Tuesday, April 14, 2015

ဝိဘဇၨပဲ႔တင္သံ

  အပိုင္း(၁)
အင္အားသည္ အမွန္တရားမဟုတ္
အမွန္တရားသည္သာ အင္အားျဖစ္သည္။

အထက္ပါစကား၏ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရာ ကာလသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကပင္ ျဖစ္သည္။

ဓမၼပဒအဌကထာ၊ ယမက၀ဂ္၊ ေကာသဗြီ ၀တၳဳတြင္ စတင္ထင္ရွားသည္။
အင္အားသည္ အမွန္တရားေလာ…..? ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္းေတာ္ငါးရားႏွင္႔ ၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္းေတာ္ငါးရာတို႔၏ ထိပ္တိုက္တိုးပြဲ ျငင္းခံုပြဲတြင္ ဘုရားရွင္ ၀င္ေရာက္ေဟာေျပာဆိုဆံုးမပါေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္ေသာ ရဟန္းအင္အားစုမ်ားက နားမေထာင္ဘဲ ေနခဲ႔ၾကရာ ဘုရားရွင္က ဥေပကၡာျပဳေတာ္မူ၍ ပါလိေလယ်က ေတာအုပ္သို႔ ၾကြေရာက္ကာ တစ္ပါးတည္း ၀ါတြင္းသံုးလကာလပတ္လံုး သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ႔သည္။
ဤျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံ၍ ရွင္လူအမ်ားစုသည္ သံဃာအား ဘုရားမဆန္သာ ဆိုေသာစကားကို အမွန္ဟုယူဆကာ အင္အားကို အမွန္ထင္မွတ္ခဲ႔ၾကေလသည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ ရဟန္းအင္အားစု ႏွစ္စုကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီေလာ…. ? ထင္ထင္ရွားရွားပင္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
ယေန႔ျမန္မာ ျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေနအထားသည္္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က ေကာသမၺီျပည္သူမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရတာထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးက်ပ္တည္းသည္။ ေကာသမၺီရဟန္းေတာ္တို႔၏ ျငင္းခံုပြဲသည္ ဘာသာတရားကို အေျခခံေသာ ျငင္းခံုပြဲျဖစ္သည္။ မင္းအစိုးရကို ကာကြယ္ေသာ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ားကို မေတာ္မတရား ေျပာေဟာျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျငင္းခံုပြဲမဟုတ္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ယေန႔ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ေကာသမၺီျပည္သူမ်ားထက္ အသိႀကီး သတိႀကီးၿပီး သတၱိရွိရွိ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကရမည္။
သို႔မွသာ သင္တို႔ခ်စ္ေသာတိုင္းျပည္ သင္တို႔ခ်စ္ေသာ ဘာသာသာသနာသည္ ဤျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရွည္တည္တံ႕ ခိုင္ခံ႔ပါလိမ္႔မည္။
ေကာသမၺီျပည္သူေတြ မည္သို႔ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကသနည္း….. ?
ဆရာႀကီး ဦးေရႊေအာင္၏ ဓမၼပဒထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပရလွ်င္ “ တစ္ခ်ိန္က လယ္ယာေျမေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေကာသမၺီျပည္သားတို႔သည္ ထိုရဟန္းတစ္ေထာင္တို႔၌ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကပါ၏။
ယခုအခါ၌ က်က္တီးကုန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးေတာ႔။ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးရံုသာမက ေနရာေပးျခင္းလည္းမျပဳေတာ႔။ ရွိခိုးျခင္းလည္းမျပဳေတာ႔။
အရိုအေသမွ်ပင္ မျပဳေတာ႔“တဲ႔”။
အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ…..
တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စံထားဆံုးျဖစ္ရမည္႔ ဥပမာ ေကာင္းတစ္ခု စီရင္ျဖတ္ထံုးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ရဟန္းသံဃာဟူသည္ ျပည္သူကိုအမွီျပဳ၍ စား,၀တ္, ေနေရး, က်န္းမာေရး, (ပစၥည္းေလးပါး) ျဖင္႔ ရပ္တည္ၾကရသလို၊ လူသားထု တစ္ရပ္လံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ေမတၱာတရား ကရုဏာတရားတို႔ျဖင္႔ ေဖာ္ေဆာင္လမ္းျပေပးႏိုင္ရပါမည္။ ျပည္သူေပးလွဴေသာ ပစၥည္းေလးပါးကိုခံယူ၍ ျပည္သူလူထုကို လူမ်ိဳးေရ ဘာသာေရး အမုန္းတရား အမုန္းစကားတို႔ျဖင္႔ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနျခင္းသည္ “ အရိပ္ေနေန အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး” သေဘာပင္ျဖစ္၍ ရဟန္းယုတ္ဟုပင္ ဆိုရေပေတာ႔မည္။
ၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါတရားေနာက္တြင္ ပညာမပါခဲ႕လွ်င္ သင္သည္ အမွန္တရားတိုင္းျပည္ကို ဖ်က္မွန္းမသိ ဖ်က္ေနေသာ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းေသာသူ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ အယံုလြယ္ေသာ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေသာ သေဘာတို႔ ရွိၿမဲျဖစ္ရာ၊ အရာရာကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္၍ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ဦးစြာ ႀကိဳးစားသင္႔ေပသည္။
“အမွန္တရားသည္သာ အင္အားျဖစ္သည္”
ဘုရားရွင္ဆိုဆံုးမသည္ကို မနာခံေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ေကာသမၺီျပည္သားတို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါးျဖင္႔ မေထာက္ပံ႔ၾကကုန္၊ ေကာသမၺီျပည္သူတို႔၏ ေမတၱာကို မရရွိၾကေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး ညွိဳးခ်ံဳး၍ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ား အတၱမာနလြန္ကဲမႈမ်ားကို သိျမင္ကာ အခ်င္းခ်င္း၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ညီညြတ္စြာ ကံႀကီးကံငယ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေကာသမၺီျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအား အသိေပးေစကာ၊ ေရွးကကဲ႔သို႔ပင္ ဆရာဒကာ ေမတၱာဆက္သြယ္၍ ေနထိုင္လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကေလသည္။
ထိုအခါ ေကာသမၺီျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ေရွးကကဲ႔သို႔ ေမတၱာဆက္သြယ္ေနထိုင္လိုပါလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ ေကာသမၺီျပည္သူျပည္သားတို႔ အသိဥာဏ္ႀကီးသကဲ႔သို႔ တျခားၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ သာ၀တၳိၿမိဳ႕တြင္လည္း ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးႏွင္႔တကြ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းဒကာႀကီးျဖစ္ေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးတို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အတူယူစရာပင္ျဖစ္သည္။
-
(ဘဝအလင္း ဦးေသာဘိတ-အလကၤာၾကယ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...