Thursday, February 14, 2013

ကာခ်ဳပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

by Ven Ravika on Thursday, February 14, 2013 at 7:30pm ·
 
Cobra Gold စစ္ေလ့က်င့္ေရးမွာ ပါဝင္ခြင့္ရလို႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စိတ္ေကာင္းနည္းနည္းဝင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ဆိုလာပါတယ္။ သမၼတလုပ္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာရင္းနဲ႕ ကခ်င္ကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ဖူးလို႕ လက္ရွိေျပာေနတဲ့စကားကိုလည္း သတိနဲ႕ ႀကဳိဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကခ်င္နဲ႕အပစ္ရပ္ႏိုင္ရင္ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ရမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအားလုံး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္လာမွပဲ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လို႕ ဆိုသြားပါတယ္။


ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႔စကားကို အကဲခတ္ၾကည့္ရင္ ကခ်င္နဲ႕ အပစ္ႏိုင္ဖို႕ ေသခ်ာတြက္ထားပုံရတယ္။ အမွန္မွာလည္း ျမန္မာဘက္က အပစ္ရပ္ၿပီး တပ္ေတြ ဆုတ္သြားခဲ့ရင္ အပစ္ရပ္ၿပီးသားသိေနလို႕လည္း ဒီလိုတြက္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာလို႕ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တယ္လို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္ကို တိုက္ရဲမွ သတၲိမဟုတ္ဘဲ စစ္ကို ေျပၿငိမ္းရဲတာလည္း သတၲိ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတၲိရွိလာတာကို ႀကဳိဆိုသင့္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႔ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ေဝဖန္စိတ္ျဖာရရင္ သူက သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႕လိုပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ Macro-level အဆင့္ကိုပဲ အေလးထားတာကို သတိထားၾကမွာပါ။ အႀကီးစားကိစၥရပ္မ်ားကိုပဲ ကိုင္တြယ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီအႀကီးစားကိစၥရပ္မ်ားဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ၂၀၀၈ -ခု ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းကေနပဲ ညႈိလိုၾကပါတယ္။ အမွန္မေတာ့ ဒါဟာ အေျဖမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ Macro-level အဆင့္ကို ခုန္ပ်ံသြားလိုတဲ့အစိုးရနဲ႕အေပါင္းအပါမ်ားကို Micro-level အဆင့္ကို အရင္သြားဖို႕လိုေၾကာင္း သတိေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ျပႆနာကို ခေရေစ့တြင္းက် အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမွပဲ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရမွာျဖစ္လို႕ပါပဲ။

ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကို စတင္မီးေမႊးခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ လက္ရွိမ်ဳိးဆက္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာကား လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ကအတိုင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ အျပည့္အဝမခံစားရေသးဘူး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ တန္းတူခြင့္ကို မရၾကေသးဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားဟာ မိမိေနအိမ္မွာ ေနရင္းနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံေနၾကရတယ္။ ဒီျပႆနာမ်ားဟာ Macro-level ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေယဘုယ်သေဘာဆန္တဲ့ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လို႕ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းကို Micro-level အဆင့္နဲ႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကမွာပဲ တကယ့္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္မွာပါ။

အဆိုပါျပႆနာ(၃)ရပ္အနက္ နံပါတ္(၂)ျဖစ္တဲ့ တန္းတူေရးျပႆနာမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ပဋိပကၡကို မေလ့လာႏိုင္ခဲ့ရင္ အေျဖမွန္ကို ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပဋိပကၡကို မျဖစ္မေန ေလ့လာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ပဋိပကၡဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အသစ္အဆန္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ အားလုံးသိၿပီသားပဋိပကၡကိုပဲ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္နဲ႕ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေျဖရွင္းမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႕ကမ္းလွမ္းေနတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တစ္ခါလာမြဲျပာပုဆိုးနဲ႕ဆိုသလို အထူးအဆန္းေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီအထိ သူတို႕သုံးခဲ့တဲ့နည္းဗ်ဴဟာအတိုင္း သူတို႕ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူေဘာင္ကေန လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႕ ဖိတ္ေခၚၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈-ခု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္လို႕ လက္မခံႏိုင္ပါဘူးဆိုမွပဲ ဥပေဒေဘာင္ကို ဝင္ေရာက္ဖို႕ အတန္တန္ေျပာေနျခင္းမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႕ သိပ္မကြာပါဘူး။

ပဋိပကၡတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ပဋိပကၡကို ဖန္တီးတဲ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ တန္းတူေရးတိုက္ပြဲမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ထိန္းသိမ္းေရးဇာတ္ေကာင္းမ်ားဆိုၿပီး ရွိၾကပါတယ္။ ဒီဇာတ္ေကာင္မ်ားဟာ ပဋိပကၡမွာ ပါဝင္ေနၾကၿပီး ဒီပဋိပကၡကို အက်ဳိးမရွိမွန္းသိၾကၿပီး အဆုံးသတ္ၾကဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကမွပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားရဲ႔ ဆုံမွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ The epicenter of peace ျဖစ္လို႕ သတၲိအမ်ားႀကီးေမြးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီတစ္ခါ စစ္တိုက္ဖို႕သတၲိမဟုတ္၊ စြန္႕လႊတ္ဝံ့တဲ့သတိၲပါ။ အသက္ကို စြန္႕လႊတ္ဖို႕မဟုတ္၊ အာဏာကို စြန္႕လႊတ္ဖို႕ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးပီျပင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကေန ထြက္ရဲတဲ့သတၲိ၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ေဝးေဝးေနရဲတဲ့သတၲိ၊ အရပ္သားအစိုးရေပးတဲ့အမိန္႕ကို နာခံရဲၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေလးစားတဲ့သတၲိမ်ားကို ေမြးျမဴရပါ့မယ္။

ဒီေတာ့ကာ...ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေကအိုင္အိုအပါအဝင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားနည္းတူ ႀကဳိဆိုပါတယ္။ ပဋိပကၡကို ပဋိပကၡဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းတဲ့နည္း (The adversarial way)နဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိဆန္းစစ္တဲ့နည္း (The reflexive way)နဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားစုစည္းမႈနည္း (Integrative way)နဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သုံးနည္းစလုံးကို ေရာသမေမႊလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္တည္မႈအေျခခံညႈိႏႈိင္းေရး(Positional based negotiation)ကေန စရမွာျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႕ အက်ဳိးစီးပြားအေျခခံညႈိႏႈိင္းေရး (Interest based negotiation)ဆီကို ေရာက္ေအာင္ သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွပဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...