Friday, January 29, 2016

တယ္လီပသီ ( ဝါ ) အီးအက္စ္ပီ

မွတ္စုၾကမ္း

တမလြန္ဘဝအေျကာင္းကို စူးစမ္းေလ့လာတဲ႕ အခါမွာ သုေတသီဆရာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို မေဖၚျပမီ တယ္လီပသီအေျကာင္းကိုေတာ့ ေရးသားရပါလိမ့္မယ္ ။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို စဥ္းစားတဲ႕အခါမွာ မ်က္ကြယ္ျပဳထားလို႕ မရတဲ႕ အခ်က္ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ ။ တယ္လီပသီဆိုတာ လူတစ္ဦးကေန တစ္ဦးကို စိတ္ကူးဆက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ လူတစ္ဦး သိေနတာကို အျခားသူတစ္ဦးက နား မ်က္စိ စတာေတြကိုမသံုးပဲ အလိုလို သိေနျခင္းျဖစ္တယ္ ။ အဲ႕ဒီ႕ စိတ္စြမ္းအင္ကို အခုေခတ္မွာ စိတ္ဝိညာဥ္ သုေတသီေတြက အီးအက္စ္ပီ လို႕ ေခၚတယ္ ။ ပရဝိညာဥ္လို႕ ဆိုဟန္တူပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ပရဝိညာဥ္ဆိုေပမယ့္ အတၱဝိညာဥ္လိုမဟုတ္ပဲ စိတ္စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဒီလိုဆိုပါတယ္ ။
အေနာက္တိုင္း စိတ္ဝိညာဥ္ သုေတသီေတြကေတာ့ သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းေလ့လာခဲ႕တာမွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျကာျပီျဖစ္တယ္ ။
အဲ႕ဒီ႕ စိတ္စြမ္းအင္နဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး တိက်ခိုင္မာတဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕ သာဓကေတြ အေထာက္အထားေတြ ကို အေမရိကန္ျပည္ ဂ်ဴ႕တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡရိုင္းရဲ႕ ဖဲခ်ပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ႕တာမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ႕တယ္ ။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ အင္မတန္ ထူးျခားတဲ႕ စြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိျကလို႕ပါပဲ ။ အေနာက္တိုင္းမွာေတာ့ ဒါေတြကို အထူးအဆန္းျဖစ္ေနေပမယ့္ အေရွ႕တိုင္းက ျမန္မာ အစရွိတဲ႕ အိႏၵိယေတြမွာေတာ့ စိတ္စြမ္းအင္ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုေအာင္ကို ရင္းႏွီးေနျကပါတယ္ ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ စိတ္စြမ္းအင္သတၱိလႈပ္ရွားရန္အတြက္္ စိတ္ျကည္လင္ေပါ့ပါးေနဖို႕ အေရးျကီးပါတယ္ ။ သူ႕ရဲ႕ အစြမ္းသတၱိကို ယံုျကည္ရန္လဲ လိုတယ္ ။ စိတ္ညစ္ညဴးထိုင္းမႈိင္းျပီး သံသယ ဝင္ေနတဲ႕အခါ အီးအက္စ္ပီဟာ အားနည္းေနတက္တယ္လို႕ ဆိုတယ္ ။ အီးအက္စ္ပီနဲ႕ စိတ္ျခင္း ဆက္သြယ္သူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ဓါတ္စရိုက္ နီးစပ္တဲ႕ လင္နဲ႕မယား မိဘနဲ႕ သားသမီး ညီအကို ေမာင္ႏွမ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ေနတက္တာကို ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။
အဲ႕ဒီ႕ စိတ္စြမ္းအင္သတၱိဟာ အခ်ိန္ကာလ ေနရာေဒသနဲ႕ သတ္ဆိုင္မႈ မရွိဘူးလို႕ ဆိုပါတယ္ ။ သူက ဘယ္ေန႐ာပဲ ေရာက္ေရာက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဝးေဝး အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္နိုင္တယ္လို႕ ဒီလိုဆိုျခင္းျဖစ္တယ္ ။ အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အျခားတစ္ဦးရဲ႕ အတိတ္ကာလက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အလိုလို သိေနျပီး အနာဂတ္မွာ ျဖစ္မဲ႕ အရာေတြကို မွန္ကန္ေအာင္ မွန္းဆနိုင္တဲ႕ အထိ ရွိလာပါတယ္ ။ အတိအက်ေတြက ပိုမ်ားတယ္လို႕ ဒီလိုဆိုတယ္ ။ အီးအက္စ္ပီရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈမွာ လူ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး ကြာေဝးမႈဟာ အခက္အခဲမဟုတ္ပါဘူး ။ ဆိုဗီယက္ပညာရွင္တို႕ရဲ႕ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုမွာ ေမာ္စကိုျမိဳ႕က လူက ၁၈၇၅ မိုင္ ကြာေဝးတဲ႕ နိုဗိုဆီဗစ္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ႕ အျခားသူတစ္ေယာက္ထံကို မိမိအား စမ္းသပ္သူတို႕ကျပတဲ႕ အရာဝတၳဳကို စိတ္နဲ႕ သတင္းေပးပို႕တဲ႕ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႕တယ္။ အဲ႕ဒီ႔ စမ္းသပ္မႈမွာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေနတဲ႕ လူတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ဟာ တစ္ဖက္က တိက်စြာ ေျပာနိုင္တာကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိအတည္ျပဳခဲ႕ျကပါတယ္ ။ စိတ္ဝိညာဥ္ သုေတသနနယ္ပယ္မွာေတာ့ အဲ႕ဒီ႕ စိတ္စြမ္းအင္ကို လက္ခံထားျကပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုကေတာ့ ေျဖ႐ွင္းလို႕ မရတဲ႕ ပုဒ္စၦာအေနနဲ႕ မွတ္ခ်က္ေပးျကတယ္ ။
စိတ္ဝိညာဥ္ သုေတသနကို ေစ့ငွစြာ ေလ့လာခဲ႕တဲ႕ ျဗိတိသွ်စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦး ေရးသားထားတာမွာေတာ့ ((( ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၀ မွ သုေသတန ဌာနမ်ားသည္လည္းေကာင္း ကြ်န္ပ္တို႕ အထူးယံုျကည္ေလးစားအပ္ေသာ ပညာရွင္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႕သည္လည္းေကာင္း တယ္လီပတီေခၚ အီးအက္စ္ပီအေျကာင္း ေလ့လာခဲ႕ျကသည္ ။ ထို သုေသတနပညာရွင္တို႕အနက္ ပုဂၢိဳလ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လက္ဦးပထမက အီးပီအက္စ္ကို လက္မခံခဲ႕ျကေပ ။ ထိုပညာရွင္တို႕ စူးစမ္းေလ့လာရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္အကယ္၍ အားလံုး ပူးေပါင္းျကံစည္၍ လိမ္လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမဟုတ္ပါက ဆႏၵစြဲ / ဝါဒကင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖို႕ လက္ခံရန္ အခ်က္တစ္ခုသာလွ်င္ ရွိ၏ ။ ယင္းမွာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ စိတ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပ ေလာက၌ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိေနေသာ အေျကာင္းအရာကို သိပၸံပညာက ယခုအထိ နာမလည္ေသးေသာ နည္းျဖင့္ သိရွိနိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္၏ )))
‪#‎htoohtoolay‬
http://myothetzaw23.blogspot.com/
တယ္လီပသီ ( ဝါ ) အီးအက္စ္ပီ
မ်ိဳးသက္ေဇာ္ / 21 hours ago

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...