Thursday, February 14, 2013

ပရဟိတ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတုယူဖြယ္

Soe Gyi shared ျမန္မာဗုဒၶသာသာအသင္း၊ ကေနဒါ's photo.
ပရဟိတ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတုယူဖြယ္
  
စားေရးသူဟာ ထုိင္ဝမ္မွာ ေနစဥ္ကတည္းက ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီး၍ လုပ္ႏုိင္ေသာ ဆရာေလး ခ်င္ရန္အား အားက်ဖူးပါတယ္။ သူရဲ႕ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားက အစုိးရႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ေနပါတယ္။ 

ထုိင္ဝမ္းမွာ ေဆးရုံသာမက ေဆးေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္၍ ဆရာဝန္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တႏွစ္ကုိ ၂၀၀ နီးပါး ထုိင္ဝမ္ကုိ ပညာသင္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္းေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။

ဆရာေလး၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းသည္ ေျမလွ်င္ဒဏ္ထိေသာ ေဟတီလုိ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပန္လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၂၀၀၄-ႏွစ္ ဆူနာမီ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ သိရိလကၤာႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ကူညီႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ယခုထက္တုိင္ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္ဆရာေလး၏ ေဆးရုံမွာ လူသိထင္းရွားေသာ ေဆးရုံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ျပည္တြင္ေကာ ၊ ျပည္ပမွာပါ ျမန္မာျပည္ကုိ ကူညီဖုိ႔၊ ပရဟိလုပ္ငန္းကုိ စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။ ပရဟိလုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းမြန္းေသာ လုပ္ငန္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာစရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ပရဟိတလုပ္သူမ်ား ဆရာေလး ခ်င္ရန္အား အားက် အတုယူႏုိင္ဖုိ႔ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြကာ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ကုိး ၁၉၃၇ခုႏွစ္တြင္ထိုင္၀မ္၊ တုိင္ခၽႊန္းခရုိင္ကင္ရႈးျမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲဲ့ပါတယ္။ ဆရားေလးငယ္စဥ္က ဦးႀကီးမ်ားတြင္း ကေလးမရွိသည္အတြက္ ဆရားေလးအား သမီးအျဖစ္ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ထုိေနာက္ ေမြးစားမိသားစုႏွင့္အတူ အတူတိုင္ခၽြန္းခရိုင္၊ ဖင္းယြန္ျမိဳ႕သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေလးဘဝငယ္စဥ္က ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးျဖစ္ပြားေသာအခါ ထိုင္၀မ္ကို ဂ်ပန္တို႕ သိမ္းပိုက္လုိက္ေသာအခါ စစ္ပဲြ၏ရက္စက္ယုတ္မာၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ခံစားရၿပီး။ လူ႕ဘ၀၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ အေတြးဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

 တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေလးအေမတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အစာအိမ္ ေရာင္ရမ္းနာျဖစ္ပြားသျဖင့္ အေရးေပၚခဲြစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။  ထိုေခတ္အခ်ိန္က ခြဲစိတ္ကုသမႈဟာ အလြန္အသက္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ (၁၅)ႏွစ္ သမီးအရြယ္ခ်င္းရန္ဟာ မိခင္ ျပန္လည္ က်န္းမာလာေရးအတြက္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား သူမ၏ ဘ၀အခ်ိန္ကာလ(၁၂)ႏွစ္အား ေပးဆပ္ျပီးအျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူမမိခင္၏က်န္းမာေရးႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီး သူမဟာသတ္သတ္လြတ္ စားသံုးခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ထူျခားစြာ ဆရာေလး အေမ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမခံရဘဲ ေနျပန္ေကာင္းလာပါတယ္။ ဆရာေလး အလြန္အမင္း ျမတ္စြာဘုရားအား အံ့ၾသေက်းဇူးတင္ျပီးေနာက္ သူမ၏ဘ၀တေလ်ွာက္လံုး သက္သတ္လြတ္စားသံုးရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

     ဆရာေလးခ်င္းရန္ အသက္(၂၃)ႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ရုတ္တရက္ၾကီးစြာ နာမက်န္းျဖစ္ကာ (၂၄)နာရီအတြင ေသဆံုးသြားပါတယ္။ 

ဖခင္ႀကီး႕ရုတ္တရက္ ေသဆုံမႈဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္အား အလြန္အမင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားၿပီး ။ ဘ၀ႏွင့္ေသဆံုးျခင္း အဓိပၸါယ္အတြက္ အေျဖမ်ားစြာကို ရွာေဖြရန္ ပို၍စိတ္အားထက္သန္လာပါတယ္။ 

“ဘာေၾကာင့္ဘ၀ကအလြန္တိုေတာင္းရတာလဲ? 
ဘ၀ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့အဓိပါယ္ကဘာလဲ? ဘယ္မွာလဲ?”

     ဤအခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္စတင္ ထိေတြ႕ရင္းႏွီးလာပါတယ္။ ဗုဒၶအအဆံုးအမမ်ားကို သင္ယူရင္း မိမိကုိယ္ပုိင္ မိသားစုတစ္စုကို ခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းထက္ လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးႏွင့္ လူသားအားလံုးအား ခ်စ္ေမတၱာထားသင့္ေၾကာင္း သူမတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိျမင္ခံစားလာရပါတယ္။ မိသားစုတစ္စုကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မည့္အစား လူသားမ်ဳိးႏြယ္မိသားစုအားလံုးကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ သူမစိတ္ဆႏၵ အလြန္ျပင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 
၁၉၆၁-ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ သာယာေသာ မိသားစုဘ၀ကို စြန္႕ခြာျပီး အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္ မိသားစုေနအိမ္မွ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း မိခင္ျဖစ္သူက အိမ္သို႕ျပန္လာရန္ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္ မိခင္၏စိတ္ဆႏၵကိုလုိက္ေလ်ာကာ အိမ္သုိ႔ျပန္လာပါတယ္။ 

သို႕ေသာ္လည္း အိမ္တြင္ေနရာတကုိ မေပ်ာ္ေမြ႕လုိ႔ လေပါင္းအနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အိမ္မွေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထြက္ခြာလာခ့ဲဲျပန္ပါတယ္။
 ထုိႏွစ္ကား ဆရာေလး အသက္၂၄ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္၀မ္အေနာက္ပုိင္းမွ အေရွ႕ပုိင္းသုိ႕ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထုိင္၀မ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းရုိးတန္းရွိ မဖံြ႕ျဖိဳး၊မတိုးတက္ေသးသည့္ ဟြလင္ဆိုေသာျမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေလးဟာ ဘ၀၏ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ မ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း ဆရာေလး၏ ခုိင္မာေသာစိတ္ဆႏၵ ကိုမေျပာင္းခဲ့ပါ။
      အသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းဟာ သူမဦးေခါင္း ထက္ရွိဆံပင္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္း ရိတ္လုိက္ျပီး သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဗုဒၶဘာသာသီလရွင္တပါးျဖစ္လာရန္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတစ္ပါး လုိအပ္သည္ကို ဆရာေလး မသိရွိခဲ့ပါ။ထုိ႕ေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ တုိင္ေပ၊ လင္ရွီးေက်ာင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာဗုဒၶဘာသာ သီလရွင္အျဖစ္သို႕ မေရာက္ရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ တုိင္ေပရွိဗုဒၶဘာသာ စာသင္ခန္းေဆာင္တြင္ ယင္ခၽြန္းဆိုေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါၿပီး ဘိကၡဳနီအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္ ဆရာေတာ္မွ ခ်င္းရန္ဆုိေသာ ဘြဲ႕ေပးၿပီး “သင္ဟာအခုဆိုလွ်င္ ဗုဒၶ၏သမီး၊ သီလရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေလျပီ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အျမဲတမ္းသတိရပါ။” ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆုရွိ လူမႈ အဖြဲ႕ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

     ၁၉၆၆ခုႏွစ္ အသက္၂၉ႏွစ္အရြယ္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ ဆုရီွဆုိေသာအဖဲဲြ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
 ထုိအခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ ပထမဦးဆံုးအေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ထုိင္၀မ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ရိုးတန္းရွိျမိဳ႕ဟာ ဆင္းရဲမဲြေတျပီး မဖံြ႕ျဖိဳးေသးပါ။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ႏွင့္ သူမ၏အေပါင္းအပါတပည့္မ်ားဟာ ကေလးစီးရႈးဖိနပ္မ်ားကို သူတို႕ကိုယ္တုိင္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ တိရစာၦန္အစားအစာထည့္ေသာ အိတ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆြယ္တာမ်ားထုိးျခင္းႏွင္ ့သူတို႕ကုိယ္တုိင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

     တစ္ေန႕ေသာအခါတြင္ ေသးငယ္ေသာေဆးခန္းတစ္ခုအတြင္းမွ လူနာတစ္ေယာက္အား သူမသြားေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ ေသြးအုိင္ငယ္ေလးတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခ့ဲပါတယ္ ။ထိုေသြးမ်ားဟယ အလုပ္သမားျပႆနာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေဒသခံထံမွဆုိတာ ဓမၼဆရာေလး ခ်င္းရန္သိရွိရပါတယ္။ ထိုမိန္းကေလးအား ဆရာေလးေနထိုင္ရာ ေတာင္ေပၚရွိရြာကေလးမွ သူမ၏မိသားစုကေခၚေဆာင္ လာပါတယ္။ သူတို႕ သည္၈နာရီၾကာ လမ္းေလ်ွာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕ေဆးရံုသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ တရုတ္ေငြ ၈၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀ႏွင့္ ညီမ်ွေသာေငြေၾကး) မရွိသျဖင့္သူမကိုေဆးမကုသဘဲ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္လာခဲဲ့ရပါတယ္။
 
ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေသာအခါ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းဟာ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သီလရွင္ ေလးတစ္ပါးမွ ဤဆင္းရဲသားလူနာမ်ားကို မည္သို႕ကူညီႏုိင္ပါမလဲလုိ႔ ေတြးမိပါတယ္။

     အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္သီလရွင္ဆရာေလးသံုးပါးဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ထံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ၾကပါတယ္။အခ်င္းခ်င္း ဘာသာအသီးသီး၏ အဆံုးအမမ်ားကိုေဆြးေႏြးဖလွယ္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္မွ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ လူသားအားလံုးအား ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုဏာတရား ထားရွိရမည္ဟု ရွင္းျပပါတယ္။ ထုိအခါ ခရစ္ယာန္ဆရာေလးသံုးပါးက “ဒါဆိုဘာေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လူမႈဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကေလးသူငယ္ေဂဟာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ မိဘမဲ့ေဂဟာနဲဲ႕ေဆးရံုေတြကို တည္ေထာင္ဖို႔ဘာလို႔ မလုပ္ၾကတာလဲဲ?” လုိ႕ေမးပါတယ္။

     ခရစ္ယာန္ဆရာေလးမ်ား၏ ေမးခြန္းဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္အား ေလးေလးနက္နက္ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူအမ်ားအား ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မရွာေဖြဘဲ လူအ မ်ား၏ ေကာင္းက်ုိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္ၾကားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဆရာေလး ႏွလံုးသားထဲတြင္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုတာ မရွိလွ်င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ အနည္းငယ္သာျပီးေျမာက္လိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တပည့္တပန္းမ်ားဟာ တစ္ရက္လွ်င္ ကေလးစီးရႈးဖိနပ္တစ္ရံစီကို ေရာင္းခ်လွ်င္သို႕မဟုတ္ သံုးဆယ္ေသာအိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမ်ားသည္ သူမဓမၼတရားကို နားေထာင္ျပီးလွ်င္တရုတ္ေငြ ၅၀ ဆင့္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဆင့္)ကိုေန႕စဥ္လွဴဒါန္းလွ်င္ေကာင္းမည္ဟု စဥ္းစားကာ တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမမ်ားဟာ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို စုေဆာင္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤေသးငယ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈဟာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ၾကီးစြာေသာျခားနားမႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေစမည္လုိ႔ စဥ္းစာမိပါတယ္။
    ဓမၼဆရာေလး ခ်င္းရန္ဟယ ဆုရွီဆိုေသာလူမႈအဖဲြ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၀ါးက်ည္ေတာက္စုဗူးမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးလွ်င္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ သူမ၏ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားအား ေစ်းသုိ႕မသြားခင္ ၀ါးက်ည္ေတာက္စုဗူးထဲသို႔ ေန႕စဥ္ တရုတ္ေငြ၅၀ဆင့္ထည့္ၾကရန္ ေဟာေျပာပါတယ္။ ထိုစဥ္ သူမ၏ေနာက္ တပည့္တစ္ေယာက္က “ေန႕စဥ္ တရုတ္ေငြ၅၀ဆင့္ထည့္၀င္မည့္အစား တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္တည္း တရုတ္ေငြ၁၅ ယြမ္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းရင္ေကာ မေကာင္းဘူးလား” ဟုေမးျမန္းပါတယ္။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္မွ “ေငြေၾကးပမာဏတူေသာ္လည္းပဲ လွဴဒါန္းမႈပံုစံႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကြာျခားေၾကာင္း ဤသုိ႔ တစ္ရက္ တစ္ခါစုျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားကို တစ္လလွ်င္တစ္ရက္တည္း ကူညီမည့္အစား ေန႕စဥ္ ကူညီရာ ေရာက္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာဆုိပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ား တုိးပြာလာၿပီး အလွဴေငြလိုက္ေကာက္ခံေသာ ဆုရွီေကာ္မရွင္နာအဖဲြ႕ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႔ဟာ ရြာအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ျပီးလွ်င္ ရြာသားမ်ားမွ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားေသာ ၀ါးက်ည္ေတာက္ အတြင္းရွိေငြမ်ားကို လိုက္လံ သိမ္းဆည္းပါတယ္။

 တစ္ေန႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္မွ အလြန္ကြာေ၀းေသာ အရပ္တြင္ေနထုိင္ေသာ အလွဴရွင္တစ္ေယာက္ထံသို႔ သြားေရာက္သည့္စရိတ္မွာ ထိုအလွဴရွင္လွဴ ဒါန္းေသာေငြေၾကးထက္မ်ားစြာ ကုန္ၾကပါတယ္ဟု ၿငီးျငူ ေျပာဆုိေသာအခါ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္က လူအမ်ားအား ကုသုိလ္ေရးရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေရးသည္ အဓိကျဖစ္တယ္ သူတုိ႔လွဴဒါန္းေသာ ေငြေၾကးထက္ပို၍ အေရးၾကီးတယ္။ လူအမ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ားကို သြားေရာက္လက္ခံျခင္းက အလွဴရွင္အသီးသီး၏ ၾကင္နာ၊ဂရုဏာတရားမ်ဴိးေစ့ကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္ လွဴဒါန္းေငြေၾကးမဟုတ္ပဲ ၾကင္နာဂရုဏာတရားသည္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား နားလည္းေအာင္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ဆရားေလး၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ပရိဟိတ လုပ္လုိေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အတုယူရန္ေကာင္းေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
     
ဆရားေလးဟာ လူသားတုိင္း အၾကင္နာတရား၊ ကရုဏာတရားမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ လူတုိ႔၏ အၾကင္နာ ေမတၱာကုိ အေျခခံကာ လူထုအက်ုိးျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ လူမႈအဖြဲ႕စည္းျဖင္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္  ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပရဟိတလုပ္လုိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္မွ စ၍ တစ္ေယာက္မွ တစ္ရာ ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါေစ။

စားေရးသူဟာ ထုိင္ဝမ္မွာ ေနစဥ္ကတည္းက ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီး၍ လုပ္ႏုိင္ေသာ ဆရာေလး ခ်င္ရန္အား အားက်ဖူးပါတယ္။ သူရဲ႕ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားက အစုိးရႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ေနပါတယ္။
ထုိင္ဝမ္းမွာ ေဆးရုံသာမက ေဆးေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္၍ ဆရာဝန္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တႏွစ္ကုိ ၂၀၀ နီးပါး ထုိင္ဝမ္ကုိ ပညာသင္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္းေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။

ဆရာေလး၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းသည္ ေျမလွ်င္ဒဏ္ထိေသာ ေဟတီလုိ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပန္လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၂၀၀၄-ႏွစ္ ဆူနာမီ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ သိရိလကၤာႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ကူညီႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ယခုထက္တုိင္ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္ဆရာေလး၏ ေဆးရုံမွာ လူသိထင္းရွားေသာ ေဆးရုံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ျပည္တြင္ေကာ ၊ ျပည္ပမွာပါ ျမန္မာျပည္ကုိ ကူညီဖုိ႔၊ ပရဟိလုပ္ငန္းကုိ စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။ ပရဟိလုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းမြန္းေသာ လုပ္ငန္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာစရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ပရဟိတလုပ္သူမ်ား ဆရာေလး ခ်င္ရန္အား အားက် အတုယူႏုိင္ဖုိ႔ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြကာ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ကုိး ၁၉၃၇ခုႏွစ္တြင္ထိုင္၀မ္၊ တုိင္ခၽႊန္းခရုိင္ကင္ရႈးျမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲဲ့ပါတယ္။ ဆရားေလးငယ္စဥ္က ဦးႀကီးမ်ားတြင္း ကေလးမရွိသည္အတြက္ ဆရားေလးအား သမီးအျဖစ္ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ထုိေနာက္ ေမြးစားမိသားစုႏွင့္အတူ အတူတိုင္ခၽြန္းခရိုင္၊ ဖင္းယြန္ျမိဳ႕သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေလးဘဝငယ္စဥ္က ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးျဖစ္ပြားေသာအခါ ထိုင္၀မ္ကို ဂ်ပန္တို႕ သိမ္းပိုက္လုိက္ေသာအခါ စစ္ပဲြ၏ရက္စက္ယုတ္မာၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ခံစားရၿပီး။ လူ႕ဘ၀၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ အေတြးဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေလးအေမတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အစာအိမ္ ေရာင္ရမ္းနာျဖစ္ပြားသျဖင့္ အေရးေပၚခဲြစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ထိုေခတ္အခ်ိန္က ခြဲစိတ္ကုသမႈဟာ အလြန္အသက္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ (၁၅)ႏွစ္ သမီးအရြယ္ခ်င္းရန္ဟာ မိခင္ ျပန္လည္ က်န္းမာလာေရးအတြက္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား သူမ၏ ဘ၀အခ်ိန္ကာလ(၁၂)ႏွစ္အား ေပးဆပ္ျပီးအျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူမမိခင္၏က်န္းမာေရးႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီး သူမဟာသတ္သတ္လြတ္ စားသံုးခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ထူျခားစြာ ဆရာေလး အေမ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းမခံရဘဲ ေနျပန္ေကာင္းလာပါတယ္။ ဆရာေလး အလြန္အမင္း ျမတ္စြာဘုရားအား အံ့ၾသေက်းဇူးတင္ျပီးေနာက္ သူမ၏ဘ၀တေလ်ွာက္လံုး သက္သတ္လြတ္စားသံုးရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

ဆရာေလးခ်င္းရန္ အသက္(၂၃)ႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ရုတ္တရက္ၾကီးစြာ နာမက်န္းျဖစ္ကာ (၂၄)နာရီအတြင ေသဆံုးသြားပါတယ္။

ဖခင္ႀကီး႕ရုတ္တရက္ ေသဆုံမႈဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္အား အလြန္အမင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားၿပီး ။ ဘ၀ႏွင့္ေသဆံုးျခင္း အဓိပၸါယ္အတြက္ အေျဖမ်ားစြာကို ရွာေဖြရန္ ပို၍စိတ္အားထက္သန္လာပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္ဘ၀ကအလြန္တိုေတာင္းရတာလဲ?
ဘ၀ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့အဓိပါယ္ကဘာလဲ? ဘယ္မွာလဲ?”

ဤအခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္စတင္ ထိေတြ႕ရင္းႏွီးလာပါတယ္။ ဗုဒၶအအဆံုးအမမ်ားကို သင္ယူရင္း မိမိကုိယ္ပုိင္ မိသားစုတစ္စုကို ခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းထက္ လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးႏွင့္ လူသားအားလံုးအား ခ်စ္ေမတၱာထားသင့္ေၾကာင္း သူမတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိျမင္ခံစားလာရပါတယ္။ မိသားစုတစ္စုကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မည့္အစား လူသားမ်ဳိးႏြယ္မိသားစုအားလံုးကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ သူမစိတ္ဆႏၵ အလြန္ျပင္းျပခဲ့ပါတယ္။
၁၉၆၁-ခုႏွစ္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ သာယာေသာ မိသားစုဘ၀ကို စြန္႕ခြာျပီး အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္ မိသားစုေနအိမ္မွ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း မိခင္ျဖစ္သူက အိမ္သို႕ျပန္လာရန္ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္ မိခင္၏စိတ္ဆႏၵကိုလုိက္ေလ်ာကာ အိမ္သုိ႔ျပန္လာပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္း အိမ္တြင္ေနရာတကုိ မေပ်ာ္ေမြ႕လုိ႔ လေပါင္းအနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အိမ္မွေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထြက္ခြာလာခ့ဲဲျပန္ပါတယ္။
ထုိႏွစ္ကား ဆရာေလး အသက္၂၄ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္၀မ္အေနာက္ပုိင္းမွ အေရွ႕ပုိင္းသုိ႕ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထုိင္၀မ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းရုိးတန္းရွိ မဖံြ႕ျဖိဳး၊မတိုးတက္ေသးသည့္ ဟြလင္ဆိုေသာျမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေလးဟာ ဘ၀၏ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ မ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း ဆရာေလး၏ ခုိင္မာေသာစိတ္ဆႏၵ ကိုမေျပာင္းခဲ့ပါ။
အသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းဟာ သူမဦးေခါင္း ထက္ရွိဆံပင္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္း ရိတ္လုိက္ျပီး သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဗုဒၶဘာသာသီလရွင္တပါးျဖစ္လာရန္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတစ္ပါး လုိအပ္သည္ကို ဆရာေလး မသိရွိခဲ့ပါ။ထုိ႕ေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ တုိင္ေပ၊ လင္ရွီးေက်ာင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာဗုဒၶဘာသာ သီလရွင္အျဖစ္သို႕ မေရာက္ရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ တုိင္ေပရွိဗုဒၶဘာသာ စာသင္ခန္းေဆာင္တြင္ ယင္ခၽြန္းဆိုေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါၿပီး ဘိကၡဳနီအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္ ဆရာေတာ္မွ ခ်င္းရန္ဆုိေသာ ဘြဲ႕ေပးၿပီး “သင္ဟာအခုဆိုလွ်င္ ဗုဒၶ၏သမီး၊ သီလရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေလျပီ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အျမဲတမ္းသတိရပါ။” ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆုရွိ လူမႈ အဖြဲ႕ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း

၁၉၆၆ခုႏွစ္ အသက္၂၉ႏွစ္အရြယ္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ ဆုရီွဆုိေသာအဖဲဲြ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ ပထမဦးဆံုးအေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ထုိင္၀မ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း ရိုးတန္းရွိျမိဳ႕ဟာ ဆင္းရဲမဲြေတျပီး မဖံြ႕ျဖိဳးေသးပါ။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ႏွင့္ သူမ၏အေပါင္းအပါတပည့္မ်ားဟာ ကေလးစီးရႈးဖိနပ္မ်ားကို သူတို႕ကိုယ္တုိင္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ တိရစာၦန္အစားအစာထည့္ေသာ အိတ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆြယ္တာမ်ားထုိးျခင္းႏွင္ ့သူတို႕ကုိယ္တုိင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

တစ္ေန႕ေသာအခါတြင္ ေသးငယ္ေသာေဆးခန္းတစ္ခုအတြင္းမွ လူနာတစ္ေယာက္အား သူမသြားေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ ေသြးအုိင္ငယ္ေလးတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခ့ဲပါတယ္ ။ထိုေသြးမ်ားဟယ အလုပ္သမားျပႆနာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေဒသခံထံမွဆုိတာ ဓမၼဆရာေလး ခ်င္းရန္သိရွိရပါတယ္။ ထိုမိန္းကေလးအား ဆရာေလးေနထိုင္ရာ ေတာင္ေပၚရွိရြာကေလးမွ သူမ၏မိသားစုကေခၚေဆာင္ လာပါတယ္။ သူတို႕ သည္၈နာရီၾကာ လမ္းေလ်ွာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕ေဆးရံုသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ တရုတ္ေငြ ၈၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀ႏွင့္ ညီမ်ွေသာေငြေၾကး) မရွိသျဖင့္သူမကိုေဆးမကုသဘဲ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္လာခဲဲ့ရပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေသာအခါ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းဟာ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သီလရွင္ ေလးတစ္ပါးမွ ဤဆင္းရဲသားလူနာမ်ားကို မည္သို႕ကူညီႏုိင္ပါမလဲလုိ႔ ေတြးမိပါတယ္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္သီလရွင္ဆရာေလးသံုးပါးဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ထံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ၾကပါတယ္။အခ်င္းခ်င္း ဘာသာအသီးသီး၏ အဆံုးအမမ်ားကိုေဆြးေႏြးဖလွယ္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္မွ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ လူသားအားလံုးအား ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုဏာတရား ထားရွိရမည္ဟု ရွင္းျပပါတယ္။ ထုိအခါ ခရစ္ယာန္ဆရာေလးသံုးပါးက “ဒါဆိုဘာေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လူမႈဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကေလးသူငယ္ေဂဟာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ မိဘမဲ့ေဂဟာနဲဲ႕ေဆးရံုေတြကို တည္ေထာင္ဖို႔ဘာလို႔ မလုပ္ၾကတာလဲဲ?” လုိ႕ေမးပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဆရာေလးမ်ား၏ ေမးခြန္းဟာ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္အား ေလးေလးနက္နက္ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူအမ်ားအား ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မရွာေဖြဘဲ လူအ မ်ား၏ ေကာင္းက်ုိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္ၾကားပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဆရာေလး ႏွလံုးသားထဲတြင္ အဖဲြ႕အစည္းဆိုတာ မရွိလွ်င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ အနည္းငယ္သာျပီးေျမာက္လိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တပည့္တပန္းမ်ားဟာ တစ္ရက္လွ်င္ ကေလးစီးရႈးဖိနပ္တစ္ရံစီကို ေရာင္းခ်လွ်င္သို႕မဟုတ္ သံုးဆယ္ေသာအိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမ်ားသည္ သူမဓမၼတရားကို နားေထာင္ျပီးလွ်င္တရုတ္ေငြ ၅၀ ဆင့္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဆင့္)ကိုေန႕စဥ္လွဴဒါန္းလွ်င္ေကာင္းမည္ဟု စဥ္းစားကာ တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမမ်ားဟာ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို စုေဆာင္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤေသးငယ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈဟာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ၾကီးစြာေသာျခားနားမႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေစမည္လုိ႔ စဥ္းစာမိပါတယ္။
ဓမၼဆရာေလး ခ်င္းရန္ဟယ ဆုရွီဆိုေသာလူမႈအဖဲြ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၀ါးက်ည္ေတာက္စုဗူးမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးလွ်င္ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္ဟာ သူမ၏ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားအား ေစ်းသုိ႕မသြားခင္ ၀ါးက်ည္ေတာက္စုဗူးထဲသို႔ ေန႕စဥ္ တရုတ္ေငြ၅၀ဆင့္ထည့္ၾကရန္ ေဟာေျပာပါတယ္။ ထိုစဥ္ သူမ၏ေနာက္ တပည့္တစ္ေယာက္က “ေန႕စဥ္ တရုတ္ေငြ၅၀ဆင့္ထည့္၀င္မည့္အစား တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္တည္း တရုတ္ေငြ၁၅ ယြမ္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းရင္ေကာ မေကာင္းဘူးလား” ဟုေမးျမန္းပါတယ္။ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္မွ “ေငြေၾကးပမာဏတူေသာ္လည္းပဲ လွဴဒါန္းမႈပံုစံႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကြာျခားေၾကာင္း ဤသုိ႔ တစ္ရက္ တစ္ခါစုျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားကို တစ္လလွ်င္တစ္ရက္တည္း ကူညီမည့္အစား ေန႕စဥ္ ကူညီရာ ေရာက္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာဆုိပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ား တုိးပြာလာၿပီး အလွဴေငြလိုက္ေကာက္ခံေသာ ဆုရွီေကာ္မရွင္နာအဖဲြ႕ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႔ဟာ ရြာအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ျပီးလွ်င္ ရြာသားမ်ားမွ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားေသာ ၀ါးက်ည္ေတာက္ အတြင္းရွိေငြမ်ားကို လိုက္လံ သိမ္းဆည္းပါတယ္။

တစ္ေန႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္မွ အလြန္ကြာေ၀းေသာ အရပ္တြင္ေနထုိင္ေသာ အလွဴရွင္တစ္ေယာက္ထံသို႔ သြားေရာက္သည့္စရိတ္မွာ ထိုအလွဴရွင္လွဴ ဒါန္းေသာေငြေၾကးထက္မ်ားစြာ ကုန္ၾကပါတယ္ဟု ၿငီးျငူ ေျပာဆုိေသာအခါ ဓမၼဆရာေလးခ်င္းရန္က လူအမ်ားအား ကုသုိလ္ေရးရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေရးသည္ အဓိကျဖစ္တယ္ သူတုိ႔လွဴဒါန္းေသာ ေငြေၾကးထက္ပို၍ အေရးၾကီးတယ္။ လူအမ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ားကို သြားေရာက္လက္ခံျခင္းက အလွဴရွင္အသီးသီး၏ ၾကင္နာ၊ဂရုဏာတရားမ်ဴိးေစ့ကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္ လွဴဒါန္းေငြေၾကးမဟုတ္ပဲ ၾကင္နာဂရုဏာတရားသည္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား နားလည္းေအာင္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ဆရားေလး၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ပရိဟိတ လုပ္လုိေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အတုယူရန္ေကာင္းေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရားေလးဟာ လူသားတုိင္း အၾကင္နာတရား၊ ကရုဏာတရားမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရွိ၍ လူတုိ႔၏ အၾကင္နာ ေမတၱာကုိ အေျခခံကာ လူထုအက်ုိးျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ လူမႈအဖြဲ႕စည္းျဖင္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပရဟိတလုပ္လုိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္မွ စ၍ တစ္ေယာက္မွ တစ္ရာ ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...