Friday, April 29, 2016

သမန္းက်ား

Saimaungmaung Aung

လူ ကေန က်ားျဖစ္ တ့ဲ အေၾကာင္းကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာလည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေနရာ မွာ ဒီလိုျဖစ္ၾကသလဲ ဆိုတာ အနည္းငယ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
စစ္ကိုင္းတိုင္း ရွမ္းနီေဒသ ခ်င္းတြင္းျမစ္ရိုးမွာ တည္ရွိတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရွမ္းနီမ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္တ့ဲ ထမန္းလူမ်ိဳးမ်ားတည္ေထာင္ခ့ဲတ့ဲ ထမံသီ ဆိုတ့ဲ ရြာ ေလးတစ္ရြာ ရွိပါတယ္။ ထိုရြာမွာ ထူးရွားေသာ ဝိေသသ ျဖစ္တ့ဲ လူ ကေန က်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခ့ဲပါတယ္။
ယေန႕အခိ်န္ထိ ထိုယံုၾကည္မႈဟာ ထိုေဒသ ထိုနယ္ေျမမွာ စြဲမွတ္ယူေနၾကစဲပါ။

အထူးသျဖင့္ သမန္းက်ားကိုေတာ့ လူေတြက ပိုျပီးသိၾကပါသည္။ သမန္းက်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုယူဆေနတာ ဖတ္ဖူး ႀကားဖူးတာက သမန္းက်ားဆုိတာ လူ႕ဝိညာဥ္က က်ားကိုပူးကပ္ျပီး သားေကာင္းေတြကို ကိုက္ခဲသတ္ျဖတ္တ့ဲ က်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသမန္းက်ား ပူးဝင္ေနသူဟာ အိပ္ရာထဲတြင္ အိပ္ေနသကဲ့သို႕ လဲေနေလ၏။ ထိုသို႕အိပ္ေနရာမွ ႏိွဳးထလာသည့္အခါ က်ားအျဖစ္ဝင္ပူးခ့ဲသည့္အခါက ကိုက္ျဖတ္သတ္ပုတ္ထားေသာ သားေကာင္းမ်ား၏ ေနရာကိုလည္ ျပန္ေျပာျပႏိုင္၏ ။
လူသား အျဖစ္မွ က်ား အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလိုသည့္အခါ က်ားျဖစ္မည့္သူ ႏွင့္ အတူ အေဖာ္တစ္ဦးလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေဖာ္ႏွင့္အတူ က်ား အျဖစ္ေျပာင္းမည့္ေနရာသို႕ သြားေရာက္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူတို႕ႏွင့္မနီးစပ္ရာ ေတာထဲသို႕သြားေရာက္ကာ က်ားအျဖစ္ေျပာင္းမည့္သူက ဝတ္ထားသည့္အဝတ္အစားမ်ာအားလံုးကို ခြ်တ္ျပီး ပါလာသည့္အေဖာ္အား ေပးထားရပါသည္။ ထို႕ေနာက္အေဖာ္ျဖစ္သူ မွ အဝတ္အစားမ်ားယူကာ လံုျခံဳမႈရွိေသာ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ သစ္ပင္အျမင့္ေပၚသို႕ တက္ေနရပါသည္။ ထိုသို႕တက္ရျခင္းသည္ လူ မွ သမန္းက်ားျဖစ္ေသာအခါ မိမိအေဖာ္အား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္၏။
ထို႕ေနာက္ က်ားျဖစ္မည့္သူက က်ားစိတ္ က်ားမာန္မ်ား ဝင္လာရန္ အစီအအမံမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းျပဳလုပ္ကာ ေနာက္ဆံုး ကြ်မ္း ၃ ေခါက္ထိုးကာ က်ားအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားျပီး ေတာေကာင္လိုက္ရန္ ေတာ အတြင္းသို႕ ခ်ီးႏွင္းဝင္ေရာက္ေတာ့၏။
ေတာအတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္လာျပီးေနာက္ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ေသာ ရဲရင့္စြမ္းအားျပည့္ဝေသာ က်ားတစ္ေကာင္က့ဲသို႕ သားေကာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးကိုက္ျဖတ္ေတာ့သည္။ သားေကာင္မ်ား႐ရွိလာျပီးေနာက္ အေဖာ္ရွိရာသို႕ျပန္လာ၏ ထိုအခါ အေဖာ္က က်ားဘဝ မွ လူသားအျဖစ္သို႕ ျပန္ျဖစ္လာရန္ သူ၏ အဝတ္အစားမ်ားအား ျပသ ေပးရပါသည္။ အဝတ္အစားကို ျမင္မွ တျဖည္းျဖည္း သတိရလာျပီး လူစိတ္ျပန္ဝင္ကာ လူသားဘဝ ျပန္ျဖစ္လာေလသည္။
ထိုအခါ မွ အေဖာ္ျဖစ္သူက အဝတ္အစားမ်ားေပျပီး သားေကာင္းမ်ား ယူေဆာင္ကာ ရြာအတြင္းသို႕ အတူဝင္ၾကေလ၏။
လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္က ထမံသီ မွာ ေနာက္ဆံုးက်ားမ်ိဳးဆက္ျဖစ္တ့ဲ ေဒၚ မင္းေရး ဆိုတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရွိခ့ဲတယ္လို႕ မွတ္သားဖူးပါတယ္။ တစ္ရြာလံုးက ထိုအမ်ိဳးသမီးကို က်ားမ်ိဳးႏြယ္လို႕ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲၾကတယ္။ ယေန႕အခိ်န္ထိေတာ့ ထိုမ်ိဳးဆက္ ရွိေသးလား မရွိေတာ့ဘူးလာဆိုတာေတာ့ ျပန္ျပီးစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ပါတယ္။
တိုးတက္လာတ့ဲ သိပၸံပညာရႈ႕ေထာင့္အရ မႏုႆေဗဒညာရွင္တို႕က ထိုျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္စြဲလမ္းမႈ တိုတမ္ဝါဒ အရ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ့ဲၾက၏။ ယေန႕ထိလည္း ထိုဝါဒ သည္ ကမ႓ာ့ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ သုေတတီမ်ားက ထိုဝါဒ သည္ ေရွးအက်ဆံုးဘာသာေရး အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ၾကသည္။
ပညာရွင္ ဝီလ်ံေဟာင္းဝဲလ္ က
''တိုတမ္ဝါဒ သည္ ဘာသာေရးမဟုတ္ဟုဆိုထားသည္။ သစ္ပင္ ( ဝါ ) တိရစၧာန္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြဲလမ္းမႈ ယံုၾကည္မႈ အေလးထားမႈ ေလးစားတန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိွဳးမႈတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္စိတ္ကူးယဥ္ ေတြးေခၚမႈ တစ္ခုသာျဖစ္သည္ '' ဟု ဖြင့္ဆိုးထားသည္။
၁၉၀၈ ခုႏွစ္က စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းတြင္းေဒသတြင္ ခရိုင္ဝင္ျဖစ္ခ့ဲသူ မစၥတာ ဂရန္႕ဘေရာင္း၏ စာအုပ္မွတ္တမ္းတြင္ ထမန္လူမ်ိဳးတို႕သည္ လူစင္စစ္ မွ က်ားအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး မိမိပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူသူတို႕အား ဒုကၡေပး လက္စားေခ်ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုထား၏။ ( ရွမ္းနီလူပ်ိဳေတြ ထမန္သူဆို သတိေတာ့ထားေပါ့ smile emoticon smile emoticon )
မည္သို႕ဆိုေစ မိမိရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ၾကေစရန္ ရွမ္းနီေဒသ ထမံသီရြာ မွ သမန္းက်ား အေၾကာင္းကို ဤ မ်ွ ႏွင့္သာ . . . . ။
( စိုင္းေမာင္ေမာင္ေအာင္ April .26. 2016 )
# photo > ဆားအိပ္
# ရွမ္းနီေဒသ မွ ရွမ္းနီသမီးပ်ိဳ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...