Saturday, February 9, 2013

စာေမးပဲြရက္မွာ မီးလာပါေစ Written by ရဲသူရ (ပုတီးကုန္း)


အျဖဴႏွင့္ အစိမ္းတင့္တယ္လွေသာ ဝတ္စုံေလးမ်ားျဖင့္ စာအုပ္ကေလးမ်ားဖြင့္ကာ လမ္းသြားရင္း စာက်က္၊ စာဖတ္ေနေသာတကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ေနရပါသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြႀကီးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသုံး၊ ေလးေခါက္ ျပန္ေျဖၿပီးေသာ ဂုဏ္ထူးမွန္း ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသလုိ စာေမးပဲြႀကီးကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖတ္ေက်ာ္႐ုံသာ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ညဘက္ဂုိက္၊ စာသင္ဝုိင္း အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ အနီးကပ္ က်က္မွတ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကလည္း တစ္ပုံတစ္ပင္။

အဲသည္လုိ နတ္ႀကီးလွသည္ဆုိသည့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြႀကီးအတြက္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယ၊ သုံးမ်ဳိးေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ ကံအတြက္ အဓိ႒ာန္ဝင္ကာ ဆုေတာင္းေနျခင္း၊ ေဗဒင္လကၡဏာ ယုံစားသူတုိ႔ ကလည္း ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ယၾတာေခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ယခုလုိ အခ်ိန္မွစ၍ ျပဳလုပ္ေန ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားကုိလည္း ဉာဏ္ႏွင့္ဝီရိယတုိ႔အတြက္ ေကာင္းပါေပ့၊ ညႊန႔္ပါေပ့ဆုိတဲ့ ဆရာသမားမ်ား၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ စာက်က္ဝုိင္းမ်ားတြင္ အနီးကပ္သင္ယူေနေစသည္။ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ပင္ မိမိတုိ႔၏ အစ္ကုိ၊ အစ္မတုိ႔က ဂုိက္လုပ္ေပးေနၾကသလုိ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ ေလ့လာေနၾကသူေတြလည္း ရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အေပါင္းကေတာ့ တစ္မ်ဳိးစီ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ စာေမးပဲြႀကီး နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနၾကသလုိ စုိးရိမ္ျခင္းမ်ားကလည္း မိဘ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သည္လုိအေရးႀကီးလွသည့္ အနီးကပ္အခ်ိန္မ်ား ကုိေရာက္လာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥႀကီးမ်ားကုိ ေတြးျမင္ကာ စုိးရိမ္ေနသည္။ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္း ေက်ာင္းသားထုအတြက္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ဳိးဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည့္ ဤစာေမးပဲြႀကီး နီးလာတုိင္း မီးပ်က္တတ္သည့္ကိစၥႀကီးကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာပင္ မီးမွန္တတ္ေပမယ့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြႀကီးနီးလာတုိင္း မီးပ်က္တတ္ျခင္း၊ စာေမးပဲြရက္အတြင္း မီးပ်က္ျခင္းတုိ႔က မတြက္ခ်က္ဘဲ အတတ္ေျပာႏုိင္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား မိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒီကိစၥႀကီးအတြက္ ရင္ေလးေနၾကသည္။ ဟုိးအရင္ ႏွစ္မ်ားကလုိ မီးပ်က္ျခင္း သိပ္မရွိေတာ့ေသာ္လည္း စာေမးပဲြႀကီးနီးလာသည့္ ယခုလုိအခ်ိန္ ကာလမွပင္ မီးပ်က္လုိက္၊ လာလုိက္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ စာေမးပဲြရက္အတြက္ ထုံးတမ္းအစဥ္အ လာအတုိင္း မီးပ်က္မည္ကုိ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေတာ္စိတ္ပူေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္ေသာကာလက စာေမးပဲြမေျဖမီရက္အတြင္းႏွင့္ ေျဖဆုိေနခ်ိန္ရက္အတြင္း မီးပ်က္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

မီးမလာ၍ ထုံးစံအတုိင္း ဖေယာင္းတုိင္ဝယ္ စာက်က္ရာမွရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာ၍မ်က္စိမ်ား အားနည္းလာကာ အဓိကစာေမးပဲြရက္တြင္ မေျဖဆုိႏုိင္ဘဲ နစ္နာသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသလုိ မိဘေငြေၾကးမျပည့္စုံ၍ ဖေယာင္းတိုင္ပင္ မဝယ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားလည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား တြင္ တစ္ပုံတစ္ပင္ရွိေနသည္။ ထုိသုိ႔ စာေမးပဲြရက္အတြင္း မီးမလာ၍ ဖေယာင္းတုိင္ဝယ္ယူမည္ဆုိ ေသာ္လည္း ပဲြလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းေသာ ကုန္စုံဆုိင္ပုိင္ရွင္အေပါင္းတုိ႔ကလည္း ဖေယာင္းတုိင္ တစ္ထုပ္ ကုိ မူလေစ်းမွ ႏွစ္ဆေလာက္တုိးၿပီး ေရာင္းခ်သည္။ ထုိမွ်မက ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတုိ႔ကလည္း ေဘာ္ဒါ ေဆာင္ေစ်းကြက္အတြက္ မွန္းကာ ႏွစ္ဆတုိး၍ ေရာင္းခ်ျပန္သည္။ သည္ေတာ့ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားဆုိလွ်င္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအိမ္သုိ႔ သြားက်က္ၾကသလုိ ဖေယာင္းတုိင္ အေႂကြးဝယ္ကာ မ်က္ႏွာငယ္စြာ ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးပ်က္မည္ကုိ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ေနၾကသည္။ မီးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ သား သမီးမ်ား တစ္ခုခုတိမ္းေစာင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္သြားမည္ကုိ မိဘအေပါင္းက စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ မျပည့္စုံေသာ မိဘမ်ားဆုိလွ်င္ျဖင့္ သားသမီးမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တည္း စိတ္မညစ္ရဘဲ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္။

ေငြႏွင့္ ဆက္ထားရသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ယခုလုိ ပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား မိဘ မ်ားကေတာ့ သားသမီးတုိ႔အတြက္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ဆုိသည့္ကာလကုိ ျပန္ထားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သြားေစခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္တစ္ႏွစ္တာ ႀကိဳးစားခဲ့ ၿပီး ပန္းတုိင္ေရာက္မွ မီးပ်က္သည့္ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ ခၽြတ္ေခ်ာ္သြားမည္ကုိ ေအာက္ေျခလူတန္းစား မိဘမ်ား အင္မတန္ ပူပန္ေနၾကရသည္။

တစ္ေလာက ေစ်းသည္ႏွစ္ဦး ေျပာေနသံကုိ ၾကားမိလုိက္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာရာမွ ၾကား လုိက္ရေသာ ထုိအသံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ခဏရပ္ၿပီး နားေထာင္မိသည္။ မေက်နပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ဖြင့္ဟေနသည္။ ညကမီးမလာ၍ သားသမီးေလးေတြ စာက်က္ရတာ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ မနက္ ေက်ာင္းသြားေတာ့လည္း ထမင္းခ်ဳိင့္ပင္ ထည့္မေပးလုိက္ရေၾကာင္း၊ ပုိက္ဆံမရွိ၍ မုန္႔ဖုိးပင္ မေပး လုိက္ရေၾကာင္း ေျပာကာ ေစ်းသည္တစ္ဦးက "တုိ႔မွာသာ မီးမလာတာ၊ ဟုိသခ်ဳႋင္းကုန္းမွာေတာ့ မီးေတြကုိ ထိန္ထိန္လင္းေနတာပဲတဲ့" ဟု ေျပာေနၾကသည္။

သားသမီးတုိ႔အတြက္ မခံစားႏုိင္၍ ထြက္က်လာေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည္။ "သခ်ဳႋင္းကုန္း" လုိ႔ ႏႈိင္းသည့္ေနရာမွာလည္း ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသကုိ ေျပာသည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ သုိ႔ေပမဲ့ ႐ုိိးသားပြင့္လင္းစြာ ရင္ဖြင့္ျခင္းကုိေတာ့ နားလည္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြရက္အတြင္းမွာလည္း မီးပ်က္မည္ကုိ ေတြးေၾကာက္ေနၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီမ်ားႀကိဳဝယ္ထားေသာ မိဘမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္လိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားရာခုိင္းႏႈန္း အမ်ားစုသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားျဖစ္၍ စာေမးပဲြ ကာလအတြင္း မီးလင္းေရးကုိ လုိလားေတာင့္တေနၾကပါသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းသည္ ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အဖုိးတန္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ အတန္းႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖုိ႔ရန္ အဓိကအခ်က္ မွာ ပညာရည္ျမင့္မားၾကဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပညာျမင့္မွသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ပါ မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ရင္း အနာဂတ္လူငယ္ေလးမ်ား၏ ဘဝလွပေစရန္အလုိ႔ငွာ ဟုိး……မႏွစ္၊ မႏွစ္ေတြႏွင့္ မတူေစလုိဘဲ မီးလင္းဖုိ႔ရန္ဆႏၵမွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားအေပါင္း စိတ္ဝယ္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါေတာ့သည္။ ။

7 DAY NEWS JOURNAL

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...