Sunday, February 10, 2013

စင္ျမင့္ထက္မွ ေန၍ ျပည္သူကို ေျပာေသာ စကားမ်ား (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

by ျပည္သူ႔ေခတ္ on Tuesday, February 5, 2013 at 8:00pm ·
 
လယ္သမားေတြ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားၿပီး အေႂကြးဆပ္ရန္ အၾကံေပး ေျပာဆုိ လုိက္ေသာ စကားကုိ ၾကားရေသာအခါ ေတာင္သူလယ္သမားထုထဲမွာသာမက ျမန္မာျပည္သူလူထု ၾကားမွာပါ စိတ္ပ်က္သံ ညံစီ သြားခဲ့သည္။
        ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ယေန႔ေခတ္ ကာလက ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ ေခတ္ျဖစ္လာတာကေတာ့ တစ္ေန႔တျခား ထင္ရွားလာေနသည္။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာ မွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာသုိ႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္လာေနၾကသည္။
ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား ၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက စိပ္လာသလုိ တစ္တုိင္းျပည္လုံးအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ကုိ လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
        အစုိးရအဖြဲ႕သစ္က အမိန္႔ေပး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး၊ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာကုိ သိသိသာသာ ျမင္ေတြေနရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ ခံစားခ်က္ကုိ လုိက္မီေအာင္ အားထုတ္လာၾကသည္မ်ားလည္း ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရ အင္အားစုမ်ားဘက္က အားထုတ္လာသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္က အေပါင္း လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ဤသည့္ အေျခအေန အစုစုကုိ ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ယေန႔ကာလ အစုိးရအဖြဲ႕ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးသည္ ႏုိင္ငံေရး ဆန္လာသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ဆန္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာေနၾကသည္။ သည္လုိ ႏုိင္ငံေရး ဆန္လာသည့္ အေနအထားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာသည္မွာ အမွန္။
        သုိ႔ေသာ္လည္း သည္လုိ အေျခအေနႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး စင္ျမင့္ထက္က ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကေသာ အေရးပါသူမ်ား၏ စကားအခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အလြန္ ေ၀းကြာသြားသည္ဟု ယူဆစရာမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆန္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေ၀းကြာသည္ဟု ဆုိရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ အေျချပဳရတာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္၊ ျပည္သူ႔လုိလားခ်က္၊ ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးတုိ႔ကုိ အရင္းခံ စဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ မေ၀းကြာေသာ၊ ျပည္သူ႔ ေရွ႕ေဆာင္ သေဘာထား အယူအဆ၊ တင္ျပခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး စင္ျမင့္ထက္မွ အေရးပါသူမ်ား၏ ေျပာဆုိမႈ၊ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္မႈ၊ တုိက္တြန္း အားေပးမႈ၊ ျပစ္တင္မႈ စသည္တုိ႔မွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔ သေဘာဆႏၵႏွင့္ နီးစပ္မႈ ရွိရပါမည္။ သည္လုိမွသာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပည္သူက ယုံၾကည္မႈရွိမွာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈရရွိမွာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ တကယ္ပင္ လုိလားသည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူ႔ ခံစားခ်က္ကုိ နားလည္ဖုိ႔ လုိတာအမွန္။ ျပည္သူလူထုကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ ျပည္သူ႔ ခံစားခ်က္ကုိ နားလည္မႈ ရွိရွိျဖင့္ ေပးဖုိ႔ လုိပါမည္။
        ေအာက္ပါ စကားမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္လုိ႔ ရႏုိင္ပါမည္လား စဥ္းစားသင့္သည္။
        “လွ်ပ္စစ္ေတြ ပိုလွ်ံေနလုိ႔  ႏုိင္ငံျခားကုိ ေရာင္းရတာ” ဆုိေသာ စကား။
        ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေသာ ေဒသႏွင့္ မရေသာ ေဒသ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားပါသလဲ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္လုိ ေနရာမ်ဳိးမွာပင္ မီးပ်က္၊ မီးျဖတ္၊ မီး မေလာက္မငႏွင့္ ေနၾကရတာကုိ ဘယ္လုိအျမင္ႏွင့္ သည္လုိစကားမ်ဳိး ေျပာခဲ့သည္လဲ ေတြးရခက္ပါသည္။
        “ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီး ေခၽြတာၿပီး ဖေယာင္းတုိင္ ထြန္းေနၾကပါ” တဲ့။ ေခၽြတာဖုိ႔ လုိသည့္အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက “ျပည္သူလူထုႀကီး ခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေတြ႕ေနပါတယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ အထူးေခၽြတာဖုိ႔ လုိအပ္ေနလုိ႔ အားလုံး အတူအကြ ေခၽြတာၾကပါမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က တုိင္းျပည္ရဲ႕ အႀကီးဆုံး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိၿပီး ေခၽြတာပါ့မယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ ႏွစ္ဆ ပုိၿပီး မီးျဖတ္ပါမယ္” ဆုိသည့္ စကားမ်ဳိး ဆုိလွ်င္ေတာ့ ထားပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ အိမ္ေတြမွာ မီး လုံေလာက္တယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေခၽြတာၾကပါလုိ႔ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈ အေတာ္ ေ၀းပါမည္။
        “တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေက်းဇူးရွိတယ္”တဲ့။ ျပည္သူ႔ ဘ၀ေတြကုိ လာၾကည့္လွည့္ပါဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အက်ပ္အတည္းဆုံး ကာလမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းၿပီး အထီးတည္းျဖစ္ရေသာ အခ်ိန္မ်ားမွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားက မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပည္သူလူထုကုိ အားေပးခဲ့၊ ကူညီခဲ့သည္ ဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုက အသိဆုံးပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔အသံကုိ နားေထာင္သင့္ပါသည္။ ျပည္သူေတြ မည္သူ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ရမည္ ဆုိတာကေတာ့ ျပည္သူေတြက ပုိသိပါသည္ဟု ေျပာရမည္ ထင္သည္။
        လာျပန္ၿပီ ေနာက္တစ္ခြန္း၊ “လယ္သမားေတြ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားၿပီး အေႂကြးဆပ္ၾကပါ”တဲ့။ သည္ဟာက ေလာေလာလတ္လတ္ ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ စကား။ ဘာမွ ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျပည္သူ႔ စိတ္ပ်က္မႈႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ လယ္သမားမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မည့္သူက လယ္သမားမ်ား၏ ပင္ရင္း ျပႆနာကုိ နားလည္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ ေျပာလုိက္ သည္ဟု ယူဆရသည္။ ျပင္သစ္ ျပည္သူလူထုက ေပါင္မုန္႔ ေတာင္းဆုိေနၾကခ်ိန္မွာ မိဖုရားက ေပါင္မုန္႔ မရွိရင္ ကိတ္မုန္႔စားၾကေပါ့လုိ႔ ေျပာသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ေႂကြးထူေနရင္ ထမင္းတစ္နပ္မစားဘဲ ေနလုိက္ၾကၿပီးေတာ့ ဆပ္ၾကေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္က ရတနာေသတၱာထဲက ရတနာေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီး ဆပ္ၾက။
        ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ လုပ္မည့္သူမ်ားမွာ ေလ့လာစရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူခ်စ္ ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ ရၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာစကားမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာဖုိ႔ လုိေနၿပီဟု ထင္ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ အတူေန၊ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ကုိ နားလည္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လည္း လုိပါမည္။ သည္လို ေနၿပီးမွ ျပည္သူ႔ ျပႆနာမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္သူကုိ ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာဖုိ႔သင့္ပါမည္။
        သည္ေနရာမွာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ နာမည္ေက်ာ္ တပ္ထြက္ မိန္႔ခြန္းကုိ ကုိးကားပါရေစ။ ၁၉၄၅ မတ္ ၁၇ မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ေျမာက္ဘက္က ေတာ္လွန္ေရး ပန္းၿခံေနရာ ကြင္းျပင္ႀကီးမွာ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားႏွင့္ တပ္ထြက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က ေျပာခဲ့တာဟု မွတ္သားရဖူးပါသည္။
        “ရဲေဘာ္တုိ႔... အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္ မေျပာခ်င္ဘူး၊ အခု စစ္ေျမျပင္ကုိ ထြက္ရမယ္၊ ဆင္းရဲမယ္၊ ငတ္မယ္၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္၊ ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကုိ ျပပါ၊ အထက္ဗုိလ္မ်ားရဲ႕ အမိန္႔ကုိ နာခံၾကပါ။ အထက္ဗုိလ္ေတြကလည္း သာတူညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ၊ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ရဲေဘာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ခ်ီတက္မယ္၊ ဗမာ့ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းၾက၊ အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူကုိ ရွာၿပီးတုိက္ၾက၊ ဒါပဲ”တဲ့။
        ရဲေဘာ္တုိ႔ ေရွ႕တန္းထြက္ၾက၊ အပင္ပန္းခံၾကလုိ႔ မေျပာပါ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ ကုိယ္တုိင္က ရဲေဘာ္တုိ႔နဲ႔ အတူတူ အပင္ပန္းခံမွာလုိ႔ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီး၏ ခ်စ္ခင္ယုံၾကည္မႈကုိ အားပါးတရ ရခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္ ျဖစ္ခဲ့တာ သည္လုိ နားလည္မႈ၊ သည္လုိ စာနာမႈ၊ သည္လို ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သည္လို စကားမ်ား ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
                                                                                                                           ျပည္သူ႕ေခတ္  အယ္ဒီတာ
                                                                                                                              ၄   ေဖေဖာ္၀ါရီ   ၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...