Monday, February 8, 2016

ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ကေလးငယ္ျဖစ္ေစရန္ ပညာရွင္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ် ာ း

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္က်န္းမာေရး

- သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ မ်က္ဝန္းေတြ အၿမဲၾကယ္ တာရာလို ၾကည္လင္ဝင္း လက္ေနဖို႔ ထိန္းသိမ္းပါ။
- ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ဆီ မွာေတာင့္ခံႏိုင္မႈ၊ ယုတၱိက် မႈ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ ကင္းမႈႏွင့္ တျခား ပၪၥလက္ ဆန္ဆန္ ရွိေနဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ ပါနဲ႔။
- သင့္ကေလးေျပာတာကို အာ ႐ုံစိုက္နားေထာင္ေပးပါ။ သူ ေျပာသမွ် စကားလုံးတုိင္းကို အေလးနက္ ထားၿပီး စကား လုံးေနာက္ကြယ္က သူ႔ရဲ႕ ခံ စားခ်က္ကိုလည္း တန္ဖိုး ထားဂ႐ု စိုက္ေပးပါ။

- သင့္ကေလးငယ္ႏွင့္ အတူ ျပင္ပ ထြက္လည္တာကို အခ်ိန္ မ်ားမ်ားေပးပါ ။ေလေကာင္း ေလသန္႔ ႐ွဴေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ ၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ဦး ေႏွာက္ ႀကီးထြားလန္း ဆန္းေနပါေစ။
- သူတို႔အတြက္ ေမတၱာဟာ အခ်ိန္တိုင္းမွာအေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတာပါ။
- လူမမည္ကေလးေပါက္စေလးမ်ားပင္လွ်င္ တစ္ခါ တစ္ရံအသည္းကြဲ မတတ္ခံ စားရႏိုင္သည္ကို နားလည္ စာနာပါ။
- သင့္ကေလးကို အၿမဲဒုတိယ အႀကိမ္ထပ္ႀကိဳးစား ခြင့္ေပး လုိက္ပါ။
- သင့္ကေလး ေဆာ့ကစားေန ခိုက္ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ နားစြင့္ေလ့လာၿပီး သူ႔ကိုယ္ သူနဲ႔ သင့္အေပၚ သူဘယ္လို ႐ႈျမင္သည္ကို သဲလြန္စရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။
- မည္မွ် ေသးငယ္ ပါေစ၊ ကေလး၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ကို တခမ္းတနား ေအာင္ပြဲခံ ေပးပါ။
- သင့္ကေလး ေျပာသမွ် ရယ္ စရာစကားမ်ား၊ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ခ် ေရးမွတ္ထားပါ။ ထိုစကား မ်ားဟာ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ သင့္မိသားစု အတြက္ ပီတိျဖစ္စရာ ေဖ်ာ္ေျဖေပး ပါလိမ့္မည္။
- သင့္ကေလးကို တျခား ကေလး ႏွင့္ ႏႈိင္းယဥ္ေသာ အေလ့ အထကို မေမြးပါႏွင့္။
- လုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလား” ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မိေတာ့ မည့္ အေနအထား မ်ဳိးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
- သင့္ကေလးကို ထပ္ခါထပ္ ခါဖတ္ျပဖို႔ စိတ္ႀကိဳက္စာ အုပ္မ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ထားပါ။
- သင့္ကေလးနဲ႔အတူတူ ရယ္ တဲ့အခါ လိုက္ရယ္၊ ငိုတဲ့ အခါ လိုက္ငိုပါ။
- သင့္ေရာ၊ သင့္ကေလးပါ ႏွစ္ ေယာက္ စလုံးတက္လုိ႔ ရႏိုင္ မည့္ သစ္ပင္ တစ္ပင္ရွာ ထားပါ။
- တစ္စုံတစ္ရာ(သို႔)သစ္ပင္ တစ္ပင္ကို ႀကီးထြား လာေအာင္ ကေလးႏွင့္ အတူတူ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ပါ။
- ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ သာမက အားထုတ္မႈ အတြက္ပါ ကေလးကို ခ်ီးက်ဴးပါ။
- ကေလးရဲ႕ စိတ္အေနျမင့္ရန္ “မင္းတတ္ႏိုင္မွန္း အေဖ၊ အေမသိပါတယ္”ဟူေသာ အေျပာမ်ဳိးျဖင့္ အားေပးပါ။
- သင့္ကေလး ပထမဆုံးေက်ာင္း စတက္သည့္ေန႔ကို ဗီဒီယို (သို႔) ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးထား ပါ။ ဒါဟာ ဘဝရဲ႕ အဓိ က ေက်ာက္စာ တိုင္ တစ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။
- ကေလးက သင့္ကို တစ္ခုခု ျပန္၍ သင္ၾကား ေပးျခင္းခြင့္ ျပဳပါ။
- ကံဆိုးတဲ့ေန႔ ႀကဳံေတြ႕လွ်င္ လည္း အိုေကပဲလုိ႔ ကေလး သိေအာင္ သူ႔ေရွ႕မွာ ဟန္ မပ်က္ေနျပပါ။ သင့္ကေလး ကို ႐ိုုးရာ ဒ႑ာရီမ်ား၊ ပုံျပင္ မ်ား၊ နတ္သမီး ပုံျပင္ မ်ား ေျပာျပရင္း ခ်စ္ ခင္ယုယမႈ ေပးပါ။ ဤသည္က ကေလး ကို ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေစၿပီး စာတတ္ေပတတ္ ျဖစ္လာေစ ပါလိမ့္မည္။
- အနာဂတ္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္း ကေလးကို ေျပာျပပါ။
- ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္တိုင္းမွာ သင့္ကေလးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ခြင့္မ်ား ခ်ျပထားပါ။
- စံခ်ိန္စံညႊန္း(သို႔) အျခား ဥာဏ္ ရည္ဥာဏ္ေသြးဆန္း စစ္ ခ်က္ေပၚ အေျခခံထားၿပီး သင့္ကေလး အဆင့္ကို မသတ္မွတ္ပါႏွင့္။
- ကေလးကို သူျပဳခဲ့သမွ်ထဲမွ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျပန္သတိ ရမိေအာင္ ကူညီ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါ။ ဤသည္ မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံ ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ၏ အေျခခံျဖစ္သည္။
- ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကစားကြင္း မ်ားသြားသည့္ အခါတိုင္း ကေလးကို သူ႔႐ုံဝင္ခ လက္ မွတ္သူ ကိုယ္တိုင္ဝယ္ပါေစ။
- ကေလးကေမးေသာ ေျဖရ ခက္သည့္ေမးခြန္းကို ဥေပကၡာ မျပဳပါႏွင့္ေျဖရမွာ ရွက္သလို ရြံ႕သလိုလည္း မလုပ္ပါႏွင့္။
- ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္း မ်ား ကို ကေလးႏွင့္အတူ ၾကည့္ ႐ႈနားေထာင္ၿပီးကမၻာမွာ ဘာ ေတြျဖစ္ေနသလဲ ရွင္းျပပါ။
- ပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို ကေလးကိုသိနားလည္ ေအာင္ လုပ္ပါ။
- သင့္ကေလး၏ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာမွန္သမွ်ကို ေလးစားပါ။
- သင့္ကေလးမွတစ္ဆင့္ သင့္ ဘဝကိုျပန္ျဖတ္သန္း၊ ျပန္ေန ထိုင္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။
- ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ျခင္းက ဘယ္ ေလာက္တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ကေလးကို ျပသပါ။
“ဘဝမွာ ကြၽန္ေတာ့္ သားကို အစကျပန္ၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ခြင့္မ်ားရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ က်င့္တရားနဲ႔ သိကၡာကို အရင္ တည္ေဆာက္မယ္။ ေနဖို႔ အိမ္ကို ေနာက္ မွေဆာက္ မယ္။ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ပန္းခ်ီဆြဲတာ ပိုၿပီးက်င့္မယ္။ လက္ညိႇဳး ထိုးၿပီး အျပစ္တင္ တာေတြ ကိုေလွ်ာ့မယ္။အျပင္း အထန္ ေဝဖန္ဖုိ႔ထက္ က်ဳိး ေၾကာင္း ဆက္စပ္ၿပီး ၾကည့္ တတ္ဖုိ႔ အားထုတ္မယ္။အလုပ္ ခ်ိန္နာရီကို ၾကည့္မယ့္ မ်က္လုံးက သားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ သံုးလိုက္မယ္။ သားနဲ႔ လမ္းမ်ားမ်ား ပိုေလွ်ာက္ ၿပီးစြန္ေတြ အမ်ားႀကီး လႊတ္ မယ္။ အသည္း အသန္ အလုပ္ ေတြကို ရပ္ၿပီးသားနဲ႔ပဲ အသည္းအသန္ ကစားေန မယ္။ ကြင္းျပင္ေတြကို ျဖတ္ ေျပးမယ္။ သား နဲ႔အတူေလ။ ၿပီးေတာ့ ၾကယ္ေတြ အမ်ား ႀကီးကို ေငးၾကည့္မယ္။ စီးပြား ေရးအခြင့္ အေကာင္းေတြ အစားသားကိုပဲ ပုိၿပီးတင္း တင္းက်ပ္က်ပ္ ေပြ႔ဖက္တဲ့ အေလ့ကို လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္” လို႔ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ ဒိန္းလူမန္က သူ႔ရဲ႕If I had My Child to Raise Over Again စာ အုပ္ထဲမွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။
(အလင္းဆက္(IR) -
Popular Myanmar)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...