Saturday, April 30, 2016

ေတြးႏိုင္သေလာက္ေတြးပါ

ေက်ာက္သင္ပုန္း

“ဟာ…သိပ္မစဥ္းစားခိုင္းနဲ႔ဗ်ာ…ေခါင္းပူတယ္”
Brain Storming ဟူေသာ ဦးေႏွာက္အလုပ္ေပးျခင္းကို ျမန္မာတို႔ မ်ားစြာမရင္းႏွီးၾက၊ ဆန္အိတ္တစ္အိတ္ ကိုသာ ထမ္းလိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ ဦးေႏွာက္အလုပ္ေပးမႈတစ္ခုကို မလုပ္ခ်င္ၾကေခ်။ ေတြးရေခၚရ၊ ေတြးတတ္ေခၚတတ္ ေသာဝန္းက်င္ႏွင္႔ မ်ားစြာစိမ္းေနခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။
တိုးတက္ပါသည္ဟူေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ သုေတသနအဖြဲ႔က အေမရိကန္တို႔ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ကမၻာႀကီးကိုႏွစ္ေပါင္း (၇ဝ) မွ် ဦးေဆာင္ေနႏိုင္ပါသနည္း ဟူေသာအေမးကို ေျဖႏိုင္ရန္ သြားေရာက္ ေလ႔လာခဲ႔ၾကသည္။ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္တို႔၏ “တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္စြမ္း” ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဟူသည္ ေတြးေခၚရာမွ အေျခခံခဲ႔ၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။ မိုးေပၚက အလိုအေလ်ာက္ က်လာသည့္အရာမဟုတ္ေခ်။
.
ေတြးပါ…၊ ေတြးႏိုင္သေလာက္ေတြးပါ
*************************************
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးမ်ား၏ CSIS (Center for Strategic and International Studies) မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာေလ႔လာေရးဌာနမွ ဖြင္႔လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ (၁၅) ခုအျပင္ အေတြး အေခၚကို အေျခခံသည့္ သေဘာတရားေရးမ်ားကို မွ်ေဝပို႔ခ်ေနပါသည္။ ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲေျပာေစပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားတို႔ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ သေဘာတရားေရးျပႆနာ (Conceptual problem) ျဖစ္သည္။ ႐ႈျမင္မႈ၊ခံယူမႈ မွားယြင္းရာမွ အယူအဆတို႔ မွားယြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ အယူအဆ၊ သေဘာတရားမ်ား မွားယြင္းလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ပံုေဆာင္ရြက္နည္းတို႔ လြဲေခ်ာ္ရပါသည္။ သေဘာတရားေရးရာ မွားယြင္းမႈမွာလည္း ေတြးေခၚမႈ အားနည္းေသာ ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အတိုဆံုးေသာတြန္းအားအျဖစ္…
“ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ကိုေတြးစမ္းပါ” "Think all possible things" ဟု စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္တြင္ ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္တို႔၏ ေတြးေခၚမႈမွ သေႏၶတည္ေမြးဖြားေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အျခားတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား က လိုက္မမီေခ်။ စကၤာပူပင္လွ်င္ လက္ဖ်ားခါသြား၏။ အေတြးမ်ားအားေကာင္းလာလွ်င္ အဆင္႔ဆင္႔ တိုးတက္လာၿပီး တီထြင္မႈပါေတြးေခၚမႈ (Creative thinking) ကိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျပင္၊ နည္းပညာ မဟာ ေပါက္ကြဲမႈျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာေခတ္ႀကီးတြင္ တီထြင္မႈပါေတြးေခၚမႈမရွိခဲ႔လွ်င္ သူမ်ားေရွ႕ေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ေတြးေတာျခင္းမွ အေျခခံေသာ တီထြင္မႈပါေတြးေခၚမႈသည္ ယေန႔ေခတ္သစ္တြင္ မရွိမျဖစ္အရာျဖစ္လာၿပီး၊ competency ဟူေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း၏ အေျခခံအရည္အခ်င္းလည္း ျဖစ္လာသည္။
.
အေတြးမ်ားဖလွယ္ပါ၊ ေပါင္းစပ္ပါ
********************************
အစဥ္အလာေတြးေခၚမႈသည္ ေခတ္သစ္တြင္ ေနရာမရွိေတာ႔ေခ်။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈပါ ေတြးေခၚမႈက အစားထိုးေနရာယူၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္း၏ ေတြးႏိုင္သမွ် အေတြးသည္ တစ္စံုတစ္ရာအထိ ခရီးေရာက္ ပါေသာ္လည္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ဖလွယ္ေတြးသည္ ပို၍ခရီးေရာက္၏။ သူ႔အေတြးေၾကာင္႔ ကိုယ္ကအေတြးသစ္တစ္ခု ရလာသလို၊ ကိုယ္႔အေတြးကို ထုတ္ေဖာ္ရာမွသူလည္း အေတြးသစ္ရေလ႔ရွိ၏။ အေတြးႏွစ္ခု ပူးေပါင္းရာမွ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးသစ္တို႔ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးျပန္ပါသည္။
မ်ားမ်ားေတြး၊ ေဝးေဝးေတြးျခင္းအားျဖင္႔ တျဖည္းျဖည္း အနာဂတ္အျမင္ သန္စြမ္းလာပါသည္။ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကိုလည္း ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ခ်ဳံဟီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ အထည္အလိပ္ကို အေျခခံေသာ Samsung ကို အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီႀကီးအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ႔ သည္။ ထိုစဥ္က ခါးသီးေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ႔သည့္ Samsung မွာ တစ္ပိုင္း လွ်ပ္ကူးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာခဲ႔ၿပီး မ်ားစြာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား ၏ ေတြးအားေကာင္းမႈ၊ အနာဂတ္အျမင္သန္စြမ္းမႈတို႔ေၾကာင္႔ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး NOKIA ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ နံပါတ္ (၁) ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေပသည္။ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၏ အေၿခခံသည္ “ေတြးႏိုင္သမွ်ေတြးခဲ႔ျခင္း” မွအစျပဳလာခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
တီထြင္မႈပါ အေတြးအားေကာင္းသူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္းသူမ်ားေၾကာင္႔ ကုမၸဏီမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးစြာ ရၾကသည္ျဖစ္၍ ထိုထက္ ပိုေတြးသူမ်ားက ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားမႈျပဳလာၾကသည္။ Head hunter ဟူေသာ ဦးေႏွာက္ ေဖာက္စားသူမ်ားက ကုမၸဏီကို အက်ဳိးအျမတ္ အေကာင္းဆံုးရွာေဖြေပးႏိုင္သည့္ CEO မ်ားကို ရွာေဖြၾကေတာ႔သည္။ ႀကိဳက္ေဈးေပး၍ ကုမၸဏီမ်ားကူးေျပာင္းေစၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။ ဤျဖစ္ရပ္က ႐ိုးစင္းေသာ္လည္း Head hunter မ်ား၏အေတြးက ပို၍ခရီးေရာက္သည့္သေဘာ ျဖစ္လာသည္။
.
အေမရိကန္၏အေတြး
*********************
၁၉၄ဝတစ္ဝိုက္ခန္႔တြင္ ကမၻာႀကီး၏ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာ၌ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား ယိမ္းထြက္သလို ထြက္လာၾက ၏။ အရင္းရွင္စနစ္ကို အေျခခံေသာ အေမရိကန္တို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ပါမည္နည္း၊ အေမရိကန္တို႔၏အေတြးက ဦးစြာ ေဘာင္ခတ္ဖို႔လိုသည္ဟုဆိုကာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ဆက္လက္မျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္။ Containment strategy ျဖစ္၏။ ဆိုဗီယက္႐ုရွား၏ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဩဇာအာဏာကို လည္းေကာင္း ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသည္။ CIA ကလည္း အေရးပါေသာ ကႀကိဳး ကကြက္မ်ားကို ကျပခဲ႔၏။ ေနာက္ဆံုး ဆိုဗီယက္႐ုရွားႀကီး ဗုန္းဗုန္းၿပိဳကာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအျဖစ္ အစိတ္စိတ္အျမႊာႁမႊာ ကြဲျပား သြားၾကေတာ႔သည္။
ယေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာၿပီး ကမၻာ႔ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာ စီးပြားေရး ပါဝါႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေမရိကန္တို႔ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္၏။ ယေန႔ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္တို႔အား တစ္ခ်ိန္က ဆိုဗီယက္႐ုရွားတို႔ကဲ႔သို႔ ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔မႈကို အရွိန္ျမွင္႔တင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘာျဖစ္ၾကမလဲဟူသည္ကုိ ေစာင္႔ၾကည့္ရေပဦးမည္။
အေမရိကန္သည္ ကမၻာႀကီးကို တတ္ႏိုင္သမွ်ရွည္ၾကာစြာ ဦးေဆာင္လိုသည္၊ ဤအတြက္ အေတြးအေျခခံ ေသာ နည္းပညာျဖင္႔ယွဥ္ၿပိဳင္သလို၊ အျခားေသာ နည္းေပါင္းစံုျဖင္႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေပသည္။ သာမန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထက္ လြန္ကဲေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ဳိးျဖင္႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ၏။ အေမရိကန္တို႔၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္း ျဖင္႔မဆို ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရွိသည္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေတြးတစ္မ်ဳိး၊ သေဘာတရားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။
.
အေတြးသစ္မ်ားျဖင္႔ေနထိုင္သင္႔
******************************
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ေတြးျခင္းမွအစျပဳသည္။ ေတြးပါမ်ားလာလွ်င္ အေတြးသစ္မ်ားရလာ၏။ အေတြး တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ေပါင္းဖက္တတ္လာ၏။ အေတြးသစ္မ်ားေၾကာင္႔ လူသားတို႔ တိုးတက္လာခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္၊ သစ္ရြက္သီ ေက်ာက္ေခတ္မွ ယေန႔ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံု ထြက္လာသည္၊ လူေနမႈပံုစံ မ်ားစြာေျပာင္းလဲလာသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ပံုစံတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ထြက္လာသည္၊ ပို၍တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာအရာမ်ားကို လူတို႔မက္ေမာၾကသည္၊ ထိုသည့္အေပၚ ေငြေၾကးပို၍ သံုးစြဲၾက၏။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္ အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ အေတြးသစ္မ်ားေၾကာင္႔ ထြက္လာေသာကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားျဖင္႔ ေဈးကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက၏။
မၾကာေသးမီက (၁၉. ၁၁. ၁၂) က အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ႔ၿပီး၊ ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္တြင္ မိနစ္ (၃ဝ) ၾကာ မိန္႔ခြန္းေျပာသြားသည္၊ အေမရိကန္တို႔ တိုးတက္ရျခင္းမွာ ပညာေရး ေၾကာင္႔ဟုလည္း ဆိုသြားသည္၊ ပညာေရးကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္၊ ထက္သထက္ထက္ေအာင္ ေတြးေခၚၾကရ ၏။ သင္႐ိုးသစ္မ်ား ေရးဆြဲၾက၏။ အေတြးအေခၚသစ္၊ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္အသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားၾက၏။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အခ်ိန္ႏွင္႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူေသာအေတြးကို အေမရိကန္တို႔ လက္ခံၾက၏။ သို႔ႏွင္႔ အေမရိကန္တို႔သည္ ကမၻာႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း (၇ဝ) ေက်ာ္ၾကာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္တို႔၏ ပညာေရးသင္ၾကားမႈစနစ္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔ကို ေတြးေခၚမႈ အားေကာင္းေစ သည္၊ သေဘာတရားကို ျပည့္ဝစြာေပးသည္၊ တစ္အေပါင္းတစ္၏ ညီမွ်ျခင္းတစ္ဖက္တြင္ "ႏွစ္" ရသည္ဟူသည့္ အေျဖ ထက္၊ "ေပါင္း" ျခင္း၏သေဘာတရား၊ "ႏႈတ္" ျခင္း၏သေဘာတရား၊ "ေျမွာက္ျခင္း" "စားျခင္း" ၏သေဘာတရားကို ပို၍ ဦးစားေပးသင္ၾကားသည္၊ အေတြးမ်ားမ်ားရေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ မ်ားမ်ားထိုင္ေစေသာ သင္ၾကား နည္းကို အေျချပဳသည္။
.
ျမန္မာေတြမ်ားမ်ားေတြး
**********************
မ်ားမၾကာမီတြင္ အာဆီယံေဒသ လြတ္လပ္စြာ ကုန္စည္စီးဆင္းခြင္႔ျပဳေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္၊ ကုန္ပစၥည္းသာမက လူသားအရင္းအျမစ္ စီးဆင္းခြင္႔လည္းရွိလာမည္ ျဖစ္သည္၊ ေတြးႏိုင္သူတို႔၏ လုပ္ခလစာႏွင္႔ မေတြးႏိုင္သူတို႔၏ လုပ္ခ လစာမွာ တူညီၾကမည္မဟုတ္၊ ကိုယ္ကမေတြးႏိုင္၍ သူ႔ႏိုင္ငံအလုပ္သြားလုပ္လွ်င္ လစာနည္းနည္းသာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတြးႏိုင္ေခၚႏိုင္ေသာသူတို႔က ကိုယ္႔ဆီလာလုပ္လွ်င္ လုပ္ခလစာမ်ားမ်ား ေပးရလိမ္႔မည္ ျဖစ္သည္။
သေဘာတရားတစ္ခုဟူသည္မွာ ေတြးေခၚရာမွစသည္၊ သေဘာတရားရလာသည္ႏွင္႔ နည္းလမ္းကို ရွာႀကံၾက ၏၊ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ဤသေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနေသာ အင္တာနက္သည္ ဤ သေဘာတရားေပၚမွာ အေျခခံသည္၊ ေလလိႈင္းထဲမွ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ဟူေသာအေတြးမွ စခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွ နည္းပညာကိုရွာေဖြ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီ လူတို႔သက္ေတာင္႔သက္သာရွိရမည္ ဟူေသာအေတြးေပၚ၌ အေျခခံေသာ သေဘာတရားေၾကာင္႔ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ခဲ႔ရာ ယခုအခါ မ်ဳိးစပ္ကားမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ႔သည္၊ လအနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ဝါယာႀကိဳးမလိုဘဲ အားသြင္းႏိုင္ေသာစနစ္မ်ား ေပၚထြက္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မီးပလပ္ေပါက္ရွိေသာ ေနရာတိုင္းတြင္ အင္တာနက္ရလာဦးမည္ ျဖစ္သည္။
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပင္ပန္းမႈအေပၚ အၿပံဳးမပ်က္ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္အလုပ္ေပးမႈအေပၚ စိုးရြံ႕ၾကေသာ ျမန္မာတို႔ အေနျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ထိပ္ေရာက္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးမွာ အေတြးအေခၚ ေကာင္း၊ ပညာေကာင္းၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ကိုယ္ကာယထက္၊ ဦးေႏွာက္အလုပ္ေပးမႈတြင္ စူးရွၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေမ႔မထား ေစလိုေခ်။
ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပြားၿပီး၊ ယေန႔ခံစားေနရေသာ အသီးအပြင္႔တို႔မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ သမၼတႀကီး၏ သမား႐ိုးက်အေတြးမွ ေဖာက္ထြက္ခဲ႔ေသာ တီထြင္မႈပါအေတြးေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါ၏။ တီထြင္မႈ ပါ ေတြးေခၚႏိုင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ေသာ ထူးျခားသည့္ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယခင္က ႐ုိးရာလက္ဖက္ကို ဖက္၊စကၠဴတို႔ျဖင္႔ ထုတ္ပိုးေရာင္းခ်သည္။ ယေန႔ ပံုစံဆန္းဆန္းဘူးမ်ားျဖင္႔ ထုတ္ပိုးမႈေကာင္းျပဳကာ ေရာင္းခ်လာၾကသည္၊ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္အျဖစ္ပါ ေရာင္းခ်လာၾကရသည္။ ကမၻာေက်ာ္ Star Buck ေကာ္ဖီသည္ သမား႐ုိးက် ေကာ္ဖီေရာင္းခ် ျခင္းမွခြဲထြက္၍ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ကမၻာေက်ာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
အစဥ္အလာေခတ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈမွတစ္ပါး ထိန္းသိမ္းရန္မဟုတ္ေတာ႔ပါ၊ အစဥ္အလာအေတြးအေခၚမ်ားကို လည္း စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းသစ္၊ စာမ်က္ႏွာသစ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္တို႔ကို ရယူႏိုင္ၾကရန္လိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔မ်ားမ်ားေတြးရန္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ကိုလည္း ေတြးၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ေနဇင္လတ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...