Tuesday, April 21, 2015

မာရ္နတ္


သိပ္တန္ဖိုးရိွတဲ့ ပို႔စ္ေလးပါ မာန္နတ္ဆိုတာ အခုမွ စံုစံုလင္လင္ သိခြင့္ရတာ
အက်ဳိးမ်ား၏။
၁-မာရ္ငါးပါးဆိုတာ မာရ္နတ္ငါးေယာက္ကိုေျပာတာလား ??
၂-ဘုရားမရွိေတာ့ေပမယ့္ သိၾကားမင္းတို႔နတ္ျပည္ကို
ဘာလို႔သြားမသိမ္းလဲ ??

၃-ဘိကၡဳနီသာသနာကိုက်ေတာ့ ဘာလို႔ မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာလဲ ??
၄-ဘုရားကို ပရိနိဗၺာန္စံခိုင္းတာ မာရ္နတ္အႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတယ္၊
မာရ္နတ္ေသးေသးေလးတဲ့မာရ္နတ္ႀကီးကသာစံခိုင္းရင္ခ်က္ခ်င္းစံရမွာဆိုတာဟုတ္လား ??
၅-မာရ္နတ္ ခိုင္းလို႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာလား၊ ဝက္သားစားလို႔လား ??
၆-မာရ္နတ္အခုဘယ္မွာလဲ ??
၇-မာရ္နတ္ကို ေႏွာင့္ယွက္လို႔မရေအာင္ ဘုရားကဘာလို႔ တန္ခိုးနဲ႔ မတားလဲ ??
၈-ရွင္ဥပဂုတ္ကမာရ္နတ္ကို ဆံုးမတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား ??
မာရ္ရဲ႕အေၾကာင္းေလး အရင္ရွင္းရေအာင္ မာရ္ဆိုတာ မာရဆိုတဲ့ ပါဠိကေနလာတာ မာရဆိုတာ ေသျခင္း၊ ေသေစျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။
မာရ္ဆိုတာ ေသတတ္တဲ့သေဘာ ေသေအာင္သတ္တတ္တဲ့သေဘာကိုေျပာတာ။
☆☆မာရ္ (၅)ပါးကို အက်ဥ္းေလး ေျပာျပမယ္။
(၁) ကိေလသမာရ္ (၂) ခႏၶမာရ္ (၃) မစၥဳမာရ္ (၄) အဘိသခါၤမာရ္ (၅) ေဒဝပုတၱမာရ္
☆ ကိေလသမာရ္ ဆိုတာ တစ္ေထာင့္ငါးရာကိေလသာေတြကိုေျပာတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ အစရွိတဲ့ ကိေလသာေတြဟာ စိတ္ကို ပူေလာင္ေစတတ္တယ္၊ ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တယ္၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲေအာင္ ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။
ဒီကိေလသာေတြ ရွိေနသေရြ႕ကေတာ့ သံသရာမွာ တလည္လည္နဲ႔ အျမဲေသေနဦးမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ကိေလသာကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။
☆ ခႏၶမာရ္ ဆိုတာ ဒီခႏၶာ ၅ပါးကို ေျပာတာပဲ။ ခႏၶာရွိသေရြ႕ ေသေနဦးမွာပဲ။
ဘယ္ခႏၶာျဖစ္ျဖစ္ ေသေနဦးမွာပဲ။
ေသတတ္လို႔ ခႏၶာ ၅ပါးကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။
☆ မစၥဳမာရ္ ဆိုတာ ေသျခင္းတရားပါပဲ။ မရဏကိုေျပာတာေပါ့။
ေသတတ္တဲ့ မစၥဳကို မာရ္လို႔ေခၚတယ္။
☆ အဘိသခါၤမာရ္ ဆိုတာ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံေတြကိုေျပာတာ။
ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္မယ္။ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘဝ ေရာက္မယ္။ ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ ေသမွာပဲ။
ေသေစတတ္လို႔ အဘိသခါၤကို မာရ္လို႔ ေခၚတယ္။
☆ ေဒဝပုတၱ မာရ္ဆိုတာ မာရ္နတ္ကို ေျပာတာ။
မာရ္နတ္ဟာ သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က လြတ္မွာေၾကာက္တယ္။
၃၁ဘံု ဘယ္ကိုသြားသြား သူသေဘာက်တယ္။
လြတ္ထြက္သြားမွာေၾကာက္လို႔ လြတ္ေၾကာင္းလုပ္ရင္ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မာရ္နတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ခံရရင္ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။
၃၁ဘံုမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့တယ္။ ဘယ္ဘံုျဖစ္ျဖစ္ ေသမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ ေဒဝပုတၱမာရ္နတ္ဟာလည္း မာရ္ပါပဲ။
ဒီေတာ့ မာရ္ငါးပါးဆိုတာကမာရ္နတ္ ငါးပါးကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
မာရ္နတ္ကလည္း ငါးေယာက္မက ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
ဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ မာရ္နတ္ကေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။
၁ ရဲ႕အေျဖ ၿပီးပါၿပီ။
မာရ္နတ္ဟာ နတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အထက္ဆံုး နတ္ဘံုမွာေနတယ္။
နတ္ျပည္ ၆ထပ္ရဲ႕ စည္းစိမ္နဲ႔ သက္တမ္းေလး နည္းနည္းေျပာျပမယ္။
☆စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ဆိုတာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႕ အလယ္မွာရွိတယ္။
ဓတရ႒၊ ဝိရုဠွက၊ ဝိရူပကၡ၊ ကုေဝရဆိုတဲ့ နတ္မင္းႀကီး ေလးပါးက အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
စတုမဟာရာဇ္နတ္ေတြဆိုတာ အလြန္တန္ခိုးႀကီးတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ရွိတယ္။
လူသက္နဲ႔ဆို အႏွစ္ ၉သန္းရွိတယ္။
☆တာဝတႎသာ သူ႔ထက္ပိုၿပီးျမင့္တယ္။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ ရွိတယ္။
သိၾကားမင္း ဦးမဃနဲ႔တကြ ၃၃ေယာက္ေသာနတ္မင္းႀကီးတို႔ အုပ္စိုးတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းကေတာ့ ဦးမဃပဲ။ (မာဃမဟုတ္ မဃသာအမွန္)
တျခားနတ္မင္းေတြလည္းရွိတယ္။ နတ္သားတစ္ေယာက္ေတာင္မွ နတ္သမီးအေႁခြအရံ
၅၀၀ ျခံရံၿပီး ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္၁၀၀၀ လူလိုတြက္ရင္ ၃ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။
☆ယာမာကေနစၿပီး ဘံုဗိမာန္ေတြဟာ ေကာင္းကင္ယံမွာတည္တယ္။
ယာမာနတ္ေတြကို ဆင္းရဲျခင္းကင္းေသာနတ္ေတြလို႔ေခၚတယ္။
နတ္ခ်မ္းသာကိုခ်ည့္ သီးသန္႔ခံစားတဲ့နတ္ေတြ။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၂၀၀၀ လူလိုတြက္ရင္ ၁၄ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
နတ္ဘံုတိုင္းမွာ ကိုယ့္ နတ္မင္းႀကီးနဲ႔ကိုယ္ရွိတယ္။
ယာမာ နတ္ျပည္အတြက္ေတာ့ သုယာမနတ္မင္းက အေခါင္နတ္မင္းႀကီးပဲ။
☆တုသိတာနတ္ျပည္ဆိုတာ အလြန္ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းတယ္။
ဘုရားေလာင္းနဲ႔ မယ္ေတာ္ေဟာင္းေတြဒီဘံုမွာ လာျဖစ္ၾကတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းႀကီးက သႏၲဳႆိတနတ္မင္းပဲ။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၄၀၀၀ လူလိုဆို ၅၇ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။
☆နိမၼာနရတိနတ္ျပည္ဆိုတာ ကိုယ့္စည္းစိမ္ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးလို႔ရတယ္။
ေအာက္ကနတ္ျပည္ေတြက ကိုယ့္ကုသိုလ္ကံအလိုက္ ဘံုဗိမာန္ အစရွိသျဖင့္ ရတယ္။
ဒီနတ္ျပည္ကေတာ့ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးၿပီး ခံစားလို႔ရတယ္။
လိုတာထက္ပိုၿပီးခံစားလို႔ရတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ ၈၀၀၀ လူလိုဆို ၂၃၀ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
ေက်ာင္းတကာမႀကီး ဝိသာခါ ေသေတာ့ ဒီဘံုကို ေရာက္တယ္။
☆ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္က နတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အျမင့္ဆံုးပဲ။
စည္းစိမ္ကလည္း ကိုယ္တိုင္ေတာင္ဖန္ဆင္းစရာမလိုဘူး။
ကၽြန္အေစအပါးနတ္ေတြက ဖန္ဆင္းေပးတယ္။
သူတို႔က လိုတာထက္ပိုၿပီး ခံစားခ်င္ရင္ေတာင္ သူမ်ားဖန္ဆင္းေပးရတယ္။
သက္တမ္းက ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ လူလို ၉၂၁သန္းအထိ ရွည္ၾကာတယ္။
မာရ္နတ္က ဒီဘံုမွာေနတယ္။ အေခါင္နတ္မင္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
မာရ္နတ္သားပဲ။ အေခါင္နတ္မင္းႀကီးက ဝႆဝတီနတ္မင္းႀကီး သပ္သပ္ရွိတယ္။
မာရ္နတ္ကို စင္ၿပိဳင္လို႔ေတာ့ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္။ သူ႔တပည့္ေတြက မ်ားတာကိုး။
ဗိုလ္ဆိုလည္း သူပုန္ဗိုလ္ပဲဆိုပါေတာ့။
မာရ္နတ္က ပံုထဲကလို ရုပ္ဆိုးဆိုးမဟုတ္ပါဘူး။
ကာမာဝစရနတ္ျပည္ ၆ထပ္မွာ အေခ်ာအလွဆံုးနတ္ေတြထဲက တစ္ပါးပါ။
အားႀကီးတဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြ ျပဳခဲ့ဖူးသူပါ။
ဒီေလာက္ဆို မာရ္နတ္က သိၾကားမင္းကို ဘာလို႔ သြားၿပီး မတိုက္ခိုက္ မသိမ္းပိုက္သလဲ
သိေလာက္ၿပီေပါ့ေနာ္။
သူ႔ေနရာေလာက္မွ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမရွိ။ သက္တမ္းမရွည္တဲ့ေနရာကို သူကဘာလုပ္ဖို႔လာသိမ္းမလဲ။ မာရ္နတ္က ဒီေလာက္မအဘူးေလ။
၂ ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီမာရ္နတ္ဆိုတာ သံသရာလြတ္ေၾကာင္းကလြဲရင္ ဘာလုပ္လုပ္ အျမဲအေကာင္းျမင္တယ္။
သံသရာလြတ္ေၾကာင္း လုပ္လို႔ကေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔တားတယ္။
သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္ခ်ိန္မွာလည္း တားခဲ့တယ္။
ဘုရားျဖစ္ကာနီးခ်ိန္မွာလည္း ေလႀကီးမိုးႀကီး ျပာပူမီးနဲ႔ ေမွာင္ႀကီးတစ္တန္
ဓားလွံမႂကြင္း ပစ္ခတ္ခြင္းၿပီး ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ေဘးနားမွာရွိေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္တာနဲ႔ ႀကိဳဆိုမယ့္သူေတြ
ထြက္ေျပးၾကတယ္။
သိၾကားမင္းက ခရုသင္း၊ ျဗဟၼာမင္းက ထီးျဖဴ၊ ပၪၥသိခၤနတ္မင္းက ေဗလုဝေစာင္း။
ကိုယ့္ပစၥည္း ဘယ္နားက်န္မွန္းေတာင္မသိေအာင္ ထြက္ေျပးၾကတယ္။
(တကယ္ေတာ့ ေဗလုဝေစာင္းက မာရ္နတ္ရဲ႕အပိုင္ ဘုရားေလာင္း ၆ႏွစ္လံုးလံုး
အျပစ္လုပ္ရင္ေထာက္ျပၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးတီးဖို႔ ဂ်ဳိင္းၾကားညႇပ္လာတာ။
၆ႏွစ္လံုး အျပစ္တစ္ခ်က္မွ မရွိတဲ့ ဘုရားေလာင္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ေစာင့္ၾကည့္ရင္းက ထြက္က်ေနခဲ့တာ။ ဒါကိုသိၾကားမင္းက ေကာက္ၿပီး ပၪၥသိခၤနတ္မင္းကို
ေပးလိုက္တာ ###
^^^ဒီေနရာမွာက က်မ္းညႇိစရာေတြမ်ားတာရယ္ ပို႔စ္နဲ႔လည္းသိပ္မဆိုင္လို႔ဒီေလာက္ပါပဲ)
သမီးေတာ္ သံုးေယာက္ရဲ႕ အလွအပ၊ အေတြ႕အထိ၊ အေမႊးနံ႔သာ၊ အရက္ေသစာ
မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မရဘူး။
အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာပဲ အရဟတၱဖိုလ္အထြတ္တပ္တဲ့ အာသေဝါတရားတို႔ အျမစ္မက်န္
ဖယ္ရွားၿပီး သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရသြားတယ္။
ဒီေတာ့ သတၱသတၱာဟ ၄၉ရက္ရဲ႕ အလြန္ အ႒မသတၱာဟ အဇပါလေညာင္ပင္ကို
ဘုရားေနာက္တဖန္ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ မာရ္နတ္က အခ်ိဳသပ္နဲ႔ လာေတာင္းပန္တယ္။
အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ အရဟတၱဖိုလ္လည္း တိုင္ပါၿပီဘုရား။
အရွင္ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေတာ့လို႔ လာေတာင္းပန္တယ္။
ဘုရားက ျပန္ေျပာတယ္။
ငါဘုရားမွာ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ္
ေလးပါးတို႔က တရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကို မေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးလို႔ ျငင္းခဲ့တယ္။
မာရ္နတ္စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ျပန္သြားတယ္။
ၾကားကာလေတြမွာ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ဘုရားက မာရ္နတ္အေပၚမွာေရာ က်န္သတၱဝါေတြအေပၚမွာေရာ ေမတၱာထားတယ္။
အေႏွာင့္အယွက္ေတြကို ဂရုမစိုက္ပဲ ဆက္လက္ တရားျပတယ္။
သတၱဝါေတြအေပၚမွာ ကရုဏာထားၿပီး တရားျပတယ္။
မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကို ဥေပကၡာနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။
(မာရ္နတ္ မေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
မလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း ေနာက္မွ ထင္ရွားပါလိမ့္မယ္)
ဘိကၡဳနီသာသနာအတြက္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ
မာရ္နတ္မေႏွာင့္ယွက္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဘိကၡဳနီသာသနာေပၚမွ
ပရိသတ္ ၄ပါးစံုမယ္။ ဒီပရိသတ္ေလးပါးစံုၿပီးမွ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမွာမို႔
မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာပါ။
၃ ရဲ႕ အေျဖၿပီးပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ ၃လ အလိုမွာ တစ္ခါလာေတာင္းပန္တယ္။
အရွင္ဘုရား အ႒မသတၱာဟမွာေျပာခဲ့တဲ့
ငါဘုရားမွာ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ပရိသတ္ ေလးပါးတို႔က
တရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကို မေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွ မႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးဆိုတဲ့စကား မွတ္မိပါသလားဘုရား။
ယခုအခါတြင္ အရွင္ဘုရား၌
ပရိသတ္ေလးပါးမွာ ဘိကၡဳပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဘိကၡဳနီပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။ ပရိနိဗၺာန္
စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။ဥပါသကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဥပါသိကာပရိသတ္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍ သူတပါးတို႔ကိုလည္း
ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္း တရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ တရားကို
ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီပရိနိဗၺာန္စံယူရန္ အခ်ိန္အခါ သင့္ပါၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဒီလိုမ်ဳိး ျပည္စံုပံုျပၿပီး ပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ ေလၽွာက္တယ္။
ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ လာေလၽွာက္တာ ဒီမာရ္နတ္ပါပဲ။
ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံမယ့္ကိစၥက ဘုရားရဲ႕ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္သူစံခိုင္းလို႔မွလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရဲ႕သက္ေတာ္ဟာ ၈၀အတြင္းကို
ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီ။၈၀ ျပည့္ဖို႔ ၃လပဲ လိုေတာ့တယ္။ ဘုရားရွင္တိုင္းဟာ သက္တမ္းရဲ႕ ၅ပံု ၄ပံုမွာပဲ ပရိနိဗၺာန္စံေလ့ရွိတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပစၧိမသာဝကျဖစ္တဲ့ သုဘဒၵပရဗိုဇ္ကလည္းေနာက္သံုးလေနမွ ဉာဏ္ရင့္မယ္။တရားေဟာလို႔ရမယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ၇လတုန္းက
ေသေလာက္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔
၁၀ လတာထိန္းတာကလည္း ေနာက္သံုးလဆို ျပည့္ၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္စံယူေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္တဲ့ ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါဟာလည္း ျပန္ေပၚေတာ့မယ္။
ျပန္ေပၚလာတဲ့ ေရာဂါကို အာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔ ျပန္ထိန္းခ်င္လည္းရတယ္။မထိန္းေတာ့ပဲ အႏုပါဒိေသသ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံလိုက္လည္းရတယ္။
အရင္က ဖလသမာပတ္သံုးၿပီးေရာဂါကိုထိန္းတာဟာ ပစၧိမသာဝကကို
တရားေဟာဖို႔ မမီမွာစိုးလို႔။အခုကပစၧိမသာဝကကိုတရားေဟာမီတဲ့အတြက္ မထိန္းေတာ့ဘူး ပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မယ္။ဒီေတာ့ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတာ မာရ္နတ္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ဘူး သူကရမဒၵဝေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။
(သူကရမဒၵဝကို ဝက္သားမဟုတ္ေၾကာင္း က်မ္းမ်ားစြာတို႔မွာ
ရွင္းလင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပို႔စ္နဲ႔မဆိုင္လို႔ မေရးေတာ့ပါဘူး)
မာရ္နတ္ကလည္း လာလာေႏွာင့္ယွက္ေနတာ ဒီတစ္ေယာက္တည္းပါ။
ပရိနိဗၺာန္မစံခင္ ၁၀လ အလို (အာယုသခါၤရမလႊတ္ခင္ ၇လ အလို) ကတည္းကပရိနိဗၺာန္စံစရာ ေရာဂါေဝဒနာ ေသြးဝမ္းသြန္မႈ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္တန္ၿပီမို႔ ပရိနိဗၺာန္စံေၾကာင္း သိေလာက္ပါၿပီ။
၄နဲ႔ ၅ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ
[[သူကရမဒၵဝဟာ ေသြးဝမ္းသြန္ေစခဲ့တာမဟုတ္ပဲ
ေသြးဝမ္းသြန္လို႔ ေလ်ာ့သြားတဲ့အာဟာရ၊
ဆုတ္ယုတ္သြားတဲ့ခြန္အားေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးခဲ့တာပါ။
အကယ္၍သာ သူကရမဒၵဝကို ႀကိဳတင္မွီဝဲထားျခင္းမရွိရင္
ေသြးဝမ္းသြန္ၿပီးခ်က္ခ်င္းေတာင္ပရိနိဗၺာန္စံသြားႏုိင္ပါတယ္။
ခုေတာ့ သူကရမဒၵဝရဲ႕အာဟာရက
ကုသိနာရံုအထိေျခက်င္ႂကြသသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။
သူကရမဒၵဝကို သံုးေဆာင္မိလို႔ အာဟာရရွိၿပီး ေနႏုိင္တာကို သူကရမဒၵဝေၾကာင့္ေသြးဝမ္းသြန္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။
ဒီသူကရမဒၵဝဟာ ဘုရားမျဖစ္ခင္ အာဟာရျဖည့္တင္းတဲ့ သုဇာတာရဲ႕ ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းလိုပဲအက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ]]
ဒီေတာ့ အေၾကာင္းစံုညီေနၿပီျဖစ္တဲ့ေနာက္ ၃လကို ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မွာျဖစ္လို႔မာရ္နတ္က ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ လာေလၽွာက္ခ်ိန္မွာ ဘုရားက -မာရ္နတ္ေရ ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမယ့္
ကိစၥမွာ မင္းေၾကာင့္ၾကစိုက္မေနနဲ႔ေတာ့
ေနာက္ ၃လေနရင္ ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့မယ္။
ဒီလိုေျပာၿပီး အာယုသခါၤရကိုလႊတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။
ဒီလို အာယုသခါၤရကို လႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းၾကက္သီးေမြးညႇင္း
ထေလာက္ေအာင္ ေျမငလ်င္အႀကီးအက်ယ္လႈပ္တယ္။
မိုးေတြခ်ဳန္း လၽွပ္စီးေတြ လက္တယ္။
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နီးကပ္ၿပီမို႔
ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္တဲ့ ပီတိနဲ႔ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူးပါေသးတယ္။
ဥဒါန္း --
ေလာကသံုးဘံု အလံုးစံုကို အကုန္သိျမင္ ဘုရားရွင္သည္ အက်ဳိးတရား အစားစား၏ ျဖစ္ပြားရာလည္းျဖစ္ထေသာ အသစ္တဖန္ ဘဝကိုစီမံတတ္သည္လည္း ျဖစ္ထေသာ ခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္ေသာ မဟဂၢဳတ္ကံကိုလည္းေကာင္း မဂ္အရဟတၱ ရတံုးကပင္ လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊ သူရဲေကာင္းႀကီးသည္ စစ္ဝတ္တန္ဆာကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိသႏၲာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေသာကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီ။
လကၤာ ။ ။ မုနိ ထြဋ္တင္ ဘုရားရွင္သည္ မ်ားျဖင္အခ်ိဳး အမ်ဳိးမ်ဳိးဟု ေကာင္းဆိုးႏွစ္ျပင္ ေပးစြမ္းအင္ကို ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာလွလွ ခ်ိန္၍ရသည့္ တုလမည္ျငား ကာမာဝစရကံ တရားကိုလည္းေကာင္း ခ်ိန္ခြင္ပမာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္စြာပိုင္ပိုင္ မခ်ိန္ႏုိင္မႈ အေၾကာင္းျပဳ၍ အတုလမည္ျငား မဟဂၢဳတ္ကံတရားကိုလည္းေကာင္း ။မဂ္ အရဟတၱ ရတုန္းကပင္
လံုးဝမငဲ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့၍ တကယ့္စစ္ပြဲ ႏုိင္ေအာင္ႏႊဲသည့္ သူရဲေခါင္အုပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕တုပ္ စစ္ဝတ္ အားလံုးခၽြတ္သို႔ ဝဋ္ကိေလသာ အျဖာျဖာကို ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီး အားလံုးၿပီးသည္ .....
ေအးႀကီး ေအးရၿပီ တကား။
ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးသလိုပဲ မာရ္နတ္ကလည္း ေပ်ာ္ၿပီး
ထြက္သြားတယ္။ဒီ ၃လအတြင္းမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔
အရွင္ေမာဂၢလာန္ အဂၢသာဝကႀကီး ၂ပါးေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကပါတယ္ည အရွင္ေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္ အခါတပါးက
တစ္ကိုယ္တည္း ေနေနတုန္း မာရ္နတ္က ဝမ္းထဲကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မေထရ္ျမတ္ဝမ္းက မသာမယာျဖစ္လာလို႔ အစာအာဟာရေၾကာင့္လားဆိုၿပီး
လမ္းထေလၽွာက္တယ္။ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔လည္း ၾကည့္တယ္။
ဒီေတာ့မွ မာရ္နတ္ဝင္ေနတာသိၿပီး မာရ္နတ္ကို ထြက္ခိုင္းတယ္။
မာရ္နတ္က ငါ့ကိုျမင္သြားၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းထဲက ထြက္လာရတယ္။
တန္ခိုးျပင္းထန္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕စကားကို အာခံဖို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။
အျပင္ထြက္ၿပီးခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ကိုယ္ေဖ်ာက္ရပ္ေနတယ္။
အရွင္ေမာဂၢလာန္က မင္းကို ငါျမင္ရေသးတယ္လို႔ေျပာၿပီး
ဒီမယ္မာရ္နတ္ ငါလည္း အရင္ကမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။
ဒီေတာ့မာရ္နတ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။
ငါ့ရဲ႕နာမည္က အဲ့ဒီတံုးက ဒုႆီလို႔ေခၚတယ္။
အဲ့တုန္းက ငါ့ႏွမဟာ အခု မင္းအေမပဲ။
ဒီေတာ့မင္းနဲ႔ငါဟာ တူအရီးေတာ္တယ္။
ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ မာရ္နတ္ သူ႔ဦးေလးမွန္းလည္းသိသြားေရာ
ႏွလံုးသားက ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းသြားတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာမွ မေထရ္ျမတ္က ငါမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္း
ဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကိုေစာ္ကားခဲ့လို႔ စုတိျပတ္ေႂကြေသလြန္တဲ့အခါ
အဝိစိငရဲကို က်ဆင္းခံခဲ့ရတယ္။ မင္းလည္း ဘုရားနဲ႔ သံဃာေတြကို
ဆက္ၿပီးျပစ္မွားေႏွာင့္ယွက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ငါ့တုန္းကလိုပဲ
အပယ္က်လိမ့္မယ္လို႔ ရွင္းျပလိုက္တယ္။
မာရ္နတ္ အသိတရားဝင္သြားတယ္။
သူဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ ငရဲက်မွာလည္းေၾကာက္လာတယ္။
သူမွားခဲ့သမၽွကိုလည္း ေနာင္တရလာတယ္။
သတၱဝါေတြ သံသရာဝဋ္က မလြတ္ေအာင္သူႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကို
ေနာင္တရၿပီး အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕တရားတိုတိုေလးနဲ႔ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္
ရေလာက္ပါရဲ႕နဲ႔ သာဝကေဗာဓိဉာဏ္မယူေတာ့ပဲ။
သတၱဝါေတြကိုပါ သံသရာဝဋ္က ေခၚထုတ္ႏုိင္တဲ့ သမၼာသေမၺာဓိဆုကို ပန္ခဲ့တယ္။
ၿပီးေတာ့သူေနတဲ့ ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ပါရမီေပါင္းမ်ားစြာျဖည့္က်င့္ၿပီး ေလာကသတၱဝါေတြကို ဘုရားတစ္ဆူအေနနဲ႔
ေခ်ခၽြတ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။
လက္ရွိေတာ့ ဝႆဝတီနတ္ျပည္မွာပါ။
၆ ရဲ႕ အေျဖၿပီးပါၿပီ
ဘုရားကမာရ္နတ္ကို မေႏွာင့္ယွက္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘာလို႔တစ္ခုခု မလုပ္သလဲကို သိေလာက္ပါၿပီ။
သူ႔ဦးေလးေဟာင္းက ဆံုးမမွ ရမွာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
တန္ခိုးနဲ႔ဆံုးမရင္ မာစ္နတ္က မႏုိင္မွန္းသိလည္း သူခ်ကိုယ္ခ်ကြာဆိုၿပီး
ျပန္ခ်ေနရင္ အက်ဳိးယုတ္မွာ စိုးတာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
ဘုရားဆုပန္မယ့္ ဆႏၵျဖစ္ဦးမယ့္ ဥပနိႆယကို ျမင္တာက တစ္ေၾကာင့္
စတာေတြေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကို ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ဥေပကၡာေတြနဲ႔
သည္းခံခဲ့တာပါ။
၇ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီ
မာရ္နတ္ကိုအရွင္ေမာဂၢလာန္ဆံုးမႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရွင္ဥပဂုတ္ဆံုးမတယ္ဆိုတာလံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရွင္ဥပဂုတ္ဆိုတာ
မဟာယာန အႏြယ္ဝင္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။
၈ ရဲ႕ အေျဖ ၿပီးပါၿပီတစ္ခါက စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးကို ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔ နတ္တစ္ပါးက လာေလၽွာက္ဖူးတယ္။
အရွင္ဘုရား အာယုသခါၤရလႊတ္ပါေတာ့ ဘုရားတဲ့
ဆရာေတာ္ႀကီးက မလႊတ္ဘူးကြာဆိုၿပီးေငါက္ထုတ္လိုက္ေတာ့
သတၱဝါေတြေတာ့ အကၽြတ္တရားရၾကလိမ့္ဦးမယ္ကြာဆိုၿပီး
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျပန္သြားတယ္တဲ့။
ဆရာေတာ္ႀကီးေဘးနားက တပည့္ေတြက အဲ့ဒါမာရ္နတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာေတာ့
ဆရာေတာ္ႀကီးက အဘိညာဥ္နဲ႔ လိုက္ၾကည့္ၿပီးျပန္ေျပာတယ္။
မာရ္နတ္မဟုတ္ဘူးကြ။ ေအာက္ကနတ္ေသးနတ္မႊားေလးပါပဲ
မာရ္နတ္ႀကီးက လိမၼာေနပါၿပီကြာ တဲ့
ကိုးကားေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ား>>>>>
(၁) မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ
(၂) မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မဟာဗုဒၶဝင္
(၃) က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဇိနတၳပကာသနီ
(၄) တည္ေတာဆရာေတာ္ရဲ႕ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား
(၅) စြန္းလြန္းအေမးအေျဖမ်ားနဲ႔
(၆) ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္တကၠသိုလ္အဘိဓမၼာေပါင္းခ်ဳပ္
ေရးသားပူေဇာ္သူ >> အကုသလပုတၱ
ႏွလံုးသား အာဟာရမွ ကူးယူပါသည္..။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...