Friday, July 18, 2014

ခ်ီးဒုတ္

မွတ္စုအေဟာင္းေတြ ျပန္ဖတ္ရင္း "ခ်ီးထုပ္”ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို စတင္ၾကားရတဲ့အခ်ိန္၊ အဓိပၸါယ္၊ ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ ေမြးဖြားရာေဒသေတြကို မွတ္ထားတာ ဖတ္ရတယ္။ အခုခ်ိန္ ျပန္ဖတ္မိေတာ့ ဘာမွ အသုံးမဝင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေခတ္မွာ အဲဒီစကားလုံးက အေတာ္အသုံးဝင္ေနၿပီေလ။ ရိုင္းသည္ျဖစ္ေစ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ နိမ့္သည္ျဖစ္ေစ ႏွိမ္သည္ျဖစ္ေစ ႐ူပက အလကၤာအေနနဲ႔ ျမန္မာစကားေျပာမွာ အသုံးဝင္ေနပါၿပီ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို “ခ်ီးထုပ္ႀကီး ေခါင္းေပၚရြက္ထားမိတာ ဘယ္နား ခ်ရလို႔ ခ်ရမွန္း မသိ”ဆိုၿပီးေတာ့ကို ဥပမာအလကၤာအေနနဲ႔ေတာင္ သုံးေနပါၿပီ။ နာမည္ႀကီးသတင္းဌာနမွာေတာင္ ဒီစကားလုံး သုံးထားတာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ အက်ယ္ျပန္ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။
ျမန္မာဘန္းစကား "ခ်ီးထုပ္”ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သံတူေၾကာင္းကြဲ(အသံတူ သတ္ပုံကြဲ)အေနနဲ႔ ပိဋကတ္စာေပမွာလည္း ရိွတယ္။ ဟာာ ဗယုက္သုက္ခအေနနဲ႔ မွတ္ထားရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဦးဇင္းအျပင္ ႏွစ္ပါးမရွိဘူးလို႔ မေဆာ္ေၾကာပါနဲ႔။ ဟာ အဟုတ္ဟ။ ခ်ီးထုပ္နဲ႔ ခ်ီးဒုတ္က အသံတူတယ္။
အေၾကာင္းအရာေတာ့ ကြဲတယ္။ ခ်ီးဒုတ္ကို ေရွးအသုံးကေတာ့ “ထင္းကုလားတုံး” ေခၚတာေပါ့။ အဂၤဳတၱိဳရ္ျမန္မာျပန္မွာလည္း ပါတယ္။ သံယုတ္ ျမန္မာျပန္မွာလည္း ပါတယ္။ ဥဒါန္းမွာလည္း ပါတယ္။
ကဲ ပိဋကတ္ေတာ္လာ "ခ်ီးဒုတ္”ေတြအေၾကာင္း။ ေၾကာ္ျငာမဝင္ဘူး။ အေတာ္ေကာင္းတယ္။ ေဟ ေဟ့ ေဟး။ ခ်ီးဒုတ္ေကာင္းတာ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ခ်ီးဒုတ္ကို ဥပမာေပး ေဟာၾကားထားတဲ့ ေဒသနာက ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတာ။ ပရဟိတေတြ၊ NPOေတြ၊ NGOေတြ၊ INGOေတြ၊ ေခတ္စားလာခ်ိန္မွာ ဒီသုတၱန္ကို လက္ကိုင္ျပဳ စဥ္းစား။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားတို႔ ဘာတို႔ေတာင္ ဒီသုတၱန္နဲ႔ အေျဖထုတ္ၾကည့္လို႔ ရတယ္။
"ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ဖက္မွ ရဲရဲေလာင္ေနေသာ အလယ္မွ မစင္ေပေနေသာ သူေကာင္ျမႇိုက္ ထင္းကုလားတုံးမီးစသည္ ရြာ၌လည္း ထင္းကိစၥကို မၿပီးေစနိုင္၊ ဗတာ၌လည္း ထင္းကိစၥကိို မၿပီးေစနိုင္ သကဲ့သို႔”
သစ္သားတိုေလး တစ္စ၊ ထင္းေခ်ာင္းေလး တစ္ေခ်ာင္းတဲ့။ ေနရာက သုႆန္မွာ။ သူေသေကာင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ရာမွ ႂကြင္းက်န္ရစ္တာတဲ့။ အဲဒါကို ႏြားေက်ာင္းသားက မစင္ကုန္းထားေသးတယ္။ ထိပ္ႏွစ္ဖက္က မီးေလာင္း၊ အလယ္က မစင္လူး။ အဲဒါကို “ခ်ီးဒုတ္” ေခၚတာပဲ။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြကို "ခ်ီးဒုတ္”ေခၚတာလည္းဆိုေတာ့ သံယုတ္တို႔ ဥဒါန္းတို႔မွာ လာတဲ့ ဥပမာကို ခ်န္ၿပီး အဂၤဳတၱိဳရ္က သုတၱန္အတိုင္းေျပာရေအာင္။
ရဟန္းတို႔ ေလာကႀကီးမွာေလ လူေလးမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္ကြ။(မိုးေအးေအးနဲ႔ မိုးႀကိဳးေတြမ်ား ပြတ္ခံရမလား မသိ)
(၁) ကိုယ္က်ိဳးလည္း မက်င့္၊ သူက်ိဳးလည္း မက်င့္။
(၂) ကိုယ္က်ိဳးေတာ့ မက်င့္၊ သူက်ိဳးေတာ့ က်င့္။
(၃) ကိုယ္က်ိဳးေတာ့ က်င့္၊ သူက်ိဳးေတာ့ မက်င့္။
(၄) သူက်ိဳးလည္း က်င့္၊ ကိုယ္က်ိဳးလည္း က်င့္။
ပါဠိလိုေတာ့ ေဒသနာကၠမေခၚတယ္။ ေဟာေျပာသြားတဲ့ အစီအစဥ္။ ဒီသုတၱန္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ကို အထက္ေအာင္ စဥ္ခ်င္သလို စဥ္ၿပီး ေဟာသြားတာ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းရွိတယ္။ လုပ္ၿပီဗ်။ စာကိုေတာ့ ေသခ်ာ မဖတ္ဘူး။ သူမ်ား ေထာက္ျပမွ ျပန္ ျပန္ မွတ္ေနတာ မဟုတ္လား။ ၿပီး ဟုတ္တာလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔။ အစကတည္းက ေသခ်ာဖတ္ခဲ့။
(၁)ပုဂၢိဳလ္က အယုတ္ဆုံး၊ အညံ့ဆုံး။ ခ်ာတူးအလန္ဆုံး။ "ခ်ီးဒုတ္”ေခၚတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ။
(၂)ပုဂၢိဳလ္က (၁)ပုဂၢိဳလ္ထက္ေတာ့ ျမတ္ေသးတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးမရွိေပမဲ့ သူက်ိဳးရွိေသးလို႔တဲ့။
(၃)ပုဂၢိဳလ္က အထက္က ႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုျမတ္တယ္။
(၄)ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ အျမတ္ဆုံးေပါ့။
စဥ္းစားမိလိုက္လား။ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ကို အယုတ္အျမတ္စဥ္ရာမွာ sortingလုပ္ရာမွာ ကိုယ္က်ိဳးပဲ ၾကည့္တဲ့ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က သူက်ိဳးပဲ ၾကည့္ သူက်ိဳးပဲ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထက္ ျမင့္ျမတ္ေနတယ္ဆိုတာ။ ရမ္းမလုပ္နဲ႔။ သဘာဝက်က်စဥ္းစား။ သုတၱန္ေဒသနာဆိုတာ လူ႔သေဘာေတြကို အတိအက်ေဟာတဲ့ ေဒသနာ။ ခ်ီးေျခာက္စား ေလႀကီးၿပီး ေလၽွာက္ေလၽွာက္ ေအာ္တာကို နားေယာင္မေနနဲ႔။ ဘုရားက ေဟာထားတာ မမွားေလာက္ဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ သေဘာဆိုက္သည္အထိ စဥ္းစားဟ။
အတၱႀကီးဖို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ကိုယ္ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္တြက္ၾကတယ္။ အျခားသူမ်ားလည္း သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ အဓိကထား စဥ္းစားလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ကို ကူညီတဲ့သူ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သူဆိုရင္ ဘုရားေဟာအတိုင္း သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုယ္ကလည္ ျပန္လည္ ၿပီးေျမာက္ေစရမယ္လို႔ နားလည္ေစခ်င္တာ။ အလကား ဘယ္သူမွ မကူညီဘူးဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္တာ။ ကိုယ္က အတၱတအားႀကီးေနရင္ေတာ့ အစြန္းလြတ္ေအာင္ သြားဖို႔၊ လိုက္နာဖို႔၊ သေဘာေပါက္ဖို႔ မလြယ္ေလာက္ဘူး။ ေနရာတကာ ငါ,ငါဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္က်ိဳးဆိုတာက မတူဘူး။ ေျပာရင္း ေျပာရင္း ရွည္ရွုပ္ကုန္ေတာ့မယ္။ ခဏေလး အတၱကို ခြာထားဗ်ာ။
ဓမၼပဒမွာ ေဟာသြားတာက်ေတာ့ ဒါထက္ေတာင္ ပိုေတာင္ေကာင္းေသး။
အတၱဒတၳံ ပရေတၳန, ဗဟုနာပိ န ဟာပေယ။
အတၱဒတၳမဘိညာယ, သဒတၳပသုေတာ သိယာ။
သူတစ္ပါး၏ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြါး အတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို (အနည္းငယ္မၽွ) မဆုတ္ယုတ္ ေစရာ၊ မိမိ အက်ိဳးစီးပြါးကို သိ၍ မိမိ အက်ိဳးစီးပြါးကို တိုးပြါးေအာင္ ေလ့က်က္ အားထုတ္ရာ၏။
အထက္က ေျပာသလို အစြန္းလြတ္ဖို႔ အေတာ္ေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ မာသာထရီဇာတို႔လို႔ သူေတာ္စင္ႀကီးေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အဲဒီကိုယ္က်ိဳးဆိုတာက မာသာထရီဇာက သူ႔ဘဝ တစ္ကိုယ္ေရစာပဲ ေကာင္းစားသြားေအာင္ လုပ္တာကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ အျခားဘာသာေတြအလိုဆိုရင္ ျဗဟၼာႀကီးေတြ ဖန္ဆင္းရွင္ႀကီးေတြဆီက ရလာတဲ့ ကိုယ့္ရဲ့ အတၱမကိုပဲ စင္ၾကယ္သည္ထက္ စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္သြားတာကို ေျပာတာ။ ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေတြအထိ ေဆာင္ၾကည္းေပမဲ့ ကိုယ့္အစြမ္းအစကို ေျပာတာပါ။
ႏွိုင္းယွဥ္မွုအရ သူက ျမတ္တယ္ ငါျမတ္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားပဲ ၾကည့္သူထက္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားပဲ ၾကည့္သူက ျမတ္တယ္ေပါ့။ ေမတၱာစိတ္ေလး ေမြးၿပီး ျဖည့္ေတြးလိုက္ေပါ့။
ဪ ဘုရားေဟာတာက လူတိုင္းလူတိုင္းက ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားပဲ ပိုပို ၾကည့္တတ္သတဲ့။ ဒါဆို ငါကေလ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားေလး ျပည့္သြားေအာင္ ျဖည့္ေပးလိုက္မွပါ-
လို႔ ေတြးေပါ့။ အဲဒီမွာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုတဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရားေတြက ကိုယ္က်ိဳးေတြပဲ။ ကိုယ္က်ိဳးကို ေကာင္းေကာင္းျဖည့္က်င့္တဲ့အတြက္ ဘုရားေခၚခဲ့တဲ့ "ခ်ီးဒုတ္”ဘဝ၊ ျမန္မာေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ "ခ်ီးထုပ္”ဘဝကေန လြတ္သြားၿပီေပါ့။
ဟာေနာပါဒေခၚတဲ့ ႏွိုင္းဆဥပမာအရ ဒီသုတၱန္မွာ အယုတ္အျမတ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။ သုတၱန္နိဂုံးကိုေတာ့ မူရင္းအတိုင္း ဖတ္ၾကည့္ေပါ့။
"ရဟန္းတို႔ ႏြားမမွ နို႔ရည္ နို႔ရည္မွ နို႔ဓမ္း နို႔ဓမ္းမွ ဆီဦး ဆီဦးမွ ေထာပတ္ ေထာပတ္မွ ေထာပတ္ၾကည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ (အဆင့္ဆင့္) ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလၽွင္ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ အက်ိဳးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ ထို ေလးဦးတို႔တြင္ ဤ(စတုတၳ) ပုဂၢိဳလ္သည္ ကဲလြန္၏၊ ျမတ္၏၊ အႀကီးအမွူး ျဖစ္၏၊ ျမင့္ျမတ္၏၊ လြန္ျမတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန႔္ေတာ္မူ၏)။"

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...