Friday, October 4, 2013

NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား မတူညီသည့္ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အသစ္ေရးဆြဲေရးမွာ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး လက္ေတြ႔မက်၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသာ လက္ေတြ႔က်သည္ ဆိုေသာ အယူအဆမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေန ရာ ယင္းမူဝါဒ သေဘာထားမ်ားအေပၚ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုယုံၾကည္မႈ မ်ားစြာ ရရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF) က မည္သို႔ျမင္သည္ ဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ယင္းပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ The Voice တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထား သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။


Voice ။ ။ NDF ပါတီက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့တာ ဆိုေတာ့ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ပါတီဥကၠ႒တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို သုံးသပ္ပါသလဲ။

UKMS ။ ။ ေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ ပါတီ မေထာင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ တဲ့အခါ ဒီမိုကရက္တစ္ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ မျပည့္စုံဘူး။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံက ျပည္ေထာင္စု ပုံသဏၭာန္ မက်ေရာက္တဲ့ အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မႀကဳိက္လို႔ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲ ျပန္ေရာက္ခဲ့တာ။ ပုံစံအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ပုံစံကို ယူထားတာ ေတြပါေပမယ့္ အႏွစ္သာရကို ၾကည့္တဲ့အခါ လိုတာေတြ ရွိေနတယ္။ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ သယံဇာတ ခြဲေဝက်င့္သုံးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ ျပည္နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဟာ အားနည္းတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ဆိုတာ ဗဟိုနဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္း ေတြအၾကား သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကို ထူေထာင္တာ။ ဗဟိုပဲ ျပန္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနရ ၿပီး ဗဟိုက ေပးသေလာက္ စားရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ အေျခခံဥပေဒမွာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊ ဥပေဒ ျပဳခြင့္ေတြ မမွ်တဘူး။ အဲ့ဒါေတြကိုျပင္မွ ျပည္ေထာင္စုပုံသဏၭာန္ ေပၚလာမယ္။

Voice ။ ။ NDF ပါတီက အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းကို ဒီႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာပဲ ထုတ္ျပန္ထားတာ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးကို ဘယ္ပုံစံနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ေနလဲ ဆိုတာ ေျပာေပးပါ။

UKMS ။ ။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အထဲမွာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါၿပီးပါၿပီ။ ဥပမာ - တပ္မေတာ္ ပါဝင္ခြင့္ဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အညီ ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ ျပင္ထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္က Our Right တစ္ခါတည္း ပိုင္ခြင့္ႀကီးတစ္ခု အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါရမယ့္အစား ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အညီ ပါဝင္ႏိုင္မယ္။ ကာလတစ္ခုၿပီးရင္ တပ္မေတာ္က တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားၿပီး တိုင္းျပည္လုံၿခံဳေရးကို ကာကြယ္တဲ့ တာဝန္သာ ျပန္ယူရင္ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာမို႔ တပ္မေတာ္အခန္း က႑ကို အဲ့ဒီလို ျပင္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ျပည္နယ္တိုင္းေတြမွာ လႊတ္ေတာ္က တင္ျပထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို သာလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရ မယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲထားတာ ရွိပါတယ္။ မိမိအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ေျမမွာ မိမိရွိေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားက လိုလားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္သာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာရဲ႕ အႀကီး အကဲေနရာကို ယူရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နာမည္ႀကီး ေနတဲ့ ၅၉ (စ) ေပါ့။ ဒီပုဒ္မကို အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး မထိခိုက္ေစတဲ့ ႐ႈေထာင့္ကေန တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္မယ့္သူဟာ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားဆင္း သက္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ကို ယူမယ့္ပုဂၢဳိလ္ဟာ တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္အခါ မွာ သူ႔ရဲ႕ဇနီးခင္ပြန္းဟာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိေနရမယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ထည့္ထားတာရွိပါတယ္။

Voice ။ ။ ဒါဆို ပါတီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူၾကမ္းေတြကို အေျခခံဥပေဒ ျပင္တဲ့အခါ ပါဝင္ေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါလဲ သိပါရေစ။

UKMS ။ ။ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က သေဘာထားေတြ ထြက္လာရင္ ေကာ္မရွင္ကို ေရာက္ေအာင္ ပို႔မယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ ပါတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ေပါ့။ သူကေန တစ္ဆင့္လည္း တင္ခြင့္ရရင္ တင္သြားဖို႔ အဲ့ဒီလိုႏွစ္နည္း စဥ္းစားထားတာရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒက တစ္ခါတည္း ျပင္လို႔ေတာ့ မရဘူး။ တစ္ဖက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥလည္း ပါေနေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ရင္ ေအာင္ျမင္သေလာက္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ေရး ဟာလည္း ေရွ႕တိုးသြားမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မ်ားရဲ႕ လိုလားခ်က္ မပါဘဲ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရင္ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးဟာ စာ႐ြက္ပဲရွိၿပီး အသက္ဝင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

Voice ။ ။ ဒါဆို NDF ပါတီအေနနဲ႔ ခုေျပာေနၾကတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး၊ အသစ္ျပန္ဆြဲေရးမွာ ျပင္ေရးဘက္ကို ရပ္တည္ထားတယ္လို႔ အခိုင္အမာ ဆိုႏိုင္တာေပါ့။

UKMS ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီမ်ားက ျပင္ေရးပါပဲ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီမ်ားကေတာ့ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ ေရးဆြဲေရးေပါ့။ ျပင္တဲ့လမ္းကို ဘာလို႔ေ႐ြးရလဲ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိဖို႔လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အဓြန္႔ရွည္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ထပ္ၿပီး အေႏွာင့္အသြား မလြတ္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ လမ္းေၾကာင္း သာေအာင္ေပါ့။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအထိ ေရာက္သြားႏိုင္ေအာင္ ရွိၿပီးသား အေျခခံဥပေဒမွာ မလိုအပ္ တာေတြျဖဳတ္၊ လိုတာေတြျဖည့္၊ ျပင္စရာရွိတာေတြ ျပင္သြားမယ္ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ က ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ အပိုင္းေတြပါ ျပင္ဆင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါ တယ္။ လက္ရွိအေနအထားကို မပ်က္ေစခ်င္ဘူး။

Voice ။ ။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းကိုေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

UKMS ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လက္ရွိ သမၼတသက္တမ္း အတြင္းမွာ အေျခခံတစ္ခု အထိေတာ့ ေရာက္သြားမွာပဲ။ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ေတာ့ ၂၀၁၅ ရဲ႕ ဟိုဘက္မွာပဲ ဆက္လုပ္သြားရမွာ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒကို မဖ်က္ဘဲနဲ႔ ျပင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ မွာၿပီးဖို႔ အေၾကာင္းသိပ္မရွိဘူး။ တခ်ဳိ႕အပိုဒ္ေတြက လူထုဆႏၵ ခံယူရတာ ေတြရွိမယ္။ ျပင္႐ုံသက္သက္နဲ႔တင္ ၂၀၁၅ မီွလိမ့္မယ္လို႔ သိပ္မထင္ဘူး။

Voice ။ ။ ခု အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ဖ်က္ေရးကို ျပည္သူလူထု သေဘာထား ေကာက္ခံ သြားမယ္ လို႔လည္း ေျပာၾကေတာ့ တကယ္သာ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆို ဘယ္လိုအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္မလဲ ဆရာ။

UKMS ။ ။ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ထိစပ္မႈနည္းခဲ့တယ္။ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ အၾကာႀကီး ေနခဲ့ရေတာ့ Political Education ဘက္မွာ အင္မတန္ အားနည္းေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ဘာေၾကာင့္ ျပင္သင့္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သင့္တယ္ဆိုတာ မေျပာနဲ႔ သာမန္ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ကိုေတာင္ လက္လွမ္းမီဖို႔ ေတာ္ေတာ္ အားနည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတာ ျပည္သူ႔ေရွ႕က သြားရမွာ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြႀကံဳေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ကလည္း အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္ၿပီး အသစ္ဆြဲပါလို႔ ေအာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူက ၿငိမ္သက္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈက ေရွ႕ကမသြားဘဲ ဒီျပႆနာႀကီးကို ျပည္သူ႔ထံ တြန္းပို႔တယ္ ဆိုတာဟာ ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ မယူႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အေျဖထြက္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ ယူထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ အစုအေဝးေတြ အားလုံးက တစ္ညီထဲ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ၿပီးမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၿပီးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို သြားဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပတ္သားေစခ်င္ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး Awareness အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာ မလိုဘူးေပါ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဝင္လာမယ့္ Interferences ေတြရွိတယ္။ မွန္းဆလို႔ေတာ့မရဘူး။

Voice ။ ။ အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ ျပန္ဆြဲၾကမယ္ ဆိုရင္ တပ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔မွာပဲလို႔ ဆိုၾကတဲ့အေပၚမွာ ဆရာဦးခင္ေမာင္ေဆြ ဘယ္လိုျမင္ပါလဲ။

UKMS ။ ။ တပ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မယ္လို႔ ကံေသကံမ ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ တပ္ဆိုတာက ကတိသစၥာျပဳထားရင္ ဖ်က္ခဲတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ ဆိုတာကို ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာတူခ်က္က အဓိကက်တယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္တယ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္သလို လက္ရွိ တိုင္းျပည္သြားေနတဲ့ အေနအထား ကိုလည္း ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခုကာလက ေတာ္လွန္ေရး ကာလလား၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ေရး ကာလလားဆိုတာ ကြဲျပားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ကာလဆိုတဲ့ Mindset နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္ၿပီး အသစ္ေရးဆိုတဲ့ ဘက္ကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ လိုေနတာ ေတြကို ႏုတ္ပယ္၊ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုရင္ ရွိၿပီးသား လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ပုံသဏၭာန္ ပ်က္မသြားႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား ကလည္း ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကိုပဲ သြားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဖန္ အာဏာျပန္သိမ္းတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ႀကံဳေတြ႔စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

Voice ။ ။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒသည္ ကမၻာမွာ ျပင္ရန္အခက္ဆုံး ဥပေဒလို႔ ဆိုထားေတာ့ ျပင္မယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာ အထိ ျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါလဲ။

UKMS ။ ။ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္လိုမ်ဳိး မွာဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္မွ်ၿပီး ၾကည့္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မျပင္ေပးႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ အဲ့ဒီမွာေတာ့ စကားေျပာၾကရမယ္။ ကာလေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကို အားလုံးက သေဘာတူညီသြားမွာပါ။ ခက္တာေတြ ညႇိလို႔မရတာေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ လက္ ေတြ႔က်တာ စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာေတြ လက္ငင္း ျပင္သြားတာဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားကို သယ္ေဆာင္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

Voice ။ ။ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ရင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေတြ႔မယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးနဲ႔ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ဘယ္လိုသုံးသပ္ပါလဲ။

UKMS ။ ။ ကြၽန္ေတာ္ သိသေလာက္ေတာ့ သေဘာထား အယူဆေတြက ျပင္ေရးဘက္မွာ မ်ားတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္က ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီး ၂၀၁၄ မတ္လေလာက္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးကေန ထြက္လာ တာေတြက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးဆီ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီ Process အတိုင္း သြားရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ေရးဟာ အေတာ္အတန္ ရသြားႏိုင္တယ္။ တစ္ခုလုံးကို အၿပီးျပင္ဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အထိုက္အေလ်ာက္ ျပင္ၿပီး ျဖစ္မယ္။ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မယ္လို႔ မျမင္ဘူး။

Voice ။ ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ခုခ်ိန္အထိ အစဥ္တစိုက္ ေရွ႕တန္းေနရာ ယူထားတဲ့ တပ္မေတာ္ ကိုေရာ ဘာေျပာခ်င္ ပါသလဲ။

UKMS ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္သြားရင္ ႏိုင္ငံေရးထဲက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေနာက္ဆုတ္ေပးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရး ဘက္ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ လိုၿပီ။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဖို႔လည္း မလိုေတာ့ဘူး။ ေနာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်သြားတဲ့ အခါမွာလည္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲပို႔မယ္ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔လည္း ပိုညီသြားမယ္။

Voice ။ ။ လက္ရွိ အေျခအေန ေတြအေပၚ ၿခံဳငုံၿပီးေတာ့ ဆရာ့ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါ။

UKMS ။ ။ ႏိုင္ငံေရးကို စဥ္းစားတဲ့ အခါ စိတ္ကူးယဥ္ စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ စစ္အစိုးရ မလိုခ်င္ဘူးလို႔ ေအာ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ထဲဝင္သြားတယ္။ ေထာင္ထဲက ထြက္လာေတာ့လည္း စစ္အစိုးရက ရွိေနတာပဲ။ စစ္အစိုးရကို လူထုအားနဲ႔ တိုက္ခ်လိုက္ရင္ ျပဳတ္သြားမယ္လို႔ ထင္မွားမိ ခဲ့တာေပါ့။ ခု စစ္အစိုးရကို ထြက္လမ္းေပးၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္တဲ့အခါ သူဆုတ္သြားတယ္။ အဲ့လိုပဲ ၂၀၁၅ မွာ လည္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အပိုင္းေတြ ရေအာင္ ယူထားၿပီး မၿပီးေသးတာေတြကို ၂၀၁၅ ဟိုဘက္မွာ ဆက္ျပင္လို႔ရတယ္။ ၂၀၁၅ကို အသာတၾကည္ ျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးကို ဆက္သြားဖို႔ လိုတယ္။ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို မပ်က္ေအာင္ ထိန္းဖို႔ လိုတယ္။ ေခတ္ေတြက ေျပာင္းသြားၿပီ။ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားအုပ္စု ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ ေတြက ၂၀၁၀ ဟိုဘက္ မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအျမင္ အေပၚမွာ မရပ္ဘဲ ျဖစ္သင့္တယ္ ျဖစ္ထိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္ေပၚမွာ ရပ္ၿပီးသြားတာက ပိုၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ထားေတြနဲ႔ ဆက္သြားမယ္ ဆိုရင္ အက်ပ္အတည္းထဲကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆြဲေခၚရာေရာက္မွာပဲ။

(ေနာ္ကိုကို )
The Voice Weekly facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...