Thursday, January 7, 2016

မိဘေသာက

Today Myanmar

အေနအထိုင္သက္သာ သည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပည့္ရၿပီး လံုၿခံဳ သည္ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္ ကေလးမဆို သူတို႔အိမ္၊ သူတို႔ မိဘမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာေနရေသာ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ တြင္ မေနလိုၾကေပ။ မိဘမ်ားက လည္း မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါေစ၊ ကိုယ့္သား သမီးမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္ ရင္အုပ္မခြာထားလိုၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသို႔ အေျခခ်လာသူ ျမန္ မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုအခ်ဳိ႕ အတြက္ ယင္းဆႏၵမ်ားက မျပည့္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္မာျပည္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ ခ်သူအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ကန္ဆတ္၊ အိုင္အို၀ါႏွင့္ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံဥပေဒအရ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို ႏွိပ္ စက္ညႇဥ္းပန္းသည္။ ကေလးသူ ငယ္မ်ား မေနသင့္ေသာ ပတ္၀န္း က်င္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသည္။ ကေလးငယ္မ်ား လိုအပ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ေနထိုင္မႈ လံုၿခံဳေရးကို မိဘမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္မယူႏိုင္ဟု ယူဆပါက ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ပို႔ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွသာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရွိၿပီး အစိုးရ၏ အေစာင့္အေရွာက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရပါသည္။
အိုင္အို၀ါျပည္ယန္ ဒမြိဳင္းစ္ ၿမိဳ႕က မိုင္သန္းတင္တို႔ လင္မယားကေတာ့ သူတို႔လင္မယားမၾကာ ခဏစကားမ်ား ရန္ျဖစ္သည္ကို အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက တိုင္ၾကားသျဖင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကိုလာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။
‘‘ငါ့ေယာက်္ားေလ အရက္ မေသာက္ရင္ သိပ္သေဘာ ေကာင္းတယ္။ အရက္ေသာက္ ရင္ေတာ့ သိပ္ေသြးဆိုးတယ္။ ငါ့ ကို ရန္လုပ္တယ္။ ကန္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ငါက ျပန္လုပ္ေတာ့ ရန္ျဖစ္ၾကေရာ။ အဲဒါကို အိမ္နီးနားခ်င္း ေတြက ရဲကိုတိုင္တယ္ေလ။ က ေလးေတြေရွ႕မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ငါ့ကေလး ေတြကို အစိုးရက လာေခၚၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို ပို႔လိုက္တာ ပဲ’’။
ျမန္မာျပည္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး တတိယတန္းအထိသာ ေက်ာင္းေနခဲ့ရသူ မိုင္သန္းတင္တို႔ လင္မယားအတြက္ ရန္ျဖစ္ျခင္းက အထူးအဆန္းမဟုတ္။ သည္လိုလင္မယားရန္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားေရွ႕တြင္ သတ္ပုတ္ၾကတာသည္က ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆိုသည္ကို သူတို႔နားမလည္ခဲ့ေပ။ ကေလးေတြ ေရွ႕မွာ သည္လိုမိဘမ်ားရန္ျဖစ္ၾကျခင္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္လံုၿခံဳမႈကို ပ်က္ျပားေစသည္ဆိုသည္ကိုလည္း သူတို႔မသိခဲ့ပါ။
‘‘အခု ငါတို႔ကေလးေတြကို ႏွစ္ပတ္မွတစ္ခါ ေတြ႕ခြင့္ရွိေတာ့ တယ္။ ငါတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္လည္း မိဘေကာင္းျဖစ္နည္းသင္ တန္းတက္ရမယ္။ အဲဒီသင္တန္း တက္ၿပီးရင္ စစ္ေဆးေရးေတြက အိမ္လာစစ္မယ္။ သူတို႔ေက်နပ္မွ ကေလးေတြကို ငါတို႔အိမ္ကို ျပန္ လႊတ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္’’ဟု မိုင္ သန္းတင္က ရွင္းျပသည္။
အျခားကေလးမ်ားကို ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကေခၚသြားျခင္းခံရသူကေတာ့ ကိုဂန္ေနာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔လင္မယားသည္ ရန္ျဖစ္ျခင္းမရွိ။ ျပႆနာလည္းမတက္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ႏွစ္ဦးစလံုးအလုပ္လုပ္ၾကသျဖင့္ (၈) ႏွစ္ႏွင့္ (၁၀) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးႏွစ္ဦးကို အိမ္မွာထားခဲ့ၿပီး တစ္ေနကုန္အလုပ္သြားလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို နံနက္ေက်ာင္းလိုက္ပို႔ၿပီး အလုပ္သြားၾကသည္။ ကေလးမ်ားက ေက်ာင္းကျပန္လာလွ်င္ သူတို႔ဘာသာအိမ္မွာေနရသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ (၁၆) ႏွစ္မျပည့္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္သည့္ အုပ္ထိန္းသူမရွိဘဲ အိမ္မွာထားခြင့္မရွိေပ။
သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ကေလးေတြခ်ည္း အိမ္မွာထားခဲ့သည္ကို ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သိသြား၍ ကေလးမ်ားကို လာေခၚကာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလး ေတြကို ျပန္ေခၚခြင့္ရပါၿပီ။ ကြၽန္ ေတာ့္မိန္းမကေတာ့ အလုပ္ထြက္လိုက္ရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္အ လုပ္ခ်ိန္လႊဲၿပီးလုပ္လို႔ရတဲ့ အလုပ္ ရရင္ေတာ့ သူအလုပ္ျပန္လုပ္မွာ ပါ။ တစ္ေယာက္က အိမ္မွာ ကေလးေတြနဲ႔ ေနရင္ တစ္ေယာက္က အလုပ္သြားေပါ့’’ဟု ကိုဂန္ေနာ္က ေျပာပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔အမႈမ်ားအျပင္ က ေလးမ်ားကို ႐ိုက္မႈ၊ ကေလး ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားမူ ကေလးကို အစားအစာကအစ လံုေလာက္စြာ အခ်ိန္မွန္မေကြၽးေမြးမႈစသည္ျဖင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ားက သူတို႔သားသမီးမ်ားကိုလာေခၚျခင္းခံရသူ ျမန္မာမိဘမ်ားအေတာ္မ်ားပါသည္။ အသက္ (၄၀) အရြယ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကေတာ့ (၇) ႏွစ္အရြယ္သားေလး အပါအ၀င္ သားသမီးမ်ားကို တုတ္ႏွင့္ ႐ိုက္ၿပီးဆံုးမမႈေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ေခၚၿပီး သတိေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ခါဆိုပါက ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕က သူ႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိေပးခဲ့၏။
အိုင္အို၀ါျပည္နယ္ ဒမြိဳင္း သတင္းစာမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခ ခ်လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကူညီ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေမး ျမန္းေရးသားခ်က္အရ ျမန္မာက ေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂ ဟာမ်ားတြင္ ပိုအေတြ႕မ်ားလာရ ျခင္းသည္ မိဘမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈ ကြာျခားခ်က္ကို နားမလည္မႈ၊ ဘာသာစကားအားနည္းမႈႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ကို နားလည္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို ရက္စ္ႏွင့္ ႏိုး ေလာက္သာသိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အတန္းပညာတြင္လည္း လံုး၀တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဘာသာျပန္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္စကား ေျပာရသူမ်ားျဖစ္၏။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္မသိရွိၾကေပ။
‘‘အေမရိကန္ကေလးေတြ လည္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ကို ေရာက္သူေတြရွိပါတယ္။ သူ တို႔ေတြက မိဘေတြက ေဆးစြဲလို႔ သားသမီးေတြကို ဂ႐ုမစိုက္စြန္႔ပစ္ထားလို႔ ေရာက္ၾကတာပါ။ ျမန္မာ ေတြကေတာ့ သားသမီးကို ခ်စ္ ၾကပါတယ္။ မိန္းမေတြက အရက္ ေသာက္တာလည္းမရွိ၊ ေဆးစြဲတာ လည္း မရွိပါဘူး။ အရက္မူးတဲ့ ေယာက်္ားကသာ႐ုိက္ႏွက္ၾကလို႔ ျဖစ္ၾကတာပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒါ က ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုတာ မသိ ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေနစဥ္ကအတိုင္း ပံုမွန္လိုေနၾကတာ၊ ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲလို႔ ေျပာၾကတယ္’’ဟု ကန္ဆတ္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒဌာနမွ ဆိုရွယ္လုပ္သားအမ်ဳိးသမီး ကက္ထရီနာက ေျပာပါသည္။
ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာသို႔ ေရာက္ၾကျခင္းအ တူတူ အေမရိကန္မိဘမ်ားက သာ မန္ေလာက္သာ ထိခိုက္ေၾကကြဲ သည္။ အခ်ဳိ႕ ေဆးစြဲေနသူမ်ားက မူ ကေလးမ်ားကို တာ၀န္မယူလိုၾကသျဖင့္ ကေလးေဂဟာတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ပစ္ထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သည္လိုအေတြ႕အႀကံဳမရွိသူ ျမန္မာမိဘမ်ားကမူ ႐ူးမတတ္ခံစားၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု သူက ဆိုသည္။ ကေလးမ်ားကို ရဲမ်ားကလာၿပီး ေခၚသြားလွ်င္ အထူးေၾကကြဲၾကၿပီး တရား႐ုံးသို႔ ဘာသာစကားမေျပာတတ္သည့္ၾကားမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ရယူရန္ ျမန္မာမိဘမ်ား ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နားမလည္ဘဲ ႐ုံးသို႔လာၿပီးငိုႀကီးခ်က္မႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား လာေတာင္းေနရသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ သူမ်က္ရည္၀ဲမိသည္ဟု ကက္ထရီနာက ရွင္းျပပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး ကေလးမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္းျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားထဲတြင္လည္း ျမန္မာမိဘမ်ားက ပိုမ်ားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မင္းပူးဆရာေတာ္ ဦးၾသ ဘာသ၏ ေ၀ႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ တြင္ သားသမီးမ်ားကို ေ၀ႆႏၲရာ မင္းႀကီးက ေက၀ဋ္ပုဏၰားထံ လွဴ ဒါန္းလိုက္သျဖင့္ မိခင္ မဒီၵေဒ၀ီ သည္ သည္းအူျပတ္မွ်ခံစားေၾက ကြဲခဲ့ရသည္။ မဒီၵေဒ၀ီ၏ ထုိအမႈကို မိခင္ေသာကဟုပင္ တင္စားေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂ ဟာ၏ ေခၚယူထိန္းသိမ္းခံရမႈ ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ခြဲေနရ သည့္ ျမန္မာမိဘမ်ား၏ ေၾကကြဲ မႈေသာကသည္ မဒၵီေဒ၀ီ၏ ေၾကကြဲမႈထက္ မပိုလွ်င္သာရွိပါလိမ့္မည္။ ေလ်ာ့ေတာ့ေလ်ာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...