Tuesday, October 29, 2013

တည္ၿငိမ္အာမခံရွိမယ့္ ဘဏ္စနစ္ ေပၚေပါက္ေရး (ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္)

October 29, 2013 at 11:35am

ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္
ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္
ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ အစီအစဥ္မွာ မၾကာေသးခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႔ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ နုိင္ငံ မ်ဳိးေတြမွာ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေလးေတြ မတည္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားေရးကို နည္းလမ္းတရပ္အေနနဲ႔ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္
လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔အတူ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားပါတယ္။ VOA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေတြ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထက္ ျမင့္မားေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္းဟာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထား ျမင့္မားေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ ႔ လြတ္လပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈအျပင္၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကေန ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ေတြအေပၚ ပိုမုိခိုင္မာလာေစေရး အေရးႀကီးတယ္လို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာဆိုပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အတိုးႏႈန္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ သေဘာတရားက အတိုးႏႈန္းကို ဘဏ္က ေပးတယ့္ deposit rate အပ္ႏံွတဲ့ေငြေပၚေပးတဲ့ အတိုးႏႈန္းက စီးပြားေရးအေျခခံ သေဘာတရားအရဆုိရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေအာက္ကို မေရာက္ေစရဘူး။ အဲဒီ သေဘာတရားေတာ့ ရွိတယ္။ ဥပမာ inflation rate က ၅% ရွိမယ္။ အတုိးႏႈန္းက ၃% ဆိုရင္ မသင့္ေတာ့ဘူး။ Negative interest rate ဒါက minus အႏႈတ္ျဖစ္သြားၿပီ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေလ်ာ့ရဘူးေပါ့။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ဟုတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ inflation rate က ၅% ထက္ မေလ်ာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ inflation rate က ဆိုပါစို႔ ၃% အတိုးႏႈန္းက ၄% ဆုိရင္ မဆိုးဘူးေပါ့။ ဒါက positive ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာကို ျပတာ။ အဲဒီ သေဘာမ်ဳိးေတာ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔က လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေၾကညာထားတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းကို ၆ နဲ႔ ၇ ၾကားေလာက္မွာ ရွိတယ္။ ဒီႏႈန္းကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ အတိုးႏႈန္းက လက္ရွိဘဏ္က ေပးေနတဲ့ အတုိးႏႈန္းက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း။ တကယ္လို႔ ခ်ရင္လဲ ၇% ေပါ့။ ၇ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကို ခ်မယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အစိုးရ ေၾကညာထားတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းေတြရဲ ႔ အထက္မွာေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ေလာေလာဆယ္ ရွိေနေသးတယ္။ ရွိေနတဲ့ဆိုေတာ့ အဲဒီေလာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကို ခ်ႏိုင္ရင္ မဆိုးဘူး။ တခ်ဳိ ႔ကလည္း ဘယ္လို argue လုပ္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ရင္းႏီွးေစ်းကြက္ capital market မရွိေသးဘူး။ ရွိတာက ေငြေၾကးေစ်းကြက္ money market မွာေတာင္ ဘဏ္ပဲ ရွိတယ္။ တျခားအဖြဲ႔အစည္း မရွိေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူအေနနဲ႔က ေငြစုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ကိုပဲ လာတယ္။ တျခားမွာသြားၿပီးေတာ့ ရင္းႏီွးလုိ႔မရဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဘဏ္မွာ ပိုက္ဆံအပ္ထားၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ထုတ္စားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ ရွိေသးတယ္။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံသေဘာတရားက ဘယ္လိုရွိသလဲဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာေတာ့ money market ရွိတယ္။ Capital market ရွိတာေပါ့။ Money market မွာ ဘဏ္ေတြရွိတယ္။ ဘဏ္မွာ စုရင္စု မစုရင္ ဟုိဘက္က အစုရွယ္ယာေစ်း stock market မွာသြားၿပီးေတာ့ ရင္းတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ပိုၿပီးေတာ့ စုႏိုင္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒါၾကေတာ့ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆိုင္သြားတယ္။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အတိုးႏႈန္းကက်ၿပီဆုိရင္ ဟိုဘက္ကို ေျပာင္းၾကတာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကေတာ့ တကယ္လို႔ ဘဏ္က အတိုးႏႈန္းအျပင္ကို တျခားမွာ တရားဝင္ ရင္းစရာ မရွိဘူး။ လတ္တေလာမွာေပါ့။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အျပင္မွာ စီးပြားေရး သြားလုပ္ရင္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းေလာက္ မကိုက္ဘူး။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ကိုက္ခ်င္လည္းကိုက္မယ္။ မကိုက္ခ်င္လည္း မကိုက္ဘူး။ ဒါက risk မ်ားတယ္။ ဒါကို ေျပာလုိ႔မရဘူး။ တရားဝင္ေစ်းကြက္က မရွိဘူး။ အတိုးႏႈန္း ခ်လိုက္လို႔ရွိရင္လည္း ျပည္သူကေတာ့ ေငြ ဘဏ္မွာအပ္မွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အတိုးႏႈန္း တခ်က္တည္းနဲ႔ ဘဏ္မွာအပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ ႔ၾကေတာ့လဲ ေငြစိတ္မခ်ၾကဘူးေပါ့။ ရန္သူမ်ဳိး (၅) ပါး အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဘဏ္မွာ ေငြလာအပ္တာေပါ့။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အတုိးႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ရင္ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေလွ်ာ့တာေကာင္းတယ္။ အတိုးႏႈန္းတင္ရင္လည္း ေျဖးေျဖးခ်င္းတင္း။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ခက္တာက အတိုးႏႈန္းခ်ရင္လဲ one percent, two percent ဝုန္းကနဲ႔ ခ်လိုက္တယ္။ တင္းရင္လည္း အဲဒီလုိ တင္းတာ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ point နဲ႔သြားတယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ decimal point two places ေပါ့။ .25 decimal point ဆိုရင္ .25 percent အတိုးႏႈန္းခ်တယ္။ .50 decimal point ဆိုရင္ တဝက္ခ်တာ။ Half percent ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ တခါတေလ ten percent ခ်တယ္။ ဒီလိုေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒီလုိေလးေတြ ကစားတာ။ နည္းနည္းခ်င္း ခ်တယ္။ ကစားၾကည့္တယ္ market က လက္ခံတယ္။ နည္းနည္းခ်င္း တိုးၾကည့္တယ္။ ဒါကေတာ့ အေရးႀကီးတာက အတိုးႏႈန္း ကစားဖို႔ ေျပာတာပါ။ အဓိက main player က ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္။ ဗဟိုဘဏ္ က ကစားတတ္ရင္ ဗဟိုဘဏ္က သူ႔ရဲ ႔ အတိုးႏႈန္းကို ကစားသြားရင္ ပုဂၢလိကဘဏ္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုိက္ရမွာ။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ ႔ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေတာ့ သူတို႔လိုက္ကစားေပးရမယ္။ အဲဒီ သေဘာတရား။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒါေတြကေတာ့ အပ္ႏံွေငြေပၚမွာ ေပးေနတဲ့ အတုိးႏႈန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေပါ့။ အခုဟာက ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အတိုးႏႈန္းက ျမင့္ေနေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေငြေခ်းငွားၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ဖုိ႔ကိစၥေတြ၊ ေရရွည္ေခ်းေငြေတြ ေပးႏိုင္မယ္ကိစၥေတြက အေတာ္ေလး ခက္ခက္ခဲခဲ မျဖစ္ေနဘူးလား။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ခဲယဥ္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အတုိးႏႈန္းက အခုနေျပာတဲ့ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ အမ်ားစုနဲ႔စာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျမင့္ေနတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းႀကီးတခု ထူေထာင္ဖို႔ဆုိရင္ ဒီဘဏ္ကို ျပန္ေပးရမယ့္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ထူေထာင္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္မွာေတာ့။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေထာင္လို႔ရွိရင္ ေရရွည္ၾကည့္ရမယ္။ ႏွစ္တိုနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ (၁) ႏွစ္ (၂) ႏွစ္ လုပ္လို႔မရဘူး။ (၅) ႏွစ္၊ (၁၀) ႏွစ္။ အဲဒီလို ေခ်းႏိုင္ေအာင္လို႔ ဘဏ္ေတြကေန သူ႔ရဲ ႔ အပ္ေငြကလည္း ေရရွည္သြားတဲ့ အပ္ေငြလို ျဖစ္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေရတိုအပ္ေငြ - ကေန႔လာထုတ္ရင္ ကေန႔ ျပန္အပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေငြမ်ုိးနဲ႔ ေငြသြားေခ်းမိရင္ mismatch ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒါေတြက crisis ျဖစ္တာ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးျဖစ္တာ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာလည္း ႏွစ္ရွည္အပ္တဲ့ အပ္ေငြအမ်ဳိးအစားေတြ ပြားလာဖို႔၊ တိုးတက္လာဖုိ႔ လုိတယ္။ တပိုင္းကလည္း အစိုးရပိုင္းကလည္း အားေပးဖို႔ လိုတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ဘဏ္ေတြက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေရာ ေျမယာ၊ အိမ္၊ အိုးအိမ္ေတြကိစၥေတြက ဘဏ္ေတြကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားႏိုင္ဖို႔။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ ဒါကေတာ့လဲ ဘဏ္မွာလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက (၁၀) ႏွစ္။ အန္ကယ္တို႔ ကေမာၻဇဘဏ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေလာက္ကတည္းက တည္ေထာင္ထားေတာ့ ဟိုကထဲကေန ဝယ္ထားတဲ့ ေျမတို႔၊ အိမ္တို႔၊ ဘာတုိ႔ဆုိတာ အခုဆုိရင္ တန္းဖိုး (၁၀) ဆမက၊ အဆ (၂၀) မက တက္လာၿပီ။ သူဖက္ကလည္း ၾကည့္ရင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ခုိင္ပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူမွာက assets ေတြက တန္းဖုိးရွိတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ အခုဟာက တခုလိုေနတာက ဗဟိုဘဏ္က ဒီ assets ေတြကို revalue ျပန္လုပ္ရမယ္။ ျပန္လည္တန္းဖိုး သတ္မွတ္ေပးရမယ္။ သတ္မွတ္ေပးမွလဲ ဥပမာဆိုပါစို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္က သိန္းတစ္ရာေလာက္တန္တဲ့ ေျမကြက္တခုက အခုဆုိရင္ သိန္း တစ္ေထာင္မကဘူးတန္တယ္။ သိန္း ႏွစ္ေထာင္မကဘူး ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒါေလးေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးရင္ ဘဏ္ေတြရဲ ႔ ခိုင္မာမႈလည္း တုိးလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အေမရိကန္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အိမ္ေထာင္တုိင္း၊ လူတုိင္းရဲ ႔ အိမ္မက္ dream က ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔။ ဗမာႏုိင္ငံမွာ အခုလို ေျမယာေစ်းကြက္က လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္က သိန္း တစ္ေထာင္တန္တဲ့အိမ္၊ ေျမယာကြက္တကြက္ အခုဆိုရင္ သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေလာက္ တန္ေနၿပီ။ ဆိုေတာ့ ဆယ္ဆမက တက္ေနၿပီဆုိေတာ့ လက္ရွိ ဝင္ေငြအားျဖင့္ ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ဘဏ္ေတြကေန ႏွစ္ရွည္အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ mortgage ေခၚတာေပါ့။ အဲဒါမ်ုိး ေငြမေခ်းႏိုင္ဘဲနဲ႔ ဗမာျပည္မွာ သာမန္လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားေတြ အိမ္ပိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါမလား။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ နည္းနည္းေတာ့ ခက္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီမွာလဲ mortgage ေခ်းတဲ့ အိမ္ယာေခ်းေငြဆိုတာ တခါတည္း အေမရိကန္မွာ ၿပိဳလဲသြားၿပီေလ။ ဒါက အေျခခိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အဓိက ေရြးစရာ ကိုယ္က အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ လခစား ဝန္ထမ္းေတြလည္း အိမ္ပိုင္ယာပိုင္ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ရွိရင္ သူ႔ခိုင္မာတဲ့ လစာဝင္ေငြ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ဒါေလးေတြ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါေတြ အရင္ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒါကို ပ်ဳိးေထာင္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ဘာလိုသလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ဳိးကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ FDI ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေရးႀကီးတယ္။ ဝင္လာလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔က လခ အေကာင္းေပးတာ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ကုမၼဏီထက္ လခေကာင္း ေပးႏိုင္တယ္။ ေပးလည္းေပးမွာပါ။ ေရရွည္လည္း ျဖစ္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာမ်ဳိးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ေတာ့ အခုန အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ အဆင္ေျပတာေပ့ါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဝင္ေငြလည္းေကာင္းတယ္။ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္လည္း ျဖစ္ႏို္င္တယ့္ အလားအလာ ရွိတယ္။ အခုန အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ၾကေတာ့လဲ အခက္အခဲတခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ အခုလဲ ႏိုင္ငံေတာ္က တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေပးေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တခုရွိတာက အခုနလို အိုးမဲအိမ္မဲ့ၾကေတာ့ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ဘာလဲဆိုေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ တိုက္ခန္းေတြမွာ။ တုိက္ခန္းေတြကိ အထပ္ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္ၿပီးေတာ့ အခုနလို တန္းဖိုးနည္းအိမ္ယာေတြ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္လည္း ရတာပဲ။ တခ်ိန္တုန္းက ဦးႏုတုိ႔ ေခတ္တုန္းကလည္း လုပ္ခဲ့တာပဲ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျပည္ေတာ္သား စီမံကိန္း။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အဲဒါလဲ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ ျပည္သူေတြကိုလည္း ေပးခဲ့တာ။ ဒီလုိေလးေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက အေရးႀကီးတာကေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဝင္လာဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဝင္လာလို႔ရွိရင္ ျပည္တြင္းဝင္ေငြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ခ်င္လုပ္။ Joint Venture - ဒါေပမဲ့ သူ႔ဘာသာ သီးျခားလာခ်င္ရင္လာ။ သူတို႔လာလို႔ရွိရင္ေတာ့ ပိုခိုင္မယ္။ ဥပမာ Toyota ကား ဝင္လာတယ္ဆိုပါစို႔။ ကုမၼဏီက တအား ေတာ္ေတာ္ေလး ခိုင္မာတဲ့ ကုမၼဏီ ျဖစ္တဲ့အတြက္။ အဲဒီမွာလုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ေတာ့ ေငြေခ်းဖုိ႔ နည္းနည္းလြယ္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ (၁၀) ႏွစ္ သူ ဝင္ေငြရွိေနမယ္။ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ (၂၀) ဝင္ေငြရွိေနမယ္။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အဲဒီေလာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ကုမၼဏီကလည္း ေထာက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့။ တခုရွိတာက ဘဏ္ကေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ေရရွည္ေငြေခ်းႏိုင္ေအာင္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ေတာ့ သြားရမယ္ျဖစ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ အန္ကယ္တို႔ ဘာလုပ္ေနသလဲဆုိေတာ့ Higher purchase တန္းဖိုးနည္းအိမ္ယာေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေပးတဲ့ လစဥ္အေႂကြးဆပ္တာကိုလည္း လုပ္ေနပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒါ ႏွစ္တိုးေပါ့။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အမ်ားဆံုး ေခ်းနုိင္တာက (၃၆) လ။ (၃) ႏွစ္ေပါ့။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ သိန္း (၁၀၀၀) တန္ အိမ္ဝယ္ထားၿပီး (၃၆) လနဲ႔ ဘယ္လိုဆပ္မလဲ။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာတာ ဒါက ႏွစ္ရွည္သြားရမွာ။ အဲဒါၾကေတာ့လဲ အစိုးရရဲ ႔ funding တဖတ္တလမ္းကေန အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွ အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။ အစိုးရရဲ ႔ funding လည္း ပါဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ ပုဂၢလိက funding တခုတည္းၾကေတာ့လည္း နည္းနည္းအခက္အခဲ ရွိတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေျပာတာပါ။ ေလာေလာဆယ္ အန္ကယ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္ မလုပ္ႏိုင္တာ ကိုယ့္ funding က သိပ္ၿပီးေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ long term funding က မရွိေသးဘူး။ Long term deposit က မရွိေသးဘူး။ နည္းေသးတယ္။ အဲဒါကို ဦးတည္ၿပီးလုပ္ဖို႔ လုိေနတယ္။ ဒါက ဗဟိုဘဏ္ပိုင္းက အေတာ္ေလး စဥ္းစားရမယ့္ကိစၥ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို ၿခံဳငံုၿပီး ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရရွည္ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အိမ္ေတြဝယ္ႏိုင္ဖုိ႔အေရး။ ဒါမွမဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘဏ္ေတြကေန ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႔ လူေတြရဲ ႔ အသက္အာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံေတြကိုပါ လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ုိး ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ တည္ၿငိမ္မႈရေအာင္ ဘယ္ေလာက္အထိ အခ်ိန္ယူရအံုးမယ္လို႔ ထင္သလဲ။

ဦးသန္းလြင္ ။ ။ အဓိကေတာ့ အခုန ဦးသန္းလြင္ထြန္း ေျပာသလို ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ အဓိကတည္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက financing ဆိုေတာ့ ေငြေၾကးအေထာက္အကူျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဥပမာ အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Healthcare ေခၚတဲ့ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဏ္ရဲ ႔ အခန္းက႑က အဓိကက်ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြကလည္း ျပည္သူ ယံုၾကည္မႈ ပ်ဳိးေထာင္ေနတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္တယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာကေတာ့ ဘဏ္ေတြကေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ဝင္ေငြ။ အတိုးႏႈန္းက်ရင္ လူထုက မစုမွာလဲစိုးရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘဏ္ေတြအပိုင္းက ျပန္ၾကည့္ရင္ ကေမာၻဇလည္း ျပန္ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ဘာေတြ႔မလဲဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းေပါ့။ တပိုင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေငြအပ္တဲ့ customer နဲ႔ ေငြေခ်းတဲ့ customer - ဒီ customer ႏွစ္ရပ္စလံုးကလည္း အန္ကယ္တို႔ဘဏ္ရဲ ႔ ေက်းဇူးရွင္ေတြ။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြလာအပ္တဲ့ ျပည္သူလူထုကိုလည္း သူ႔အက်ဳိးေက်းဇူးကိုလည္း ၾကည့္ရအံုးမယ္။ သူလည္း ဘာပဲေျပာေျပာ အတုိးႏႈန္း ပိုလိုခ်င္တာပဲ။ တဖတ္က ေငြေခ်းတဲ့ customer ကိုယ့္ရဲ ႔ ေက်းဇူးရွင္ပဲ။ သူကလည္း အတုိးနည္းနည္းနဲ႔ ေခ်းခ်င္တယ္။ အတိုးကို က်ေစခ်င္တယ္။ ဒါကလည္း ကိုယ့္ customer ဆိုေတာ့ သူ႔ေက်းဇူးကို ကိုယ္ကျပန္ၾကည့္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ အေရးႀကီးတာကေတာ့ အတုိးႏႈန္းက်တဲ့အခါမွာ အေျခခံအခ်က္ေတြအျပင္ကို သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အတုိးႏႈန္းတခု ဘယ္သြားမလဲဆိုတာကို အဲဒါ အေရးႀကီးတာေပါ့။ ဗဟိုဘဏ္ကေန ခ်ိန္ထိုးေပးရမယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အက်ဳိးရွိတဲ့ အတိုးႏႈန္းတရပ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေရြ ႔သြားရမယ့္သေဘာေတာ့ ရွိတယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ အခုနလုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ သြားရမယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...