Wednesday, January 27, 2016

အိုးအိမ္ မဲ ့လမ္းေဘး ဘဝ မွ ဟားရ္ဗားဒ္ Harvard တကၠသိုလ္ သုိ႔

နည္းစနစ္က်က်အေတြးအေခၚ

- Liz Murray အား (New York) နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ဘေရာ္းစ္ (Bronx) ျမုိ ့တြင္ ၁၉၈၀ ၌ ေမြဖြားခဲ ့သည္။
သူမ ၏ မိဘမ်ားမွာ ေဆး၊ ဘိမ္း စြဲသူမ်ား ျဖစ္ျပီး မိသားစု အတြက္ ေထာက္ပံ ့မည္ ့အစား ရသမွ် မရိွစေလာက္ေသာ ဝင္ေငြ မ်ားကို သူတုိ ့ ခဏသာ စိတ္ေျဖ ရာ အျဖစ္သာ အသုံးျပဳသည္။
လိဇ္ (Liz) နဲ ့သူမ၏ အမ (Lisa) တုိ ့ႏွစ္ဦးမွာ အစာငတ္ ပ်က္ တစ္လွည္ ့ အသက္ကုိ ၾကုံရာ ဆက္ေနရရွာသည္။

အဝတ္အစား ဝတ္ ရန္ မရွိသျဖင္ ့ တစ္ထည္တည္းရွိေသာ အဝတ္ တစ္စုံကုိ ေန ့တုိင္း ညစ္ပတ္ နံေစာ္ေနသည္ အထိ ဝတ္သည္။
စတုိးဆုိင္မ်ားမွ လြင္ ့ပစ္ေသာ အစားအစာ မ်ားကုိ ေကာက္စားရင္း တစ္ေန ့တာ ဘဝကုိတင္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ကင္ ့မဲစြာ ဆက္ေနရသည္။
မည္သုိ့ ပင္ ခက္ခဲေစကာမူ လိဇ္ (Liz) အမ (Lisa ) တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကုိ အဆက္မျပတ္ တက္ေနခဲ ့သည္။ သုိ ့ေသာ္ စိတ္ပ်က္ စရာေကာင္းေသာ သူတုိ ့မသားစု ၏ အငွားခန္း ၊ မိဘႏွစ္ပါး ၏ သားသမီးအေပၚ ျပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္မႈ ဝတၱရား ေခါင္းပါးျခင္း၊ သြန္သင္ လမ္းျပမႈလုံးဝမရွိျခင္းတုိ ့ေၾကာင္ ့ လိဇ္ ေက်ာင္းတက္ခ်င္ စိတ္ မရွိပါ။
မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္ တြင္ မွီခုိ ေက်ာင္းတက္ရမည္ ့ အရြယ္ ၉ ႏွစ္ သမီး လိဇ္ တစ္ေယာက္ ရပ္ကြပ္ စတုိး ဆုိင္ မ်ား တြင္ တစ္ဆုိင္ဝင္ တစ္ဆုိင္ ထြက္ ကာ ဆုိင္ေနာက္ေဘး အမုိက္သိမ္း သန္ ့ရွင္ ့ေရး စေသာ ရရာ အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ ့သည္။
- Sandwich (ဆန္းဝိခ်္ ) တစ္ခု မွ်သာ ဝယ္ ရန္ လုံေလာက္ေသာ တစ္ေန ့စာ လုပ္ခ ကုိ ပင္ မိခင္ ျဖစ္ သူ က လူးယွက္ ကာ ေဆး ဝယ္ သုံး စြဲပစ္ သည္။ မိခင္ျဖစ္သူ က သား သမီး မ်ား ကုိ ေစာင္ ့ေရွာက္ မည္ ့ အစား သူမ၏ သမီး လိဇ္ က သာ မိခင္ အား ကေလး တစ္ေယာက္ ပမာ ေစာင္ ့ေရွာက္ ခဲ ့သည္။
တစ္လ သုံးရက္ ခန္ ့သာ ေက်ာင္းတက္ျဖစ္ေသာ လိဇ္ မွာ အတန္းထဲ ့တြင္ အျခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား ၏ ေလွာင္ျခင္းကုိ လည္းေန ့တုိင္း ခံခဲ ့ရသည္။ သူမ ၏ ညစ္ပတ္ ေသာ အဝတ္အစား နဲ ့ ဖရုိဖရဲ ေသာ ဆံပင္မ်ား ေၾကာင္ ့ သူငယ္ ခ်င္း ဟူ၍ လည္း မရွိပါ။ သူငယ္ ခ်င္း အသုိင္း အဝို္င္း မွ စြန္ ့ပစ္ ျခင္းကုိ ခံရသူလည္းျဖစ္သည္။
လိဇ္ အေမတြင္ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ (AIDS) နဲ ့တီဘီ ေရာဂါရွိေၾကာင္း သူမ အေမကုိယ္တုိင္ေျပာျပ၍ လိဇ္ အသက္ ဆယ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္သိခဲ ့ရသည္။ သုိ ့ေသာ္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဆးစြဲ သူသည္ သူမ ေက်ာင္း မတက္ခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့ ဤကဲ ့သုိ ့ ေသာ ဘဝေရာက္ခဲ ့ရ ေၾကာင္ ့ လိဇ္ အား ေန့တုိင္း ေျပာကာ ေက်ာင္း ျပန္ တက္ရန္ လိဇ္ အား တုိက္တြန္း ခဲ ့သည္။
AIDS ေရာဂါျဖင္ ့ လိဇ္ အသက္ ဆယ္ငါးႏွစ္ အရြယ္တြင္ လိဇ္၏မိခင္ ဆုံးသြားခဲ ့ျပီး ဖခင္ ျဖစ္သူ သည္ လည္း အိမ္ခန္းငွား ခ မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင္ ့ အိမ္ယာ မဲ ့ သူ တုိ ့ ခုိလုံ ရာ ဒုကၡသည္ ဇရပ္ သုိ ့ ေျပာင္းေရြးျခင္းခံရသည္။
- ထုိ အခ်ိန္မွ စ၍ လိဇ္ သည္ အေတာင္ မစုံ ေသာ ငွက္ ငယ္ေလး ပမာ ေလလြင္ ့ရာ စုံ ၊ ဆန္ ေမွ်ာ ရင္း နားခုိရာမဲ ့ လမ္းေဘးဘဝသုိ ့ ေရာက္ခဲ ့ရ ကာ ခြက္လက္စြဲ ေတာင္းစား ရေတာ ့သည္။
အပ်ဳိေပါက္ စ အရြယ္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း သူတစ္ ပါး မ်ား နဲ ့မတူ သူမ ဘဝသည္ ျခားနား လြန္းလွ သည္။ Subway ၊ ရထား ၊ အေဆာက္ အအုံ ေဟာင္း စေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ၾကဳံ ရာ အိပ္ ရေလသည္။ သူမ အတြက္ မနက္ ျဖန္ ဘယ္ ေနရာ တြင္ အိမ္ရာ မည္ ဆုိ သည္ မွာ ေသခ်ာေသာ အေျဖ လုံး ဝ မရွိေခ်။
သုိ ့ေသာ္ သူမ အတြက္ လမ္းေဘး ေရာက္ သူေတာင္းစား ဘဝ မွ လြတ္ေျမွာက္ရန္ ထြက္ေပါက္ လမ္းစ တစ္လမ္း ဤ ကမၻာ တြင္ ရွိရ မည္ ဟု သူမ ခုိင္မာ စြာ ယုံၾကည္ထားသည္။ ထုိ ယုံၾကည္ ခ်က္မွာ ေက်ာင္းျပန္ တက္ရန္ ျဖစ္သည္ ။
မည္ သုိ ့ပင္ လိဇ္ ၏ ဘဝ ခက္ခဲ ့ ၾကမ္း ေစကာမူ ေရာက္ရာ ေနရာတုိင္း တြင္ သူမ နဲ ့အတူ စြယ္ စုံ က်မ္း မ်ား ကုိ သယ္ ေဆာင္သြားကာ အခ်ိန္ရွိတုိင္း ဖက္သည္။
လိဇ္ ၏ မိခင္တြင္ ဆုိးဝါး စက္စုပ္ ရြံရွာ ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရာဂါမ်ား ခံစား ရသည္ မွာ ေက်ာင္း မတက္ အသိပညာ ကင္းမဲ မႈ မ်ား ေၾကာင္ ့ ထုိကဲ ့သုိ ့ေသာ ေရာ ဂါမ်ားျဖင္ ့ ခံစား ေသဆုံး ရျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟူေသာ ေမ ့မရသည္ ့ ေၾကာက္လန္ ့ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု သည္ လိဇ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး သင္ခန္းစာ သက္ေသ တစ္ခု ပင္ျဖစ္သည္။
ထုိ ့ေနာက္ ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ ခ် ကာ ေက်ာင္းတစ္
ေက်ာင္းတြင္ နာမည္ စရင္းသြင္း ခဲ ့သည္။ သူမ၏ ေနရပ္လိပ္စာ
နဲ ့ ဖုန္း နံပါတ္ ေပး စရာ မရွိေသာ ေၾကာင္ ့ သူငယ္ ခ်င္း တစ္ေယာက္ထံမွ လိပ္စာ အတုကုိ ေတာင္း ကာ သူမ၏ လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္ ့ေက်ာင္းတြင္ လိမ္ေပး ခဲ ့သည္။
- လိဇ္ သည္ တစ္ျခား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ား ထက္ အသက္ ၾကီး မွ အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ရသည္။
အစာကုိ ေက်ာင္းတြင္စား ၍ ေက်ာင္းမတက္ေသာ ေန ့မ်ားတြင္ တစ္ရက္ တစ္နက္သာ အစာစား သည္။ ေက်ာင္းတက္ရင္း တစ္အိမ္ ဝင္ တစ္အိမ္
ထြက္ ပုဂံေဆး ၊ ၾကမ္းတုတ္ ၊ သတင္းစာ ၊ဂ်ာနယ္ မ်ား ကုိ ေရာင္း ရင္း နားေနရာ လမ္းေဘး သစ္ပင္ မ်ား ေအာက္ တြင္ စာက်က္သည္။
လိဇ္ သည္ အိပ္ ခ်ိန္ ပင္ လုံးဝ မရွိဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ ရွိသမွ်
အခ်ိန္ မ်ား ကုိ ေက်ာင္းစာ က်က္ မွတ္ ျခင္း ျဖင္ ့ အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။
ထုိသုိ ့ အိပ္ေရး ပ်က္ အပင္ ပန္းခံ ၾကုိးစားျခင္းသည္ လမ္းေဘးတြင္
လက္ျဖန္ ့ေတာင္း စား ျခင္း ႏွင္ ့ ႏုိင္းယွဥ္ လွ်င္ မုိး နဲ ့ ေျမ ကဲ ့သုိ ့ ပင္
ကြာဟေသာ ေၾကာင္ ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ပင္ပန္း ျခင္း ကုိ တစ္ခါ မွ် မျငည္း
ညဴ ခဲ ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
လိဇ္ သည္ ၄ ႏွစ္ သင္ ရေသာ အထက္ တန္းေက်ာင္း ကုိ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ျပီးေစ သည္ သာမက ဘာသာရပ္ တုိင္းတြင္ အမွတ္ ၉၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ျဖင္ ့ ေအာင္ ျမင္ ခဲ ့သည္။
အမွတ္ အေကာင္းဆုံး အေတာ္ ဆုံး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဆယ္ေယာက္
( Liz) (လိဇ္ အပါဝင္) တုိ ့အား ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီး က ပညာ ေတာ္သင္ ဆု အေနျဖင္ ့ Harvard University ( America တြင္ နာမည္ အၾကီးဆုံး တကၠသုိလ္ထဲမွ တစ္ခု) တကၠသိုလ္ တြင္ အခမဲ ခရီးလည္ ပတ္ေစသည္။
- ထုိ တကၠသုိလ္ တြင္ ပညာသင္ၾကား ေနသူ အမ်ား စု မွာ ခ်မ္းသာ ေသာ မိဘ အသုိင္း အဝုိင္း မွ သား သမီး မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ကုိ လိဇ္ ျမင္ ေသာ အခါ တြင္ သူမ ၏ ဘဝ နွင္ ့ ဆီ နဲ ့ေရ ကဲသုိ ့ ကြာ ျခား ေန သည္ ကုိ သိရ သျဖင္ ့ မိမိ ကုိုယ္ ကုိယ္ စိတ္အား သိမ္ ငယ္ ေနခဲ ့ ရွာ သည္။
သုိ ့ေသာ္ လိဇ္ အား ထုိ တကၠသိုလ္ တြင္ ေရွာက္ ၾကည္ ့ ရန္ ေက်ာင္း အုပ္ ဆရာ ၾကီး က တုိက္ တြန္း ခ ့ဲသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ကုိ အမွတ္ ေကာင္း စြာ ျဖင္ ့ေအာင္ခဲ ့ ေသာ္ျငားလည္း ေကာလိပ္ ဆက္တက္ ရန္
ပုိက္ဆံ မရွိ ေသာ သူ မ ၏ ဘဝ အတြက္ အေထာက္ အပ ့ံ ဆုိ သည္
မွာ အကယ္ စင္စစ္ ပင္ လုိ အပ္ ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ သည္ အားေလွ်ာ္ စြာ မေမွ်ာ္ လင္ ့ပဲ ့ သတင္းစာ ေၾကာ္ ျငာ တစ္ခု ကုိ သူမ ဖက္မိ သည္။
ထုိ သတင္း စာ မွာ ႏဴး ေယာက္ ျမိဳ ့အတြင္း မွ အခက္ ခဲ ့ရွိသူ မ်ား မိဘ ဝင္ ေငြ နည္း သားသမီး မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ ့ေၾကး ေငြ (scholarship) ေရွာက္ ႏုိ္င္ ေၾကာင္း New York Time မဂၢဇင္း မွ သတင္းေၾကာ္ျငာစာ ျဖစ္ ေလသည္။
လိဇ္ သည္ အထက္ တန္း ေက်ာင္း တက္ခဲ ့ေသာ အခ်ိန္ တြင္ သူမ သည္ အိမ္ယာ မဲ ့ လမ္းေဘး က တစ္ ေကာင္ ၾကြက္ဘဝ မွ တစ္ေယာက္
ၿဖစ္ေၾကာင္း မည္သူ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ ကုိ မွ် သိခြင္ ့မရွိေအာင္ ဖုံးကြယ္ခဲ ့ေသာ္ လည္း သူ မ၏ ေနာင္ ေရွးေရး ဘဝ အတြက္ သူမ ဖြင္ ့ေျပာ ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ ေလျပီ။
- လိဇ္ မည္ကဲ ့သုိ ့ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းကုိ ေခါင္းအုံး အျဖစ္အသုံးျပုတစ္လွည္ ့ ေတြ ့တစ္မွ် အရိပ္ ကုိ မိမိ အိမ္အသြင္ သက္မွတ္ကာ တစ္ေန ့စာ အတြက္ မည္ ကဲ ့သုိ ့ခက္ ခဲ ၾကမ္းတမ္း စြာ ရွာခဲ ့ရပုံမ်ားမွာ စိတ္ကူးယွဥ္ ဆန္ လွ သည္ ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ သနားဖြယ္ ေကာင္းေသာ သူမ၏ အေၾကာင္း ကုိ မ်က္ရည္စက္ မ်ား နဲ ့အတူ ေရးကာ တင္ထား ေသာ သူမ၏ ေရွာက္လႊာ အား New York Time မဂၢဇင္း မွ လႈိက္လႈုိက္ လွဲလွဲ ပင္ ၾကုိ ဆုိ လက္ခံ အတည္ျပဳ ခဲ ့ေလ သည္။
New York Time မဂၢဇင္း မွ လိဇ္ အား ေက်ာင္းလခ တစ္ႏွစ္ လွ်င္
ေဒၚလာေငြ တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ျဖင့္ ကူ ညီ မည္ ဟု ဂတိေပးသည္ သာမက လိဇ္ အား ဂုဏ္ျပဳ သည္ ့ အေနျဖင္ ့ New York Time ၏ ညီလာခံပြဲေတာ္ၾကီး တြင္ လိဇ္ အား ေက်းဇူး တင္ စကားေျပာရန္ နဲ ့
သူမ ၏ ဘဝ အေၾကာင္း တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ေျပာျပရန္
ေတာင္းဆုိ ခဲ ့သည္။
- ညီလာခံပြဲေတာ္ၾကီး အျပီးတြင္ လူအုပ္ၾကီး ၏ လက္ခုပ္သံ မ်ား
နဲ ့အတူ နတ္သမီး အလား ရုတ္တရပ္ ဆုိ သကဲ ့သုိ ့ လိဇ္ အတြက္ အဝတ္ အစား ဝယ္ ေပးမည္ ့သူ၊ အိမ္ခန္းငွားေပးမည္ ့သူ ၊ က်န္းမာ ေရး အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အာမခံေပးမည္ ့သူ၊ စားနတ္ရိတ္ခါဝယ္ေပးမည္ ့သူ၊ စာအုပ္စာတန္းဝယ္ေပး မည္ ့သူ၊ ကားဝယ္ေပးမည္ ့သူ အစရွိသည္ျဖင္ ့ လုိေလေသး မရွိေအာင္ အလႈရွင္မ်ား တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေပၚလာသည္။
ထုိ အခ်ိန္မွ စ၍ လိဇ္ ၏ ဘဝ ေပ်ာ္ရြင္ ၾကည္နႈး ျခင္းမ်ား နဲ ့အတူ လူ ့ေလာက အလယ္ တြင္ လူတစ္ေယာက္နဲ ့တူ ေသာ အခြင္ ့အေရး မ်ားပုိင္ဆုိင္ ထားျပီး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူမ ဘဝ အျဖစ္ ဟားရ္ဗား(Harvard University) တြင္ စတင္တက္ခဲ ့ေလသည္။
2009 ခု ႏွစ္ တြင္ psychology ျဖင္ ့ ဟားရ္ ဗား မွ ဘြဲ ့ရခဲ ့ျပီး မဟာ ဘြဲ ယူရန္ ဆက္တက္ ေနသည္။ psychology ျဖင္ ့ ေဒါက္တာ ဘြဲ အထိ ရယူရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိ သူ လည္း ျဖစ္သည္။
- ဂုဏ္ျပု ဆု ေျမာက္မ်ား စြာကုိ လက္ခံ ရရွိ ၍ လူ သိ ရွင္ၾကား ေက်ာ္ၾကားသူ သာ မက ယခု အခ်ိန္တြင္ လိဇ္ သည္ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံ အျပင္ အျခား ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ က်င္းပေသာ ညီလာခံမ်ား ၌ သြားေရာက္လည္ပတ္ မိန္းခြန္းေျပာ ရန္ ေငြေၾကးျဖင္ ့ ငွား ေခၚ ၾက သည္။
လိဇ္ သည္ အေမ ရိက ႏုိင္ ငံ သမၼတ အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ မဲဆြယ္ ရန္ လည္း ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ရွိသူ ျဖစ္သည္။
Credit to Peter Lin (Myanmar-Network)
K.K(ကေနာင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...