Sunday, February 24, 2013

ျမန္မာရုပ္ေသးသဘင္ ျမန္မာရုပ္ေသးသဘင္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၃၈-ခုႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၇၆-ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ စဥ့္ကူးမင္းလက္ထက္ သဘင္ဝန္ရာထူးျဖင့္ ထမ္းရြက္ရသူ ဦးေသာ္-က စတင္တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“ရုပ္ေသးအစ၊ က်ံဳးသံုးတန္ႏွင့္ ပုဂံက”ဟူေသာ စကားအရ ျမန္မာ့ရုပ္ေသးသဘင္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၈-ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄၆) နန္းတက္ေသာ ကုန္းေဘာင္မင္း၏သားေတာ္ ပုဂံမင္း လက္ထက္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ တဖန္ ျမဝတီမင္းႀကီး ဦးစ တီထြင္သည္ဟုလည္း အခ်ိဳ႔က ဆိုၾကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၉-ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၃၇)တြင္ ေရႊဘိုမင္းတရား အထြတ္အျမတ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ မရီးေတာ္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု၊ စလင္းမင္းသားႀကီး ေမာင္အိုတို႔ႏွင့္ အလိုတူအလိုပါဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ ျမဝတီမင္းႀကီးကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ထားေလသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အက်ဥ္းခ်ထားခံေနရစဥ္ အတြင္း စိတ္ညစ္ညဴးသျဖင့္၄င္း၊ ပ်င္းရိျငီးေငြ႔သျဖင့္၄င္း၊ အဝတ္စုတ္မ်ားကို အရုပ္လုပ္ျပီးလွ်င္ ကျပေစရာမွ ရုပ္ေသးေပၚေပါက္လာေၾကာင္း အခ်ိဳ႔က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သကၠရာဇ္ ၁၁၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၀၈-ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ေရးသားေသာ အီေနာင္နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီး၌ သေရဇာတ္ဟူ၍ ရုပ္ေသးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရျပီးလွ်င္ အင္းဝေခတ္၊ ဒုတိယမင္းေခါင္လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၈၄၆-ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၈၄) က ရွင္မဟာရ႒သာရ ေရးေသာ ဘူရိဒတ္လကၤာႀကီး၌၄င္း၊ သကၠရာဇ္ ၈၉၁-ခုႏွစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၂၉)တြင္ ရွင္မဟာရ႒သာရပင္ ေရးသားေသာ သံဝရပ်ိဳ႔၌၄င္း ရုပ္ေသးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ေသးသဘင္သည္ ယင္းဝေခတ္ကပင္ ေပၚထြန္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္ း ဆိုႏိုင္ေလသည္။ ထိုမွတပါး သုေတသီအခ်ိဳ႔ကလည္း ျမန္မာ့ရုပ္ေသးသည္ ျမန္မာ့မူပိုင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ေရွးအခါက ရုပ္ေသးသဘင္ကို အျမင့္သဘင္၊ ဇာတ္ကို အနိမ့္သဘင္ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကျပီးလွ်င္ ဇာတ္၊ အျငိမ့္၊ ရုပ္ေသး စသည့္ သဘင္သံုးမ်ိဳးတြင္ ရုပ္စံုသဘင္သည္ အခက္ဆံုး၊ အနက္ဆံုး၊ အရင့္ဆံုး ဟူ၍ ပညာရွင္အေပါင္းတို႔ မွတ္ယူခဲ့ၾကေလသည္။

ျမန္မာ့ရုပ္ေသးသဘင္သည္ အလြန္စည္းကမ္းကလနားႀကီးေသာ သဘင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရုပ္ေသးကျပရန္ စင္ကိုပင္ ထင္သလို မေဆာက္လုပ္ရေပ။ ရုပ္ေသးသဘင္စင္ကို စည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရေလသည္။ ရုပ္ေသးကျပရမည့္ ပညာသင္မ်ားမွာ ေရွးအခါက ေယာက်္ားပညာရွင္မ်ားကသာ ကျပရသည္။ မည့္သည့္မိန္းမမွ် မပါဝင္ရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရုပ္ေသးမင္းသမီးမ်ားမွာ ေယာက်္ားမင္းသမီးခ်ည္းသာျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ယခုေခတ္တြင္မူ ဤသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ေပ။

ျမန္မာ့ရုပ္ေသးသဘင္တြင္ ရုပ္ ၂၈-ပါးကို အစြဲျပဳျပီးလွ်င္ အရုပ္ ၂၈-ရုပ္ ပါဝင္ျမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို ၂၈-မ်ိဳးေသာ အရုပ္တို႔မွာ-၁။ နတ္ကေတာ္ရုပ္၂။ ျမင္း၃။ ဆင္၄။ က်ား၅။ ဆင္ထိန္း၆။ ကုေမၻာဘီလူး၇။ ကုမၻဏ္ဘီလူး၈။ ၾကက္တူေရြး၉။ ငွက္ရုပ္၁၀။ ဂဠဳန္၁၁။ နဂါး၁၂။ ေဇာ္ဂ်ီ၁၃။ သူေဌး၁၄။ စုန္းမ၁၅။ နတ္၁၆။ ေနရာထိုင္ခင္းအရုပ္၁၇။ ရွင္ဘုရင္၁၈။ ေရႊနန္းဆက္ မိဖုရား၁၉။ မင္းသားလတ္၂၀။ မင္းသားႏုရုပ္၂၁။ မင္းသမီး၂၂။ သံခ်ိဳလက္စြဲ၂၃။ သံပ်င္လက္စြဲ၂၄။ မင္းႀကီး သက္ေတာ္ရွည္၂၅။ ေရႊတိုက္ဝန္၂၆။ ဝန္ေထာက္၂၇။ ျမိဳ႔ေတာ္ဝန္၂၈။ ပုဏၰား (ဆရာေတာ္ရုပ္) တို႔ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ ရုပ္ေသးစင္မ်ားကို စင္ေတာ္ႀကီး၊ စင္ေတာ္ကေလး၊ သမီးေတာ္စင္ႏွင့္ ဝင္းစင္ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ စင္ေတာ္ႀကီးမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အမိန္႔ျဖင့္သာ တည္ေထာင္ထားေသာ ရုပ္ေသးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ စင္ေတာ္ႀကီးေလာက္ အခြင့္အေရးမ်ားမရေပ။ သမီးေတာ္စင္မွာ ဘုရင့္သမီးေတာ္မ်ား၏ အမိန္႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ ရုပ္ေသးအဖြဲ႔ျဖစ္၍ ဝင္းစင္မွာကား အရပ္စင္ပင္ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာ့ရုပ္ေသးတြင္ မင္းသားရုပ္မွာ ဦးေခါင္း-ႏွစ္ႀကိဳး၊ ပခံုး-ႏွစ္ႀကိဳး၊ ခါး-တႀကိဳး၊ လက္ေမာင္း-ႏွစ္ႀကိဳး၊ လက္ဖ်ား-ႏွစ္ႀကိဳးတို႔ျဖင့္ သိမ္ေမြ႔ယဥ္ေက်းစြာ လက္ဟန္၊ ေျခဟန္ျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲၾကရသည္။ ရုပ္ေသးေခတ္ ေကာင္းစားစဥ္က အပ်ိဳေတာ္တြင္ ႀကိဳး ၆၀-ထက္မနည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟုဆိုသည္။ ၁၂၉၅-ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႀကိဳးဆြဲဦးဝင္း-ဆိုသူ၏ အရုပ္မွာ ႀကိဳးေပါင္း ၆၀-ရွိသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

 (ဦးျမင့္ေစာ-သမိုင္း)မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၁၁-ေမလ)
ရုပ္ေသးရုပ္မ်ားကို Google မွရွာေဖြသည္...ေတြ ့သမွ်သာတင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ ၂၈ ရုပ္မျပည့္ပါ
ေရႊအိမ္စည္
ေရႊအိမ္စည္စာၾကည္ ့တိုက္http://www.facebook.com/shweaeimsi

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...