Sunday, July 27, 2014

ဒုုိင္ယာရီ အပုုိင္းအစေလးမ်ား ( ၁ ) ပုုိးစုုန္းၾကဴးတစ္ေကာင္၏ ဆႏၵ

Ven Pannasami July 10, 2014 at 9:50pm
မိမိသည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အမိေရႊျပည္သုုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္မွန္း မသိဘဲ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွလည္း ျပန္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျပန္ခဲ့ဖူးသည့္ အၾကိမ္ေရကိုု ေသခ်ာစြာမွတ္မထားမိေတာ့ေပ။ ဖင္လန္ႏုုိင္ငံမွ ျပန္ေရာက္သည္ကား ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုုန္ေလဆိပ္သုုိ႔မဆင္းသက္မီ ေကာင္းကင္ယံမွရန္ကုုန္ျမိဳ ႔၏ အစြန္တစ္ေနရာကုုိ ျမင္ရသည္ ဆုုိလွ်င္ပဲ ေရႊျပည္၏အမည္ေဖၚ၍မျပႏုုိ္င္ေသာ အရိပ္အေရာင္ႏွင့္အေငြ႔အသက္တုုိ႔က ရင္ထဲတြင္ဆုုိ႔နင့္စြာ ခံစားေစသည္။ ေရႊျပည္ၾကီးသည္ သူ႔ထံသုုိ႔ျပန္လာၾကသည့္ သူ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူျပည္သား မွန္သမွ်ကုုိ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ဆုုိ႔နင့္ေအာင္ကလူက်ီစယ္တတ္ေသာ အေလ့အထရွိပုုံေပၚသည္။ ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းသက္ျပီး၍ Immigration ကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေသာအခါ တစ္ခါတစ္ရံ မႏွစ္ျမိဳ ႔ဘြယ္ရာ ဓာတ္ပုုံရုုိက္ျခင္းကုုိ ခံရသည္။ ေလဆိပ္မွျပန္လည္ထြက္ခြါသည့္အခါတုုိင္းတြင္မူကား အျမဲဓာတ္ပုုံရုုိက္ယူသည္ကုုိ ၾကံဳရသည္။
ဤသည္မွာ အစုုိးရတစ္ရပ္၏ မတည္ျငိမ္ေသးေသာ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈမရွိေသးေသာ  ျပည္သူကုုိမယုုံရဲေသးေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရႏွင့္ျပည္သူ အျပန္အလွန္မၾကည္ျဖဴေသးေသာ မႏွစ္ျမိဳ ႔ဘြယ္ရာ လုုပ္ရပ္တစ္ခုုဟုု ထင္ျမင္ခံစားရသည္။  မိမိေရာက္ဖူးသမွ်ႏုုိင္ငံတုုိင္းတြင္ Immigration မွ ဓာတ္ပုုံရုုိက္ယူျခင္းကုုိ မေတြ႔ၾကံဳဘူးေပ။

   Immigration ကုုိေက်ာ္ျဖတ္ျပီး၍ ပါလာသည့္ Luggages မ်ားကုုိေရြးျပီးေသာအခါ လက္တြန္းလွည္းေပၚသုုိ႔ အႏီွ Luggages မ်ားကုုိစီရရီတင္လုုိက္သည္။ ၎ေနာက္ ထြက္ေပါက္သုုိ႔ျဖည္းညွင္းစြာတြန္းသြားရင္း လာၾကိဴေနၾကေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားကုုိ တဖ်ပ္ဖ်ပ္မ်က္ေတာင္ခတ္၍ ဟုုိဟုုိဒီဒီ စူးစမ္းလုုိက္သည္။ ေတြ႔ပါျပီ။ လႈိက္လဲပ်ဴငွာေသာ အျပံဳးမ်ား၊ ေႏြးထြးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ရင္းႏွီးေသာၾကိဳဆုုိမႈမ်ားးးးး စသည္စသည္။ သူတုုိ႔က မိမိကုုိၾကိဳတင္၍ျမင္ေနၾကပုုံေပၚသည္။ ဒကာ ဒကာမမ်ား၏ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာေသာအျပဳံးသည္ မိမိရင္ကုုိေက်နပ္ေစသည့္အျပင္ အားအင္လည္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူတုုိ႔လည္း မိမိကုုိျမင္ေတြ႔ရေတာ့ ဝမ္းသာၾကသည္။ အမိေရႊျပည္ၾကီးသည္ မတုုိးတက္ဘဲ မည္မွ်ပင္ေခတ္ေနာက္က်၍ ဆင္းရဲေနေစကာမူ ကုုိယ့္ေသြးကုုိယ့္သား ကုုိယ့္ေျမ ကုုိယ့္ေရျဖစ္သည္မုုိ႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔မိသည့္အခါတုုိင္း  ႏွလုုံးသားတြင္
ထိထိရွရွခံစားရသည္ေတာ့အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။  မွတ္မွတ္ရရ မိမိအိႏၵိယႏုုိင္ငံမွ ပထမဆုုံးအေခါက္ျပန္လာစဥ္ ၾကိဳဆုုိမည့္သူဟူ၍ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ၊ မည္သူမွ်လည္းမသိ၊ ကုုိယ္လည္းသူ႔မသိ သူလည္းကုုိယ့္မသိ ခက္ပါဘိ ႏွင့္ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ Taxi ငွား၍ ေက်ာင္းသုုိ႔ျပန္ေရာက္သြားေသာအခါ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္က " ဟ မင္းက ဆုုိင္းမဆင့္ ဗုုံမဆင့္န႔ဲ ဘယ္လုုိလုုပ္ေရာက္လာတာတုုန္းကြ " ဟုု အ့ံၾသစြာၾကိဴဆုုိမႈကုုိခံခဲ့ဖူးသည္။ မိမိက အျပဳံးႏွင့္သာ ျပန္လည္၍ အာဂႏ ၱဳကဧည့္ဝတ္ျပဳလုုိက္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ရင္ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခံစားမႈတစ္ခုုက ထိထိရွရွရွိလွသည္ကုုိ အမွတ္ရမိသည္။  ဘဝ၏ ယခင္ႏွင့္ယခုုသည္ အရာရာဝယ္ ( ရည္မွန္ခ်က္တုုိ႔ မေအာင္ျမင္ေသးသည့္တုုိင္ ) အတုုိင္းအတာတစ္ခုုအထိ ျခားနားမႈျဖစ္လာသည္ဟုုေတာ့ သတိျပဳမိသည္။

  ေရႊျပည္ကုုိျပန္သြားရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ယူေလ့လာ၍ မိမိတတ္စြမ္းထားသမွ်ေသာပညာရည္ျဖင့္ အမိေရႊျပည္ကုုိ စြမ္းသမွ်ေက်းဇူးဆပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိတိပပအားျဖင့္ဆုုိရေသာ္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာပညာမ်ားေဝငွေရးႏွင့္ ဆင္းရဲေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ားအား အခမဲ့ပညာေရးေဆာက္ရြက္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ထုုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ လုုံေလာက္ေသာေငြေၾကးမဆုုိထားႏွင့္၊ အေျခခံေငြေၾကးမွ်ပင္မရွိပါေခ်။ ေငြေၾကးမွ်သာမဟုုတ္ေသး၊ လုုပ္ကုုိင္ရန္ေနရာဌာနကုုိလည္း ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေမွ်ာ္မွန္းရမည္ကုုိ သဲသဲကြဲကြဲမသိေသးေခ်။ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ေဝဝါးမႈတုုိ႔ကသာ လႊမ္းျခံဳအုုံ႔ဆုုိင္းေနခဲ့သည္။ ျဖစ္ခ်င္ လုုပ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမွလြဲ၍ မည္သည့္အရာမွ် ၾကည္လင္စြာမထင္ရွားခဲ့။ သုုိ႔ေသာ္ ကုုိယ္တုုိင္ေက်နပ္မိသည့္အရာကား ရည္မွန္းခ်က္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္နွင့္ ဆႏၵတုုိ႔လမ္းေခ်ာ္မသြားဘဲ တည့္မတ္စြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မထင္မွတ္ဘဲၾကံဳရေလ့ရွိေသာ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ေအာင့္အီးကာပုုန္းေအာင္းေနေသာေဒါသသည္ ျဗဳန္းခနဲခုုန္ထြက္၍ မ်က္ႏွာေျပာင္တုုိက္ကာ အားမနာတမ္း ပြင့္လင္းစြာဖြင့္ဟမိခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မည္သုုိ႔ဆုုိေစ " တစ္ခါတစ္ရံ ေဒါသ၏ေပါက္ကြဲသံသည္ သစၥာတရား၏တုုိက္စစ္မႈးလည္းျဖစ္ေနတတ္သည္ " ဟုု ေကာက္ခ်က္စြဲမိသည္။

  အခ်ိဳ ႔က  " အရွင္ဘုုရားက ဒီရည္မွန္းခ်က္ကုုိ အေကာင္အထည္ေဖၚမွာဆုုိေတာ့ ဘယ္အင္အားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလုုိ႔လဲ " ဟုု တဲ့တဲ့ပင္ ေမးၾကသည္။  ေမးထုုိက္ေသာေမးခြန္းျဖစ္၍ ေျဖထုုိက္ေသာအေျဖျဖင့္တဲ့တဲ့ပင္ တုုန္႔ျပန္လုုိက္သည္။ "  စိတ္ဆႏၵကလြဲရင္ ဘာမွမရွိဘူး "။ ဤသုုိ႔ဆုုိေလေသာ္ ဆက္လက္မေမးၾကဘဲ အကဲခတ္သည့္အၾကည့္မ်ိဴးျဖင့္ စူးစမ္းၾကလွွ်က္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္ကုုိၾကံဳရသည္။ " အလကားပါကြာ၊ ဒီေကာင္ ဘာမွမစြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ပါဘူး၊ ေလၾကီးမုုိးၾကီးေတြ ေျပာေနတာပါ " ဟုုအခ်ိဳ ႔ဘုုန္းၾကီးမ်ားက ကြယ္ရာတြင္ ဝစီကံေမတၱာပုုိ႔ၾကသည္ကုုိ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ၾကားသိရသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ မွန္ပါသည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ဆႏၵအတြက္ ဘယ္အရာတစ္ခုုကုုိမွ် ထိထိမိမိ အေကာင္အထည္မေဖၚေဆာင္ရေသးေသာ မိမိအဖုုိ႔ သူတုုိ႔ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားသည္ ျငင္းပယ္ရန္မလုုိဘဲ ျပဳံးအံခဲ၍ လက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ မည္သူမဆုုိၾကံဳရတတ္ေသာ အစဥ္အလာေလာကဓံပင္ျဖစ္သည္မုုိ႔ တည္ျငိမ္စြာလက္ခံႏုုိင္ေအာင္ၾကိဴးစားရုုံမွတပါး အျခားလမ္းမရွိေပ။ အမွန္စင္စစ္ " စစ္မွန္ျပင္းျပေသာ ဆႏၵဟူသည္ သဘာဝေတာအုုပ္ ေတာျမိဳင္ၾကီး၏ စြမ္းအားေကာင္းေသာ မ်ိဴးေစ့ငယ္ပင္မဟုုတ္ပါလား သုုိ႔မဟုုတ္ ၾကီးမားေသာ ရလာဒ္တုုိင္း၏ အျမဳေတပင္မဟုုတ္ပါလား  " ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ စိတ္စြမ္းအင္ကုုိထပ္မံ၍အားျဖည့္လုုိက္မိသည္။

( ဆက္ရန္ )

Ven Pannasami

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...