Wednesday, July 1, 2015

"ပညာနဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပါ ဒကာၾကီး"


ေအာက္တြင္ ေဖၚျပခ်က္သည္ အရွင္ ဦးဥတၱမ မွ ေျဖၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ စာဖတ္သူမ်ား သိသင့္သည္ထင္၍ ျပန္လည္ ေ၀မ် ပါသည္။
NLD ဟာ ကုလားကုိ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ပါတီ၊ ေဒၚစုကုိ ေထာက္ခံရင္ ကုလားႏူိင္ငံ ျဖစ္မယ္ ဆုိတာေတြ အေပၚ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ။
အင္း..ေမးေတာ့လည္း ေျဖရတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ၾကဳိျပီးေတာ့ ေျပာထားမယ္ေနာ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ စီစစ္ျပီးမွ လက္ခံ မခံ ဆုံးျဖတ္ပါ။ ေဒါသေတာ့ မပါေစနဲ့ ဒကာၾကီး။
ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္မ်ဴိ းရွိတယ္ ဒကာၾကီးရဲ႔။
ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲ ဆင္းရဲ ကုိယ့္ရဲ႔ လက္ေအာက္ငယ္သားနဲ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဆင္းရဲ ဒုကၡကင္းပါေစ။ ကင္းရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ဴိ းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္။
မိမိရဲ့ လက္တဆုပ္စာ လူတစ္စုရဲ႕အက်ဴိ းကုိပဲ ပဓာန ထားျပီးေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္သားနဲ႔ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အက်ဴိ းကုိ အဓိကမထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေပါ့။
တုိင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ မတူဘူး ဒကာၾကီးရဲ႔။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ကုိယ့္ဘာသာကုိပဲ ဦးေဆာင္ရတာ နယ္ပါယ္က်ဥ္းတယ္။
ႏူိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ တရား၀င္ေနထုိင္ၾကတဲ့ ဘာသာမတူ လူမ်ဴိ းမတူတဲ့ ႏူိင္ငံသားအားလုံးကုိ မိဘသဖြယ္ ဦးေဆာင္ရတာ နယ္ပါယ္က်ယ္တယ္၊ အျမင္လည္း က်ယ္ရမယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အျမင္ေလာက္နဲ႔ ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္လုပ္လုိ႔မရဘူး။
အစၥလာမ္မစ္ ႏူိင္ငံေတြမွာ ၾကည့္ေလ၊ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့ က်န္တဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြ ဒုကၡ ေရာက္ကုန္ေတာ့တာပဲ။
ဒီေနရာမွာ ဗုဒၶကုိ ကုိယ့္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈတဲ့ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႔ မျမင္မိေစနဲ႔။ အဲ့ဒါက က်ဥ္းတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ ၀င္ မ၀င္ ၀င္ သတၱဝါ အားလုံးရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေနာ္။
ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ႏူိင္ငံသားအားလုံး အေပၚမွာ တန္းတူ ဆက္ဆံရတယ္၊ ဘာသာမတူ လူမ်ဴိးမတူလုိ့ ဆုိျပီး အဂတိလုိက္စား မခဲြျခားရဘူး။ ေကာင္းသူကုိ ေကာင္းသလုိ ခ်ီးေျမွာက္ရတယ္။ မေကာင္းသူကုိ မေကာင္းသလုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ အျပစ္ေပးရတယ္။
ဒီမုိကေရစီ၀ါဒမွာ တကယ့္ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လူမဟုတ္ပါဘူး ဒကာၾကီး၊ ျပည့္သူဆႏၵနဲ႔ အညီ ေရးဆဲြ ထားတဲ့ ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဴ ပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ။
ဒီမုိကေရစီ မွာ သမၼတလည္း သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လုိ့ မရသလုိ တုိင္းသူျပည္သားေတြကလည္း သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ အျပန္အလွန္ ထိမ္းေက်ာင္းတဲ့ စနစ္ပါ။
တုိင္းျပည္မွာ တရား၀င္ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူ အမ်ားစု ဆႏၵနဲ့ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဴပ္ရပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒ အျမန္ေပၚေပါက္လာေရး အေရးၾကီးတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ဗုဒၶဘာသာ လူဦးေရက မ်ားေနတာပဲ၊ မြတ္ႏူိင္ငံ ျဖစ္ႏူိင္ မျဖစ္ႏူိင္ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။
ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ စနစ္က ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူၾကဳိက္ၾကဳိက္ မၾကဳိက္ၾကဳိက္ သူတုိ႔နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ ကုလားျဖစ္ျဖစ္ တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္ ခရုိနီျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရး ပုိေပးမွာပဲ၊ ဘာမွ မတတ္ႏူိင္ဘူး။ အာဏာရရွင္ဟာ တုိင္းျပည္အနာဂါတ္ကုိ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ သူတုိ႔အနာဂါတ္ကုိပဲ စိတ္၀င္စားတယ္။
အာဏာရွင္စနစ္က ကုလားႏူိင္ငံ တရုတ္ႏူိင္ငံ ျဖစ္ဖုိ႔လြယ္တယ္။ ေငြေပးရင္ ဘာမဆုိ ျဖစ္ေနတာ ဆုိေတာ့ သူတုိ႕က ေငြေပါတယ္ေလ။
ဒီမုိကေရစီမွာ မရဘူး၊ ျပည္သူဆႏၵနဲ႔ မကုိက္ညီရင္ ျပဳတ္မွာပဲ။ ေငြရွိသူေတြ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔မရဘူး။
"အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ေတြက သူတုိ႕လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ့မရလုိ႔ ဒီမုိူကေရစီဆုိ သိတ္မုန္းတယ္"
ဒါကုိ သေဘာေပါက္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ကုလားႏူိင္ငံ ျဖစ္တာ မျဖစ္တာက ေဒၚစု နဲ႔လည္း မဆုိင္ဘူး NLD နဲ႔လည္း မဆုိင္ဘူး၊
"ဥပေဒ စုိးမုိးမႈ နဲ႕ပဲ ဆုိင္တယ္"
ေနာက္တခုက ေဒၚစုဟာ တရား၀င္ႏူိင္ငံသား ခရစစ္ယန္ အစၥလာမ္ေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးခ်င္ေပးမယ္၊ ဒါကလည္း ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားတတ္တဲ့ မိဘနဲ႔တူတဲ့ ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္၊ အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္းကုိမွ ေမြးျမဴထားတာမ်ဴိ း ေထာက္ခံထားတာ မရွိဘူး။
ဥပေဒဆုိတာ ေနာင္ျဖစ္လာမယ့္ ျပသာနာေတြအတြက္ ၾကဳိတင္အေရးယူလုိ႕မရဘူး ၊ မေကာင္းဘူးဆုိတာ သိေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ အျပစ္မရွိရင္ ႏွိပ္ကြပ္လုိ႕ မရဘူး။
အရာရာကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္မယ့္ တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္တဲ့ ပါတီက ဘယ္ပါတီလည္း ဆုိတာကုိ
"ပညာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါ ဒကာၾကီး"
Ashin uttama သည္ ယခုအခါ မေကြးတုိင္း တြင္းမျမဳိ႔တြင္ သီတငိးသုံးလ်က္ရွိသည္။ သက္ေတာ္ ၄၁ ႏွစ္ ရွိျပီဟု သိရသည္။
(အခုလုိ ျပန္လည္ေ၀မ် ေပးသည့္အတြက္ ကုသုိလ္တစုံတရာ ရရွိခဲ့ပါက အဆုိပါ ကုသုိလ္၏ အက်ဴိ းေၾကာင့္ သံသရာတေလ်ာက္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ တရားထူး တရားျမတ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ႏူိင္ေသာသူ ျဖစ္ရပါလုိ၏)
https://www.facebook.com/uotta.ma.3?fref=nf
HSW

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...