Monday, February 4, 2013

မစြက္ဖက္သင့္ေသာသူမ်ား

Thein Moe shared သီရိ မင္းေက်ာ္'s photo.
မစြက္ဖက္သင့္ေသာသူမ်ား
======================

 ဥပေဒ ေက်ာင္းသားဘဝက ေလ့လာဖတ္႐ႈ မွတ္သား ႏွစ္သက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သူမွ် မစြက္ဖက္သင့္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၃)မ်ိဳးရွိသည္။ (၁) သမိုင္းေရးဆရာ၊ (၂) တရားသူႀကီးႏွင့္ (၃) ေဘာလံုးပြဲ ဒိုင္လူႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္မိသမွ် ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဂ်ာမနီ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ တြင္အဂၤလန္မွ ဒိုင္လူႀကီး”ဂေရဟမ္ပူး” သည္ သူကိုင္တြယ္ေသာ ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲ၌ ေဘာလံုးသမား တစ္ဦးအား ပထမတစ္ႀကိမ္ အဝါကတ္ျပ၏။ ေဘာလံုးပြဲဆက္ကန္ ပါ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုေဘာလံုးသမားအား ဒုတိယအႀကိမ္ အဝါထပ္ျပ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုေဘာလံုးသမား ႏွင့္ မွတ္တမ္းဒိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားက ႏွစ္ဝါတစ္နီျပ၍ ေဘာလံုးပြဲအတြင္းမွထုတ္ပစ္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒိုင္လူႀကီးထံမွ အနီကတ္ထြက္ မလာပါ။ ထိုေဘာလံုးသမားဆက္ကစားပါ၏။ မည္သူကမွ်ဝင္ေရာက္ မေျပာဆိုၾကပါ။ မၾကာမီတြင္ ဒိုင္လူႀကီးက သိရွိသေဘာေပါက္သြား၏။ ထိုေဘာလံုးသမားကို တတိယ အဝါကတ္ထုတ္ျပကာ အနီကတ္ဆက္ျပၿပီး ပြဲအတြင္းမွ ထုတ္လုိက္ပါ၏။ မည္သူမွားပါသနည္း။ ဒိုင္လူႀကီးမွားေနေသာ္လည္း မည္သူကမွ်ဝင္ေရာက္မစြက္ ဖက္ၾကပါ။ ေဘာလံုးပြဲၿပီးသည့္အခါ ယင္းဒိုင္လူႀကီးလည္း အိပ္ရာလိပ္ထမ္း၍ အဂၤလန္ျပန္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။
ေဘာလံုးပြဲ ကစားေနစဥ္တြင္ ဒိုင္လူႀကီးကို မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေျပာဆိုမႈ မျပဳၾကသကဲ့သို႔ သမိုင္းေရးဆရာႏွင့္ တရားသူႀကီးကိုလည္း ၄င္းတို႔၏အလုပ္တာဝန္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မည္သူကမွ် ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ၾက သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည့္ စကားရပ္ကုိ လူတိုင္းနီးပါး ၾကားဖူးၾကပါမည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ လြန္စြာအေျပာမ်ားေသာ စကားစုလည္းျဖစ္ပါ၏။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဘယ္လိုပံုစံ ရွိပါသလဲ။ ဘယ္သို႔ေသာ နည္း လမ္းျဖစ္ပါသလဲ။ ေမးခြန္းမ်ား မည္ သို႔ရွိပါေစ အေျဖက တစ္ခုတည္း သာျဖစ္ပါသည္။ ”ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ျပည္သူကို ျပည္သူက အုပ္ ခ်ဳပ္ေသာစနစ္”ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ယင္းစနစ္တြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္ မရွိ။ အာဏာပိုင္မရွိ။ တန္ခိုးရွင္လည္း မရွိေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ငါဟူေသာ အစြဲမ်ားထားလို႔မရ။ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵကို အေလးထား ဦးစားေပးရသည္။ ”ဒီမိုကေရစီ” ႀကီးစိုးေသာ၊ က်င့္ သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူ၏ဆႏၵသည္ အဓိကက်၏။ အေလးထားဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရပါသည္။  အစိုးရဟူသည္ျပည္သူအား အလုပ္အေကြၽးျပဳသူ၊ ျပည္သူ က ေမြးဖြား ေပးထားသူသာ ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းခန္႔က ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၄င္းအေပၚ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို တရား႐ုံး ခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံဝင္ေၾကာင္း ပါရွိ ခ်က္အား ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။ ပါကစၥ တန္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မကင္း ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ တစ္ဖက္တြင္ ဒီမိုကေရစီကို ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ိဳးေန၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ပင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ကို နာယူလိုၾက၏။ မိမိတို႔က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား သေဘာထား  မည္မွ်ေျပာင္းလဲေနၾကပါၿပီလဲ။ ေမးျမန္းစရာ၊ စဥ္းစားေတြးေတာစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကို စာေရးသူ တင္ျပေနရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး သည္”ဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူတစ္ရပ္ကို ရွင္းရွင္းျပတ္ ျပတ္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အဓိကအေျခခံမွာ စည္းကမ္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ပင္ ကမ္းရွိ မွ စီးဆင္းသလို၊ ၿမိဳ႕ရြာ အိုးအိမ္မ်ား သည္လည္း စည္းရွိမွ လံုၿခံဳပါ၏။ ထို႔အတူ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း လူမႈစည္းကမ္းက်င့္ ဝတ္မ်ားျဖင့္  ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ၏။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေနသူမ်ားသည္လည္း ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား ရွိၾကပါ သည္။ တိတိက်က် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေပါင္းစုသည့္ အခါ ဥပေဒဟူ၍ ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရြက္ေဆာင္သယ္ ပိုးၾကရေသာ တာဝန္ရွိသူတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလြဲ မေသြ ေလးစားလိုက္နာၾကရသည္ မွာ ေသခ်ာေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔က်ရာေနရာမွ က်ရာတာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္သို႔ ခ်ီတက္ၾကရာတြင္ စည္းကမ္းကို ႐ိုေသ သင့္၏။ ဥပေဒကို လိုက္နာသင့္၏။ အျပန္အလွန္နားလည္သင့္၏။ ကူညီ႐ုိင္းပင္းသင့္၏။ အေလးထားသင့္၏။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဝဖန္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား သင့္၏။  အျခားတစ္ဖက္တြင္ မိမိကုိယ္မိမိ တာဝန္ခံသင့္၏။ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း လည္းရွိသင့္၏။ မိမိ၏အခြင့္အေရး ႏွင့္တာဝန္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ၿပီး မွန္ကန္စြာက်င့္ သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္တန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌တည္သည္”ဟု အတိအလင္းျပဆိုထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ားကို တာဝန္ခံယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေပးအပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသိျမင္ လက္ခံႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွိသူပင္ လွ်င္ ျပည္သူျပည္သား မဟုတ္ပါ၏ေလာ။ တစ္ေန႔ ျပည္သူ႕ဘဝထဲ ျပန္သြားရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မွတ္မိပါေသးသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတႀကီး ”ဂ်င္မီကာတာ” သည္ ၄င္း၏ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါတြင္ ဇာတိေျမသို႔ ျပန္သြားၿပီး မူလ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေသာ လက္သမား ျပန္လုပ္ပါ၏။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား၍ လြန္စြာမွ ၾသဇာ အာဏာရွိေသာ သမၼတႀကီးဘဝမွသည္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္သူ႔ဘဝသို႔ ျပန္ သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတည္းဟူေသာ အာဏာ (၃) ရပ္ေအာက္ တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အေရးအရာကိစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုၾက ပါသည္။ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝမႈတည္း ဟူေသာ သုခတရားကို ခံစားလို ၾကပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾက ပါသည္။ ထိုဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေစေရး အတြက္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းေက်ာင္းကူညီမႈ၊ အျပန္ အလွန္ ေလးစားမႈရွိၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုး ျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း တို႔ျပဳသည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းဟူသည္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ ၏ Check and Balance ကို ဆို လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပဳပါ။ အႏိုင္ အထက္ျပဳမႈကိုလည္း  တားျမစ္ပါ သည္။ သို႔မွသာ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိၾကၿပီး အျပန္ အလွန္ေလးစားျခင္းႏွင့္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုပါ Check and Balance သေဘာတရား ကို အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ သင့္ေပသည္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ သတင္းမီဒီယာသည္ စတုတၴမ႑ိဳင္အျဖစ္ အေျခခိုင္စ ျပဳလာေပသည္။ သို႔ ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာမီဒီယာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စည္းကမ္းရွိမႈကို ခြဲခြဲျခားျခားနားလည္သေဘာေပါက္ သင့္ေပသည္။ လြတ္လပ္မႈသည္ ပုတ္ခတ္မႈ မဟုတ္ေခ်။ အျပဳ သေဘာေဝဖန္မႈသာ ျဖစ္ရမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ တာဝန္ရွိသူတို႔ကလည္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို ခြဲျခား သိျမင္သင့္ပါ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ တနာႏွင့္ ျပဳမူျခင္းသည္ အျခားတစ္ ဖက္တြင္ ေဝဒနာအမွားကို ျဖစ္ေစ ၿပီး အက်ိဳးမဲ့တတ္ပါသည္။ သူတစ္ ပါး၏ အခြင့္အာဏာကိုလည္း စြက္ ဖက္ရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေျပာဆိုျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ အကိ်ဳးရွိေစလိုပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပလိုပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိေနရာ၌ မိမိ၏ စည္းကမ္းျဖင့္ ေနထိုင္ၿပီး သူတစ္ပါးအား ကူညီပံ့ပိုးျခင္းသည္ မဂၤလာတရားပင္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးပြားတိုး တက္ေကာင္းမြန္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။  ဆရာဝန္ကေဆးကုပါမည္။ ဝါသနာ ပါရင္စာေရးပါမည္။ သို႔ေသာ္ တရား သူႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္း ဆရာက စာသင္ပါမည္။ ရပ္ရြာ ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးပါမည္။ အင္ ဂ်င္နီယာအလုပ္ကို ကြၽမ္းက်င္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိေနရာ၊ မိမိရပ္တည္ လ်က္အစြမ္းကိုယ္စီ ရွိၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးအလုပ္ဝင္ လုပ္လိုလွ်င္ မိမိကို္ယ္ကို မိမိဦးစြာ ပထမဝမ္းစာျပည့္ဝမႈရွိရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ သူတစ္ပါးကို အေလးထား၍ မိမိကိုယ္တိုင္မွာလည္း မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္ရပါမည္။ မွန္ကန္ၿပီဆို ရာ၌လည္း အမ်ားလက္ခံေသာ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ထားရွိမႈတို႔မွာ လည္း အေရးပါလွပါသည္။ သို႔မွ သာအမ်ားႏွင့္ ညီတူညီမွ်လက္တြဲ၍ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ လူအမ်ားသည္မိမိတို႔ က်ရာေနရာ၏ တာဝန္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္၏ အေျခအေနမ်ား ကို ေကာင္းစြာ႐ႈျမင္ သေဘာေပါက္ၿပီးလွ်င္ ငါစြဲကင္းလ်က္ အတၱ-ပရ မွ်တစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးကို အစြမ္းရွိသမွ် ထမ္းပိုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းရာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔အေရာက္လွမ္း ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။
 
ေဇယ်ာတင့္ညိဳ
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ (၂၀၁၂)

ဥပေဒ ေက်ာင္းသားဘဝက ေလ့လာဖတ္႐ႈ မွတ္သား ႏွစ္သက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သူမွ် မစြက္ဖက္သင့္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (၃)မ်ိဳးရွိသည္။ (၁) သမိုင္းေရးဆရာ၊ (၂) တရားသူႀကီးႏွင့္ (၃) ေဘာလံုးပြဲ ဒိုင္လူႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္မိသမွ် ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဂ်ာမနီ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ တြင္အဂၤလန္မွ ဒိုင္လူႀကီး”ဂေရဟမ္ပူး” သည္ သူကိုင္တြယ္ေသာ ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲ၌ ေဘာလံုးသမား တစ္ဦးအား ပထမတစ္ႀကိမ္ အဝါကတ္ျပ၏။ ေဘာလံုးပြဲဆက္ကန္ ပါ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုေဘာလံုးသမားအား ဒုတိယအႀကိမ္ အဝါထပ္ျပ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုေဘာလံုးသမား ႏွင့္ မွတ္တမ္းဒိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားက ႏွစ္ဝါတစ္နီျပ၍ ေဘာလံုးပြဲအတြင္းမွထုတ္ပစ္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒိုင္လူႀကီးထံမွ အနီကတ္ထြက္ မလာပါ။ ထိုေဘာလံုးသမားဆက္ကစားပါ၏။ မည္သူကမွ်ဝင္ေရာက္ မေျပာဆိုၾကပါ။ မၾကာမီတြင္ ဒိုင္လူႀကီးက သိရွိသေဘာေပါက္သြား၏။ ထိုေဘာလံုးသမားကို တတိယ အဝါကတ္ထုတ္ျပကာ အနီကတ္ဆက္ျပၿပီး ပြဲအတြင္းမွ ထုတ္လုိက္ပါ၏။ မည္သူမွားပါသနည္း။ ဒိုင္လူႀကီးမွားေနေသာ္လည္း မည္သူကမွ်ဝင္ေရာက္မစြက္ ဖက္ၾကပါ။ ေဘာလံုးပြဲၿပီးသည့္အခါ ယင္းဒိုင္လူႀကီးလည္း အိပ္ရာလိပ္ထမ္း၍ အဂၤလန္ျပန္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။
ေဘာလံုးပြဲ ကစားေနစဥ္တြင္ ဒိုင္လူႀကီးကို မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေျပာဆိုမႈ မျပဳၾကသကဲ့သို႔ သမိုင္းေရးဆရာႏွင့္ တရားသူႀကီးကိုလည္း ၄င္းတို႔၏အလုပ္တာဝန္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မည္သူကမွ် ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ၾက သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည့္ စကားရပ္ကုိ လူတိုင္းနီးပါး ၾကားဖူးၾကပါမည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ လြန္စြာအေျပာမ်ားေသာ စကားစုလည္းျဖစ္ပါ၏။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဘယ္လိုပံုစံ ရွိပါသလဲ။ ဘယ္သို႔ေသာ နည္း လမ္းျဖစ္ပါသလဲ။ ေမးခြန္းမ်ား မည္ သို႔ရွိပါေစ အေျဖက တစ္ခုတည္း သာျဖစ္ပါသည္။ ”ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ျပည္သူကို ျပည္သူက အုပ္ ခ်ဳပ္ေသာစနစ္”ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ယင္းစနစ္တြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္ မရွိ။ အာဏာပိုင္မရွိ။ တန္ခိုးရွင္လည္း မရွိေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ငါဟူေသာ အစြဲမ်ားထားလို႔မရ။ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵကို အေလးထား ဦးစားေပးရသည္။ ”ဒီမိုကေရစီ” ႀကီးစိုးေသာ၊ က်င့္ သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူ၏ဆႏၵသည္ အဓိကက်၏။ အေလးထားဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရပါသည္။ အစိုးရဟူသည္ျပည္သူအား အလုပ္အေကြၽးျပဳသူ၊ ျပည္သူ က ေမြးဖြား ေပးထားသူသာ ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းခန္႔က ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၄င္းအေပၚ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို တရား႐ုံး ခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံဝင္ေၾကာင္း ပါရွိ ခ်က္အား ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။ ပါကစၥ တန္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မကင္း ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ တစ္ဖက္တြင္ ဒီမိုကေရစီကို ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ိဳးေန၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ပင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ကို နာယူလိုၾက၏။ မိမိတို႔က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား သေဘာထား မည္မွ်ေျပာင္းလဲေနၾကပါၿပီလဲ။ ေမးျမန္းစရာ၊ စဥ္းစားေတြးေတာစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကို စာေရးသူ တင္ျပေနရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး သည္”ဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူတစ္ရပ္ကို ရွင္းရွင္းျပတ္ ျပတ္ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အဓိကအေျခခံမွာ စည္းကမ္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ပင္ ကမ္းရွိ မွ စီးဆင္းသလို၊ ၿမိဳ႕ရြာ အိုးအိမ္မ်ား သည္လည္း စည္းရွိမွ လံုၿခံဳပါ၏။ ထို႔အတူ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း လူမႈစည္းကမ္းက်င့္ ဝတ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ၏။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေနသူမ်ားသည္လည္း ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား ရွိၾကပါ သည္။ တိတိက်က် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေပါင္းစုသည့္ အခါ ဥပေဒဟူ၍ ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရြက္ေဆာင္သယ္ ပိုးၾကရေသာ တာဝန္ရွိသူတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလြဲ မေသြ ေလးစားလိုက္နာၾကရသည္ မွာ ေသခ်ာေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔က်ရာေနရာမွ က်ရာတာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္သို႔ ခ်ီတက္ၾကရာတြင္ စည္းကမ္းကို ႐ိုေသ သင့္၏။ ဥပေဒကို လိုက္နာသင့္၏။ အျပန္အလွန္နားလည္သင့္၏။ ကူညီ႐ုိင္းပင္းသင့္၏။ အေလးထားသင့္၏။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဝဖန္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား သင့္၏။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ မိမိကုိယ္မိမိ တာဝန္ခံသင့္၏။ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း လည္းရွိသင့္၏။ မိမိ၏အခြင့္အေရး ႏွင့္တာဝန္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ၿပီး မွန္ကန္စြာက်င့္ သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္တန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုး၌တည္သည္”ဟု အတိအလင္းျပဆိုထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ားကို တာဝန္ခံယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေပးအပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသိျမင္ လက္ခံႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွိသူပင္ လွ်င္ ျပည္သူျပည္သား မဟုတ္ပါ၏ေလာ။ တစ္ေန႔ ျပည္သူ႕ဘဝထဲ ျပန္သြားရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မွတ္မိပါေသးသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတႀကီး ”ဂ်င္မီကာတာ” သည္ ၄င္း၏ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါတြင္ ဇာတိေျမသို႔ ျပန္သြားၿပီး မူလ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေသာ လက္သမား ျပန္လုပ္ပါ၏။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား၍ လြန္စြာမွ ၾသဇာ အာဏာရွိေသာ သမၼတႀကီးဘဝမွသည္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္သူ႔ဘဝသို႔ ျပန္ သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတည္းဟူေသာ အာဏာ (၃) ရပ္ေအာက္ တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အေရးအရာကိစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုၾက ပါသည္။ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝမႈတည္း ဟူေသာ သုခတရားကို ခံစားလို ၾကပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾက ပါသည္။ ထိုဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေစေရး အတြက္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းေက်ာင္းကူညီမႈ၊ အျပန္ အလွန္ ေလးစားမႈရွိၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ”ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုး ျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း တို႔ျပဳသည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းဟူသည္ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္ ၏ Check and Balance ကို ဆို လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပဳပါ။ အႏိုင္ အထက္ျပဳမႈကိုလည္း တားျမစ္ပါ သည္။ သို႔မွသာ အာဏာႀကီး (၃) ရပ္သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိၾကၿပီး အျပန္ အလွန္ေလးစားျခင္းႏွင့္ထိန္းေက်ာင္း ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုပါ Check and Balance သေဘာတရား ကို အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ သင့္ေပသည္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ သတင္းမီဒီယာသည္ စတုတၴမ႑ိဳင္အျဖစ္ အေျခခိုင္စ ျပဳလာေပသည္။ သို႔ ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာမီဒီယာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စည္းကမ္းရွိမႈကို ခြဲခြဲျခားျခားနားလည္သေဘာေပါက္ သင့္ေပသည္။ လြတ္လပ္မႈသည္ ပုတ္ခတ္မႈ မဟုတ္ေခ်။ အျပဳ သေဘာေဝဖန္မႈသာ ျဖစ္ရမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ တာဝန္ရွိသူတို႔ကလည္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို ခြဲျခား သိျမင္သင့္ပါ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ တနာႏွင့္ ျပဳမူျခင္းသည္ အျခားတစ္ ဖက္တြင္ ေဝဒနာအမွားကို ျဖစ္ေစ ၿပီး အက်ိဳးမဲ့တတ္ပါသည္။ သူတစ္ ပါး၏ အခြင့္အာဏာကိုလည္း စြက္ ဖက္ရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ေျပာဆိုျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ အကိ်ဳးရွိေစလိုပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပလိုပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိေနရာ၌ မိမိ၏ စည္းကမ္းျဖင့္ ေနထိုင္ၿပီး သူတစ္ပါးအား ကူညီပံ့ပိုးျခင္းသည္ မဂၤလာတရားပင္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးပြားတိုး တက္ေကာင္းမြန္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ဆရာဝန္ကေဆးကုပါမည္။ ဝါသနာ ပါရင္စာေရးပါမည္။ သို႔ေသာ္ တရား သူႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္း ဆရာက စာသင္ပါမည္။ ရပ္ရြာ ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးပါမည္။ အင္ ဂ်င္နီယာအလုပ္ကို ကြၽမ္းက်င္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိေနရာ၊ မိမိရပ္တည္ လ်က္အစြမ္းကိုယ္စီ ရွိၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးအလုပ္ဝင္ လုပ္လိုလွ်င္ မိမိကို္ယ္ကို မိမိဦးစြာ ပထမဝမ္းစာျပည့္ဝမႈရွိရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ သူတစ္ပါးကို အေလးထား၍ မိမိကိုယ္တိုင္မွာလည္း မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္ရပါမည္။ မွန္ကန္ၿပီဆို ရာ၌လည္း အမ်ားလက္ခံေသာ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ထားရွိမႈတို႔မွာ လည္း အေရးပါလွပါသည္။ သို႔မွ သာအမ်ားႏွင့္ ညီတူညီမွ်လက္တြဲ၍ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ လူအမ်ားသည္မိမိတို႔ က်ရာေနရာ၏ တာဝန္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္၏ အေျခအေနမ်ား ကို ေကာင္းစြာ႐ႈျမင္ သေဘာေပါက္ၿပီးလွ်င္ ငါစြဲကင္းလ်က္ အတၱ-ပရ မွ်တစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးကို အစြမ္းရွိသမွ် ထမ္းပိုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းရာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔အေရာက္လွမ္း ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

ေဇယ်ာတင့္ညိဳ
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ (၂၀၁၂)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...