Thursday, April 28, 2016

ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးကို ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ား

ေက်ာက္သင္ပုန္း

( ၁ ) ႐ိုး႐ိုး ေက်ာက္တံုး ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး ျခားနားခ်က္ကို စစ္ေဆးျခင္း
သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး ၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အလင္းေရာင္ ၌အေရာင္လက္ေသာ ယမ္းပြင့္ဖတ္ အႀကီးအေသး ၊ ယမ္းမ်ွင္ အႀကီးအေသး မ်ား က်ဲက်ဲျဖစ္ေစ ၊ စိတ္စိတ္ျဖစ္ေစ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ွိေနသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာက္တံုး ႐ိုး႐ိုး ၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္မူ ဤလကၡဏာမ်ိဳး ေတြ႔ရေလ့မ႐ွိပါ ။

ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး သည္ ႐ိုး႐ိုး ေက်ာက္တံုးထက္ သိပ္သည္းဆ မ်ား၍ ထုထည္ပမာဏခ်င္း တူပါလ်ွင္ အေလးခ်ိန္ပိုပါသည္ ။
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းထြက္ငယ္ကေလးမ်ား ( ေဂ်းဒိုက္တြင္းငယ္ကေလးမ်ား ) လက္ယွက္ထိုး အေနအထားျဖင့္ ၾကပ္သိပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ သဘာဝေၾကာင့္ ပ်င္းတဲြ ၾကံခိုင္ ေတာင့္တင္း ပါသည္ ။ ႐ိုး႐ိုးေက်ာက္တံုးကဲ့သို႔ ႂကြပ္ဆတ္ျခင္း မ႐ွိပါ ။ တူ ၊ပုဆိန္ စသည္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ဖဲ့ပါက ေက်ာက္စိမ္းမွန္လ်ွင္ လြယ္ကူစြာမအက္ကဲြ ၊ မပဲ့နိႈင္ဘဲ ႐ိုး႐ိုးေက်ာက္တံုးျဖစ္လ်ွင္မူ အလြယ္တကူ ပဲ့ႏိုင္သည္ ။
ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ေရေက်ာက္ ၊ ကုန္းေက်ာက္ ၊ ေတာေမွာ္ေက်ာက္ ( လံုးဖဲ့ ) ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ႐ွိသည္ ။ ေရေက်ာက္၏ အခြံမွာ ပါး၍ေခ်ာသည္ ။ ကုန္းေက်ာက္ အခြံမွာ ထူ၍ၾကမ္းသည္ ။ ေတာေမွာ္ေက်ာက္ သည္ ေက်ာက္ေၾကာ အတြင္းသားကို ထြင္း၍ယူရသျဖင့္ ေရေက်ာက္ ၊ ကုန္းေက်ာက္ မ်ားတြင္႐ွိတတ္ေသာ အခြံမ်ိဳး မ႐ွိေပ ။ သို႔ေသာ္ ဆင္စြယ္ႏွစ္ေရာင္အကာမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းသားအကာမ်ိဳးျဖစ္ေစ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္ ။
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ အခြံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ယမ္းပြင့္ ၊ ယမ္းမ်ွင္မ်ား ၏ အေနအထားအရ ယမ္းပြင့္ဖတ္ ႀကီးလ်ွင္ အတြင္းေက်ာက္သားၾကမ္းသည္ ။ ယမ္းပြင့္ဖတ္ကေလးမ်ား မႈန္လ်ွင္ အသားညက္သည္ ။ ယမ္း မႈန္႕ၿပီး စိပ္လ်ွင္ အသားညက္အသားေကာင္းၿပီး ပထမတန္းစားေက်ာက္သား ျဖစ္ပါသည္ ။
အခြံႏွင့္ပတ္သက္၍ အေခၚအေဝၚမ်ိဳးစံု ႐ွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်သေဘာကိုသာ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ကုန္းေက်ာက္တြင္ အခြံညက္ျခင္း ၊ ရြျခင္း ႐ွိလ်ွင္ ေက်ာက္သားေကာင္းတတ္ၿပီး အခြံၾကမ္းျခင္း ၊ ေခ်ာျခင္း ၊ မညီျခင္း႐ွိလ်ွင္ ေက်ာက္သားညံ့တတ္ပါသည္ ။ ေရေက်ာက္ တြင္ အခြံညက္ျခင္း ၊ ေခ်ာျခင္း ၊ အဆီတက္ျခင္း႐ွိလ်ွင္ ေက်ာက္သားေကာင္းတတ္ၿပီး အခြံၾကမ္းျခင္း ၊ မညီညာျခင္း႐ွိလ်ွင္ ေက်ာက္သားညံတတ္ပါသည္ ။
( ၂ ) ေက်ာက္စိမ္းတံုး အခြံတြင္ အရည္တည္ေနပံုအေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစစ္ေဆးျခင္း
👉 အရည္မန္း
မန္း၏လကၡဏာမွာ အခြံတြင္ တြန္႔လိမ္ေကြ႔ေကာက္ေနေသာ အစင္းေၾကာင္း မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ တိုက္ခြၽတ္ၾကည့္၍ အစိမ္းေရာင္ေပၚလာလ်ွင္ အရည္မန္းျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ မ႐ွိလ်ွင္ အသားမန္းျဖစ္ပါသည္ ။
👉 အရည္ေပြး
ေပြးကြက္ကဲ့သို႔ အႀကီးအေသး ၊ အစိမ္းေရာင္ ပါေသာအကြက္မ်ား အခြံေပၚတြင္ ေပၚေနလ်ွင္ အရည္ေပြး ျဖစ္ပါသည္ ။
👉 အရည္ပြင့္
ပန္းပြင့္သ႑ာန္ေသးငယ္ေသာ အစိမ္းေရာင္ အပြင့္ကေလးမ်ား အခြံေပၚတြင္ ေပၚေနလ်ွင္ အရည္ပြင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။
👉 ဝက္မွင္
ေက်ာက္စ်မ္း၏ အခြံေပၚတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႔ရတတ္ေသာ အနက္စင္းမ်ား ျဖစ္သည္ ။အရည္ေၾကာတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚေနတတ္သည္ ။ အသားတြင္လည္း ဝက္မွင္ ကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာအနက္စင္းကေလးမ်ား တိုးဝင္ေနတတ္သည္ ။ ထိုသို႔တိုးဝင္ေနလ်ွင္ အရည္ေကာင္းေစကာမူ တန္ဘိုးေလ်ာ့သြားတတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္ ။
👉 ဖားမ်က္ဆံ
ေက်ာက္စိမ္း၏အခြံေပၚတြင္ ဖားမ်က္ဆံကဲ့သို႔ဖုထြက္ေနေသာ အရည္ကြက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ယင္း၏ အရည္သည္ အလင္းေရာင္တြင္ၾကည့္ပါက အရည္ေကာင္းအျဖစ္ေတြ႔ရတတ္ေသာ္လည္း အသားတြင္းသို႔ မဝင္တတ္ပါ ။ အရည္ေပြး ၊ အရည္ပြင့္ မ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေရာေထြးကာ လဲြမွားေသာေကာက္ခ်က္ ခ်တတ္ၾကသျဖင့္ သတိထားသင့္ပါသည္ ။
👉 ေမာက္
အနက္ေရာင္သမ္းသည့္ေက်ာက္သားတြင္ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနေသာအပိုင္းျဖစ္သည္ ။ ယင္းအပိုင္းတြင္ အရည္ေကာင္းစဲြေနလ်ွင္ အနာကင္း၍ အသားေကာင္းေစကာမူ ေသြးလိုက္သည့္အခါ အေရာင္မပြင့္ဘဲေနတတ္ပါသည္ ။
👉 မားရား
အရည္စြဲေသာေက်ာက္သားတြင္ျဖစ္ေစ ၊ အရည္မဝင္ေသာေက်ာက္သားတြင္ျဖစ္ေစ ၊ ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္ေသာအသား ဝင္ေရာက္ေနျခင္းကို ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ မားရား၏အေရာင္မွာ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ကဲ့သို႔ျဖဴေသာ အေရာင္႐ွိသည္ ။ ေျပာင္လက္ေနေသာ အဖတ္ငယ္ကေလးမ်ား ကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဝင္ေရာက္ေနလ်ွင္ ေက်ာက္စိမ္းအေသြးအေရာင္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာ႐ွိသျဖင့္ အျပစ္အနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းရပါသည္ ။
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခဲြျခားျခင္း
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
👉 ေဂ်းဒိုက္ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ အခြံမ်ား
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး အမ်ားစုကို အခြံ သို႔မဟုတ္ အကာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသျဖင့္ အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြးကို ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး အခြံ၏ ဖဲြ႔သားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိၿပီး အေရာင္မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြရ၏ ။ အမ်ားအားျဖင့္ အဝါေရာင္ ၊ အည္ိုေရာင္ ၊ အညိဳေရာင္သန္းေသာ အနီေရာင္ ၊ အမဲေရာင္ ၊ အျဖဴေရာင္ စသည္တို႔ျဖစ္၏ ။ အေရာင္မွာသီးသန္႔တစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ဘဲ ေရာေႏွာ အေရာင္မ်ားလည္းေတြ႔ရတတ္သည္ ။ ေက်က္စိ္္မ္းအ႐ိုင္းတံုးႏွင့္ ဖဲြ႕သားအေနအထားတို႔၏ သဘာဝသည္ ေက်ာက္စိ္မ္း၏ မူလဓာတ္ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ ေက်ာက္သားအခံ ( မ်ိဳး ) တို႔အေပၚတြင္ အဓိကတည္မွီေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္ ။
ထို႔ျပင္ အ႐ိုင္းတံုး၏ မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားႏွင့္အေရာင္သည္ ဥတုေခ်မြျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္
တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနပါသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းအခံြအမ်ိဳး ေက်ာက္အခြံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ အထူအပါး ၊ အေရာင္ ႏွင့္ ေက်ာက္သားၾကပ္ျခင္း ၊ ကြၽတ္ျခင္း ၊ ပြျခင္း ၊ ရြျခင္း စသည္တို႔၌ အားလံုးကြာျခားပါသည္ ။ အ႐ိငု္းတံုးအခြံ၏အထူသည္ ေရတြင္ေမ်ာပါေသာ ေရေဆာင္ေက်ာက္ကံုးေပၚတြင္ တူးေဖာ္ရ႐ွိေသာ ကုန္းေက်ာက္စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်ွက္႐ွိသည္ ။ အ႐ိုင္းတံုးအခြံ၏အေရာင္ႏွင့္ ဖဲြ႔သား သဘာဝတို႔သည္ ေကာ်က္စိမ္း၏ အတြင္းပိုင္း ဓာတ္ဖဲြ႔စည္းပံုေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္ ။ ေဂ်းဒိုက္ေက်ာက္စိမ္း၏ အခြံအမ်ိဳးအစားသည္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အတြင္းပိုင္း႐ွိ အရည္အေသြး ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အဓိကက်ေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခ်က္အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္စ္ိမ္းကုန္သည္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ အခြံအမ်ိဳးအစားကို အထူးသတိထား၍ စစ္ေဆးၾက၏ ။ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာက္စ္ိမ္းအခြံ၏ အေျခအေန ႏွင့္ သဘာဝသည္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အတြင္းပိုင္းအသားခံျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ အေရာင္သဘာဝျဖင့္လည္းေကာင္းနီးစပ္စြာဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏ ။ ေက်က္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးႀကီး၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိမ္း၏ ဖဲြ႔သားအသားခံႏွင့္ အေရာင္ကိုသိ႐ွိရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္ ။ ဤအခ်က္သည္ မပိုင္းျဖတ္ရေသးေသာ အ႐ိုင္းတံုးႀကီးမ်ား၏တန္ဘိုးကို သတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးဆံုး အေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္၏ ။ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းတံုးႀကီး၏ အခြံကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ ၄င္း၏အတြင္းပိုင္း႐ွိအရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအ႐ိုင္းတံုးမ်ားကို ၄င္း၏ အခြံကိုေလ့လာ၍ ရံဖန္ရံခါ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္ ။ အေရာင္၏ သဘာဝႏွင့္ ဖဲြ႔သားအသားခံ အမ်ိဳးအစား အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚ အဓိကအေျခခံ၍ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး မ်ားကို အမ်ိဳးအစား ( ၂၀ ) မွ
( ၂၀ ) ေက်ာ္အထိ ခဲြျခားသတ္မွတ္ၾကသည္ ။
★ သဲဆန္ေသာအခံြ
ေက်ာက္စိမ္းအခြံေပၚ႐ွိ ယမ္း ( အေစ့ ) မ်ားသည္ အရြယ္အစားႀကီး၍ သဲဆန္ေသာအေစ့ငယ္မ်ားကို လက္ျဖင့္ပြတ္၍ ခံစားသိ႐ွိႏိုင္ ၏ ။ တစ္ခါတစ္ရံ ရြယ္ေသးေစ့မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္ ။ ဤအမိ်ဳးအစားအခြံမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သဲဆန္ေသာအခံြ ဟုေခၚၿပီး အေရာင္အေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ထပ္မံခဲြျခားသတ္မွတ္ပါသည္ ။
★အျဖဴေရာင္ဆန္ေသာအခြံ
ဤေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးအခြံ၏အေရာင္သည္ အျဖဴေရာင္ ေဖ်ာ့ ျဖစ္သည္ ။ အေရာင္မဲ့နီးပါးျဖစ္ၿပီး မီးခိုးေရာင္အႏုကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရ၏ ။ ဤအခြံအမ်ိဳးအစား႐ွိေသာ အ႐ိုင္းတံုး၏ အတြင္းပိုင္း၌ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ အစိမ္းေရာင္ကို ေတြ႔ရေလ့မ႐ွိေခ် ။
★အဝါေရာင္ သဲဆန္ေသာ အခြံ
အဝါေရာင္ သဲဆန္ေသာအခံြ မ်ားကို အဝါႏုေရာင္ ၊ ေျမဝါေရာင္ႏွင့္ အည္ိုေရာင္ သန္းေသာအဝါေရာင္ စသည္ျဖင့္ေတြ႔ရ၏ ။ အထူအပါး အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အဝါေရာင္ဆန္ေသာအခြံမ်ားသည္ စင္တီမီတာ အနည္ငယ္အထိ ထူသည္ ။ ဤအခြံအမ်ိဳးအစားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းထြက္မ်ား၏ ယမ္း ( အေစ့ဖဲြ႔ေက်ာက္သား ) ကိုေကာင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရ၏ ။ဤအခြံအမ်ိဳးအစား႐ွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး မ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ ပါဝင္မႈ႕အခ်ိဳးအစားမ်ားေသာ္လည္း အေရာင္ညီညာမႈ႕မ႐ွိေခ် ။ ဤအ႐ိုင္းတံုးတြင္ ေတာက္ပ၍ပီျပင္ထင္႐ွားေသာ အစိမ္းေရာင္ အေၾကာမ်ားကို ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ( ၁၉၉၃ ) ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္စိမ္း ေလလံတင္ပြဲတြင္ အနည္းငယ္ ကြမ္ခ်က္ျပထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး တစ္တံုးကို ၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ေပး၍ ဝယ္ယူသြားပါသည္ ။ ယင္းေက်ာက္စိ္္မ္းအ႐ိုင္းတံုးသည္ အဝါေရာင္ သဲဆန္ေသာအခံြ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ အေၾကာမ်ားကို လည္းေတြ႔ရ၏ ။
အဝါေရာင္သဲဆန္ေသာအခြံ၏အဝါေရာင္သည္ လီမြန္ႏိုက္သံ ( lemonite ) ပါဝင္မႈ႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္တြင္ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သံဓာတ္သည္ ဓါတ္ၿပိဳကြဲျခင္းျဖစ္ကာ လီမိုႏိုက္သို႔ေျပာင္းလဲသြား၍ အဝါေရာင္အခြံ ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္၏ ။ ဤအခြံအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေက်ာက္စိ္မ္းအ႐ိုင္းတံုးမ်ားတြင္ အတေြ႔ရမ်ားေသာ အခြံအမ်ိဳးအစားျဖစ္၏ ။
★သံဓါတ္ပါ သဲဆန္ေသာအခံြ
ဤေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏အခြံသည္ အနီေရာင္ သန္းေသာ အညိဳေရာင္ျဖစ္သည္ ။ ေဂ်းဒိုက္ေက်ာက္တြင္ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သံဓာတ္သည္ ဓာတ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဤအေရာင္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္၏ ။ ယင္းအ႐ိုင္းတံုးသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာမ်က္ႏွာျပင္႐ွိၿပီး သံေခ်းတက္ေနေသာလႊာခ်ပ္ အေနအထားကိုေတြ႕ရ၏ ။ သံဓာတ္ပါ၍ သဲဆန္ေသာအခြံ႐ွိသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးသည္ လံုးဝိုင္းေသာပံုသ႑ာန္မ႐ွိ ၊ အခ်ိဳင့္အခြက္အဖုအထစ္မ်ားပါေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ေတြ႔ရတတ္၏ ။ အတြင္းပိုင္းေက်ာက္စိမ္းသည္ ေရခဲသား အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တတ္၏ ။ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာက္သား အသားခံ႐ွိၿပီး ပီျပင္ထင္႐ွားေသာ အစိမ္းေရာင္ အေၾကာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္၏ ။
★ အမည္းေရာင္ ဆန္ေသာ အခြံ
ဤအမ်ိဳးအစား အ႐ိုင္းတံုး၏ အခြံသည္ မည္းနက္ေသာအေရာင္႐ွိ၏ ။ တစ္ခါတစ္ရံ အျဖဴေရာင္ေ်ကာက္စိမ္း တြင္းထြက္အေစ့အခဲ အနည္းငယ္ ေရာေႏွာ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္မွာ မီးခိုးေရာင္ ျဖစ္ေနတတ္၏ ။ဤအခြံမ်ိဳး႐ွိ အ႐ိုင္းတံုးတြင္ အစိမ္းေရာင္လည္းေတြ႕ႏိုင္၏ ။အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ေက်ာက္ကုန္သည္တို႔သည္ အ႐ိုင္းတံုးကိုဝယ္ယူေသာအခါ အခြံ၏အေရာင္ ၊ အတိမ္အနက္ ၊ အထူအပါးႏွင့္ အသားခံ ၊ ယမ္းသဘာဝကို အထူးဂ႐ုစိုက္စစ္ေဆးကာ ဝယ္ယူေလ့႐ွိ၏ ။ ၄င္းတို႔၏အယူအဆမွာ အမဲေရာင္သဲဆန္ေသာအခြံ႐ွိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမွ အစိမ္းရင့္ေသာေက်ာက္စိမ္းကို ရႏိုင္ၿပီး အရည္မွာ ျပည့္ဝစိမ္းစိုေသာအေရာင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာပို၍႐ွိသည္ ။အမွန္စင္စစ္ အစိမ္းရင့္လြန္းေသာအေရာင္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ေစသည့္ ခ႐ိုမီယမ္ဓာတ္စင္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ဤအခြံအမ်ိဳးအစား ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမွ ျပည့္ဝစိမ္းစိုေသာ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကို မၾကာခဏ ရတတ္သည့္အျပင္ ေတြ႕ရေသာထုထည္ပမာဏမွာလည္း ႀကီးမားပါသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဤအခြံအမ်ိဳးအစား႐ွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးတို႔ျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာခဲ့ၾက၏ ။ ဤအခြံအမ်ိဳးအစားတြင္ အမည္းေရာင္အစက္အေပ်ာက္မ်ားလည္း ပါဝင္နိင္၏ ။ အကယ္၍ အမည္းေရာင္အစက္ အေပ်ာက္မ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး အေရအတြက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါက ယင္းတို႔ကိုျဖတ္ေသြးေသာအခါ ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ အ႐ိုင္းတံုး၏တန္ဘိုးကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစပါသည္ ။ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ေလာကတြင္ စကားပံုတစ္ခု႐ွိရာ ၄င္းမွာ " အမည္းေရာင္သဲဆန္ေသာ အခြံသည္ လူမ်ားစြာကို ခ်မ္းသာေစခဲ့သလို လူမ်ားစြာကိုလည္း ဆင္းရဲမြဲေတေစခဲ့ပါသည္ ။ စြန္႔စားရေသာ ေလာင္းကစားဆန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အခိုင္အမာေျပာၾကားခ်က္အရ ကြမ္ခ်က္တြင္ေတြ႕ရေသာ အသားခံကို အေသအခ်ာၾကည့္ရႈ႕၍ ဤေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏တန္ဘိုးကို သတ္မွတ္ရပါသည္ ။
★ေရေက်ာက္
ေရေက်ာက္အမိ်ဳးအစား ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး ၏အခြံကို လက္ျဖင့္ကိုင္ၾကည့္ပါက မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေမြ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သဲေစ့ေလးမ်ား မ႐ွိေခ် ။ အခြံမွာ အလြန္ပါးၿပီး အမ်ားစုမွာ အည္ိုေရာင္ ျဖစ္ၿပီး မီးခိုးေရာင္ ၊ အမဲ ၊ အညိဳႏွင့္ အဝါေရာင္စသည္ျဖင့္ေတြျမင္ႏိုင္၏ ။ အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိမ္း၏ အေရာင္သဘာဝကို အခြံကို ေဖာက္၍ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ေတြ႔ျမင္ရေသာ အစိမ္းေရာင္မွာ အစိမ္းႏုမွ ပီပီျပင္ျပင္စိ္မ္းေသာ အစိမ္းေရာင္အထိ ေတြ႔ရ၏ ။ ေရေက်ာက္တြင္ ပထမတန္းစား ၊ ေက်ာက္ဖဲြ႔သား ၊ အသားခံ ေတြ႔ရသည္ ။ အခြံပါးေလ သဲခြံေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားထက္ အစိမ္းေရာင္ ပါဝင္မႈ႕ပုိမ်ားေလျဖစ္ၿပီး ေစ်ေကာင္းပို၍ရနုိင္၏ ။ ေရေက်ာက္မ်ား ေပၚလာရျခင္းမွာ ေက်ာက္စိမ္းတုံး ႀကီးမ်ားသည္ ဥ႐ုျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းမ်ားတစ္ေလ်ွာက္ ကာလၾကာျမင့္စြာ လိမ့္ေမ်ာ၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ႕ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးမ်ားသည္ ျမစ္မ်ား ၊ ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေအာက္ခံၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ပြတ္တို္က္စားခံရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်က္စိ္မ္းတံုးႀကီးမ်ား၏ က်စ္လစ္ခိုင္ခံေသာ အတြင္းပိုင္း သာလ်ွင္ က်န္ရစ္ခဲ့၏ ။ ေရေက်ာက္ အမ်ားစုမွာ ေက်ာက္သားအသားခံေကာင္းမြန္၍ အလင္းေပါက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိလည္း ေကာင္းမြန္၏ ။ ဤအခြံ႐ွိေသာ ေက်ာက္စိ္္မ္းအ႐ိုင္းတံုးမွ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းရ႐ွိတတ္ပါသည္ ။
★ေႂကြသားအခြံ႐ွိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး
ဤေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ အခြံသည္ အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိ္မ္းကို အျပည့္အဝ ဖံုးအုပ္ထားသျဖင့္ အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိမ္း၏ အေရာင္ ၊ အလင္းေပါက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ အသားခံသဘာဝတို႔ကို ခန္႔မွန္းရာ၌ ေသခ်ာမႈ႕လံုးဝမ႐ွိေတာ့ေပ ။ ယင္းအခြံ၏ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ကြမ္ခ်က္ခ်ၿပီး အတြင္းပိုင္း႐ွိ ေက်ာက္စိမ္း၏ အရည္အေသြးကို အားေကာင္းေသာ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး၏ စူး႐ွေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏို္င္၏ ။" ကြမ္ခ်က္ " ေသးလ်ွင္ ေက်ာက္စိိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ကြမ္ခ်က္ႀကီးလ်ွင္ အ႐ိုင္းတံုး၏ တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္ ။ အေတြ႔အၾကံဳ႐င့္က်က္ေသာ ေက်ာက္ကုန္သည္တို႔သည္ " ေလာင္းကစားေက်ာက္ " မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ကံစမ္းလိုၾက၏ ။ အေတြ႔အၾကံဳမ႐ွိေသာကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ စြန္႔စားမႈ႕မ်ိဳးကို မျပဳလုပ္သင့္ေပ ။
★ သန့္ရွင္းၾကည္လင္ေသာေက်ာက္
ဤေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမ်ားသည္ အခြံမဲ့နီးပါးျဖစ္၏ ။ ယင္း ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး၏ အေရာင္ ၊ အသးာခံႏွင့္ အလင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိအားလံုးကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ရ၏ ။
★ တစ္ျခမ္းမည္း တစ္ျခမ္းၾကည္ ေက်ာက္စိမ္းတုံး
ဤ အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္စိ္မ္းအ႐ိုင္းတံုးတြင္ အခြံတစ္ျခမ္းကို ကြမ္ခ်ကျ္ပ ထား၏ ။ အတြင္းပို္င္း႐ွိေက်ာက္စိ္မ္း၏ အေရာင္ႏွင့္ အသားခံကို ပိုမိုေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း ေက်ာက္၏အျခားအရည္အေသြးကိုသိ႐ွိရန္ ဆက္လက္ေ့လလာစူးစမ္းရပါမည္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေက်ာက္စိ္မ္း ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ဤအမ်ိဳးအစား ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြ႔ရ၏ ။
★ ေက်ာက္စိ္မ္း အ႐ိုင္းတံုး၏ အရည္အေသြး
ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုး ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ို္င္းတံုးမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အရည္အေသြး အလိုက္ အတန္းအစားမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ အရည္အေသြး အတန္းအစားမ်ား ခြဲျခားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္ ။
(၁) အေရာင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပါ႐ွိေသာအေရာင္မ်ား၏အခ်ိဳးအစား
(၂) အေရာင္စြဲဝင္ေနေသာ ေက်ာက္သားထု၏ အတိမ္အနက္ ၊ အထူအပါး ၊ အက်ယ္ျပန္႔
အတိုင္းအတာ
(၃) အေရာင္၏ ပီပီျပင္ျပင္႐ွိမႈ႕
(၄) အလင္းေပါက္ျခင္းအတိုင္းအတာ
(၅) ေက်ာက္သား အသားခံ
(၆) အက္ရာမ်ား ၊ အနာမ်ား၏ အေျခအေန တို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။
Credit-Original

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...