Saturday, August 10, 2013

" ရယ္လိုက္ၾကစို႔ " - ရယ္ေမာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေဆးတစ္ခြက္

Cloud Cuckoo Land shared Myanmar Online News's photo.

Saturday, August 10, 2013

ရယ္ေမာျခင္းသည္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမူအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဟာသတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ရယ္ေမာျခင္း ကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၾကည္ႏူးျခင္း၊ စိတ္သက္သာရာရျခင္းကဲ့သို႔ အေကာင္းျမင္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ရယ္ေမာျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ေတာင္းပန္လိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရယ္ေမာ တတ္ၾကပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ကလိထိုးခံရပါက ရယ္ေမာတတ္ၾကၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလာက၀တ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္လည္း ရယ္ေမာၾကေလ့ရွိပါသည္။

ကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္ ပိုမိုရယ္ေမာၾကပါသည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အႀကိမ္ ၃၀၀ ခန္႔ ရယ္ေမာတတ္ၾကပါသည္။ လူႀကီးမ်ားမွာမူ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔သာ ရယ္ေမာတတ္ၾကပါသည္။ လူႀကီးမ်ား ရယ္ေမာျခင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်ားစြာ ကြာျခားသြားႏုိင္ပါသည္။

သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၁၇ ရက္သားအရြယ္ခန္႔ကပင္ အသံထြက္ၿပီး ရယ္ေမာႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ယခင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားက ေလးလသားအရြယ္တြင္ စတင္ရယ္ေမာသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။)
ရယ္ေမာျခင္းသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ မေရြး တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာရပ္စကားတစ္ခုဟု ေျပာမည္ဆုိလွ်င္ မွားအံ့မထင္ပါ။ လူတို႔သည္ ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သံုးစြဲေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ရယ္ေမာသည့္ပံုစံမွာမူ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ပင္ စကားမေျပာႏုိင္ခင္ကတည္းက ရယ္ေမာႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိၾကပါ သည္။ ဆြံ႕အနားမၾကားအေနျဖင့္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္လည္း ရယ္ေမာတတ္သည့္ စြမ္းအားရွိေနပါသည္။

ရယ္ေမာျခင္းသည္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာကို သက္သာေစသည္ဟုဆိုပါက အံ့ၾသသြားေပလိမ့္မည္။ ေလ့လာမႈတစ္ခု၌ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရယ္ေမာေပးျခင္းသည္ အခ်ိန္ႏွစ္နာရီၾကာေအာင္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမရွိဘဲ အိပ္စက္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အလြန္ရွားပါးေသာ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါ တစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ Aphonogelia ဟု ေခၚပါသည္။ ၎ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္သည္ ရယ္ေမာေသာအခါ အသံထြက္ၿပီး မရယ္ႏုိင္ဘဲ အနည္းငယ္ၿပံဳး႐ံုသာ ၿပံဳးႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမရီလင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ား၊ က်န္းမာျခင္းတို႔သည္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ရယ္ေမာျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမ်ား၏ အတြင္းနံရံမ်ား က်ယ္ျပန္႔သြားၿပီး ေသြးစီးဆင္းမႈ ေကာင္းေစသည္ဟုဆုိပါသည္။ ရယ္ေမာလိုက္ေသာအခါ hypothalamus (ဟိုက္ပိုသယ္လမတ္)မွ β-endorphin (ဘီတာအင္ေဒၚဖင္)ႏွင့္တူေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္လာပါသည္။ ၎ β-endorphin ႏွင့္ တူေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားမွ nitric oxide (ႏိုက္ထရစ္ေအာက္ဆုိက္) ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ေစၿပီး ၎တို႔က ေသြးေၾကာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ nitric oxide ဓာတ္ေပါင္းမ်ားသည္ platelet စုပံုျခင္းႏွင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္ဂုဏ္ သတိ္ၲရွိေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရယ္ေမာျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚေစေသာ cortisol (ေကာ္တီေစာ) ႏွင့္ epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း) ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ရယ္ေမာလိုက္ေသာအခါ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ endorphin (အင္ေဒၚဖင္) ဟုေခၚေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားထြက္လာၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာနာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာေစ ပါသည္။

ကလိထိုးခံရေသာေၾကာင့္ ရယ္ေမာျခင္းကိုမူ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ႏွစ္သက္မႈမရွိၾကပါ။ ကလိထိုးခံရပါက အူ လိႈက္သည္းလိႈက္ ရယ္ေမာတတ္ၾကၿပီး ထုိသို႔ရယ္ေမာျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အလိုအေလ်ာက္ တုန္႔ျပန္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္ ရယ္ေမာေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ “ဟား..ဟား..ဟား” သို႔မဟုတ္ “ဟိုး..ဟိုး..ဟိုး” ဟု ရယ္ေမာတတ္ၾကပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ “ဟား..ဟိုး.. ဟား..ဟိုး” ဟု ရယ္ေမာရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိသို႔ ရယ္ေမာေနပါက ပံုမွန္မဟုတ္ဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။ “ဟိုး..ဟား..ဟား” သို႔မဟုတ္ “ဟား..ဟား..ဟိုး” ဟု ရယ္ျခင္းမွာမူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ရယ္ေမာလိုက္ေသာအခါ မ်က္ရည္ထြက္ျခင္းသည္ မ်က္ရည္အိတ္မ်ား၏ အလို အေလ်ာက္ တုန္႔ျပန္မႈ (reflex) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အလြန္အမင္း ရယ္ေမာေသာအခါ တခ်ဳိ႕ သည္ “တက္” တတ္ပါသည္။ အလြန္အက်ဴး ရယ္ေမာျခင္းကို manic-depressive ဟုေခၚ ေသာ စိတ္က်ေ၀ဒနာရွိသူမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ရယ္ေမာျခင္းသည္ ေဆးတစ္ခြက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။

အေကာင္းျမင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနျခင္း၊ ဟာသကို ခံစားျခင္းတို႔ျဖင့္ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ရယ္ေမာရသည့္ အခ်ိန္ပမာဏကို တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ တခစ္ခစ္ရယ္ျခင္း၊ တခိခိရယ္ျခင္း၊ တသိမ့္သိမ့္ရယ္ျခင္း၊ တ၀ါး၀ါးရယ္ျခင္း၊ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ရယ္ျခင္း စသည့္ ရယ္နည္းမ်ိဳးစံုအနက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရယ္ေမာျခင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရယူႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။

M.B ေဒါက္တာ
Yangon Health Guide

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...