Monday, December 31, 2012

ေဝဖန္ခ်င္သူမ်ားသုိ႔


by Myo Set on Friday, December 28, 2012 at 5:26pm 

ကခ်င္ၿပည္နယ္စစ္ပြဲတြင္ ယခု ဓါးစားခံအသစ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ထုိသူတို႔မွာ
(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(၂) ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
  ၿဖစ္ၾကသည္။ ဓါးစာခံမ်ားဟု ယူဆရသည္မွာ အခ်ိဳ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင္႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားဟု ယူဆရေသာ ေဖ႔စ္ဘုတ္ယူဆာမ်ားက လက္ညိဳးတြင္တြင္ထုိးၾက၍ ၿဖစ္သည္။

ထုိသူတုိ႔၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည္႔လွ်င္
(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပည္တြင္းစစ္ပြဲကို လက္ပိုက္ၾကည္႔ေနသည္။
(၂) ၈၈ တုိ႔သည္လဲ ထုိနည္းလည္းေကာင္း
(၃)မေယာင္ရာဆီလူး ပြဲေတာ္မ်ားကိုသာ ခင္းက်င္းၿပသေနၾကသည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။


ထိုကိစၥအေပၚၿပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည္႔ခ်င္မိသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲ၏ အဓိက ၿဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ BGF ေခၚ နယ္ၿခားေစာင္႔တပ္အၿဖစ္အတင္းေၿပာင္းလဲခိုင္းၿခင္း ကေန စပါသည္။ BGF ၿဖစ္လွ်င္ Military Power ကို အဆင္႔နွိမ္႔ရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ ကခ်င္စစ္သားမ်ားကို အသံုးခ်ၿခင္းခံရမည္ စသည္႔ စိုး၇ိမ္မႈမ်ားလဲ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ၿဖစ္ရာ ထုိကိစၥအတြက္ စစ္ေရးတင္းမာၿပီး က်န္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေဝမတည္႔ၿဖစ္မႈေၾကာင္႔ စစ္မီးေတာက္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္။

ကခ်င္စစ္တပ္၏ ရပ္တည္မႈတြင္ ကခ်င္လူထုက အဓိကဟုေၿပာၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္လဲ ၁၉၉၄ အပစ္ရပ္ကာလအၿပီးတြင္ အစိုးရပိုင္းနွင္႔ ကခ်င္အာဏာပိုင္အသိုင္းအဝုိင္းမွ တရုတ္နွင္႔ အၾကီးအက်ယ္ ကုန္သြယ္ကာ ေငြေၾကးစုေဆာင္းခဲ႔ၿခင္းကလဲ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္အေနၿဖင္႔ ပါေနပါလိမ္႔မည္။ တရုတ္အေနၿဖင္႔ ၿမန္မာအစိုးရဖက္မွ သိသိသာသာရပ္ခ်င္လွ်င္ ကခ်င္နွင္႔ ကုန္သြယ္မႈကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ရံုၿဖင္႔ ယခုစစ္ပြဲအေၿဖထြက္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ ကခ်င္-တရုတ္ပတ္သက္မႈမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုေလာက္အထိ ၿမင္သာေလာက္ပါၿပီ။

ၿမန္မာအစိုးရနွင္႔ တရုတ္ပတ္သက္မႈမွာ လူသိလြန္စြာမ်ားေနၿပီၿဖစ္၍ အထူးဆို၇န္မလိုပါ။ ထုိသု႔ိၿဖစ္ရာ တရုတ္အေနၿဖင္႔ နွစ္ဖက္ကို လက္နက္ေရာင္းေနေသာ ၾကားေနကုန္သည္ၾကီးပံုစံခ်ိဳးေနသည္ကို ေတြ႔ၿမင္ရပါလိမ္႔မည္။ သူ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ သူတစ္ပါးၿပည္တြင္းေရးဝင္မစြက္ဟူ၍ ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။

BGF ဖြဲ႔ေရး၊ မဖြဲ႔ေရးအတြက္ ခ်က္ၿခင္းအေၿဖမထြက္လွ်င္လဲ အပစ္ရပ္ထား၍ နွစ္စလံုးမွ ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အပစ္မရပ္ႏုိင္ၾကၿခင္းမွာ နယ္ေၿမပိုင္ဆုိင္မႈနွင္႔ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈ အတြက္ ပိုမို ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ အာဏာခြဲေဝမႈတု႔ိနွင္႔ပတ္သက္လာေသာအခါ အလြယ္တကူ အေၿဖရွာရန္ခက္ခဲလာႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ထိုအေဝမတည္႔မႈမ်ားအားလံုးကို ေၿဖရွင္းၾကသည္႔နည္းမွာ ႏုိင္သူအားလံုးစားေၾကး ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ တရုတ္နွင္႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား၊ ေကအုိင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေၿမမ်ားကို ရယူရန္နိီးစပ္ေနၿပီၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာစစ္တပ္အေနၿဖင္႔ အလြယ္တကူ လက္ေလွ်ာ႔ရန္ သိပ္ေတာ႔မၿမင္မိပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေၿမပံုတြင္ေထာက္ၾကည္႔ပါက လိုင္ဇာေနာက္တြင္ တရုတ္စည္းရုိးသာ က်န္ပါေတာ႔သည္။

ေကအုိင္ေအဖက္မွလဲ သူ႔ရပ္တည္ေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၿမန္မာစစ္တပ္လက္ထဲသို႔အပါခံရန္မၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိသို႔ အပါခံလိုက္ရလွ်င္ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႔ နွစ္မ်ားမၾကာမွီလံုးပါးပါးရန္သာ ရွိေပမည္။ ထုိအတြက္ ၾကံ႔ၾကံ႔ခံတုိက္ေနၿခင္းဟု ယူဆပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည႔္လွ်င္ အေဝမတည္႔သည္႔ အက်ိဳးစီးပြားစစ္ပြဲဟု ေကာက္ေၾကာင္းေပၚလြင္လာပါမည္။

ထိုအက်ိဳးစီးပြားအေဝမတည္႔မႈ စစ္ပြဲအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကားဝင္ေစလိုၿခင္းကို မည္သို႔ၿမင္ပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မည္ကဲ႔သို႔ ၾကားဝင္ၿဖန္ေၿဖသင္႔ပါနည္း။ ပ်က္ၿပယ္ခဲ႔ေသာ ယခင္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားအတြင္း အစိုးရနွင္႔ေကအုိင္ေအ မည္ကဲ႔သို႔ ေတာင္းဆုိမႈ၊ ညွိနႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီးပါၿပီလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၿဖန္ေၿဖေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၿဖစ္ အစိုးရနွင္႔ ေကအုိင္ေအမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ကမ္းလွမ္းခဲ႔ဖူးပါသလား။

စစ္သားသည္ စစ္သားခ်င္းသာ စကားေၿပာလိုသည္႔ သဘာဝရွိတတ္သည္။ ေကအုိင္ေအမွ ဦးလနန္နွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တုိ႔စကားထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ အမည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္ထက္ အၾကိမ္အေရအတြက္ ပိုမ်ားထင္သည္။ သူတုိ႔ ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ထက္ တစ္ကယ္႔ Military Power ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစိီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္သာ ၿဖစ္သည္။

မင္းေအာင္လိႈင္နွင္႔ညွိ၍ ၿပီးမွသာ ကိစၥၿပတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပုံေပၚသည္။ တစ္ကယ္လဲ ထုိသို႔ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ၈၈ တို႔ ကို မည္သို႔ ပါေစခ်င္ပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမ္းလွမ္းမႈကို မင္းေအာင္လိႈင္ ဘယ္နွၾကိမ္လက္ခံထားပါသနည္း။ ေတြးၾကည္႔ၾကေစခ်င္သည္။

ယခု အေနအထားသည္ ေဒၚစုနွင္႔ ၈၈ တို႔အေနၿဖင္႔ ေၿမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးကာလၿဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲတစ္ပြဲကို တုိက္ရာတြင္ ဗဟိုကို "ဒဲ႔"တုိက္ရသည္လဲ ရွိသည္။ အင္အားမေတာင္႔ေသးစဥ္ ဗဟုိကို ဒဲ႔ မသိမ္းႏုိင္ေသးပါက မင္းစႏၵဂုတ္တိုင္းၿပည္သိမ္းသကဲ႔သို႔ တစ္စ၊ တစ္စ နယ္ေၿမအေသးမ်ားကို လိုက္သိမ္းရသည္႔ ဗ်ဴဟာလဲရွိပါေသးသည္။

ကိစၥတစ္ခုကို ေလွနံဒါးထစ္အၿမင္ၿဖင္႔ခ်ဥ္းကပ္ၿခင္းသည္ အက်အဆံုးမ်ားကိုၿဖစ္ေစတတ္သည္။ တုိက္ပြဲအေပၚ အရွင္သေဘာၿဖင္႔ခ်ဥ္းကပ္ကာ အခ်ိန္ကိုက္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္နုိင္ၿခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းၿဖစ္သည္။ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေၿပာင္းလဲကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ မူဝါဒေၿပာင္းလဲၿခင္းမဟုတ္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ထို ၈၈ တို႔၏ မူဝါဒမ်ားေၿပာင္းလဲသြားၿပီဟု တစ္ကယ္ထင္သလား။ ရင္းၿမစ္ကို ထြင္းေဖာက္ၾကည္႔ၿမင္တတ္ဖုိ႔ေတာ႔လိုမည္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက လက္တြဲခဲ႔ေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ထုိသူတုိ႔၏ ရင္တြင္းမွ ယံုၾကည္ခ်က္နွင္႔ ကိုင္စြဲေသာ မူဝါဒမ်ားကို မၿမင္နုိင္ေသးသည္ဟု ဆုိလွ်င္ေတာ႔ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာပင္ၿဖစ္ေပမည္။
Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...