Friday, June 27, 2014

ဘုရားရွိခိုးျခင္း ဟူသည္

ဘုရားရွိခိုးျခင္း ဟူသည္


ဘုရားရွိခိုးျခင္းသည္ စိတ္တည္ျငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္သူအခ်ိဳ႕ ရွိၾကေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းထက္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းသည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘုရားရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ နည္းလမ္းမွာ - ရတနာသံုးပါးအေပၚ ယံုၾကည္မွုထက္သန္ေသာ သဒၵါ၊ စင္က်ယ္ေသာ သီလ၊ တည္ျငိမ္ေသာ သမာဓိ၊ မျပန္႔လြင့္ေသာ သတိ၊ သစၥါေလးပါးႏွင့္ ျမတ္တရားအက်ိဳး အေၾကာင္းတို႔ကို သိျမင္ေသာ ပညာ စသည့္ ဗုိလ္ အဂၤါ ငါးပါး ကပ္၍ ရွိခိုးရမည္ဟု အဘိဓမၼာက်မ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ အတိအလင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အခ်ိန္မွန္ကိုက္ အဓိဌာန္ျပီး ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ဂါထာရြတ္ျခင္း၊ ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္တို႔က သဒၵါ၊ သတိ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည္တုိ႔ အျမဲစြဲကပ္၍ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ရန္၊ ဘုရားေဟာ တရား မေပ်ာက္ပ်က္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ရာ အျမဲျပဳေသာ မဟာကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုေခတ္အခါ ယင္းသုိ႔ အက်ိဳးသိျမင္ ရွိခိုးျခင္းထက္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ ရွိခိုးေနၾကသည္။ ဥပမာ- ကံ့ညံံ့မ်ား ေပ်ာက္ရန္၊ ခ်မ္းသာရန္၊ အသက္ေဘးလြတ္ေျမာက္ရန္၊ စီးပြားဥစၥာ တိုးပြားရန္၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္၊ ရာထူးတိုးရန္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းသို႔ အက်ိဳးေမ်ာ္၍ ရွိခိုး ျခင္းသည္ ေလာဘစိတ္ အေျခခံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိေလသာပို၍ စြဲျမဲရသည္။ အကုသုိလ္ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ကုသိုလ္ ျဖစ္ရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းဟူသည္ ျပဳခဲ့ေသာ အျပစ္၊ အကုသိုလ္မ်ား ေပ်ာက္ေစ ရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ ကံကိုမွ ဘုရားက ျပန္လည္ ျပဳျပင္ စီရင္ေပး၍မရ။ ဘုရားရွိခိုးျခင္းက မိမိဟာ သဒၵါ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သီလ စတာေတြန႔ဲ ျပည့္စံုေနေသးျပီး ရတနာသံုးပါးကို အျမဲပူေဇာ္ဆည္း ကပ္တယ္ဆုိတာကို ျပန္လည္ အမွတ္ရ သတိကပ္ေစျခင္း၊ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ဘုရားေဟာ ဂါထာမ်ားကို ျပန္လည္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ နတ္လူ အေပါင္း အမွ်ေဝသည္က ေမတၱာ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ယူျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ဘုရားရွိခိုးျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား မ်ားက အင္မတန္ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ အေၾကာင္းတရားမ်ားသေလာက္ အက်ိဳးတရား အျဖင့္ မဟာကုသိုလ္ထူးမ်ား ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟူသည္ စိတ္တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္သည္ ဆုိေသာ ေသးသိမ္သည့္အေတြးကို ေပ်ာက္ပ်က္ေစျပီး ဘုရားေဟာတရား အတိုင္း ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘုရားေဟာတရား၊ သုတ္၊ ဂါထာ၊ က်မ္းမ်ားကို မကြယ္ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ အဓိပၸါယ္ေလ့လာသိရွိျပီး ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းက သာသနာကို တည္တံ့ေစသကဲ့သို႔ မဂ္ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ ေရာက္ အက်ိဳးထူးလွပါသည္။ အမွန္ကုိသိ ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ေလ့လာသိျမင္ က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။
---
ေအာင္ခမ္း (ရုိးရာေလး)

ရိုးရာေလး ဓမၼစာေပ

လ

---

ဘုရားရွိခိုးျခင္းသည္ စိတ္တည္ျငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္သူအခ်ိဳ႕ ရွိၾကေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းထက္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းသည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဘုရားရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ နည္းလမ္းမွာ - ရတနာသံုးပါးအေပၚ ယံုၾကည္မွုထက္သန္ေသာ သဒၵါ၊ စင္က်ယ္ေသာ သီလ၊ တည္ျငိမ္ေသာ သမာဓိ၊ မျပန္႔လြင့္ေသာ သတိ၊ သစၥါေလးပါးႏွင့္ ျမတ္တရားအက်ိဳး အေၾကာင္းတို႔ကို သိျမင္ေသာ ပညာ စသည့္ ဗုိလ္ အဂၤါ ငါးပါး ကပ္၍ ရွိခိုးရမည္ဟု အဘိဓမၼာက်မ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္ အတိအလင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အခ်ိန္မွန္ကိုက္ အဓိဌာန္ျပီး ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ဂါထာရြတ္ျခင္း၊ ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္တို႔က သဒၵါ၊ သတိ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည္တုိ႔ အျမဲစြဲကပ္၍ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ရန္၊ ဘုရားေဟာ တရား မေပ်ာက္ပ်က္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ရာ အျမဲျပဳေသာ မဟာကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုေခတ္အခါ ယင္းသုိ႔ အက်ိဳးသိျမင္ ရွိခိုးျခင္းထက္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ ရွိခိုးေနၾကသည္။ ဥပမာ- ကံ့ညံံ့မ်ား ေပ်ာက္ရန္၊ ခ်မ္းသာရန္၊ အသက္ေဘးလြတ္ေျမာက္ရန္၊ စီးပြားဥစၥာ တိုးပြားရန္၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္၊ ရာထူးတိုးရန္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ယင္းသို႔ အက်ိဳးေမ်ာ္၍ ရွိခိုး ျခင္းသည္ ေလာဘစိတ္ အေျခခံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိေလသာပို၍ စြဲျမဲရသည္။ အကုသုိလ္ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ကုသိုလ္ ျဖစ္ရသည္။
ထို႔ျပင္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းဟူသည္ ျပဳခဲ့ေသာ အျပစ္၊ အကုသိုလ္မ်ား ေပ်ာက္ေစ ရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ ကံကိုမွ ဘုရားက ျပန္လည္ ျပဳျပင္ စီရင္ေပး၍မရ။ ဘုရားရွိခိုးျခင္းက မိမိဟာ သဒၵါ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သီလ စတာေတြန႔ဲ ျပည့္စံုေနေသးျပီး ရတနာသံုးပါးကို အျမဲပူေဇာ္ဆည္း ကပ္တယ္ဆုိတာကို ျပန္လည္ အမွတ္ရ သတိကပ္ေစျခင္း၊ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ဘုရားေဟာ ဂါထာမ်ားကို ျပန္လည္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ နတ္လူ အေပါင္း အမွ်ေဝသည္က ေမတၱာ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ယူျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ဘုရားရွိခိုးျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား မ်ားက အင္မတန္ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ အေၾကာင္းတရားမ်ားသေလာက္ အက်ိဳးတရား အျဖင့္ မဟာကုသိုလ္ထူးမ်ား ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟူသည္ စိတ္တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္သည္ ဆုိေသာ ေသးသိမ္သည့္အေတြးကို ေပ်ာက္ပ်က္ေစျပီး ဘုရားေဟာတရား အတိုင္း ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဘုရားေဟာတရား၊ သုတ္၊ ဂါထာ၊ က်မ္းမ်ားကို မကြယ္ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ အဓိပၸါယ္ေလ့လာသိရွိျပီး ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းက သာသနာကို တည္တံ့ေစသကဲ့သို႔ မဂ္ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ ေရာက္ အက်ိဳးထူးလွပါသည္။ အမွန္ကုိသိ ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ေလ့လာသိျမင္ က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။
---
ေအာင္ခမ္း (ရုိးရာေလး)
ရိုးရာေလး ဓမၼစာေပ

---
Unlike

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...