Thursday, February 7, 2013

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ....

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ လံုး၀ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသျခာဖတ္ၾကည့္ဘူးသူတုိင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကပါတယ္..... အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ အနားယူသြားတဲ့ ဦးသန္းေရႊအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းရွိေအာင္ ထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ..... ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေသျခာဖတ္ဖူးသူတုိင္း ျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာကို သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္....

ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရွိ လူေတြသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးလာတဲ့ အခ်က္က ပုဒ္မ ၄၄၅ ျဖစ္ပါတယ္.... ပုဒ္မ ၄၄၅ ဟာ ယခင္က န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္.... သို႕ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀ါဒျဖန္႕အေကာင့္မ်ားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုက ပုဒ္မ ၄၄၅ ဟာ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ပါ သက္ဆုိင္ေနသေယာင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရာေထြးၿပီး ၀ါဒျဖန္႕ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္..... ဥပမာအားျဖင့္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနျခင္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလို႕ ဆိုထားပါတယ္.... သို႕ေသာ္ မည္သို႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ.....

ဒီေနရာမွာ ဥပေဒတစ္ခု၊ အမိန္႕အာဏာတစ္ခုရဲ႕ အာဏာတည္မႈဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ လိုပါတယ္.... ဥပေဒ တစ္ရပ္၊ အမိန္႕အာဏာတစ္ရပ္ဟာ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း (သို႕) ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိသေရြ႕ အာဏာတည္ပါတယ္..... လူတစ္ေယာက္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္လို႕ အဲ့ဒိလူမရွိရင္ ဒီ ဥပေဒလည္း မရွိဘူး လိုက္နာစရာမလိုဘူးလို႕ သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး..... ဥပေဒဟာ အာဏာတည္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္...... ဒါေၾကာင့္လည္း ယခုလက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က လူထုစည္းရံုးမႈ မျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို အခုမွ အမိန္႕ေၾကျငာစာထုတ္ပီး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တာကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္.... အဲ့ဒိအတြက္ေၾကာင့္ မရွိသင့္ မရွိထိုက္သင့္ေတာ့တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေတြကို ဥပေဒပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (သို႕) လႊတ္ေတာ္သို႕ ေထာက္ျပၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားမွ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ ေခတ္မမွီ၊ လိုသလို ဆြဲဆန္႕ႏိုင္ျခင္း၊ က်ံဳ႕ႏိုင္ျခင္းရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ရယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္.... လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားအားလည္း လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းဖို႕ လိုပါတယ္..... လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုကို အေတာ္ပင္ ဒုကၡေရာက္ေစသည္၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ ဆိုရွယ္လစ္ လက္ထက္မွသည္ န၀တ လက္ထက္အထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္...... သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းႏွင့္အံ၀င္ျခင္းမရွိတဲ့ ဥပေဒမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္.... ဒါေတြကို စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုၿပီး မရွိသင့္တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..... အမိန္႕ဥပေဒ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားအရ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ အမိန္႕ႏွင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ မလိုအပ္ခ်ိန္မွာ ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

ဒါဆိုရင္ ဆီသယ္ယဥ္မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္းဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လား ဥပေဒမ်ား မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းနဲ႕ သက္ဆုိင္တာလား သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္.... ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္စရာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းရန္မွာ ၎ဥပေဒအား အစားထုိးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ပါတယ္..... အဲ့ဒိအတြက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းနဲ႕ ျပင္ဆင္ျခင္းမွာ ဘယ္ဟာလက္ေတြ႕ပိုက်မလဲ စဥ္းစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္..... ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးတာေတြ အမ်ားႀကီး ပါရွိပါတယ္.....

ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရထု ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆုိင္သည္ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္... ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္းဆိုထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္..... တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျမသိမ္းျခင္း၊ လယ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္..... မိမိ ေနအိမ္၊ ၿခံ၀င္း၊ လယ္အတြင္းမွ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ဂက္စ္၊ ေရႊေၾကာ၊ ေရနံ အစရွိတာေတြ ထြက္ရွိလာပါက အဆိုပါ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္၊ ၿခံပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာ၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ခံစားခြင့္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ထိုးအပ္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္.... ထို႕အတူပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဟုေသာ စကားလံုး တစ္လံုးႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိမ္းယူႏိုင္ခြင့္ ရွိေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္...... ျပည္သူလူထုရဲ႕ အိုးအိမ္၊ ၿခံေျမ၊ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အာမခံ မရွိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို အဓိက ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

ဒီေနရာမွာ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူညႊန္းဆိုထားတာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္......

“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတုိ႔၏ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဲဆုိျခင္း အေရးယူျခင္း မရွိေစရ။”

အဲ့ဒိအတြက္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ ျပဌာန္းထားျခင္းမွာကို ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးဦးကိုမွ် တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႕အား တရားစြဲဆိုျခင္း အေရးယူျခင္း မရွိေစရလို႕သာ ပါ၀င္ပါတယ္.... ယင္းတို႕ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အေရးယူျခင္းမရွိေစရလို႕ ျပဌာန္းထားတာ မဟုတ္ပါ..... အဲ့ဒိအတြက္ ယခင္လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ မွားယြင္းခဲ့တာေတြ၊ လြဲမွားခဲ့တာေတြကို ယခုအခ်ိန္မွာ မသင့္ေတာ္ပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္..... အဲ့ဒိႏွစ္ခု သေဘာ၊ သဘာ၀ မတူညီတာကို ကြဲျပားစြာ ျမင္ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္.......  ပုဒ္မ ၄၄၅ အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းထက္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အေျခခံဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္မွာ ပိုမိုအေရးႀကီးပါတယ္..... 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဓိက စဥ္းစားရမွာက လူကို အေရးယူမွာလား မူအမွားေတြကို အေရးယူျပင္ဆင္မွာလား ဆိုတာပါပဲ.... လူကို အေရးယူဖို႕ကေတာ့ ၁၉၉၀ တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္လည္ စဥ္းစားဖို႕ လိုပါတယ္...... ဒီအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး မထင္ပါနဲ႕ ဦးသန္းေရႊအပါအ၀င္ စစ္တပ္ ႏွစ္ ၂၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္မွာ ေခါင္းမာသူ အမ်ားစု ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ...... ေနာက္ထပ္ ထပ္ပီးအျဖစ္မခံလိုပါ......

မ်ားမၾကာခင္မွာ ၂၀၁၅ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ခတ္ကြင္းျပင္ဖို႕ ျပင္ဆင္လာခ်ိန္မွာ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားထဲမွ အင္အားအႀကီးမားဆံုး NLD လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္.... တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ NLD အေနနဲ႕ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုကေန အႏိုင္ရရွိသြားရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြရဖို႕ မဲခြဲ၊ ဆံုးျဖတ္ဖို႕လိုေနေသးပါတယ္.... အဲ့ဒိအတြက္ အခုကတည္းက စနစ္တက် ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး စကားအေျပာအဆို မမွားရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္....

ယခုအခ်ိန္မွာ သက္ဆုိင္သည္၊ မသက္ဆိုင္သည္ဟု ျငင္းေနရေသာ ႏုရင္ဘတ္ ဆိုသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္လာေစရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္.... ယခုတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံမွားယြင္းခဲ့ဦးမည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း NLD အမတ္အမ်ားစု စိုးမိုးရန္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္အထိ ထပ္မံေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္.... ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အတိုက္အခံမ်ားရဲ႕ Check & Balance ဟာလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ တစ္တပ္တစ္အား လိုအပ္ပါတယ္..... အဲ့ဒိအတြက္ ႏိုင္ငံကို တိုးတက္ေစဖို႕ စိတ္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ အသံေၾကာင့္ ဖားေသျခင္းမ်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဂရုတစိုက္ရွိသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္....ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရထု ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆုိင္သည္ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္... ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္းဆိုထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္..... တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျမသိမ္းျခင္း၊ လယ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္..... မိမိ ေနအိမ္၊ ၿခံ၀င္း၊ လယ္အတြင္းမွ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ဂက္စ္၊ ေရႊေၾကာ၊ ေရနံ အစရွိတာေတြ ထြက္ရွိလာပါက အဆိုပါ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္၊ ၿခံပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာ၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ခံစားခြင့္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ထိုးအပ္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္.... ထို႕အတူပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဟုေသာ စကားလံုး တစ္လံုးႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိမ္းယူႏိုင္ခြင့္ ရွိေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္...... ျပည္သူလူထုရဲ႕ အိုးအိမ္၊ ၿခံေျမ၊ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အာမခံ မရွိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို အဓိက ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ လံုး၀ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသျခာဖတ္ၾကည့္ဘူးသူတုိင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကပါတယ္..... အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ အနားယူသြားတဲ့ ဦးသန္းေရႊအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းရွိေအာင္ ထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ..... ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေသျခာဖတ္ဖူးသူတုိင္း ျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာကို သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္....

ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရွိ လူေတြသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးလာတဲ့ အခ်က္က ပုဒ္မ ၄၄၅ ျဖစ္ပါတယ္.... ပုဒ္မ ၄၄၅ ဟာ ယခင္က န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္.... သို႕ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀ါဒျဖန္႕အေကာင့္မ်ားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုက ပုဒ္မ ၄၄၅ ဟာ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ပါ သက္ဆုိင္ေနသေယာင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရာေထြးၿပီး ၀ါဒျဖန္႕ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္..... ဥပမာအားျဖင့္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနျခင္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလို႕ ဆိုထားပါတယ္.... သို႕ေသာ္ မည္သို႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ.....

ဒီေနရာမွာ ဥပေဒတစ္ခု၊ အမိန္႕အာဏာတစ္ခုရဲ႕ အာဏာတည္မႈဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ လိုပါတယ္.... ဥပေဒ တစ္ရပ္၊ အမိန္႕အာဏာတစ္ရပ္ဟာ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း (သို႕) ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိသေရြ႕ အာဏာတည္ပါတယ္..... လူတစ္ေယာက္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္လို႕ အဲ့ဒိလူမရွိရင္ ဒီ ဥပေဒလည္း မရွိဘူး လိုက္နာစရာမလိုဘူးလို႕ သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး..... ဥပေဒဟာ အာဏာတည္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္...... ဒါေၾကာင့္လည္း ယခုလက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က လူထုစည္းရံုးမႈ မျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို အခုမွ အမိန္႕ေၾကျငာစာထုတ္ပီး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တာကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္.... အဲ့ဒိအတြက္ေၾကာင့္ မရွိသင့္ မရွိထိုက္သင့္ေတာ့တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေတြကို ဥပေဒပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (သို႕) လႊတ္ေတာ္သို႕ ေထာက္ျပၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားမွ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ ေခတ္မမွီ၊ လိုသလို ဆြဲဆန္႕ႏိုင္ျခင္း၊ က်ံဳ႕ႏိုင္ျခင္းရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ရယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္.... လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားအားလည္း လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းဖို႕ လိုပါတယ္..... လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုကို အေတာ္ပင္ ဒုကၡေရာက္ေစသည္၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ ဆိုရွယ္လစ္ လက္ထက္မွသည္ န၀တ လက္ထက္အထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္...... သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းႏွင့္အံ၀င္ျခင္းမရွိတဲ့ ဥပေဒမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္.... ဒါေတြကို စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုၿပီး မရွိသင့္တဲ့ အမိန္႕ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..... အမိန္႕ဥပေဒ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားအရ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ အမိန္႕ႏွင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ မလိုအပ္ခ်ိန္မွာ ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

ဒါဆိုရင္ ဆီသယ္ယဥ္မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္းဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လား ဥပေဒမ်ား မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းနဲ႕ သက္ဆုိင္တာလား သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္.... ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္စရာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းရန္မွာ ၎ဥပေဒအား အစားထုိးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ပါတယ္..... အဲ့ဒိအတြက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းနဲ႕ ျပင္ဆင္ျခင္းမွာ ဘယ္ဟာလက္ေတြ႕ပိုက်မလဲ စဥ္းစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္..... ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးတာေတြ အမ်ားႀကီး ပါရွိပါတယ္.....

ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရထု ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆုိင္သည္ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္... ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္းဆိုထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္..... တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျမသိမ္းျခင္း၊ လယ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္..... မိမိ ေနအိမ္၊ ၿခံ၀င္း၊ လယ္အတြင္းမွ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား ထြက္ရွိျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ဂက္စ္၊ ေရႊေၾကာ၊ ေရနံ အစရွိတာေတြ ထြက္ရွိလာပါက အဆိုပါ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္၊ ၿခံပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာ၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ခံစားခြင့္ မရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ထိုးအပ္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္.... ထို႕အတူပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဟုေသာ စကားလံုး တစ္လံုးႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိမ္းယူႏိုင္ခြင့္ ရွိေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္...... ျပည္သူလူထုရဲ႕ အိုးအိမ္၊ ၿခံေျမ၊ လယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အာမခံ မရွိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို အဓိက ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္.....

ဒီေနရာမွာ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကို ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူညႊန္းဆိုထားတာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္......

“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတုိ႔၏ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဲဆုိျခင္း အေရးယူျခင္း မရွိေစရ။”

အဲ့ဒိအတြက္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရဲ႕ ျပဌာန္းထားျခင္းမွာကို ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးဦးကိုမွ် တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႕အား တရားစြဲဆိုျခင္း အေရးယူျခင္း မရွိေစရလို႕သာ ပါ၀င္ပါတယ္.... ယင္းတို႕ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အေရးယူျခင္းမရွိေစရလို႕ ျပဌာန္းထားတာ မဟုတ္ပါ..... အဲ့ဒိအတြက္ ယခင္လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ မွားယြင္းခဲ့တာေတြ၊ လြဲမွားခဲ့တာေတြကို ယခုအခ်ိန္မွာ မသင့္ေတာ္ပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္..... အဲ့ဒိႏွစ္ခု သေဘာ၊ သဘာ၀ မတူညီတာကို ကြဲျပားစြာ ျမင္ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္....... ပုဒ္မ ၄၄၅ အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျခင္းထက္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အေျခခံဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္မွာ ပိုမိုအေရးႀကီးပါတယ္.....

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဓိက စဥ္းစားရမွာက လူကို အေရးယူမွာလား မူအမွားေတြကို အေရးယူျပင္ဆင္မွာလား ဆိုတာပါပဲ.... လူကို အေရးယူဖို႕ကေတာ့ ၁၉၉၀ တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္လည္ စဥ္းစားဖို႕ လိုပါတယ္...... ဒီအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး မထင္ပါနဲ႕ ဦးသန္းေရႊအပါအ၀င္ စစ္တပ္ ႏွစ္ ၂၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္မွာ ေခါင္းမာသူ အမ်ားစု ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ...... ေနာက္ထပ္ ထပ္ပီးအျဖစ္မခံလိုပါ......

မ်ားမၾကာခင္မွာ ၂၀၁၅ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ခတ္ကြင္းျပင္ဖို႕ ျပင္ဆင္လာခ်ိန္မွာ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားထဲမွ အင္အားအႀကီးမားဆံုး NLD လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္.... တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ NLD အေနနဲ႕ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုကေန အႏိုင္ရရွိသြားရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြရဖို႕ မဲခြဲ၊ ဆံုးျဖတ္ဖို႕လိုေနေသးပါတယ္.... အဲ့ဒိအတြက္ အခုကတည္းက စနစ္တက် ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး စကားအေျပာအဆို မမွားရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္....

ယခုအခ်ိန္မွာ သက္ဆုိင္သည္၊ မသက္ဆိုင္သည္ဟု ျငင္းေနရေသာ ႏုရင္ဘတ္ ဆိုသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္လာေစရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္.... ယခုတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံမွားယြင္းခဲ့ဦးမည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း NLD အမတ္အမ်ားစု စိုးမိုးရန္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္အထိ ထပ္မံေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္.... ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အတိုက္အခံမ်ားရဲ႕ Check & Balance ဟာလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ တစ္တပ္တစ္အား လိုအပ္ပါတယ္..... အဲ့ဒိအတြက္ ႏိုင္ငံကို တိုးတက္ေစဖို႕ စိတ္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ အသံေၾကာင့္ ဖားေသျခင္းမ်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဂရုတစိုက္ရွိသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...