဲ တရားရံုစရိတ္၊ ေရွ႕ေနစရိတ္ ကုန္ၿပီး ... လယ္ေတြကေတာ့ ဆံုးမွာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ... ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲက အပိုဒ္ ၃၇ (က) ဟာ "ပုဂၢလိက ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္" ကို ျငင္းပယ္ထားၿပီး ... အခု ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာေတြ အားလံုးေလာက္နီးနီးရဲ႕ အေျခခံ အယူအဆ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ ျပည္သူေတြပါ ပါဝင္ၿပီး ဒီ အယူအဆကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ... ေသခ်ာ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ....

(ကိုထိုက္)
==================================================
(Online မ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုထိုက္၏ ပို႔စ္အား ယခုမွ ဖတ္မိေသာေၾကာင့္ သေဘာက်သျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀အပ္ပါသည္)

ငရဲသား..။
— with Thorn Nay Soe and 25 others.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...