Monday, October 14, 2013

အဂၤလိပ္စာ အမွားမ်ား (English Errors)

အဂၤလိပ္စာအမွားေတြကေတာ့ အေဆာက္အဦးတစ္ခုခု (သို႔) လမ္းေဘးေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေၾကာ္ျငာ သင္ပုန္း အႀကီးႀကီးေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြအပါအ၀င္ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာကို ေျပာတတ္၊ ေရးတတ္မယ္ဆိုရင္ျဖင္႔ တျခားသူေတြထက္ေတာ့ တပန္းသာေနမွာပါ။ သင္ဟာ အလုပ္တစ္ခုခုကို ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ဆိုၾကပါစို႔။ သင့္ရဲ႕ စီဗီြ(CV)နဲ႔ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းေတြကို အမွားမကင္းခ်င္ဘူးလား။ အဂၤလိပ္စာဟာ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ရာ ခဲယဥ္းတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူအမ်ားစု အတြက္ကလည္း ၄င္းသည္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၄င္းကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဘ၀မွာရရွိတဲ့ အျခားေသာ အရာေတြလိုပဲ “ေလ့က်င့္မႈက ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျဖစ္ေစမွာ” (practice makes perfect) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ မွားေလ့မွားထရွိတဲ့ အမွားအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

မိမိႀကီးျပင္းရာေဒသကို ေဖာ္ျပလိုေသာအခါ။
Wrong : I was bought up in Hyderabad. (ကၽြန္ေတာ္က ဟိုက္ျဒာဘဒ္မွာ ၀ယ္ယူျခင္း ခံခဲ့ ရပါတယ္။)
ဒီလို အမွားကို မၾကာခဏ ၾကားရတဲ့အတြက္ လ်င္ျမန္တဲ့ ရယ္စရာတုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုကေတာ့ “And how much did you parents pay?” (ဒါဆိုရင္ မင္းရဲ႕ မိဘေတြက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပးခဲ့ရလဲ?) ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Correct : I was brought up in Hyderabad. (ကၽြန္ေတာ္က ဟိုက္ျဒာဘဒ္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တာပါ။)

“nuances” လို႔ေခၚတဲ့ သိပ္မထင္ရွားလွတဲ့ အဓိပၸါယ္ (သို႔) အသံထြက္ရဲ႕ ကဲြျပားမႈ အမွားေလးမ်ား။
Wrong : What I did for you? (ေမးခ်င္တာကေတာ့ “မင္းကို ငါ ဘာလုပ္လို႔လဲ”)
Correct : What have I done to you?
Wrong : Why you do me like this? (ေမးခ်င္တာကေတာ့ : “မင္းငါ့ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလို ဆက္ဆံရသလဲ?”)
Correct : Why are you treating me like this?

*nuances ေတြရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းအမွန္ေတြကို မ်ားမ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုတဲ့အခါ။
Wrong : My happy birthday is on January 27. (ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေမြးေန႔ဟာ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္)
ေမြးေန႔ရွင္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ “Happy Birthday” သီခ်င္းကို ဆိုေပမဲ့ ေမြးေန႔က်ေရာက္တဲ့ တကယ့္ေန႔ကိုေတာ့ “birthday”လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။
Correct : My birthday is on January 27. (ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေမြးေန႔ဟာ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)ရက္ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုကိန္း (singular)နဲ႔ အမ်ားကိန္း(plural)မွားျခင္း။
Wrong : Inflation has gone up in the last four month. (လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလအတြင္းမွာ ေငြေဖာင္းပြမႈဟာ ပိုျမင့္တက္သြားပါတယ္။)
*months သည္ တစ္ခုကိန္း month ၏ အမ်ားကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလးလျဖစ္တဲ့အတြက္ months လို႔ သံုးရပါမယ္။
Correct : Inflation has gone up in the last four months. (လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလအတြင္းမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ပိုျမင့္တက္သြားပါတယ္။)

တစ္လံုးတည္းေသာ စကားလံုးကို စကားလံုးႏွစ္လံုးအျဖစ္ ခဲြေရးျခင္း။
Wrong : Five players have been short listed to play for India.
Correct : Five players have be shortlisted to play for India.
(အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိႏၵိယကိုယ္စား ကစားဖို႔ ကစားသမားငါးဦးကို ပဏာမ ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

အခ်ိန္ကို ေမးျခင္း။
Wrong : What is the time in your watch? (ခင္ဗ်ားရဲ႕ နာရီက ဘယ္ႏွနာရီထိုးၿပီလဲ?)
ဒီေနရာမွာ “နာရီ”ကို ထည့္ေျပာစရာ မလိုပါ။
Correct : What is the time? (ဘယ္ႏွနာရီထိုးၿပီလဲ?)

မလိုအပ္ေသာ စကားလံုးပိုသြားျခင္း။
Wrong : The law comprised of several sections.
*”Comprise” သည္ “Consist of” (မွာပါ၀င္တယ္)လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့အတြက္ “of”ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ထည့္သံုးစရာ မလိုအပ္ပါ။
Correct : The law comprised several sections.
(အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဥပေဒမွာ ပုဒ္မေတြအမ်ားႀကီး ပါ၀င္ပါတယ္။)

နာမ္ႏွင့္ႀကိမ္ယာကိုက္ညီမႈ (Agreement of the verb with the noun) မရွိျခင္း။

Wrong : I is late. (ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္က်တယ္။)
တစ္ခုကိန္း ပထမပုဂၢိဳလ္ (first person singular)တြင္ is သည္ am သို႔ ေျပာင္းရပါမယ္။
Correct : I am late. (ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္က်တယ္။)

Wrong : He said that you want it. (အဲဒါကို မင္းလိုခ်င္တယ္လို႔ သူက ေျပာခဲ႔တယ္။)
ဒီေနရာမွာ said ဆိုတဲ့ႀကိယာႏွင့္ want ဆိုတဲ့ ႀကိယာႏွစ္ခုၾကားမွာ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ Said က အတိတ္ကာလျဖစ္ၿပီး want က ပစၥဳပၸန္ကာလျဖစ္ေနပါတယ္။
Correct : He said that you wanted it. (အဲဒါကို မင္းလိုခ်င္ခဲ့တယ္လို႔ သူက ေျပာခဲ့တယ္။)

Wrong : Do not open the doors of the window. (ျပဴတင္းေပါက္ရဲ႕ တံခါးရြက္ေတြကို မဖြင့္ပါနဲ႔။)
ဒီေနရာမွာ တံခါးရြက္ေတြ ဆိုတာကို ထည့္သံုးရန္ မလိုပါ။
Correct : Do not open the window. (ျပဴတင္းေပါက္ကို မဖြင့္ပါနဲ႔)

Wrong : Do not rotate in the corridor. (စႀကၤ မွာ လည္မေနပါနဲ႔)
Correct : Do not loiter in the corridor. (စႀကၤ မွာ ေယာင္လည္လည္ လုပ္မေနပါႏွင့္။)
*rotate ႏွင့္ loiter တို႔သည္ အဓိပၸါယ္ မတူပါ။
Wrong : I cannot teach if the student’s mob is not here (ဒီမွာ စည္းကမ္းမရွိေသာ ေက်ာင္းသားအုပ္စု မရွိရင္ ကၽြန္မ စာမသင္ႏိုင္ပါဘူး။)
*စည္းကမ္းမရွိေသာ လူအုပ္”လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ “mob” သည္ အျပဳသေဘာကို မေဆာင္ေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။
Correct : I cannot teach if the number of students is insufficient. (ေက်ာင္းသားဦးေရ မလံုေလာက္လို႔ရွိရင္ ကၽြန္မ စာမသင္ႏိုင္ပါဘူး။)

Wrong : He hit him soft. (သူသည္ သူ႕အားေျဖးညႇင္းစြာ ႐ိုက္လိုက္ပါတယ္။)
Soft သည္ hit ဆိုတဲ့ ႀကိယာကို အထူးျပဳသည့္အတြက္ ႀကိယာေထာက္ (adverb)ျဖစ္၍ -ly ျဖင့္ အဆံုးသတ္ရပါမည္။
Correct : He hit him softly. (သူသည္ သူ႕အား ေျဖးညႇင္းစြာ ႐ိုက္လိုက္ပါတယ္။)

စကားလံုးမ်ား၏ အထားအသို (Order of words)
Wrong : My all relatives are coming. (ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆြးမ်ိဳးအားလံုး လာၾကမယ္။)
All သည္ determiner ျဖစ္တဲ့အတြက္ နာမ္ႏွင့္ ၄င္းကို အထူးျပဳသည့္ စကားလံုးေရွ႕၌ ရွိရမည္။
Correct : All my relatives are coming.

Wrong : She is absent always. (သူမသည္ အၿမဲတမ္း ပ်က္ကြက္သည္။)
Verb to be ႏွင့္ တဲြေသာ အႀကိမ္ျပႀကိယာေထာက္ျဖစ္ေသာ always သည္ verb to be ျဖစ္ေသာ is ၏ ေနာက္၌ ေနရမည္။
Correct : She is always absent.

Wrong : What I can do for you? (ခင္ဗ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမ်ားလုပ္ေပးရမလဲ?)
What ျဖင့္ စေသာ သမ႐ိုးက် ေမးခြန္းေတြရဲ႕ပံုစံမွာ - What + auxiliary + subject + verb infinity? ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္
Correct : What can I do for you?
ထို႔အတူပင္

Wrong : Where you are going? (ခင္ဗ်ား ဘယ္သြားမလို႔လဲ)
Correct : Where are you going ?

Wrong : There is any thing left? (တစ္ခုခုမ်ား က်န္ပါေသးလား?)
Yes or No ပါတဲ့ Short answer ကို ေတာင္းတဲ့ေမးခြန္းေတြမွာ verb(be) / helping verb က ေမးခြန္းရဲ႕ အေရွ႕ဆံုးမွာ ရွိရပါမယ္။
Correct : Is there anything left?

Wrong : These all are mine. (ဒါေတြအားလံုးက ကၽြန္ေတာ့္ဟာပါ။)
Correct : All these are mine.

အေလးအနက္ျပဳလိုသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ထပ္ေက်ာ့ျခင္း။
(Repeating certain words for emphasis)
Wrong : Morning morning jogging is a good habit. (နံနက္ေစာေစာ ရြရြေလး ေျပးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။)
Correct : Jogging early in the morning is a good habit.

Wrong : The flowers are of different different colours. (ပန္းမ်ားသည္ အေရာင္စံုၾကသည္။
Correct : The flowers are of many different colours.
Wrong : Small small mistakes are forgivable, not big big blunders.
Correct : Small mistakes are forgivable, not big blunders.
(ေသးငယ္ေသာ အမွားမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေပမဲ့ ႀကီးမားေသာ အမွားမ်ားကိုေတာ့ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပါ။)

Wrong : I have given the exams.
အထက္ပါ ၀ါက်သည္ ျပဳေလ့ျပဳထရွိေသာ အမွားမ်ားထဲမွ လူမ်ား အမ်ားဆံုးမွားေလ့ရွိေသာ အမွားတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္ စာေမးပဲြေျဖၿပီးၿပီ” ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
Correct : I have taken the exams.
Wrong : He was both my father as well as my mentor.
၄င္းသည္လည္း အမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ေနာက္ထပ္ အမွားတစ္ခုပါ။
ဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့
“သူဟာ ကၽြန္ေတာ္၏ ဖခင္ေရာ ဆရာပါျဖစ္ပါတယ္။”
Both ႏွင့္ as well as တို႔သည္ “ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး” ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အတြက္ both ကို အသံုးျပဳရင္ as well as ကိုထည့္ သံုးရန္ မလိုပါ။ ႏွစ္မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးကိုပဲ အသံုးျပဳပါ။
Correct : He was both my father and my mentor. (or)
He was my father as well as my mentor.
Wrong : She is very proudy. (ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူဟာ အရမ္းမာနႀကီးပါတယ္ဆိုတာပါ)
ဒါေပမဲ့ အဘိဓာန္ထဲမွာ proudy ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ေဖာ္မျပထားပါဘူး။
Correct : She is very proud. (သူဟာ အရမ္းကို မာနႀကီးတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းျမင္သေဘာျဖစ္ႏိုင္သလို အဆိုးျမင္တဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။) or
She is very arrogant. (သူဟာ အရမ္းကို မာနႀကီးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အဆိုးျမင္ သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။)

လူေတြေရာေထြးေလ့ရွိတဲ့ စကားလံုး ႏွစ္လံုးကေတာ့ နာမ္ျဖစ္တဲ့ advice (အႀကံျပဳခ်က္)ႏွင့္ ႀကိယာျဖစ္တဲ့ advise (အႀကံျပဳသည္) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Wrong : Please advice me on this issue.
Correct : Please advise me on this issue.
ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ - “ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို အႀကံေပးပါခင္ဗ်ာ”လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Wrong : What is your advise? (ခင္ဗ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္က ဘာလဲ)
Correct : What is your advice?
 http://www.english-for-students.com မွ English Errors ေဆာင္းပါး  ကို ကိုးကားထားပါသည္။

Read more: အဂၤလိပ္စာ အမွားမ်ား (English Errors) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/english-errors#ixzz2hhPhTwkR

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...