Friday, April 29, 2016

" လွ်ပ္စစ္၏ သိမ္ေမြ႕မႈအႏုပညာ "

U Moe Aung

လွ်ပ္စစ္သည္ အႏုပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ရံုသာမက သိမ္ေမြ႕မႈလည္းရွိသည္။
လွ်ပ္စစ္သည္ တကယ္ေတာ့ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာရပ္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊
ဂီတ၊ အဆိုအက စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပမကုန္ႏိုင္ေအာင္ရွိမည္။ လွ်ပ္စစ္ကို စတင္ေတြ႕ရွိျပီးသည္႔ ကာလ၏ေနာက္၊ လွ်ပ္စစ္ဟူသည္ လွ်ပ္စီးစီးျခင္း (Electric Current Flow) ျဖစ္သည္႔အားေလ်ာ္စြာ လွ်ပ္စီးဟူသည္ နန္းၾကိဳး (Wire) တစ္ေခ်ာင္းထဲ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္သယ္ေဆာင္ထားေသာ အီလက္ထရြန္ (Electron) အမႈန္ကေလးမ်ား၏ေရြ႕ရွားမႈျဖစ္သည္ဟု ေျပာရေပမည္။
ယင္းေရြ႕ရွားမႈကို မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စမ္းသပ္ထိေတြ႕ျပီး အာရံုခံစားၾကည္႔ႏိုင္သည္။ အီလက္ထရြန္ဆိုသည္မွာလည္း သာမန္ျဒပ္တစ္ခု၌ ပါဝင္သည္႔ အေသးဆံုးပစၥည္း ျဖစ္ေသာ အက္တမ္ (Atom) တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အက္တမ္ သို႔မဟုတ္ အႏုျမဴတစ္ခုအား
အလယ္ဗဟို ႏ်ဴကလီးယပ္စ္ (Nucleus) အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္အဖိုဓာတ္သယ္ေဆာင္ထားေသာ ပရိုတြန္ (Proton) ႏွင့္ အမဓာတ္ အီလက္ထရြန္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။
လွ်ပ္စစ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အႏုစိတ္ျမဴမႈန္ပစၥည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားမႈျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အႏုပညာသည္ သိမ္ေမြ႕လွသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္႔ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ၾကည္႔ပါက ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ေလးၾကိမ္မွ်ျဖစ္ပြားခဲ့သည္႔ အျဖစ္အပ်က္တို႔သည္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ျပီးခဲ့သည္႔ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္
သီတင္းကြ်တ္လျပည္႔ည အခါၾကီးရက္ၾကီးတြင္ မိတၳီလာ သေျပဝ ဓာတ္အားခြဲရံုအဝင္ ေနရာေပၚသို႔ မီးပံုးပ်ံ
ျပဳတ္က်၍ လိုင္းတူလိုင္း အျပစ္ (Line-to-Line Fault) ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရသည္႔ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္႔အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝန္း မီးေမွာင္က်ခဲ့သည္ကို ယခုတိုင္ အမွတ္ရေနေသးသည္။ ဤေဆာင္းပါး၌ လွ်ပ္စစ္အျပစ္ျဖစ္ျခင္းကို အဓိကေရးလိုျခင္းမဟုတ္။ ျပင္းထန္ေသာအျပစ္ (Severe Fault) ျဖစ္
သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကြန္ကြက္၏ စစၥတမ္တစ္ခုလံုးထဲသို႔ ပမာဏၾကီးမားေသာ ေရွာ့ထ္ဆားကစ္လွ်ပ္စီး (Short-
Circuit Current) တစ္ရပ္ စီးဝင္ေသာအခါ ပံုမွန္ ျပိဳင္က်လည္ႏႈန္း (Synchronous Speed) ျဖင့္ လည္ေန ေသာ လွ်ပ္ထုတ္စက္တို႔အား ပရမ္းပတာျဖစ္သြားေစျခင္းကို ေရးသားလိုျခင္းျဖစ္၏။
ဓာတ္အားခြဲရံုအားလံုးရွိ လည္ေနေသာ ျပိဳင္က်လွ်ပ္ထုတ္စက္တို႔သည္ ပံုမွန္ မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့သည္႔အ တြက္ ယင္းတို႔ကို ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျပီးသည္႔ေနာက္တြင္မွ ရပ္တန္႔ေန
ေသာ လွ်ပ္ထုတ္စက္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္းတြဲစပ္၍ ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္၊ မဟာဓာတ္အား လိုင္းသို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြယ္တန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိမ္ႏႈန္း (Frequency) ႏွင့္ ေဖ့စ္အစဥ္ (Phase Sequence)
တူရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုယူကာ တြဲညွိေမာင္းႏွင္ေပးရ၏။ အဆိုပါလုပ္ရပ္မွာ အႏုပညာ ယိမ္းအက ကျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေနသည္ျဖစ္ရာ စည္းဝါးဆိုင္းခ်က္ႏွင့္ အခ်က္က်က် အံ
ဝင္ေနရန္လိုသည္။ ယိမ္းကသူအားလံုး၏ ေခါင္းခါး ေျခလက္မ်ားသည္ တစ္ေနရာ တစ္ကြက္တြင္ စည္းခ်က္
ႏွင့္ မမိဘဲလြတ္သြားလွ်င္ အက၏ အလွရွာမရဘဲ ပြဲပ်က္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပိဳင္က်လွ်ပ္ထုတ္စက္အမ်ားအျပား ကို ခ်ိတ္ဆက္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္လည္း ၾကိမ္ႏႈန္း၊ ေဖ့စ္အစဥ္၊ လည္ႏႈန္းစေသာ စည္းခ်က္ ကိုက္ညီအံဝင္ပါမွ
အႏုပညာေျမာက္ လွပေသာ ယိမ္းအကျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္၏သိမ္ေမြ႕မႈအႏုပညာသည္ က်ယ္ျပန္႔၍ နက္ရႈိင္းသည္။ မ်က္စိျဖင့္ တိုက္ရိုက္ျမင္ရျခင္းငွာမစြမ္းေသာ္
လည္း သူ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္သည္။ အက်ိဳးျဖစ္ေစမႈကို ခံစားႏိုင္သလို အႏႈတ္ လကၡဏာျဖစ္ေသာ အက်ိဳးမဲ့ေစမႈ ကိုလည္းခံစားေစသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃ဝေက်ာ္က လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္တစ္ခုအတြက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ထားသည္႔ ပစၥည္းကိရိယာ
ကို ေခ်းေငြမလံုေလာက္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲခဲ့ရေသာ သာဓကတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါ သာဓကမွာ သာဓကမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၃၃ ကီလိုဗို႔လိုင္း အတြက္ ပံုမွန္အေနအထား၌ တာဝါတိုင္ ၅ တိုင္ သံုးရမည္႔ေနရာတြင္ တိုင္ ၃ တိုင္သာ ေဆာက္လုပ္သံုးစြဲရန္
သက္ဆိုင္သည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္က ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ဗို႔အားျမင့္ ေကဘယ္လ္ေအာက္တြင္ခံရေသာ လွ်ပ္တားေၾကြသီး (Disc Insulator) အေရအတြက္ ေလွ်ာ့သံုးရန္ေျပာျခင္း၊ တပ္ဆင္ေသာ ထရန္စေဖာ္မာ၏
အဝင္အထြက္တို႔၌ စြမ္းအင္တိုင္းတာသည္႔ မီတာအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားတြင္ လွ်ပ္စီး
လြန္ တိုင္းတာသည္႔ မီတာႏွင့္ ေျမၾကီးအျပစ္ (Earth Fault) သတိေပးမီတာသာ တပ္ဆင္ျပီး စစၥတမ္၏
မည္သည္႔ေနရာ၌ အျပစ္ျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ အကြာအေဝးတိုင္းတာသည္႔ ကိရိယာတပ္ဆင္ထားျခင္းလည္း
မရွိဟု ဆိုသည္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သည္႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲမႈသည္ လူဆယ္
ေယာက္ျဖင့္ ကျပရမည္႔ ယိမ္းအကတြင္ လူအေရအတြက္ေလွ်ာ့ျပီး ခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ က ခိုင္းသကဲ့သို႔ ကိုးရိုးကားရားျဖစ္ကာ အႏုပညာ၏ သိမ္ေမြ႕မႈရသ ပ်က္စီးသြားမည္။ ယိမ္းအက ကို ရႈစားေသာပရိသတ္အမ်ား ႏွာေခါင္းရႈံ႕ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္တင္ရံုသာ အျပစ္တင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကိစၥသည္ တစ္ႏိုင္
ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအားခြင့္လႊတ္ရန္ခက္ခဲေနေပမည္။
လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အား စက္မႈတကၠသိုလ္တြင္ အျခားဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ ရံကာ ၆ ႏွစ္သင္တန္း အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည္႔သင္ယူခဲ့ၾကရေၾကာင္း ယခင္ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေရးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မဟုတ္ေသာ စက္မႈ၊ ျမိဳ႕ျပ၊ ဓာတု၊ ခ်ည္မွ်င္အထည္၊ သတၱဳေဗဒ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရနံ စေသာ အထူးျပဳ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္သမားမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ လုပ္ငန္းခြင္၌ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ေရွာင္လႊဲကင္းကြာမရႏိုင္သျဖင့္အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ လွ်ပ္စစ္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေျခလက္ကိုလည္း မေကြးတတ္၊ စည္းႏွင့္ဝါးလည္း နားမလည္၊ ေခါင္းကိုလည္း မဆတ္တတ္သူတစ္ ေယာက္ ယိမ္းအဖြဲ႕ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖမႈသည္ အႏုပညာနည္းပညာဆိုင္ရာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအား ဖန္တီးေနျခင္းႏွင့္ တူေနေတာ့သည္။ လူႏွင့္ ေနရာမမွန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး
ကို ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အနာဂတ္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ရန္ ဆိုသည္မွာ ေနရာဌာနတိုင္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိရန္ အထူးအေရးၾကီးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးကိစၥတြင္သာမက တရားေရးနယ္ပယ္၌လည္း လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရးသည္ ယခုအစိုးရ အဖြဲ႕ သစ္၏ ဦးတည္ ေျဖရွင္းရမည္႔ လက္ငင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ မွတ္မိသေလာက္ ေဖာ္ျပရပါက စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇ဝခုႏွစ္လြန္မွစ၍ လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္သည္႔ကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာခဲ့သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႔ၾကား၌ မျဖစ္ေပၚသင့္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ဖူးသည္။
အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ ေလာကတြင္သာမက ဆရာဝန္၊ ေရွ႕ေန၊ စာရင္းအင္း ေလာကတြင္လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ပညာရပ္ အသီးသီးႏွင့္ မအပ္စပ္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာရာမွ တစ္စတစ္စႏွင့္ ယိမ္းက ျခင္း အႏုပညာ၏ရသ ပ်က္ျပားရေလသည္။ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုသည္ နက္ရႈိင္းေသာ ယိမ္းကျခင္းအႏုပညာရပ္၌ မကြ်မ္းက်င္ မႏွံ႔စပ္လွ်င္သာေနမည္၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္႔ အႏုၾကမ္းပညာကိုေတာ့ျဖင့္အလြန္ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ေဖာ္ေဆာင္တတ္သည္ကို ေတြ႕ရ၏။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အင္ဂ်င္နီယာနယ္ပယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္၏ သိမ္ေမြ႕မႈအႏုပညာကို လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ သိရွိနားလည္ ခံစားတတ္သည္။ ေယဘုယ်သေဘာဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာတို႔၏ နည္းပညာႏွင့္ယွဥ္သည္႔ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မည္မွ်အေရး တၾကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ဝါယာေရွာ့ထ္ (Wire Short) သို႔မဟုတ္ ေရွာ့ထ္ ဆားကစ္ (Short Circuit) မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္
ရသနည္း။ ေရွာ့ထ္ျဖစ္တိုင္း မီးထေလာင္ႏိုင္သလား။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဗို႔အားေၾကာင့္လား၊ လွ်ပ္စီးေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ခံစားတတ္သူကိုသာလွ်င္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လမ္း
ဖြင့္ကာ ေနရာေပးသင့္သည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။
ေရးသူ -- တကၠသိုလ္ မိုးဝါ

သည္ေန႔ ၂၆-၄-၂ဝ၁၆ ထုတ္ Daily Eleven တြင္ပံုႏွိပ္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...