Sunday, June 29, 2014

အႏုတ္လကၡဏာစီမံခန္႔ခြဲမႈေရးသူ-အ႐ိုး
ႏိုင္ငံသည္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားၿပီဟု ယူဆ၍ရေသာကာလကို ကြၽန္ေတာ္တို့ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီ။ ဤသည္ သမိုင္းျဖစ္၏။ ေနာင္တစ္ ေခတ္တစ္ခါတြင္ သမိုင္းတြင္ေလာက္ေသာကိစၥျဖစ္ေပ၏။ အနည္း ငယ္ေျပာင္းသြားသည္မဟုတ္။ ဘက္ျပန္လႇန္ေျပာင္းပစ္လိုက္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ အရာအားလံုးပိတ္ထားရာမႇ အရာ အားလံုးကိုဖြင့္လႇစ္ပစ္လိုက္ရန္ အရဲကိုးလြန္းေသာ၊ သို့မဟုတ္ သတိၲ ေကာင္းလြန္းေသာ အေျပာင္းအလဲ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အားလံုးေျပာင္းျပန္လႇန္။
ထိုအခါ ဘာျဖစ္ပါသနည္း။ ဘာေတြျဖစ္ လာႏိုင္ပါသနည္း။
တစ္ကမၻာလံုးႏႇင့္ အဆက္ျပတ္မတတ္ အပိတ္ဆို့ခံအေျခ အေနကို ဆယ္စုႏႇစ္ငါးခုခန့္မ် အသားက်ေနခဲ့ၾကေသာ (အစိုးရ အဖြဲ႕အပါအ၀င္) ႏိုင္ငံတစ္ခုမႇ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ တစ္ကမၻာလံုးႏႇင့္ ၀င္ေဆာင့္ရေလေတာ့၏။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာက႑တိုင္း အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘဲ မိမိတို့ထက္ ေရႇ႕သို့ မ်ားစြာေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာကမၻာႀကီးအား ႐ုတ္တရက္ဘြားခနဲ၊ ဆိုင္းမပါဗံုမဆင့္ေတြ႕သည္ရႇိေသာ္ အနည္းႏႇင့္အမ်ားမဟုတ္။ အမ်ား အားျဖင့္က႑တိုင္းတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ၾကေလေတာ့မႇာ ေသခ်ာ၏။ (က႑တိုင္းဟု ကြၽန္ေတာ္ဆိုလုိသည္မႇာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္အ၀၀ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏) အဘက္ဘက္မႇ အဆင္မေျပျဖစ္ ၾကရျခင္းအတြက္ ေရတိုကာလအတြင္း ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအားျဖင့္ အဆင္ေျပၾကရန္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအရ မည္သည့္ကိစၥ သည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သနည္းဟု ကြၽန္ေတာ္ေတြးသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္၍ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႐ိုက္ခတ္လာမည့္လႈိင္းမ်ားကို အျခားသူငါမ်ားနည္းတူ စိုးရိမ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ရႇာေတြ့သည္က ႏိုင္ငံ၏ကိစၥအ၀၀အတြက္ အေရးအႀကီး ဆံုးသည္ 'စီမံခန့္ခြဲမႈ' သာ။
ဤလို မိုးထဲေရထဲအေျပာင္းအလဲတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္က႑တြင္မဆို Management သည္ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ကြၽန္ေတာ္ယူပါသည္။ မည္သို့အေရးႀကီးပါသနည္း။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စီမံခန့္ခြဲမႈမႇ တိုင္းျပည္ကိုစီမံခန့္ခြဲမႈအထိ အေရးႀကီးလႇသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါ၏။
စီမံခန့္ခြဲမႈ ... ဟုတ္ၿပီ။
တာ၀န္ရႇိသူမ်ားသည္ ထိုက္သင့္သည့္အေလ်ာက္ ကိစၥ၀ိစၥ ေပါင္းစံုတြင္ စီမံရခန့္ခြဲရေပလိမ့္မည္။ ထိုသို့စီမံခန့္ခြဲရာတြင္ တတ္ ကြၽမ္းနားလည္ၾကေလေသာ အသိပညာရႇင္၊ အတတ္ပညာရႇင္ဆရာ ေပါင္းမ်ားစြာက၀ိုင္း၀န္းကာ တိုင္းျပည္အတြက္ စီမံခန့္ခြဲမႈႏႇင့္ပတ္ သက္၍ ေကာင္းေသာအႀကံၪာဏ္နည္းပညာမ်ားကို ေစတနာအား ျဖင့္ ေရးသားၾက၊ ေဟာေျပာၾက၊ တင္ျပၾကပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္မႇာ ေတာက္တီးေတာက္တဲ့အေကာင္စားမ်ဳိးမ်သာျဖစ္၍ အလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ဳိးမ်ားထက္ ေသခ်ာေပါက္အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ မည့္စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ားကို ေလ့လာရႇာေဖြေတြ႕ရႇိေလသည္ျဖစ္ရာ တစ္တပ္ တစ္အားအားျဖင့္ စဥ္းစားၾကရေစျခင္းအလို့ငႇာ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ဳိးမ်ားကိုသာ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ရႇိသေလာက္ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရေပေတာ့၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အခါအခြင့္သင့္၍ ေခတ္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ေလေသာသူတစ္ေယာက္၏ ျဖန့္ထြက္ ေတြးမိျခင္း (Lateral Thinking) မ်ားကို တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေတာ့၏။ ပထမတစ္ခုအျဖစ္ ...
လြတ္လပ္မႈကို ႐ုတ္တရက္လက္မခံျခင္း
တစ္ကိုယ္ေရ တစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ မလြတ္လပ္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းဖန္တီးျခင္းကို ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုပါသည္။
အကန့္အသတ္အားျဖင့္ အသားက်ခဲ့ၿပီးေလေသာ မည္ သည့္သူကိုမဆို ဤကိစၥကိုဖန္တီးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္လြယ္ပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္ တို့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ျပန္ေမးသင့္ပါသည္။ ေတြးခ်င္ရာေတြးရဲပါ သလား။ စဥ္းစားခ်င္ရာ စဥ္းစားရဲပါသလား။ အေႏႇာင္အဖြဲ႕လြတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလြတ္သည္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ရာကို တကယ္လုပ္ခြင့္ရခ်ိန္ တြင္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲပါသလား။ ကြၽန္ေတာ္တို့ ဘာကိုစိုးရြံ႕ေနၾကပါ သနည္း။
ဟုတ္ကဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို့သည္ အလံုးစံုလြတ္လပ္ခြင့္ရမႇာကို စိုးရြံ႕ေနၾကပါသည္ဆိုလ်င္ Psychology အရ Unacceptable Situation ဟု လက္မခံႏိုင္ရႇာၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပၾကေတာ့မည္။ ဤအခ်က္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ပံုစံသြင္းရန္ အလြန္လြယ္ကူ ေသာအခ်က္ျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ္တို့သည္ ၤမနနိသာ ကို ႏႇစ္ေပါင္းမ်ား စြာ မႀကံဳဖူးခဲ့ၾက။ ထို့ေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကၿပီ။ အလံုးစံုလြတ္လပ္မႈ ကို မယံုမရဲခံစားလက္ခံခဲ့ၾကၿပီ။ မေတြးရဲ၊ မေျပာရဲ၊ မလုပ္ရဲ၊ မကိုင္ ရဲ အသားက်ေနခဲ့ၿပီ။
ၿပီးေတာ့ ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုခုကို အာသာငမ္းငမ္းလိုအပ္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္။ ဆိုၾက ပါစို့။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျပင္ပလူ့အဖြဲ႕အစည္းမႇ ဤလူ့အဖြဲ႕အစည္းသို့ ေရာက္၍လာသူတစ္ေယာက္။ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အေျခအေနမ်ားကို သိသည္ႏႇင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြၽန္ေတာ္ဘာလုပ္ပါမည္နည္း။ တင္းက်ပ္ စြာတားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ေစကာမူ မလြတ္လပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္အသားက် ေနေသာလူ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ကြၽန္ေတာ္၏အက်ဳိးအျမတ္ အလို့ငႇာ လိုသည္ထက္ပိုေသာ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္ျခင္းပံုစံ မ်ဳိးစံုျဖင့္လုပ္ေတာ့မည္မႇာ ေသခ်ာပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္၏ အနည္းနည္း အဖံုဖံုေသာမတရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 'အရင္ကနဲ့စာရင္ေတာ္ ေသး' ဟူေသာအေတြးအေခၚျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏မဟုတ္တမ္းတရမ္း စီမံခန့္ခြဲမႈကို လက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။ ေတြးစရာပါပါသည္။ မေတြး ခ်င္လ်င္လည္းရပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ ကြၽန္ေတာ္တို့ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေလာက္ေသာ စီမံခန့္ခြဲ မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္မႇတစ္ခုခုသည္ အမႇန္တကယ္ေရာက္လာႏိုင္ပါ ၏။ ေျပာင္းျပန္လႇန္ျပလိုက္သည့္အခါ 'ေခါင္း' ကိုခ်ည္း ၾကည့္ေနခဲ့ ၾကရာမႇ 'ပန္း' ကို တအံ့တၾသျမင္ၾကရခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္ ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ Management Pattern မ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို့ ကားခနဲႀကံဳၾကရႏိုင္ပါသည္။
စီမံခန့္ခြဲမႈႏႇင့္ပတ္သက္၍ တတ္ကြၽမ္းနားလည္ကုန္ၾက ေသာဆရာမ်ားက ကြၽန္ေတာ့္အားေတာက္တီး ေတာက္တဲ့မ်ား ေလ်ာက္၍ေရးေန၏ဟုဆိုသည္ရႇိေသာ္ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံရန္ အသင့္ ရႇိပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ၏။ Blackened Management (အႏုတ္လကၡဏာစီမံခန့္ခြဲမႈ) မ်ားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဆက္ေရးပါဦး မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ကြၽန္ေတာ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိသမ်ကို ေျပာျပခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ တစ္လအတြက္ ကြၽန္ေတာ္မွာခဲ့ခ်င္ေသာစကားရႇိပါ၏။
‘We are not alone’
(Myanmar B2B Management Magazine)
သရုပ္ေဖာ္-သစ္ထြဏ္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...