Thursday, April 2, 2015

တံုခ်မ္ဘုိင္စကုပ္။ ။ (မင္းဒင္)(၁)
တံု၊
ခ်မ္၊
တံု၊
ခ်မ္၊
တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊

တံု၊
ခ်မ္၊
တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊ ခ်မ္း၊
တံုဟူေသာအသံသည္ဗုံတုိကုိ တုတ္တုိႏွင့္ရုိက္သံျဖစ္၍၊ ခ်မ္ဆုိသည္ကား
လင္းကြင္းကုိ တုတ္ဖ်ားႏွင့္ ထိခတ္သံျဖစ္၏။ ယင္းအသံစတင္ထြက္ေပၚလာစဥ္ကေသာ္
တံုႏွင့္ခ်မ္ၾကားတြင္၊ မဆုိစေလာက္အခ်ိန္ျခား၏။တျဖည္းျဖည္း တံု သံႏွင့့္ ခ်မ္သံနီးကပ္လာကာ၊ တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္၊ တံုခ်မ္ဟူေသာအသံျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ငယ္စဥ္ကေသာ္တံုခ်မ္သံသည္ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မဂၤလာရွိလွပါ၏။
ကၽြန္ေတာ့္နည္းတူအျခားေသာကေလးငယ္တုိ႔အတြက္လည္းဝမ္းပန္းတသာျဖစ္ရေသာ
အသံျဖစ္ပါသည္။ထုိတံုခ်မ္သံသည္၊တံုခ်မ္ဘုိင္စကုပ္ကားေပၚမွ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကတံုခ်မ္ကားဟု
အမည္သညာျပဳၾကေသာ္ျငား၊စင္စစ္ေမာ္ေတာ္ကား မဟုတ္ေခ်။သစ္သားေဘာ္ဒီကုိ သံျပားျဖင့္အလံုပိတ္နီးပါးကာ၊သံဘီးတပ္ထားသည့္တြန္းလွည္းေဟာင္းၾကီးမွ် သာျဖစ္သည္။
တံုခ်မ္ကား၏ေနာက္ဖက္တြင္လူတစ္ကုိယ္စာဝင္ေပါက္ရွိသည္။တံုခ်မ္သံသည္
တံုခ်မ္ကားေခါင္းရင္း စက္ခန္းမွထြက္ေပၚလာေနသျဖင့္၊တီးေနသူကုိမျမင္ရေခ်။
ထုိတံုခ်မ္ကားသည္သီတင္းကၽြတ္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ရက္မ်ား၌၊
လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း ၊၁၂ လမ္းထိပ္ဗလီေရွ႕သုိ႔၊ႏွစ္စဥ္ေရာက္လာတတ္သည္။
ဤတံုခ်မ္ကားသည္၊အဆုိပါရပ္ကြက္ရွိႏွပ္ေခ်းမစင္ၾက ေသး ေသာ၊ဂုဏ္သေရရွိကေလးငယ္တစ္သိုက္၊
ကမၻာဦးလူတုိ႔ေနလကုိအေမွ်ာ္ၾကီးေမွ်ာ္သလုိေမွ်ာ္နခဲ့ၾကရေသာအရာျဖစ္ခဲ့ေခ်၏။တံုခ်မ္ကားသည္ဘုိင္စကုပ္ျပသည့္ကားျဖစ္၍ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖုိ႔၊လူၾကီးသူမမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွသမၼတရုပ္ရွင္ရံုႏွင့္မလဲႏုိ္င္သည့္တန္ဖုိးထားဖြယ္၊ရံုေတာ္မဂၤလာျဖစ္၏။
(၂)
တံုခ်မ္သံၾကားျပီေဟ့ဆုိကတည္းက၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးတစ္သုိက္တံုခ်မ္ကားေဘး၌၊
ဝုိင္းအံုကာ၊ကား ေဘာ္ ဒီေဘးသြပ္ျပားေပၚတြင္၊ေျမျဖဴႏွင့္ေရးထားသည့္ ထုိေန႔ညျပသမည့္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအမည္မ်ားကုိဖတ္ရသည္မွာအေမာ။ရံုဝင္ခမွာ တခါၾကည့္ဆယ္ျပားျဖစ္သည္။ကေလးတုိင္းလုိလုိ၊အိမ္ကိုနားပူနာပူနာဆာလုပ္ၾကသည္။
ေခ်ာင္ၾကိဳေခ်ာင္ၾကားမွာရွိေနတတ္သည့္ဘူးခြံပုလင္းခြံအေဟာင္းတုိ႔ကုိ၊
လမ္းထိပ္ရွိေဘာ္တယ္ကုလားဆုိင္မွာထုတ္ေရာင္းသူကေရာင္းႏွင့္၊ဗ်ာမ်ားကုန္ၾက၏။
ငါးမူးျပားေျခာက္ဆယ္တန္သည္ရွိမွျဖစ္မည္။မည္သူမွ်တစ္ကားတည္းႏွင့္
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲရုိးထံုးစံမရွိ၊ထုိအထဲတြင္ကၽြန္ေတာ္ လည္းပါဝင္သည္။
တံုခ်မ္ကားထဲသုိ႔ဝင္လိုက္သည့္ႏွင့္လူေငြ႔ေၾကာင့္ပူေလာင္အုိက္စပ္ကာေခၽြး
တလံုးလံုးျဖစ္ေနၾကေသာ္ျငား၊မည္သူ ကမွ်ျငီးသံမထြက္ၾကေခ်။ နဂုိကမွက်ဥ္းၾကပ္ရသည့္အထဲ၊အလယ္ခံုပါထုိးထားေသာေၾကာင့္၊လွဳပ္မရေအာင္ ၾကပ္သည္ကုိမမွဳသည့္အျပင္ေလလည္သည့္အနံ႔ုဆုိးကုိလည္းသည္းခံႏိုင္ၾကသည္။
ခါးထစ္ခြင္လ်က္ပါလာတတ္သည့္ကေလးတခ်ဳိ႕မူငုိသံမတိတ္ေလ။
တံုခ်မ္ေခါင္းခန္းထဲမွဖလင္ရစ္သံကလစ္ကလစ္ထပ္၊ထပ္၊ထပ္ ဟူေသာ အသံစ၍ၾကားရလွ်င္ မီးကုိေရႏွင့္ျငိမ္းလုိက္သလိုျဖစ္ ကာ၊ ငုိေနေသာကေလးလည္းအသံတိတ္ျပီ။
ပိတ္လိုက္ေသာတံခါးမွာရုပ္ရွင္ပိတ္ကားျဖစ္၏။အလင္းတန္းႏွင့္အတူပိတ္ကားတြင္
အစင္းရာျခစ္ရာတခ်ဳိ႕ေပၚလာျပီးေနာက္၊လူရုပ္ေတြေပၚလာခ်ိန္တြင္ကား၊
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာအသက္ရွဴဖုိ႔ပင္ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။
။ေက်ာ္ေဆြ၏ပုလဲမ်က္ရည္၊ေရႊဘ၏ေတာကဖုိးတုတ္၊ဝါးရမ္းေျပးဘုိးသိန္း
ဇာတ္ကားမ်ားမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသည္းစြဲျဖစ္၏။
“ဒီမယ္။ရဲေဘာ္၊စစ္သားစစ္တုိက္ရတယ္ဆုိတာမဆန္းပါဘူးကြာ။ေသတစ္ေန႔ေမြးတစ္ေန႔ေပါ့”
“တံု”
“ဆရာေက်ာ္၊ဆရာေက်ာ္”
“ခ်မ္ ခ်မ္ ခ်မ္”
“စိန္နားကပ္ေရာင္နဲ႔ပါးေျပာင္ေနတဲ့မင္းတုိ႔လုိအမ်ဳိးယုတ္ေတြကိုအမ်ဳိးျဖဳတ္မဲ့
ဖုိးတုတ္တဲ့ကြ၊ကဲကြာ၊ကဲကြာ”
“တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္”
“ေဟ့ေကာင္၊ငါ့မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာၾကည့္စမ္းပါ။ဖုိးသိန္းေလ။ဖုိးသိန္း၊
မင္းတုိ႔လုိက္ရွာေနတဲ့ဝါးရမ္းေျပးဖုိးသိန္းေလ”
“တံု၊ခ်မ္၊ခ်မ္၊ခ်ပ္”
(၃)
တံုသံ၊ခ်မ္သံႏွင့္ဇာတ္ကားထဲက မင္းသမီး၊မင္းသားႏွင့္လူၾကမ္းေပါင္းစံု၏အသံတုိ႔ကုိတစ္ဦးဒုိ္င္ခံဖန္တီးေနသူ ကားတံုခ်မ္ကားေခါင္းတြင္းမွ၊လူမျမင္ရေသာ၊ျပစက္ဆရာျဖစ္၏။
ပါးစပ္ကိုအနားမေပးပဲ၊တုတ္တုိတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တံုလုိက္၊ခ်မ္လုိက္၊တတံုတံု၊တခ်မ္ခ်မ္လုပ္ေနေသာစက္ဆရာထံ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရႊပြဲလာပရိတ္သတ္မင္းမ်ားကစိတ္မဝင္စား၊ပိတ္ကားေပၚက အရုပ္ေတြကသာ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အာရံုကိုဖမ္းစားထားသည္။
သူရြတ္ေနသည့္ စကားလံုးတုိ႔မွာ၊မူရင္းရုပ္ရွင္တြင္တကယ္ပါသည္၊ မပါသည္ဆုိျခင္းသည္လည္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။ တံုခ်မ္ဇာတ္ကားတုိ႔မွာဟုိတကြက္သည္တကြက္၊ ဘာအဆက္အစပ္မွမရွိေသာ္ျငား၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေလးတသုိက္ကား ဇာတ္လမ္းတပုဒ္လုံးကုိနားလည္သည့္အလားေက်နပ္ေပ်ာ္ပုိက္ၾက ေလသည္။
ျပသခ်ိန္ငါးမိနစ္ထက္မပုိေသာ၊ဖလင္အတုိအစတုိ႔ိအား
ဇာတ္ကားၾကီးနာမည္ထုိးျပျခင္းကုိလည္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေက်နပ္ၾကီးေက်နပ္ၾကသည္။
ပြဲခ်ိန္ဆံုး၍ေခၽြးတလံုးႏွင့္ျပန္ထြက္လာၾကေသာ္လည္း၊အိတ္ကပ္ထဲကပုိက္ဆံတျပား မက်န္ေအာင္၊ေနာက္တပြဲကိုအလုအယက္တန္းစီၾကျပန္သည္။
။ေနာက္ဆံုးကားဆုိလွ်င္၊ရံုေတာ္မဂၤလာအတြင္းသုိ႔ဝင္ခြင့္မရလုိက္မည္စုိးသည္ေၾကာင့္၊
အရင္ကားမ်ားထက္ ပုိ၍အားစုိက္တုိးေဝွ႔ရသည္။
ထုိသုိ႔လွ်င္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္တံုခ်မ္ရုပ္ရွင္ကိုႏွစ္ျခိဳက္စြာၾကည့္ၾကသည္။
ခဏခဏၾကည့္သည္။ တေန႔ေလးငါး ပြဲၾကည့္သည္။ၾကည့္ျပီးသားျပန္ၾကည့္၏။
ဇာတ္ပြဲအျငိမ့္ပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔လူေကာင္ၾကီးျမင္ေနရတာထက္ပိတ္ကားေပၚမွာ
လူရုပ္ေတြေပၚလာေနျခင္းကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔အလြန္ထူးဆန္းအံ့ၾသစြာ
အားေပးခဲ့ၾကျဖစ္ၾကေလသည္။ၾကည့္ခြင့္ရေရးအတြက္၊
ရံုဝင္ခကုိတံုခ်မ္တံခါးဝတြင္ေငြေကာက္ေနသူ(ျပစက္ဆရာ၏တပည့္)
လက္ဝယ္သုိ႔၊သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္၊ႏွေျမာတြန္႔တုိစိတ္အလ်ဥ္းမရွိပဲ
၊ရက္ေရာစြာထုိးထည့္ေပးၾကသည္။
(၄)
မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္မူအိမ္တုိင္းေစ့နီးပါးတီဗီ၊စီဒီစက္၊ဗြီစီဒီစက္တုိ႔သာမက၊ လက္ကုိင္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ပါ၊ တံု ခ်မ္ထက္သာေသာ ရုပ္ရွင္ၾကည့္၍ေနၾကျပီျဖစ္ရာ၊တံုခ်မ္ဘုိင္စကုပ္ျပလွ်င္ အားေပးမည့္ပရိသတ္မရွိေလာက္ ေတာ့ျပီ၊တံုခ်မ္ေခတ္ကုန္ျပီဟုကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့သည္။
အိမ္ေရွ႕တြင္တံုခ်မ္ကားလာရပ္၍ တံုခ်မ္းတံုခ်မ္းအသံေပးကာ
တေနကုန္တံုခ်မ္သံျဖင့္ ျမဴဆြယ္ေနလွ်င္လည္း လွည့္ၾကည့္ၾကမည္မဟုတ္။ ကေလးငယ္မ်ားကပုိ၍ဆုိး လိမ့္ မည္။ဘယ္ကအရူးေတြ လမ္းထိပ္လာျပီး အရူးထေနပါလိမ့္ဟု ျပက္ရယ္ျပဳၾကလိမ့္မည္ဟုသာကၽြန္ေတာ္ယူဆေနခဲ့ သည္။
သုိ႔ေသာ္နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိအားျပဳလ်က္၊
(၂၀၁၀)ေရြးေကာက္ပြဲကုိျဖင့္ျဖစ္တည္လာေသာ၊အစုုိးရအဖြဲ႔၏
ေလးႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းကာလႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တုိ႔ကိုျမင္ေနၾကားေနရသည့္အခါ၊ ငယ္စဥ္က စြဲလမ္းႏွစ္ျခိဳက္ ခဲ့ဖူးသည့္တံုခ်မ္ဘုိင္စကုပ္မ်ားကုိျပန္၍အမွတ္ရလာမိသည္။
“ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရ”
“တံု”
“သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ”
“ခ်မ္”
“တရုတ္ေခ်းေငြရယူရန္လႊတ္ေတာ္မွတခဲနက္အတည္ျပဳ”
“တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္”
“လႊတ္ေတာ္တြင္းမွတပ္မေတာ္သားအမတ္တုိ႔အား၊ျပည္သူလူထုကအျပည့္အဝေထာက္ခံလ်က္ရွိ”
“တံု၊ခ်မ္၊တံု၊ခ်မ္”
“ျပည္ပမွနားရြက္တံေထြးလာမဆြတ္ရဲသည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးအတြက္လယ္ယာေျမမ်ားကုိသိမ္းဆည္းရျခင္းျဖစ္”
“တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္”
“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝါဒ၊ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္တုိ႔ပါတီ”
“တံုခ်မ္၊တံုခ်မ္”
ထုိ႔ျပင္တဝအဆုိပါတံုခ်မ္အစုိးရ၊တံုခ်မ္စစ္တပ္၊တံုခ်မ္လႊတ္ေတာ္၊
အာဏာရတံုခ်မ္ပါတီမွတံုခ်မ္ဆရာသမားတုိ႔အားအဘအေခၚမပ်က္
တခဲနက္ေထာက္ခံေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ၊လူငယ္ပညာတတ္တုံခ်မ္ေလာ္ဘီ
တခ်ဳိ႕ကုိျမင္ေနေတြ႔ေနရျပန္ေသာ္၊
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔က၊ႏွပ္ေခ်းမစင္ေသးသည့္ခုႏွစ္ႏွစ္၊
ရွစ္ႏွစ္သားအရြယ္ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည့္တံုခ်မ္ဘုိင္စကုပ္၏
အမာခံတံုခ်မ္ပရိသတ္တုိ႔ကိုသာ၊ေျပးျမင္မိေလေတာ့သည္။ ။

၃၊ဧျပီ၊၂၀၁၅ေန႔ထုတ္ သည္ေလးဒီးစ္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ။ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...