Saturday, April 4, 2015

သေဘၤာေလးမ်ား (Offshore Supply Vessels OSV) ႏွင့္ျမန္မာမ်ား

M. Zaw Aung

WORKBOAT စာေစာင္ႏွင့္သေဘၤာေလးမ်ား (Offshore Supply Vessels OSV)
3-Apr-2015 သတင္းအရ ရုရွားငါးဖမ္းသေဘၤာ Dalny Vostok နစ္ျမဳတ္သြားရာမွာ သေဘၤာသား ၁၃၂ဦးမွာ၊ ျမန္မာ ၄၂ဦးပါဝင္ျပီး၊ ၂၂ဦးပဲ ျပန္ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားမွာ သက္စြန္႕စီးပြားရွာေနရပါတယ္)။

ျမန္မာသေဘၤာသားအမ်ားစုဟာ ဘန္ကာသေဘၤာဆိုတဲ့၊ ေရနံစိမ္း၊ ေရနံကုန္စည္သယ္ေပးတဲ့ အလတ္စား တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းေအာက္ သေဘၤာမ်ားမွာ အလုပ္ရၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ေရနံသေဘၤာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေျမာက္မ်ားစြာရွိျပီး၊ စင္ကာပူကြ်န္းအနားက ေရနံေလာင္ကန္မ်ားမွာ တင္ခ်၊ ေရာင္းဝယ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ၾကေပမဲ့ လစာမေကာင္းလွပါဘူး။ ကပၸတိန္၊ ကုန္းခ်ဳပ္ကို ကန္ေဒၚလာ ၄ေထာင္ေလာက္ပဲ ေပးပါတယ္။ အလတ္စား သေဘၤာကုမၸဏီျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ပန္၊ တိုင္ဝမ္၊ ဥေရာပ သေဘၤာမ်ားကေတာ့ လစာနဲ႕အခြင့္အေရး ေကာင္းၾကပါတယ္။ အႏိုမ့္ဆံုး သေဘၤာသားမ်ားကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကမ္းရိုးတန္းက ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အခုသေဘၤာေမွာက္ အသက္ရံႈးရတဲ့ ငါးဖမ္းသေဘၤာသားမ်ားဟာ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ပင္လယ္ျပင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း Sea of Okhotsk မွာျဖစ္ပါတယ္။  ငါးဖမ္းသေဘၤာသားမ်ားဟာ လူအခြင့္ေရးမရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။..အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္မရွိလို႕ ေရာက္လာတဲ့ နယ္ျမိဳ႕၊ ရြာသားမ်ားစြာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားမွာ ပင္ပမ္းစြာလုပ္ကိုင္ရပါတယ္။
.
အခု ဝါ့ခ္ဘုတ္ ဆိုတဲ့ OSV ဆြဲသေဘၤာလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ တူးေဖၚတဲ့ ေရနံကုမၸဏီၾကီးမ်ား ေခတ္စားလာခ်ိန္မွာ OSV သေဘၤာငယ္မ်ား ေခတ္စားလာပါတယ္။
.
AHTS Anchor Handling Tugs, PSV Platform Supply Vessels, OSV Offshore Supply Vessels , Towing Tug , Deck/Tank Bargs, Accommodation Vessel .. စသျဖင့္ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ကေန ၅ေထာင္ထိ သေဘၤာငယ္မ်ားစြာ အလုပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ROV - Remote Operation Vessel, MPSV - Multipurpose Service Vessel, Cable/Pipe Laying Vessel, Seismic Survey Vessel, Fire Fighting Capability, Well Simulation Vessel, Utility Vessel, Diving Vessel စသျဖင့္ သေဘၤာအမ်ိဳးမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေရနံတူးစဥ္အနီး မီတာ၅၀၀ အတြင္းမွာဆိုရင္ DP Dynamic Position စက္နဲ႕ DGPS သေဘၤာေနရာ တစ္မီတာမေရြ႕ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရပါတယ္။ အလြန္အားေကာင္းတဲ့ အင္ဂ်င္နဲ႕ ဂ်င္နေရတာ မ်ားတပ္ဆင္ထားျပီး၊ မီးေလာင္ရင္ ျငိမ္းတဲ့ မီးသတ္ပိုက္မ်ားကိုပါ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ လွ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕ရွားႏိုင္ပါတယ္။
.
WORKBOAT မဂၢဇင္းက ဒီလိုသေဘၤာမ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝတဲ့ စာေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနံတူးစင္မ်ားကို ပစၥည္းနဲ႕လူ သယ္ေပးရျခင္း၊ ေရနံတူးစင္မ်ား တေနရာကေန တစ္ေနရာ ေရႊ႕ဖို႕ ဆြဲသေဘၤာအျဖစ္ သံုးရျခင္းမ်ား လုပ္ရာမွာ၊ ငွားရမ္းျပီး အသံုးခ်ရပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သေဘၤာသားမ်ားရဲ့ လစာေငြ ျမင့္မားသလို၊ အရည္ေသြးျမင့္မားဖို႕ စာေမးပြဲ၊ စာရင္းစစ္ ခဏခဏ လုပ္ခံရပါတယ္။ Offshore Supply Vessel OSV သေဘၤာမ်ားအေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ABS ထုတ္ေဝတဲ့ စာေစာင္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္း က်ယ္ျပန္လာတာနဲ႕အမွ် OSV သေဘၤာမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ စီးပြားေရးေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။
http://www.slideshare.net/myanmarjobstudent/offshoresupportvesselsbyabs

လစာေတြကေတာ့ ကပၸတိန္း - တစ္လ ေဒၚလာ ၂ေသာင္းကေန ၃ေသာင္း၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ကုန္းခ်ဳပ္ တစ္လ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခြဲအထက္၊ သေဘၤာအရာရွိငယ္ တစ္လ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခန္႕ ေပးပါတယ္။ အလုပ္သမားကိုလည္း တစ္လ ေဒၚလာ ၄ေထာင္အထက္ ေပးပါတယ္။ ကမၻာ့သေဘၤာသား ေလာကကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၾကီးစိုးထားပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာက ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႕ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ လစာ အလြန္ေကာင္းတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ တကယ္လဲ ဝင္ေငြေကာင္းေပမဲ့၊ နားရက္မရွိ လုပ္ရပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္လလုပ္ျပီး၊ တလစ္လ နားတယ္။ ၃ပတ္လုပ္ျပီး၊ ၃ပတ္နားတယ္။ သေဘၤာသားဆိုရင္လဲ ၂လ၊ ၃လ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ သေဘၤာေပၚအလုပ္လုပ္ေနစဥ္မွာလည္း ေန႕ည၊ အခ်ိန္မေရြး အဆင္သင့္ရွိရပါတယ္။ အိပ္ရင္လဲ ၾကက္အိပ္၊ ၾကက္ႏို္း အိပ္ရပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႕ဆိုင္တဲ့ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လူမ်ား၊ အသံုးေဆာင္မ်ားကလည္း အထူးေစ်းၾကီးပါတယ္။ အလုပ္လုပ္သူမ်ားက အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္း တစ္ခုခုျဖစ္လို႕ ေပါက္ကြဲ၊ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ရင္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးမႈၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေလာက္က မကၠဆီကိုပင္လယ္ေကြ႕မွာ ဘီပီ British Petro ေရနံတြင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ေရပိုင္နက္မွာ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေရနံဖိတ္စင္မႈေၾကာင့္ သဘာဝ၊ ေရသတၱဝါမ်ားစြာ ေသဆံုး၊ ပ်က္စီးရပါတယ္။ Deepwater Horizon oil spill လို႕ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ လေပါင္းမ်ားစြာ မီးျငိမ္းသတ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား လုပ္ရပါတယ္။ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံေပါင္းမ်ားစြာ အေမရိကန္အစိုးရက ျဗိတိသွ် ဘီပီ ေရနံကုမၸဏီၾကီးကို တရားစြဲ၊ ဒဏ္ရိုက္ပါတယ္။ လူ ၁၁ေယာက္ပဲ ေသဆံုးေပမဲ့၊ ပင္လယ္ျပင္မွာ ယိုဖိတ္သြားတဲ့ ေရနံမ်ားက 4.9 million barrels ရွိျပီး၊ မိုင္းေပါင္း ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ညစ္ျငမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းက ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလွ်ံ ဆံုးရံႈးတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ BP ကုမၸဏီက မန္ေနဂ်ာ၂ဦးကို တရားစြဲ၊ ေထာင္ခ်ခဲ့ျပီး၊ ကန္ေဒၚလာ 4.0 Billions ေလွ်ာ္ေၾကးခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘၤာ၊ ကမ္းလြန္ ေရနံလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတရားစြဲခံရရင္ သေဘၤာကပၸတိန္ အဖမ္းခံရမယ္။ သေဘၤာကုမၸဏီလည္း ေဒၚလာ ဘီလွ်ံနဲ႕ခ်ီျပီး ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရမွာမို႕ သေဘၤာတိုင္း  "ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး အာမခံ" ကန္ေဒၚလာ 1 Billion အာမခံဝယ္ထားရပါတယ္။
.
သေဘၤာ ကပၸတိန္ အလြန္လစာေကာင္းေပမဲ့၊ သူ႕မွာလည္း တခုခုျဖစ္ရင္ ေထာင္က်ျပီး၊ ဒဏ္ေငြအေျမာက္မ်ား ေပးရျပီး၊ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Oil Polluition ပင္လယ္ျပင္ညစ္ညမ္းမႈ ဥပေဒက အလြန္အျပစ္ၾကီးပါတယ္။ ပင္လယ္ထဲ အမႈိက္၊ ေရညစ္၊ ဆီညစ္ေတြ ပစ္ခ်လိုက္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ယိုဖိတ္ေနျခင္း ျဖစ္သြားလို႕ ကမ္းေျခေစာင့္ ျဂိဳလ္တုက သိသြားရင္ သေဘၤာကပၸတိန္ ဘဝပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။
.


ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ပါေစ၊ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ ဝင္ေငြေကာင္းလို႕ လူေတြ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရတနာပိုက္လိုင္းနဲ႕ ကမ္းလြန္ဓါတ္ေငြ႕ကို Total ျပင္သစ္ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္စဥ္က၊ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာ တစ္လကို ေဒၚလာ တစ္ေထာင္၊ တစ္ေထာင့္ငါးရာ နဲ႕ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုက အမ်ားစုဟာ ယခုအခါ ကမၻာအႏွံ႕ခ်ီတက္ျပီး၊ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ ကမ္းလြန္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လစာေဒၚလာ ေသာင္းနဲ႕ခ်ီျပီး ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ... မရပ္မနားလုပ္ရေတာ့ အလြန္ပင္ပမ္းေပမဲ့.. သူတို႕ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေရနံ အလုပ္မ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထက္ အျခားအလုပ္မ်ားကိ ပိုမ်ားပါတယ္။  IT, Accountant, Warehouse, Logistic, Human Resource, Marketing, Purchasing ..စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားစြာ အလုပ္ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ .. www.rigzone.comကိုဝင္ၾကည့္ျပီး ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႕ ကမၻာအႏွံ႕ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက အဂၤလိပ္စကားနားလည္ျပီး၊ အေနထိုင္ပိျပားလို႕ ကမၻာ့ေရနံဓါတ္ေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ အလုပ္ၾကြမ္းက်င္ဖို႕ထက္၊ အလုပ္ထဲမွာ ေနထိုင္တတ္ဖို႕ ပိုျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ား တစ္ေယာက္အလုပ္ရရင္ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း အျမန္ဆံုး အေၾကာင္းၾကားေတာ့၊ သူတို႕ပဲ အလုပ္ခပ္ျမန္ျမန္ရသြားပါတယ္။ ျမန္မာမ်ားကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္မ်ားထက္ လုပ္ငန္းၾကြမ္းက်င္ေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း၊စည္းရံုးမႈ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာကေတာ့ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ငန္းမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို မခန္႕ပါဘူး။ ကိုင္တြယ္ရခက္လို႕ ..ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုပ္အလုပ္သမားမ်ားပဲ ေခၚခိုင္းပါတယ္။ ဒီလိုျပသနာမ်ိဳး အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္း၊ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားက ကမ္းလြန္တင္မက၊ ကုန္းတြင္းေတြမွာပါ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူ ျမန္မာမ်ား၊ အားလံုးနီးပါး ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္ မလာႏိုင္ေသးပါဘူး။
.
သေဘၤာသား ေအးဂ်င့္မ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိတ္ခ်တဲ့ ေအးဂ်င့္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ၾကြမ္းက်င္တဲ့ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အလုပ္မရွားပါဘူး။ တရားဝင္ ပင္လယ္ကူူးသေဘၤာသား ၉ေသာင္း ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘၤာသား အသစ္မ်ားကေတာ့ လိုင္းခပ္ညံ့ညံ့ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား..သေဘၤာလိုင္းမ်ားမွာ လစာနဲနဲနဲ႕ပဲ စတင္ရပါတယ္။ ပြဲစားခပါ ေပးရတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ အဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆည္းပူး၊ သင္တန္းေတြတက္၊ ဖတ္မွတ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ပညာကို အပတ္တကုတ္ တတ္ေအာင္လုပ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကို အလိုက္သင့္ ဆက္ဆံႏိုင္ရပါမယ္။ အလုပ္ေကာင္း ရေအာင္ရွာတဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းကေတာ့ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းကူညီ ရွာေဖြေပးျခင္း နည္းလမ္းပါပဲ။  ဖိလစ္ပိုင္မ်ားလို႕ စည္းရံုးညီညြတ္ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တေလာက 2015  OCEANVISION စင္ကာပူမွာ ျပပြဲလုပ္သြားပါတယ္။ ( www.oceanvision.com.sg )ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲ၊ ျပသၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပါဝင္ျပသသြားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကို အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

AUVS & ROVS
Cables & Connectors
Pipe & Cable Tracking Equipment
Security & Locks
Sonar Equipment
Topside Camera Systems
Control Cabinets and Peripherals
Underwater Camera Systems
Winches
CCTV Surveillance Systems
Lights, Lasers and Pan/Tilts
Geophysical, Hydrographic and Oceanographic Systems
Gyrocompass, Attitude & Heading Sensors
Inertial Navigation Systems (INS)
ROV Systems
Subsea Heave Compensation Equipment
.


Offshore Supply Vessel သေဘၤာေလးမ်ား သေဘၤာငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ့
တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ေအာက္သေဘၤာ ၊ တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀
တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ သေဘၤာ - တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ ၂၄၀၀၀
တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ သေဘၤာ - တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀
တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ သေဘၤာ - တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ ၃၂၀၀၀
တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ အထက္သေဘၤာ - တစ္ရက္ ကန္ေဒၚလာ ၃၉၀၀၀ အထက္ေပးရပါတယ္။
၂၀၁၄ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ေရနံေစ်း တစ္ဝက္ေစ်းေလာက္ က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ သေဘၤာငွားခေတြလည္း ေစ်းႏႈန္းက်ဖို႕ ရွိပါတယ္။
.
မဂၢဇင္းေၾကာ္ျငာ ထည့္တဲ့ကုမၸဏီ အမ်ားစုကေတာ့ စက္ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Classification Society ဆိုတဲ့ အရည္ေသြးစစ္ေဆးတဲ့ ABS, DNV, Lloyd, BL အစရွိသည္မ်ား၊  အင္ဂ်င္၊ ဂ်င္နေရတာ၊ ပေရာပဲလား၊ ကရိန္း စတဲ့ စက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ MTU, Rolls Royce, MAN, Wasilla, ေရေၾကာင္းလမ္းျပစက္မ်ားထုတ္တဲ့ Furuno, JRC, Simrad, Inmarsat, Veripos, ပန္႕အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ား ..၊ ဆြဲသေဘၤာ Tow & Supply Vessels ကုမၸဏီမ်ား၊ သေဘၤာသား အလိုရွိ ေၾကျငာတဲ့ ေအးဂ်င့္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သေဘ္ာသား သင္တန္းမ်ား၊ လက္မွတ္ Certificate မ်ား၊ သေဘၤာမွာလိုအပ္တဲ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ ေအးဂ်င့္မ်ားစြာ ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။
Website: www.workboat.com
.
အလားတူ စာေစာင္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ SHIP & BOAT INTERNATIONAL (www.rina.org.uk/sbi ), SHIP EFFICIENCY INSIGHT (www.fathomshipping.com ), SEA TECHNOLOGY (www.sea-technology.com ) စင္ကာပူႏိုင္ငံ အစိုးရသေဘၤာသားအဖြဲ႕က ထုတ္ေဝတဲ့ SAMUDRA , ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက သေဘၤာသားဂ်ာနယ္ TINIG NG MARINE (www.unitedfilipinoseafarers.com.ph ), စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ နယ္သာလန္သေဘၤာကပၸတိန္တစ္ဦးက အခမဲ့ေန႕စဥ္ ဝါသနာအရထုတ္ေဝတဲ့ Shipping News Clippings ( www.maasmondmaritime.com ) စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား သေဘၤာနဲ႕ဆိုင္တဲ့ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာထဲက အခ်ိဳ႕၊ ပါဝါသေဘၤာငယ္မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သေဘၤာသားမ်ားကလည္း ေဖ့စ္ဘုတ္ ေခတ္စားလာခ်ိန္ ေမ့စ္ဘုတ္မ်ားနဲ႕ အလြမ္းေျပ၊ အေတြ႕ၾကံဳ ရွယ္ၾကပါတယ္။ 
ျမန္မာ သေဘၤာသား ေလထန္ကုန္း MST လူအမ်ားမသိေသာ သေဘၤာသား ဘ၀,  ျမန္မာ သေဘၤာသား ဟာသ နွင့္ ခံစားခ်က  စတဲ့သေဘၤာသား ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ား ေပၚလာပါတယ္။ သေဘၤာသား စိတ္ဝင္စားသူ၊ ပင္လယ္ရပ္ေဝးမွာ စြန္႕စားသြားလာ၊ စီးပြားရွာလိုသူျမန္မာမ်ား ဟန္းဖုန္းမ်ားနဲ႕၊ အင္တာနက္ ေစ်းခ်ိဳလာျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါဝင္ၾကည့္ရႈ၊ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။   ေမာင္သာမန္

Website:
* Moemaka.com 
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/offshore-supply-vessels-osv

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...