Sunday, March 8, 2015

ႀကိဳးစားလွ်င္ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ ....


လူအမ်ားအက်ိဳး ကိုု ကိုုယ္က်ိဳး ေရွ႕တင္လိုု႕႔ လမ္းေဘး ဖိနတ္တိုုက္တဲ့ေကာင္ကေလး ဘ၀ကေန ဘာျဖစ္သြားလဲ ၾကားရင္ မိတ္ေဆြ ယံုုမွာ မဟုုတ္ဘူး....
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ Pernambuco ျပည္နယ္ က ရြာေ လး တစ္ ရြာမွာ ရိွတဲ့ လယ္သမား မိသားစု ကေန ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ ေမြးဖြား ခဲ့တယ္။ အဲဒီ မိသားစု ဟာ ဆင္းရဲ လြန္း တာေၾကာင့္ ေကာင္ေလး ဟာ (၄) ႏွစ္သား အရြယ္ ကတည္းက လမ္းေ ပၚ မွာ ေျမပဲ ဆံ လုိက္ေရာင္း ခဲ့ရတယ္။
ဒါေတာင္ အစား နပ္ မွန္မွန္ သူ မစားခဲ့ ရသလို Aဝတ္ လုံ လုံ လည္း မဝတ္ခဲ့ ရပါဘူး။
ေက်ာင္း စတက္တဲ့ အရြယ္ မွာ ေကာင္ေလး ဟာ ေက်ာင္းအား ခ်ိန္တိုင္း အေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း ႏွ စ္ေ ယာက္ နဲ႔ ဖိနပ္လိုက္ တိုက္ ခဲ့တယ္။ တကယ္ လ႔ုိ ဖိနပ္တိုက္ သူ မရိွရင္ သူတ႔ုိ ငတ္ ရပါတယ္။
ေကာင္ေလး (၁၂) ႏွစ္ အရြယ္ တစ္ညမွာ ပင္မင္းဆိုင္ သူေဌး တစ္ဦး ဖိနပ္ လာ တိုက္ခဲ့တယ္ ။ ေ ကာင္ေလးနဲ႔ အဖာ္ ႏွစ္ေယာက္ ဟာ သူ႔ထက္ ငါ ဖိနပ္တုိက္ ရဖ႔ုိ အတြက္ သူေဌး ဆီ ဝိုင္းအံုု သြား ခဲ့ ၾကတယ္။ ေကာင္ေလး သံုးေယာက္ ရဲ႕ ေတာင့္တ ေနတဲ့ မ်က္လံုးအစံုကို ၾကည့္ၿပီး သူေဌး ဆံုးျဖ တ္ ရခက္ သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူေဌး က အေၾကြေစ့ ႏွစ္ေစ့ ထုတ္ၿပီး “ဘယ္သူ ပိုက္ဆံ လုိရင္ ဘယ္သူ႔ကိုငါ့ဖိနပ္တိုက္ေစမယ္။ဖိနပ္တိုက္ခႏွစ္က်ပ္ေပးမယ”္ လ႔ိုဆိုတယ္။
အဲဒီ တုန္းက ဖိနပ္ တစ္ခါ တိုက္မွ ျပား (၂ဝ) ရတာပါ။ အခု (၁ဝ) ဆ ေလာက္ ရမယ့္ ပိုက္ဆံ က မုိးေပၚက က်လာ တဲ့ မုန႔္ေတြ လုိပဲ ေကာင္ေလး သံုးေယာက္ ရဲ႕ မ်က္လံုး ကို အေရာက္ လက္ သြားေစ ခဲ့ပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္ မနက္ ကတည္းက အစာ မစားရ ေသးပါဘူး။ စားဖ႔ုိ ပိုက္ဆံ သာ ထပ္ မရခဲ့ရင္ ကၽြန္ေ တာ္ ဆာၿပီး ေသသြား လိမ့္မယ္ ” လို႔ အေဖာ္ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ က ဆိုတယ္။
“ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္မွာ အစာ ျပတ္ေန တာ ၃ ရက္ ရွိသြား ပါၿပီ။ အေမ က လည္း ေန မေကာင္းဘူး။ အိမ္ Aတြက္ ကၽြန္ေတာ္ စားစရာ ဝယ္ျပန္ ေပးရမယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ ညအိမ္ ျပန္ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အရိုက္ခံရေတာ့မယ”္ လို႔ေနာက္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကဆိုတယ္။
သူေဌး လက္ထဲ က ပိုက္ဆံ ႏွစ္က်ပ္ ကုိ ၾကည့္ၿပီး ေကာင္ေလး ခဏ ေလာက္ စU္းစား လိုက္တယ္။ ၿပီးမွ “ တကယ္ လု႔ိ ဒီ ပုိက္ဆံ ႏွစ္က်ပ္ ကို ကၽြန္ေတာ္ ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ သူတ႔ို ႏွစ္ေယာက္ ကို တစ္ေယာက္ တစ္က်ပ္စီ ကၽြန္ေတာ္ေပး လိုက္မယ္” လ႔ို ေျပပါတယ္။ ေကာင္ေလး ရဲ႕အေျပာကုိ ၾကားေ တာ့
သူေဌးႀကီး နဲ႔ က်န္အေဖာ္ ႏွစ္ေယာက္ ပါ အံအား သင့္သြား ၾကတယ္။
“သူတို႔ က ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕အေကာင္းဆံုး သူငယ္ခ်င္း ေတြပါ။ သူတ႔ို ဆာေန တာ တစ္ရက္ ရွိသြား ပါၿပီ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ေန႔လယ္ တုန္းက ေျမပဲ ဆံေလး နည္းနည္း စားထား ရေတာ့ ဖိနပ္တိုက္ ဖို႔ အား ရွိ ေနပါ ေသးတယ္။ သူေဌး ရဲ႕ ဖိနပ္ ကို ကၽြန္ေတာ္ တိုက္ ပါရေစ။ သူေဌး ကုိ ေက်နပ္ ေစ ရ ပါမယ”္ လ႔ိုေကာင္ေလးကဆက္ေျပာပါတယ္။
ေကာင္ေလး ေၾကာင့္ သူေဌး ခံစား သြားမိ တယ္။ ေကာင္ေလး ကို သူဖိနပ္ တိုက္ေစခဲ့ၿပီး ေငြႏွစ္ က်ပ္ ကို ေ ပး လိုက္ တယ္။ ေကာင္ေလး က ဘာမွ မေျပာဘဲ ေငြႏွစ္က်ပ္ ကို ယူၿပီး သူ႔ အေဖာ္ ႏွ စ္ေ ယာက္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ခဲြေပး လိုက္တယ္။
ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာေတာ့ သူေဌး က ေကာင္ေလး ကုိ ရွာၿပီး ေက်ာင္းအား ခ်ိန္တုိင္း သူ႔ ပင္မင္း ဆိုင္ မွာ အလုပ္ လုပ္ေစ ခဲ့ တယ္။ ညစာ ထမင္းပါ ေကၽြး ခဲ့တယ္။ လုပ္အားခ နည္း ေပမယ့္ ဖိနပ္ လိုက္တုိက္ တာ ထက္ စာရင္ ပိုေကာင္း ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္ ထက္ပို ဆင္းရဲ က်ပ္တည္း သူကို ကူညီ ခဲ့လို႔ ရလာတဲ့ Aခြင့္Aေရး ဆိုတာကို ေကာင္ေလး သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ ေနာက္ခါ မွာ သူတတ္စြမ္း သေလာက္ သူ႔ ထက္ ပို က်ပ္တည္ း တဲ့ လူေတြကို ေတြ႔တိုင္း ေကာင္ေလး ကူညီ ခဲ့ေတာ့တယ္။
ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ေက်ာင္း ရပ္နားၿပီး အလုပ္ရံု မွာ အလုပ္သမား ဝင္လုပ္ ခဲ့တယ္။ အလုပ္သ မား ေတြ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ရဖ႔ို သူ ေတာင္းဆုိ ခဲ့တယ္။ အသက္ (၂၁) မွာ အလုပ္သမား အသင္းထဲ သူဝင္ ခဲ့တယ္။ အသက္ (၄၅) ႏွစ္မွာ အလုပ္သမား ပါတီ ကို သူတည္ေထာင္ ခဲ့တယ္။
(၂ဝဝ၂) ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွာ “ ဒီႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူေတြ အားလံုး တစ္ေန႔ကို ထမင္း သုံးႏွပ္ မွန္မွန္စားေစရမယ”္ ဆုိၿပီးသူေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့တယ္။ျပည္သူအမ်ားရဲ႕အားေပးေထာက္ခံမႈ ကို သူ ရခဲ့ၿပီး ဘရာဇီး ႏိုင္ငံရဲ႕ (၃၅) ဦး ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ တယ္။ သူဟာ ဘရာဇီး သမုိင္း မွာ ပထမ ဦးဆုံး အလုပ္သမား ကေန သမၼတ ျဖစ္လာသူ ျဖစ္တယ္။ (၂ဝဝ၆) ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ အ ႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ သူ ဆက္လက္ အေရြးခံခဲ့ ရျပန္တယ္။
သူ သမၼတ ျဖစ္တဲ့ (၈) ႏွစ္ အတြင္းမွာ သူေျပာခဲ့တဲ့ ကတိ အတုိင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္ အ ထ ည္ ေဖာ္ခဲ့ တယ္။ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရိွတဲ့ ၉၃% ေသာ ကေလးငယ္ ေတြ နဲ႔ ၈၃% ေသာ အရြ ယ္ ေရာက္သူ ေတြကို တစ္ေန႔ သံုးနပ္ မွန္ေစခဲ့ တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္ မွာ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ ကို “ျမက္စားတဲ့ ဒိုင္ႏုိေဆာ ” ဘဝ ကေန “ အေမရိကား တုိက္ရဲ႕ ျခေသၤ့ ” အျဖစ္ တစ္ကမာၻ လုံး ရဲ႕ ၁ဝႏ ိ ုင္ငံေျမာက္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ေစခဲ့ တယ္။
သူကေတာ့ တျခားသူ မဟုတ္ ပါဘူး။ (၂ဝ၁ဝ) ႏွစ္ကုန္ ပုိင္းမွာ သမၼတ အျဖစ္ က တာဝန္ ရပ္နား ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး သမၼတ ေဟာင္း Luiz Inacio Lula da Silva ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ ကို ဘယ္ေ တာ့ မွ လက္ မေလ်ာ့ နဲ႔ .. သူတစ္ပါး ကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔လႊတ္ ပါနဲ႔တဲ့။
ေတာ္ထက္ တဲ့ တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ျခင္း က တစ္ပါးသူ ေကာင္းစားေရး အတြက္ပါ။ သူတစ္ပါး ကို ကူညီေနစဥ္ အေတာ အတြင္းမွာ သင္ ဘုရား ျဖစ္လာလ႔ို ပါပဲ။ သူတစ္ပါး ကုိ ဂရုစိုက္ ေလေလ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို စိုးရိမ္ ပူပန္စိတ္ နည္း ေလေလ တဲ့ —- Dalai Lama က ေဟာခဲ့ပါတယ္။
အာကာ ထက္ ျမင့္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...