Tuesday, February 5, 2013

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ တပ္မေတာ္ကုိႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

Hlaing Bwa shared Nanda Htun Htet's photo.
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ႐ွ္တပ္မေတာ္ကုိႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ဘဂၤလားေဒရွ္တုိ႔ကစစ္ျဖစ္လွ်င္ျမည္သူသာမည္နည္းကုိထုိသုိ႔ဆုိပါသည္။
(၁)မည္သည့္ေနရာ၊မည္သည့္အခ်ိန္၊မည္ကဲ႔သုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ေပၚမူတည္ပါသည္
(၂)လက္နက္ျခင္းတူခဲ႔ရင္ေတာင္MIG29,F7ျခင္းတူရင္ေတာင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရမူေၾကာင့္ေခတ္မွီနည္းပညာမပုိင္ဆုိင္ႏုိင္။ဘဂၤလားေဒရွ္သည္တ႐ုပ္၊အိႏိယ၊အေမရိကန္တုိ႔နဲ႔ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ဖူးသည္။
(၃)ဘဂၤလားေဒရွ္သည္operation dessert strom ကဲ႔သုိ႔စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲဖူးျပီးUNနဲ႔ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္းတက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ႔ဖူးသည္။
ဟုဆုိထားပါတယ္။
ထုိေၾကာင့္သူတုိ႔ေျပာေသာအရာမ်ားႏွင့္တကယ္ရွိရင္းစြဲအေျခအေနကုိက္ညီမူရွိမရွိျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရမည္။ေျပာတုိင္းယုံရမည္မဟုတ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခြဲျခားၾကည့္ရမည္။

အရင္ဦးဆုံးေျမအေနအထားရျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေရွေတာင္အာရွရဲ႕ေျမဧရိယာအက်ယ္ျပန္႔ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။လူဦးေရသန္း၆၀ခန္႔ရွိျပီးတပ္မေတာ္ရဲ႕အင္အားဟာအေရွေတာင္အာရွမွာဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီးတုိက္ပြဲအေတြ႕ၾကံဳအလြန္ျပည့္၀ေသာတပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ေတာတြင္းေတာင္ေပၚစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ဗီယက္နမ္နဲ႔အတူအေကာင္းဆုံးတပ္မေတာ္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းခံရပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာindiaႏုိင္ငံမွ၁၉ရ၀ေက်ာ္တြင္ဘာသာေရးမတူညီမူေၾကာင္ခြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။လူဦးေရအရမ္းထူထပ္ျပီးစစ္ကုိင္းတုိင္းခန္႔သာရွိေသာေျမေနရာတြင္လူဦးေရသန္းတစ္ရာေက်ာ္ေနထုိင္ျပီးလူဦးေရေပါက္ကြဲမူမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ထုိလူဦးေရေပၚက္ကြဲမူသည္အိမ္နီးျခင္းျဖစ္တဲ႔indiaနဲ႔ျမန္မာကုိယုိစိမ့္ေနပါတယ္။မုန္တုိင္းႏွင့္ေရၾကီးေျမျပိဳမူဒဏ္ကုိႏွစ္စဥ္ခံစားေနရေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္
ယခုအခါျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒရွ္သည္ေရပုိင္နက္ျပသာနာႏွင့္လူဦးေရယုိစိမ့္မူေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာတရားမ၀င္ေနထုိင္မူျပသာနာေၾကာင့္ရန္သူဟုမဆုိႏုိင္ေသာ္လည္းအထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒ႐ွ္တပ္မေတာ္ရဲ႕လက္နက္အျပိဳင္အဆုိင္တပ္ဆင္မူႏွင့္ျမန္မာအေပၚရည္ရြယ္ျပီးစစ္ျပင္ဆင္မူေတြလုပ္လာေသာေၾကာင့္ပုိမုိသတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕အဆင့္အတန္းကုိႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိပါကႏုိင္ငံေရး၊လက္နက္အင္အား၊လူအင္အား၊စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူအရည္အခ်င္း၊ေလ့က်င့္ေရး၊နည္းပညာတုိးတက္မူ၊တုိက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳ၊ေရေျမအေနအထား၊လက္နက္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မူႏွင့္တျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိေရာင္းျခႏုိင္မူ၊နည္းပညာတုိးတက္ေရးၾကိဳးပမ္းမူစသည့္အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။ထုိျပင္တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ခံယူခ်က္ႏွင့္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ျပည့္၀မူလည္းလုိပါတယ္။

ထုိအခ်က္ေတြထဲကမွႏုိင္ငံေရးကုိလုံး၀မေရးပါဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္းေရးရမွာစိတ္မပါလုိ႕လည္းပါပါတယ္။တျခားေသာအက်ိဳးအေၾကာင္းေတြကုိလ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမွ႔အပတင္ျပခ်င္ပါတယ္။
အရင္ဦးဆုံးေလေၾကာင္းကေနစေျပာၾကပါမယ္။ေလေၾကာင္းစြမ္းအားဟာ၂၁ရာစုရဲ႕ပင္မအသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။အေရအတြင္အတိအက်မဟုတ္ပင္မဲ႔ျမန္မာအသာစီးမွာရွိႏုိင္ပင္မဲ႔သိပ္မကြာလွပါဘူး။ဒါပင္မဲ႔အနာဂတ္စီမံကိန္းနဲ႕ေျမအေနအထားမွာေတာ့သိသိသာသာကြာဟခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။အထူးသျဖင့္ေျမအနအထားမွာဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာေသးငယ္ပါတယ္။ဒီအတြက္ေလယာဥ္မ်ားရဲ႔႕ေလ့က်င့္ႏုိင္မူဟာtranning aeraေတာင္က်ပ္ညပ္ေနပါတယ္။ထုိျပင္ေျမေနရာက်ဥ္းေသာေၾကာင့္စုျပံဳေနတဲ႔ရန္သူကုိေျခမႈန္းရလြယ္ပါတယ္။ဒါအျပင္ေနရာယူမူအမွားေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ယခုေနာက္ဆုံးအပူတျပင္းေဖာက္လုပ္ထားတဲ႔ေလတပ္စခန္းအသစ္ဟာ႐ႈးသြက္မူသက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။မဟာဗ်ဳဟာအရfront line airbaseမွန္ပင္မဲ႔ႏုိင္ငံက်ဥ္းေလးအတြက္front line airbase ထားတာဟာတကယ္မုိက္မဲမူပါ။အေျမာက္တကမ္းစာသာသာမွာထားရွိထားတဲ႔ေလတပ္စခန္းဟာစစ္ျဖစ္ရင္အရင္ဆုံးေျခမႈန္းခံရပါလိမ့္မယ္။ေနာက္တစ္ခုကဘဂၤလားေဒရွ္သည္လည္းျမန္မာကဲ႔သုိ႕ပင္တျခားစစ္မ်က္ႏွာစာျဖစ္တဲ႔မဟာရန္သူဘက္ကုိသာအားစုိက္ခဲ႔ျပီးတကယ္တမ္းျဖစ္လာတဲ႔အခါစစ္မ်က္ႏွာစာကုိအေရြ႕အေျပာင္းအခုခ်ိန္ထိေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ေသးပါ။ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ရဲ႔႕ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးသည္လည္းအလြန္နိမ္႕က်ျပီးေရဒါစခန္းတစ္ခုသာရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္(ေနာင္တြင္ႏွစ္ခု)မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္ေလရဲ႕ထုိးစစ္ကုိခုခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါလိမ့္မယ္။
သုိေသာ္မိမိဘက္မွျပန္စဥ္းစားလွ်င္ေတာ့မိမိတုိ႕သည္ႏုိင္ငံက်ယ္ျပန္႕ျခင္းေၾကာင့္ျပစ္မွတ္ျပန္႔ၾကဲမူေၾကာင့္ျပစ္ခတ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊၂၀၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းသိသိသာသာတုိးတက္လာတဲ႔ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ထုိးေဖာက္ရန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။air defenceလုပ္ရန္ႏွင့္close supportေ လာက္သာျပဳလုပ္ႏုိငမည္ျဖစ္ျပီးထုိးစစ္အတြက္ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒရွ္၌A5၇စီးသာရွိသည္ကုိၾကည့္ျခင္ႏွင့္ေနာင္၀ယ္ယူမည့္ေလယာဥ္သည္F7သာျဖစ္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ေျမျပင္ျပစ္ကူေပးအပုိင္းအၾကီးအက်ယ္အားနည္းလာႏုိင္ပါသည္။
အနာဂတ္အစီအစဥ္ကုိေျပာရရင္ဘဂၤလားေဒရွ္အတြက္F7သည္အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။areal interceptorျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေသးငယ္တဲ႔ႏုိ္င္ငံအဖုိ႔အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။ထုိေၾကာင့္BAFအေနျဖင့္F7ကုိထပ္မံျဖည့္ျခင္းသည္မွန္သည္ဟုဆုိႏုိင္ပါတယ္။ဒါပင္မဲ့MAFကထုိF7ႏွင့္A5အစား4th generation fighterမ်ားျဖင့္အစားထုိးမည္ဟုယူဆရေငာေၾကာင့္အနာဂတ္တြင္ပုိမုိအသာစီးရေနႏုိင္ပါတယ္။
ေရတပ္အေနျဖင့္ယွဥ္ထုိးၾကည့္လွ်င္လက္ရွိအေနအထားအရBNကအနည္းငယ္သာသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္းအနာဂတ္စီမံကိန္း၊ျပည္တြင္းတြင္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏုိင္မူတုိ႕၌ကြာျခားလွမည္။အနာဂတ္စီမံကိန္းတြင္BNမွေရငုတ္သေဘာၤႏွင့္ဖရီးဂိတ္မ်ားျဖည့္မည္ဆုိေသာေၾကာင့္BNကလုံး၀အသာစီးရႏုိင္သည္ဟုထင္ရေသာ္လည္းMNသည္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။AUNG ZAYYA CLASSဖရီးဂိတ္ကုိေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္အသုံးျပဳႏုိင္ျပီးေနာက္တြင္ထုိအမ်ိဳးအစားေရယာဥ္မ်ားကုိအလြယ္တကူထပ္မံတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၀ယ္ယူမႈထက္စရိတ္စကပုိသက္သာပါတယ္။BN၀ယ္ႏုိင္ျပီပဲဆုိဦးတျဖည္းျဖည္းနဲ႕တုိးတက္လာမည့္MNကုိေတာ့ၾကာရင္ယွဥ္ႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါအျပင္F12လုိကုိယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂ္တ္ေတြကုိထုတ္လုပ္ႏုိသ္ျပီျဖစ္ရာေရငုတ္သေဘာၤ၀ယ္ဖုိ႕သာအားစုိက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ထုိျပင္5seriesေတြကေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လုိ႔လည္းသိရတာေၾကာင့္MNအတြက္အားတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။
ၾကည္းတပ္ကေတာ့ေျပာစရာမလုိေအာင္ေကာင္းမြန္ျပီးသားပါ။တစ္ဦးျခင္းရဲ႕အရည္အျခင္းအေတြ႕အၾကံဳကအမ်ားၾကီးသာပါတယ္။DSAမွာေျပာေနက်စကားတစ္ခုလုိေပါ့မင္းဘာသာမင္းDSAမကလုိ႕ဘယ္ကဆင္းဆင္းသိပ္မေၾကာက္တက္ဖူးေျပာေျပာပထမဆုံးတုိက္ပြဲမွာေတာ့ႏွာေခါင္းထွယ္ထုိးတာပဲဆုိသလုိတုိက္ပြဲရဲ႕ဖိအားကုိမသိေသးတဲ႔ဘဂၤလားေဒရွ္တပ္မေတာ္အတြက္ၾကီးမားတဲ႔စိန္ေခၚမႈပါ။၂၀၀၉ခုႏွစ္ကျမန္မာနဲ႕စစ္ျပင္ၾကတဲ႔အခါလစာမလုံေလာက္ဟုအေၾကာင္းျပကာတပ္တြင္းပုန္ကန္မူေၾကာင့္လူ၅၀၀၀ေလာက္ထုတ္ျပစ္ရတာလဲBAအတြက္ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေတြလုပ္သည္ပဲထားဦးေတာ့ေလယာဥ္ေတြကguidedမ်ားျဖင့္ေတာ့ျပစ္ဖူးမည္မထင္။သေဘာၤမ်ားကလည္းSSAဒုံးမ်ားေတာ့ျပစ္မည္မထင္။ထုိေၾကာင့္ေလ့က်င့္မူသည္ကြာမည္လုိ႔ဆုိႏုိင္မည္ေလာ။Operation dessert STROMတြင္ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္းMEDICALအဖြဲ႕ႏွင့္ေနာက္ပုိင္းလုံျခဳံေရးေလာက္သာ။UN missionတြင္ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္းလုံျခံဳေရးယူေပးျခင္းႏွင့္လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမူအတြက္သက္သက္သာ။မိမိတုိ႕ဆီမွာထားလွ်င္ကုန္က်စရိတ္ရွိေနမည့္အတြက္အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ႏွင္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္ထမ္းေဆာင္ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ထုိသုိ႕ထမ္းေဆာင္ရသည္မွာလည္းရဟတ္ယာဥ္သာျဖစ္သည္။မည္သုိ႕ပင္ဆုိဆုိထုိမွအေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြရမည္မွာအမွန္ပင္။
ျမန္မာ့ေျခလွ်င္ႏွင့္အေျမာက္၏တုိက္စြမ္းရည္ကအလြန္ေကာင္းျပီးသားျဖစ္ပင္မဲ႔ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းႏွင္ ့ထုိေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကုိတုိက္ပြဲ၀င္အသင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္။ျမန္မာတပ္မေတာ္၏၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလက္နက္မ်ားသည္ျပည္တြင္းကထုတ္ျခင္းေၾကာင့္အမ်ားၾကီးပုိမုိသာေစပါတယ္။
မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လွ်င္ရန္သူကုိေလ်ာ့တြက္ျခင္းဟာအ႐ႈံးရဲ႕အစပါ။သူတုိ႕ဘယ္လုိပဲလုပ္လုပ္ကုိယ္တပ္ဖြဲ႕ေကာင္းဖုိ႕ေခတ္မွီဖုိ႔လုိပါတယ္။ဒီအတြက္ရန္သူကုိအထင္မေသးဖုိ႔လုိပါတယ္။ဒီpostကဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္ကသာေနျပီလုိ႕ထင္ျပီးစိတ္ဓာတ္က်ေနမွာစုိးလုိ႔ပါ။


@[100004627449649:2048:Sky Hunder]

ဘဂၤလားေဒရွ္တုိ႔ကစစ္ျဖစ္လွ်င္ မည္သူသာမည္နည္းကုိ ထုိသုိ႔ဆုိပါသည္။
(၁)မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္ကဲ႔သုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ေပၚမူတည္ပါသည္။
(၂)လက္နက္ျခင္းတူခဲ႔ရင္ေတာင္ MIG29, F7 ျခင္းတူရင္ေတာင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရ
မူေၾကာင့္ေခတ္မွီနည္းပညာမပုိင္ဆုိင္ႏုိင္။ ဘဂၤလားေဒရွ္သည္တ႐ုပ္၊အိႏိယ၊အေမရိကန္တုိ႔နဲ႔ပူးေပါင္း
စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ဖူးသည္။

(၃)ဘဂၤလားေဒရွ္သည္operation dessert strom ကဲ႔သုိ႔စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲဖူးျပီး UN နဲ႔ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္းတက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ႔ဖူးသည္။ ဟုဆုိထားပါတယ္။
ထုိ႔ေၾကာင့္သူတုိ႔ေျပာေသာအရာမ်ားႏွင့္ တကယ္ရွိရင္းစြဲအေျခအေန ကုိက္ညီမူ ရွိမရွိျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရ
ည္။ေျပာတုိင္းယုံရမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခြဲျခားၾကည့္ရမည္။

အရင္ဦးဆုံးေျမအေနအထားရျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေရွေတာင္အာရွရဲ႕ေျမဧရိယာ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးႏုိင္ ငံျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရသန္း၆၀ခန္႔ရွိျပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕အင္အားဟာ အေရွေတာင္ အာရွမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး တုိက္ပြဲအေတြ႕ၾကံဳ အလြန္ျပည့္၀ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ တြင္း ေတာင္ေပၚ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ဗီယက္နမ္နဲ႔အတူ အေကာင္းဆုံးတပ္မေတာ္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာ india ႏိုင္ငံမွ ၁၉ရ၀ ေက်ာ္တြင္ ဘာသာေရး မတူညီမူေၾကာင္ခြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။
လူဦးေရ အရမ္းထူထပ္ျပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းခန္႔သာရွိေသာေျမေနရာတြင္ လူဦးေရသန္းတစ္ရာေက်ာ္ ေန ထုိင္ျပီး လူဦးေရေပါက္ကြဲမူမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ထုိလူဦးေရေပၚက္ကြဲမူသည္အိမ္နီးျခင္းျဖစ္တဲ ့ india နဲ႔ျမန္မာကုိ ယုိစိမ့္ေနပါတယ္။ မုန္တုိင္းႏွင့္ေရၾကီးေျမျပိဳမူဒဏ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ခံစားေနရေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ ပါတယ္။
ယခုအခါျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒရွ္သည္ေရပုိင္နက္ျပသာနာႏွင့္ လူဦးေရယုိစိမ့္မူေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ၀င္ေနထုိင္မူျပသာနာေၾကာင့္ ရန္သူဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒ႐ွ္တပ္မေတာ္ရဲ႕လက္နက္အျပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္ မူႏွင့္ ျမန္မာအေပၚရည္ရြယ္ျပီး စစ္ျပင္ဆင္မူေတြလုပ္လာေသာေၾကာင့္ ပုိမုိသတိထားေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုရဲ႕အဆင့္အတန္းကုိ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိပါကႏုိင္ငံေရး၊ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူအရည္အခ်င္း ၊ေလ့က်င့္ေရး၊ နည္းပညာတုိးတက္မူ၊ တုိက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳ ၊ေရေျမ အေနအထား၊ လက္နက္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မူႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိေရာင္းျခႏုိင္မူ၊ နည္းပညာ တုိးတက္ေရးၾကိဳးပမ္းမူစသည့္အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။ ထုိျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရဲ႕ခံယူခ်က္ႏွင့္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ျပည့္၀မူလည္းလုိပါတယ္။
ထုိအခ်က္ေတြထဲကမွႏုိင္ငံေရးကုိ လုံး၀မေရးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အေျပာင္း အလဲျမန္လြန္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္းေရးရမွာ စိတ္မပါလုိ႕လည္း ပါပါတယ္။ တျခားေသာအက်ိဳးအေၾကာင္းေတြကုိ လ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမွအပ တင္ျပခ်င္ပါတယ္
အရင္ဦးဆုံးေလေၾကာင္းကေန စေျပာၾကပါမယ္။ ေလေၾကာင္းစြမ္းအားဟာ၂၁ ရာစုရဲ႕ပင္မ အသက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ အေရအတြင္ အတိအက်မဟုတ္ပင္မဲ႔ျမန္မာအသာစီးမွာ ရွိႏုိင္ပင္မဲ႔သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ဒါပင္မဲ႔အနာဂတ္စီမံကိန္းနဲ႕ေျမအေနအထားမွာေတာ့သိသိသာသာ ကြာဟခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေျမအနအထားမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံဟာေသးငယ္ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေလယာဥ္မ်ားရဲ႔႕ေလ့က်င့္ႏုိင္မူဟာ tranning aera ေတာင္က်ပ္ညပ္ေနပါတယ္။ ထုိျပင္ေျမေနရာ က်ဥ္းေသာေၾကာင့္ စုျပံဳေနတဲ႔ရန္သူကုိေျခမႈန္းရ လြယ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ေနရာယူမူ အမွားေတြလည္းရွိေန ပါတယ္။ ယခုေနာက္ဆုံးအပူတျပင္းေဖာက္လုပ္ထားတဲ႔ေလတပ္စခန္း အသစ္ဟာ႐ႈးသြက္မူ သက္သက္ျဖစ္ ပါတယ္။ မဟာဗ်ဳဟာအရ front line airbase မွန္ပင္မဲ႔ႏုိင္ငံ က်ဥ္းေလးအတြက္ front line airbase ထားတာဟာ တကယ္မုိက္မဲမူပါ။ အေျမာက္တကမ္းစာသာသာမွာ ထားရွိထားတဲ႔ ေလတပ္စခန္း ဟာ စစ္ျဖစ္ရင္အရင္ဆုံးေျခမႈန္းခံရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကဘဂၤလားေဒရွ္သည္လည္းျမန္မာကဲ႔သုိ႕ပင္ တျခားစစ္မ်က္ႏွာစာျဖစ္တဲ႔ မဟာရန္သူဘက္ကုိသာ အားစုိက္ခဲ႔ျပီး တကယ္တမ္းျဖစ္လာတဲ႔အခါ စစ္မ်က္ႏွာစာကုိ အေရြ႕အေျပာင္းအခုခ်ိန္ထိေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ေသးပါ။ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ ရဲ႔႕ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးသည္လည္း အလြန္နိမ္႕က်ျပီး ေရဒါစခန္းတစ္ခုသာရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ေနာင္တြင္ႏွစ္ခု) မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္ေလရဲ႕ထုိးစစ္ကုိ ခုခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါလိမ့္မယ္။
သုိ႔ေသာ္မိမိဘက္မွျပန္စဥ္းစားလွ်င္ေတာ့ မိမိတုိ႕သည္ႏုိင္ငံက်ယ္ျပန္႕ျခင္းေၾကာင့္ျပစ္မွတ္ျပန္႔ၾကဲ ဲမူေၾကာင့္ျပစ္ခတ္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းသိသိသာသာတုိးတက္လာတဲ႔ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ထုိးေဖာက္ရန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ air defence လုပ္ရန္ႏွင့္ close support  ေလာက္သာျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ထုိးစစ္အတြက္ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိျပင္ဘဂၤလားေဒရွ္၌ A5 ၇ စီး သာရွိသည္ကုိၾကည့္ျခင္ႏွင့္ေနာင္၀ယ္ယူမည့္ေလယာဥ္သည္ F7 သာျဖစ္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ေျမျပင္ျပစ္ ကူေပးအပုိင္း အၾကီးအက်ယ္ အားနည္းလာႏုိင္ပါသည္။ အနာဂတ္အစီအစဥ္ကုိေျပာရရင္ဘဂၤလားေဒရွ္အတြက္F7သည္အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။ areal interceptorျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေသးငယ္တဲ ႔ႏုိ္င္ငံအဖုိ႔ အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ BAF အေနျဖင့္ F7 ကုိ ထပ္မံျဖည့္ျခင္းသည္ မွန္သည္ဟုဆုိႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါပင္မဲ့ MAF ကထုိ F7 ႏွင့္ A5 အစား 4th generation fighter မ်ားျဖင့္ အစားထုိးမည္ဟုယူဆ ရေငာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိအသာစီးရေနႏုိင္ပါတယ္။
ေရတပ္အေနျဖင့္ ယွဥ္ထုိးၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိအေနအထားအရ BN က အနည္းငယ္သာသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အနာဂတ္စီမံကိန္း၊ျပည္တြင္းတြင္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ႏုိင္မူတုိ႕၌ ကြာျခားလွမည္။ အနာဂတ္စီမံကိန္းတြင္ BN မွေရငုတ္သေဘာၤႏွင့္ ဖရီးဂိတ္မ်ားျဖည့္မည္ဆုိေသာေၾကာင့္ BN က လုံး၀ အသာစီးရႏုိင္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း MN သည္ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ AUNG ZAYYA CLASS ဖရီးဂိတ္ကုိေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္အသုံးျပဳႏုိင္ျပီးေနာက္တြင္ ထုိအမ်ိဳးအစားေရယာဥ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ထပ္မံတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ၀ယ္ယူမႈထက္စရိတ္စက ပုိသက္သာပါတယ္။ BN ၀ယ္ႏုိင္ျပီပဲဆုိဦး
တျဖည္းျဖည္းနဲ႕တုိးတက္လာမည့္ MN ကုိေတာ့ၾကာရင္ယွဥ္ႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါအျပင္ F12 လုိ ကုိယ္ေပ်ာက္ဖရီးဂ္တ္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိသ္ျပီျဖစ္ရာ ေရငုတ္သေဘာၤ၀ယ္ဖုိ႕သာ အားစုိက္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္ 5series ေတြက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လုိ႔လည္းသိရတာေၾကာင့္ MN အတြက္ အားတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။
ၾကည္းတပ္ကေတာ့ေျပာစရာမလုိေအာင္ေကာင္းမြန္ျပီးသားပါ။ တစ္ဦးျခင္းရဲ႕ အရည္အျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ က အမ်ားၾကီးသာပါတယ္။ DSA မွာေျပာေနက်စကားတစ္ခုလုိေပါ့ မင္းဘာသာမင္း DSA မကလုိ႕ ဘယ္ကဆင္းဆင္း သိပ္မေၾကာက္တက္ဖူးေျပာေျပာ ပထမဆုံးတုိက္ပြဲမွာေတာ့ႏွာေခါင္း ထွယ္ထုိးတာပဲ ဆုိသလုိတုိက္ပြဲရဲ႕ဖိအားကုိ မသိေသးတဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္ တပ္မေတာ္အတြက္ၾကီးမားတဲ႔စိန္ေခၚမႈပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကျမန္မာနဲ႕စစ္ျပင္ၾကတဲ႔အခါလစာမလုံေလာက္ဟုအေၾကာင္းျပကာတပ္တြင္းပုန္ကန္မူေၾကာင့္ လူ ၅၀၀၀ ေလာက္ထုတ္ျပစ္ရတာလဲ BA အတြက္ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္သည္ပဲ ထားဦးေတာ့ေလယာဥ္ေတြက guided မ်ားျဖင့္ေတာ့ျပစ္ဖူးမည္မထင္။ သေဘာၤမ်ားကလည္း SSA ဒုံးမ်ားေတာ့ျပစ္မည္မထင္။ ထုိေၾကာင့္ေလ့က်င့္မူသည္ကြာမည္လုိ႔ဆုိႏုိင္မည္ေလာ။ Operation dessert STROM တြင္ ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္း MEDICAL အဖြဲ႕ႏွင့္ေနာက္ပုိင္းလုံျခဳံေရးေလာက္သာ။ UN mission တြင္ပါ၀င္သည္ဆုိတာကလည္း လုံျခံဳေရးယူေပးျခင္းႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမူ အတြက္ သက္သက္သာ။ မိမိတုိ႕ဆီမွာထားလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ရွိေနမည့္အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳ ရ ေအာင္ႏွင္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ထမ္းေဆာင္ရ သည္မွာလည္း ရဟတ္ယာဥ္သာျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိဆုိထုိမွအေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြရမည္မွာ
မွန္ပင္။
ျမန္မာ့ေျခလွ်င္ႏွင့္အေျမာက္၏ တုိက္စြမ္းရည္က အလြန္ေကာင္းျပီးသားျဖစ္ပင္မဲ႔ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းႏွင္ ့ထုိေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကုိ တုိက္ပြဲ၀င္အသင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္။ ျမန္မာ တပ္မေတာ္၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လက္နက္မ်ားသည္ျပည္တြင္းက ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားၾကီး ပုိမုိသာေစပါတယ္။
မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လွ်င္ ရန္သူကုိေလ်ာ့တြက္ျခင္းဟာ အ႐ႈံးရဲ႕အစပါ။ သူတုိ႕ဘယ္လုိပဲ
ုပ္လုပ္ကုိယ္တပ္ဖြဲ႕ေကာင္းဖုိ႕ေခတ္မွီဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ရန္သူကုိ အထင္မေသးဖုိ႔လုိပါတယ္။
 ဒီ post က ဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္ကသာေနျပီလုိ႕ထင္ျပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနမွာစုိးလုိ႔ပါ

Sky Hunder

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...