Thursday, February 28, 2013

မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္.......


                   
 ယေန႔... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားရွိေသာ ယေန႔ေခတ္ လူလတ္ပုိင္းမ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊  တီးမိေခါက္မိရွိၾကပါသည္။

                         ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္ေက်ာင္းသားအရြယ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔(ေတာ္လွန္ေရးေန႔)၊ အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေန႔အေၾကာင္းကုိ နံရံကပ္ စာေစာင္မ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊  ဂုဏ္ျပဳေဟာေျပာပဲြမ်ားျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းတုိင္း တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း...၊ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾကေသာ... အဘုိးအဘြားမ်ား၏ မၾကာခဏပင္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းေျပာျပခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း စိတ္၀င္စားသည္ျဖစ္ေစ၊  စိတ္မ၀င္စားသည္ျဖစ္ေစအက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ားအား မ်ားစြာ သိရွိေနၾကရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အသံကုိလည္း ရင္းႏွီးေနၾကပါသည္။  တုိတုိျပတ္ျပတ္ႏွင့္ထိထိမိမိ ေျပာတတ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေလ ယူေလသိမ္းမ်ား ထူးျခားသည့္စကားစုမ်ားအား အတုခုိးကာလုိက္၍ ေျပာသည္အထိပင္ ရင္းႏွီး
ခဲ့ၾကပါသည္။

                          သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႔... အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိကား မသိရွိခဲ့ယံုမွ်မက ၾကားပင္ မၾကားဖူးခဲပါ...။
                          ယေန႔ မီဒီယာေလာကႀကီး ပြင့္လန္းလာေသာ အခါတြင္ကား ယခင္က မသိရွိခဲ့သည္ မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ လြယ္ကူစြာပင္ သိရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါသည္...။
                           ယခင္ ငယ္စဥ္က ေလးစားအားက်ခဲ့မိေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳတတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာထဲမွ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားမိသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိး၍မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီခ်ီးျမွင့္ထုိက္သူတစ္ဦးအားခ်ီးျမွင့္
ခဲ့ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ေလးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ခုိင္မာသည့္ ယူဆခ်က္တစ္ခ်ဳိ႔အား ျပန္လည္ တင္ျပအပ္ပါသည္....။


အသက္ (၂၂)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ ဗုိလ္ျမင့္ေဆြဆုိသူအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ ``အေရးေတာ္ပံု´´ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ....


ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူႏွင့္ ၄င္း၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္မ်ား မည္သုိ႔ ဂုဏ္ယူေနမည္ မသိေသာ္လည္း ဤ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေလးအားေတြ႔ျမင္ရျခင္းျဖင့္ ဗုိလ္ျမင့္ေဆြဆုိသူအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္အား ကၽြန္သေဘာက္ဘ၀မွ ကယ္တင္ခဲ့သူျဖစ္သည္ဟု.....ေက်းဇူးတင္ေလးစားစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ရြံ႕ရြံ႕ခၽြံခၽြံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
ဗုိလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဆြ၏ ဓါတ္ပံုအခ်ဳိ႕.....

                        ထုိ႔အျပင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဆြသည္ ၄င္း၏ သားျဖစ္သူအား  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွ သင္ယူရရွိခဲ့သည့္သာ Teamwork  ၏ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္ၿပထားရွိမွဳအား ေလးစားဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ တဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္..။

Teamwork ကို ခြဲၿခားေလ့လာရာတြင္-

၁။ Responsibility - မိမိ တာ၀န္ယူရမည့္အပို္င္းကို တာ၀န္ယူၿခင္း၊ မိမိႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တာ၀န္ခြဲေ၀ယူေစၿခင္း။

၂။ Respect - မိမိအလုပ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေလးစားၿခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေလးစားၿခင္း။

၃။ Understanding- မိမိအလုပ္အေၾကာင္း အၿပည့္အ၀နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ မိသားစုရိုးရာဓေလ့   
    ဘ၀အေၿခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ၾကိဳးစားၿခင္း။

၄။ Communication- အခ်င္းခ်င္း အထက္ေအာက္ၿပန္လည္ သတင္းပို႕တင္ၿပၿခင္း၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ေလ့လာၿခင္း။

၅။ Value - မိမိအလုပ္မွ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၾကီးငယ္မေရြး လုပ္ေဆာင္မွဳအေပၚ တန္ဖိုးထားၿခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္  တန္ဖိုး (Value) ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿခင္း။

                              ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျခင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ စိတ္ကူးႏွင့္ေခတ္မီဆန္းသစ္ကာ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ရွဳျမင္ႏုိင္ေသာ စိတ္ထားမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ်ေဟာင္းႏြမ္းသြားမည္ မဟုတ္ေသာ အယူအဆေလးအား သိရွိႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် လုိက္နာက်င့္ႀကံႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
                                                                                                                                 (ကြန္ဆူးမား)(၂၈-၂-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...