Tuesday, October 1, 2013

ဝိပႆနာဆိုတာ ဘာလဲ

October 1, 2013 at 1:41am
အပိုင္း(၃)

ထိုင္ၾကည့္တဲ့သေဘာ

          ပင္ပင္ပန္းပန္းႀကီး မဟုတ္ပါ။ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က သူ႕အလုပ္ သူလုပ္ေနတာကို လူတစ္ေယာက္က သူ ဘာမ်ား လုပ္ေနသလဲလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ အနားသြားၿပီး ထိုင္ၾကည့္တဲ့သေဘာပဲ။ အဲဒီလုိ ထိုင္ၾကည့္တဲ့အခါ မပင္ပန္းပါ။
          အသက္လည္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေျပာင္းမ႐ွဴရပါ။ ဒီလူဘာမ်ားလုပ္ေနသလဲလို႔ ထိုင္ၾကည့္ေနသလိုေလး ႐ႈၾကည့္ရမွာပါ။ အဲဒီလို ႐ႈၾကည့္ေတာ့ ႐ုပ္ရဲ႕အလုပ္က ေအးတဲ့အလုပ္၊ ပူတဲ့အလုပ္၊ တိုးတဲ့အလုပ္၊ တိုက္တဲ့အလုပ္၊ တြန္းတဲ့အလုပ္၊ ကန္တဲ့အလုပ္၊ လႈပ္တဲ့အလုပ္ စသည္ေတြပါ။ အဲဒီ ႐ုပ္အလုပ္ေတြကို သတိ၊ ဝီရိယ၊ ပညာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါ ပူတဲ့အခိုက္ ႐ုပ္တရားပါလား၊ ေအးတဲ့ အခိုက္ ႐ုပ္တရားပါလားလို႔ အျမဲသိေနတာကို ဝိပႆနာ႐ႈတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

          ဒါေၾကာင့္-
          “ဝိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာမွာ ပညာေရွ႕သြား ႐ႈရမည္၊ ပညာေရွ႕သြား ႐ႈသူအား ႏွစ္ပါး ႐ုပ္နာမ္ေတြ႕ရမည္” လို႔ မွတ္ထားၾကပါ။ ႐ႈခါစမွာ ပထမေတာ့ ဆရာသမားေျပာတဲ့အတိုင္း ေအး ေႏြး တိုက္ တြန္း ထိသေဘာက ႐ုပ္တရားပဲ၊ “႐ုပ္-႐ုပ္” လို႔ ႐ႈေနတာက နာမ္တရားပဲလို႔ အႏုမာနနည္းနဲ႔ မွန္းဆ ႐ႈေနတာပါ။

လုပ္ယူလို႔ မရပါ

          ဆရာသမားေျပာတဲ့အတိုင္း “႐ုပ္-႐ုပ္” နဲ႔ ႐ႈေနရာမွ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ ဒီခႏၶာကိုယ္မွာ ႐ုုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးပဲရွိပါလားလို႔ ႐ုပ္နာမ္ကို ပိုင္းျခားသိလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုသိရင္ နာမ္႐ုပ္ပိုင္းျခားသိတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအသိကို လုပ္ယူလို႔ မရပါ။ စာက်က္ယူလို႔လည္း မရပါ။
          “႐ုပ္နာမ္ မွန္စြာ၊ ျမင္ေတြ႕လာ၊ ဉာဏ္ဟာ တက္လာသည္။”
          “႐ုပ္နာမ္ ျခင္းရာ၊ သိဖို႔ရာ၊ ဆက္ကာ ႀကိဳးစား႐ႈရမည္။”
ဆိုတဲ့အတိုင္း ႐ုပ္အမွန္ကို နာမ္အမွန္ကို ျမင္ေတြ႕လာတယ္ဆိုကတည္းက နဂိုအေနထက္ ဉာဏ္တက္သြားပါၿပီ၊ အသိအျမင္ထူးသြားပါၿပီ၊ အဲဒီ အသိဟာ သာမန္အသိမဟုတ္ပါ။ ဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ အသိပါ။ အဲဒီအသိကိုရဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့အခါ အဲဒီ အသိကို တစ္နံပါတ္ ရရမွာပါ။
ေနာက္ ဘာဆက္္လုပ္ရမလဲဆိုရင္ အဲဒီအသိသည္ ဘယ္လိုသေဘာ ရွိသလဲ၊ အဲဒီ နာမ္သည္ ဘယ္လိုသေဘာ ရွိသလဲလို႔ ႐ုပ္နာမ္သေဘာကိုု သိေအာင္ ဆက္ၿပီး “႐ုပ္-႐ုပ္” “နာမ္-နာမ္” နဲ႔ ႐ႈရမွာပါ။
ဥပမာ အရာဝတၳဳတစ္ခုကို ၾကည့္ေနရင္ သူဘယ္လို သေဘာရွိသလဲဆိုတာ သိလာသလို စံုေထာက္တစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္ကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသလို အလိုက္သင့္ကေလး ႐ုပ္၊ နာမ္အရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ ေစာင့္႐ႈရမွာပါ။

စံုေထာက္တာပါ

          ယခုလည္း တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ႐ုပ္နာမ္ကုိ စံုေထာက္တာပါ။ ႐ုပ္ဟာ ဘယ္လိုသေဘာရွိသလဲ၊ နာမ္ဟာ ဘယ္လိုသေဘာရွိသလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါ ေဖာက္ျပန္သေဘာသည္ ႐ုပ္တရား၊ သိတဲ့ ၫြတ္တဲ့သေဘာသည္ နာမ္တရားလို႔ သိလာပါလိမ့္မယ္။
          ႐ုပ္က ဘယ္လိုသေဘာ ရွိသလဲဆိုရင္ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာ၊ ေဖာက္ျပန္တယ္ဆိုတာ နာလိုက္၊ က်င္လိုက္ စသည္ျဖစ္ေနတာကို ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ နာသေဘာ စသည္ကို သိတာက နာမ္ပါ။ ေဖာက္ျပန္တာက ႐ုပ္အလုပ္၊ သိတာက နာမ္အလုပ္၊ ဉာဏ္အလုပ္ပါ။
          ႐ုပ္တရားက ေဖာက္ျပန္ၿပီးရင္ ပ်က္သြားပါတယ္။ နာမ္တရားကလည္း သိၿပီးရင္ ပ်က္သြားပါတယ္။ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္က “ေၾသာ္၊ ဒီခႏၶာကိုယ္မွာ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ပဲ ရွိတယ္။ ႐ုပ္ကလည္း ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ ပ်က္သြားပါတယ္။ နာမ္ကလည္း သိၿပီးေတာ့၊ ၫြတ္ၿပီးေတာ့ ပ်က္သြားတယ္။ ဒီခႏၶာကိုယ္မွာ ခိုင္တာျမဲတာ မရွိပါလားလို႔ သိလာပါလိမ့္မယ္။”

႐ုပ္နာမ္ ျခင္းရာ

“႐ုပ္နာမ္ ျခင္းရာ၊ သိဖို႔ရာ၊ ဆက္ကာ ႀကိဳးစား ႐ႈရမည္” ဆိုတဲ့အတိုင္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ႐ႈေတာ့ ႐ုပ္၊ နာမ္ႏွစ္ပါးရဲ႕ သေဘာတရားကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား ျပတ္ျပတ္သားသား ဘယ္လိုသိလာႏိုင္သလဲဆိုရင္-
          “အခိုင္းသမား၊ နာမ္တရား၊ လုပ္သား ႐ုပ္ျဖစ္သည္။”
          -လို႔ သိလာပါလိမ့္မယ္။ ပထမ ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးပဲ ပိုင္းျခားသိပါတယ္။ ႐ုပ္နာမ္သေဘာကို ဆက္႐ႈေတာ့ နာမ္တရားက အခိုင္းသမားပဲလို႔ သိလာပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ သိရမွာပါ။ အဲဒီလို သိဖို႔ရာ စိတ္ရွည္ရွည္ စိတ္ေအးေအးနဲ႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ားယူၿပီး ႐ႈၾကည့္မွ သိႏိုင္မွာပါ။ ခဏကေလးနဲ႔ေတာ့ မသိႏိုင္ေသးပါ။
          နာမ္က အခိုင္းသမား၊ ႐ုပ္က အလုပ္သမားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္၊ အခိုင္းသမား နာမ္ကလည္း ခိုင္းစရာရွိရင္ ခိုင္းလိုက္၊ အလုပ္သမားျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ကလည္း နာမ္ခိုင္းသမွ် လုပ္ပါတယ္။

မ်က္စိကေနေျပာရင္

          ဘုန္းႀကီးတို႔ မ်က္စိကေန တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္း ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ၾကည့္ခ်င္တာက နာမ္၊ တကယ္ၾကည့္တာက ႐ုပ္ပါ။ ၾကည့္ခိုင္းတာက နာမ္၊ ၾကည့္တာက ႐ုပ္ပါ။ မ်က္စိထဲျမင္ခိုက္မွာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ နားေထာင္ခ်င္တာက နာမ္၊ နားေထာင္တာက ႐ုပ္၊ ႐ႈခ်င္တာက နာမ္၊ ႐ႈတာက ႐ုပ္၊ စားခ်င္တာက နာမ္၊ စားတာက ႐ုပ္၊ ထိခ်င္တာက နာမ္၊ ထိတာက ႐ုပ္၊ ၾကံခ်င္တာက နာမ္၊ ၾကံတာလည္း နာမ္ပါ။

အလိုက္သင့္႐ႈပါ

          အဲဒီသေဘာေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ အလိုက္သင့္ ႐ႈၾကည့္ေနေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာလာရင္ ႐ုပ္ပဲ နာမ္ပဲ ကြဲလာမယ္။ အခိုင္းသမား၊ အလုပ္သမား ကြဲလာမယ္။ အဲဒီလို အလိုက္သင့္ကေလး လိုက္႐ႈၾကည့္ေတာ့ မပင္ပန္းပါ။
          ဝိပႆနာတရားဆိုတာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါ။ နဂိုပကတိအတိုင္းေလးမွာ သတိေလး ေျပာင္းထားလိုက္တာပါပဲ။ အသိေလးေျပာင္းထားလိုက္တာပါပဲ။
          နဂိုတုန္းက ငါပဲ၊ သူပဲ၊ ပုဂၢိဳလ္ပဲ သတၱဝါပဲဆိုတဲ့ ငါ၊ သူသတိ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါသတိကေန ႐ုပ္နာမ္ေပၚ သတိေျပာင္းထားလိုက္တာပဲ။ နဂိုက ေခါင္း၊ ကိုယ္၊ ေျခ၊ လက္ေတြေပၚမွာ သတိထားရာကေန ႐ုပ္နာမ္အေပၚ သတိေျပာင္းထားလိုက္တာပဲ။
          ႐ုပ္နာမ္သေဘာ သိေအာင္ေျပာရရင္ အသက္႐ွဴသြင္းခ်င္တာက နာမ္၊ အသက္႐ွဴသြင္းတာက ႐ုပ္ပါ။ မ်က္စိဖြင့္ခ်င္တာက နာမ္၊ မ်က္စိဖြင့္တာက ႐ုပ္ပါ။ ႐ွဴသြင္းတဲ့အခါမွာ အလိုက္သင့္ကေလး ေစာင့္ၾကည့္ေတာ့ သိသြားပါတယ္။

ေဖာက္ျပန္တယ္ဆိုတာ

          ေဖာက္ျပန္တယ္ဆိုတာ အသက္႐ွဴမသြင္းခင္က တစ္မ်ဳိး၊ ႐ွဴသြင္းလိုက္ေတာ့ တစ္မ်ဳိး၊ မ်က္စိမဖြင့္ခင္က တစ္မ်ဳိး၊ မ်က္စိဖြင့္လိုက္ေတာ့ တစ္မ်ဳိး၊ ေျပာင္းသြားတာကို ေဖာက္ျပန္တယ္ ေခၚပါတယ္။ ႐ုပ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သြားခိုက္မွာ ႐ုပ္လို႔ ႐ႈပါ။
          နဂိုအေနကေန ေနာက္တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ နဂိုအေန မရွိေတာ့ပါ။ နဂိုအေန မရွိတာကို ပ်က္သြားတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အသစ္ ျဖစ္လာတာကို အျဖစ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ အျဖစ္ကလည္း အမူအရာတစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားေတာ့ အျဖစ္မရွိေတာ့ပါ။ ပ်က္သြားပါၿပီ။

႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ နာမ္ကသိ

          အဲဒီသေဘာေတြကို သတိထား၊ ဝီရိယစိုက္ၿပီး ဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ ႐ုပ္ကေဖာက္ျပန္ နာမ္ကသိေနပါလား။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ႐ုပ္ကလည္း ေဖာက္ျပန္ၿပီး ပ်က္သြားပါလား။ သိတဲ့နာမ္ကလည္း သိၿပီးေတာ့ ပ်က္သြားပါလားလို႔ သိလာလိမ့္မယ္။
          “႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ၊ ခိုင္းလုပ္တာ၊ ဆက္ကာ႐ႈရမည္။”
          -ဆိုတဲ့အတိုင္း အခိုင္းသမား နာမ္တရားရဲ႕သေဘာ၊ အလုပ္သမား ႐ုပ္တရားရဲ႕သေဘာကို သိေအာင္ ဆက္႐ႈလို႔ သိတာပါ။ အလိုလို အမွတ္တမဲ့ေနလို႔ သိတာမဟုတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့-
          “ခိုင္းသားနာမ္လည္း၊ ခိုင္းရင္းပဲ၊ မျမဲပ်က္ရသည္။”
          -ဆိုတဲ့အတိုင္း ခိုင္းသားနာမ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ခိုင္းသားနာမ္ကလည္း အလုပ္တစ္ခုကို ႏွစ္ခါျပန္ မခိုင္းပါ။ တစ္ခါခိုင္းၿပီး ပ်က္သြားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ခိုင္းခ်င္တာက အသစ္နာမ္ပါ။

အသစ္အသစ္နာမ္

          အဲဒီလို အသစ္သစ္နာမ္ကို ျမင္ေအာင္ ႐ႈရမွာပါ။ ၿပီးေတာ့-
          “လုပ္သား႐ုပ္လည္း၊ လုပ္ရင္းပဲ၊ မျမဲပ်က္ရသည္။”
          -ဆိုတဲ့အတိုင္း နာမ္ကခိုင္းလို႔ လုပ္ရတဲ့ ႐ုပ္တရားကလည္း တစ္ခါလုပ္ၿပီးရင္ ပ်က္သြားပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို ႏွစ္ခါျပန္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ခါလုပ္ၿပီးရင္ တစ္ခါပ်က္ပါတယ္။

ျဖစ္ ပ်က္ မဆိုရပါ

          အဲဒီသေဘာကို ႐ႈတဲ့အခါ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ဟာ “ျဖစ္-ပ်က္”   “ျဖစ္-ပ်က္” လို႔ မဆိုရပါ။ “ျဖစ္တယ္” “ပ်က္တယ္” လို႔လည္း မဆိုရပါ။ ျဖစ္မွန္း ပ်က္မွန္း သိေအာင္ သတိထား ဝီရိယစိုက္ၿပီး ဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္ေန႐ံုပါပဲ။
          အဲဒီလို ျဖစ္မွန္း ပ်က္မွန္းသိတဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္သိၿပီလို႔ မေတာ္လိုက္နဲ႔ဦး။ ႐ုပ္တရားကလည္း မျမဲပါလား။ နာမ္တရားကလည္း မျမဲပါလားလို႔ သိတဲ့ဉာဏ္ကိုရေအာင္ ဆက္႐ႈရပါဦးမယ္။ မျမဲပါလားလို႔ သိတဲ့ ဉာဏ္ကေလးကို ရရမွာပါ။
          ယခု အားထုတ္တာလည္း အဲဒီအသိဉာဏ္ကို လိုခ်င္လို႔ အားထုတ္တာပါ။ ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္တာမဟုတ္ပါ။ အထိုင္က်င့္တာမဟုတ္ပါ။ ထိုင္ေကာင္းေအာင္ အားထုတ္တာမဟုတ္ပါ။

အသိဉာဏ္ ရေအာင္

          ၾကာၾကာရပ္ႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္တာလည္း မဟုတ္ပါ။ ရပ္ေကာင္းေအာင္ အားထုတ္တာလည္း မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိဉာဏ္ကို ရေအာင္ အားထုတ္တာပါ။ အဲဒီ အသိဉာဏ္ရေတာ့မွ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ စတဲ့ ကိေလသာေတြကို ပယ္ႏိုင္တာပါ။
          ဟုတ္ပါတယ္။ မေကာင္းတာကို မေကာင္းဘူးလို႔ သိသြားရင္ မေကာင္းတာကို မလုပ္ေတာ့ပါ။ အဲဒီလို မလုပ္တာကို ပယ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေကာင္းတာကိုု ေကာင္းတယ္လို႔သိရင္ ေကာင္းတာကို ရေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မွာပါ။

ဘာအေရးႀကီးလဲ

          ဒါေၾကာင့္ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုရင္ အသိ အလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးမွတ္ထားရမွာက ၾကာၾကာထိုင္ႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္။ ၾကာၾကာရပ္ႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္။ အသိ အလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ အထူးရဖို႔ပါ။ အသိ အလိမၼာ ဉာဏ္ပညာထူး ရသြားရင္ မေကာင္းတာကို မလုပ္ခ်င္၊ မေျပာခ်င္၊ မၾကံခ်င္ေတာ့ပါ။ ပယ္လိုက္ပါၿပီ။ ေကာင္းတာကို ရေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ျပဳ ေျပာ ၾကံစည္ပါလိမ့္မယ္။
          ယခု ေျပာခဲ့တဲ့ အက်ဳိးတရားေတြဟာ ဝိပႆနာရဲ႕ အက်ဳိးတရားေတြပါ။ ယခု ေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္းဆိုရင္ ဝိပႆနာ အားထုတ္ရတာ မပင္ပန္းပါ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာပါပဲ။

ဆက္ရန္…

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္စြန္း ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “ဝိပႆနာဆိုတာ ဘာလဲ” စာအုပ္မွ-
 • You and 7 others like this.
 • Tow Foure Foure Tow အရွင္ ဘုရား
  တပည့္ေတာ္ကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား
  ၁။ သမထ ဘာဝနာက ဘယ္လိုပါလဲ
  ဝိပႆနာဘာဝနာက ဘယ္လိုပါလဲဘုရား
  ၂။ ဂါထာရြတ္ဖတ္တာ ေမတၲာပို ့တာ

  ဘာဝနာမည္ပါသလားဘုရား
  ၃။ တစ္ခ်ိဳ ့က အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္
  ႀကာႀကာမထိုင္နိုင္ဘူးဘုရား ထိုင္ရင္း
  အိပ္ရင္း ဝင္ေလ ထြက္ေလ ရႈမွတ္တာ
  လမ္းေလွ်ာက္ရင္း အထိအေတြ ့ ရႈမွတ္တာ
  ဘာဝနာရပါသလားဘုရား႕႕႕႕႕႕
 • Tun Tun Naing ဘာဝနာဖြင့္ဆိုခ်က္
  •••••••••••••••••

  ' တရားအားထုတ္နည္းအတြက္ အေျခခံ အစကိုသိခ်င္ၾကပါတယ္ ' လို႔ေျပာေလ့၊ ေမးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

  တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ သမထ တရား၊ ဝိပႆနာတရားလို႔ တရားနွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ သမထဘာဝနာ ဝိပႆနာဘာဝနာေပါ့။ ယခုအခါမွာေတာ့ ဝိပႆနာကို ဦးစားေပးသူေတြ မ်ားလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမထေရာ၊ ဝိပႆနာဟာ ဘာဝနာတရားခ်ည္းပါပဲ။

  တရားအေျခခံအားထုတ္နည္းကို သိလိုသူေတြအတြက္ ဘာဝနာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို အရင္သိထားရပါမယ္။

  '' ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ မာန္မာနႏွင့္ ေမာဟ၊ ဒိ႒ိ ၊ ဝိစိကိစၦာ ၊ ဣႆာမေစၦ ၊ နည္းပါးေစ၍ စိတ္ေနစိတ္ထား သဒၶါပြားလ်ွက္ (ဝီရိယပြားလ်ွက္) (သတိပြားလ်ွက္) ( သမာဓိပြားလ်ွက္) (ပညာပြားလ်ွက္) ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ ျဖစ္ေစတတ္၊ ေခၚမွတ္ဘာဝနာမည္ " လို႔ ျမန္မာလကၤာေလးရွိပါတယ္။

  ဘာဝနာဆိုတာ ပါဠိစကားပါ၊ ျမန္မာအဓိပၸါယ္က ' ပြားမ်ားျခင္း ' ၊ ပြားမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္တာ၊ ပြားမ်ားေအာင္အားထုတ္တာကို ဘာဝနာအလုပ္ လုပ္တယ္ ေခၚပါတယ္။

  ဘာဝနာရဲ႕ ပြားမ်ားေအာင္အားထုတ္မႈဟာ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာစတဲ့သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ေတြတိုးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ မိမိရဲ႕စိတ္မွာ ေကာင္းတဲ့ဓာတ္သေဘာေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ တိုးပြားေအာင္ အျမဲရွိေနေအာင္ ခိုင္မာရင့္သန္ေအာင္ႀကိဳးစားရတာပါ။

  ဒီလိုေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားရင့္သန္ျပီး အျမဲရွိေနရင္ မေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ဆိုးဓာတ္ညစ္၊ ဓာတ္ယုတ္မာေတြဟာ မိမိရဲ႕စိတ္မွာ မျဖစ္ေပၚေတာ့ပဲ ရွိေနခဲ့တဲ့ မေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးသြားၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းတိုးပြားမႈ ဘာဝနာရဲ႕အားေကာင္းမႈ ခိုင္ျမဲမႈေတြေၾကာင့္ ဓာတ္ဆိုး၊ ဓာတ္ညစ္ေတြဟာ လံုးဝပ်က္သုဥ္း ကုန္ဆံုးကုန္ရတာခ်ည္းပါပဲ။
 • Tun Tun Naing ဒီဘာဝနာရဲ႕သေဘာကို တရားအားထုတ္မႈ အေျခခံအတြက္ လူတိုင္းသိထားသင့္ပါတယ္။

  သမထလည္း ဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာလည္း ဘာဝနာပါ၊ သမထနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝိပႆနာနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဝနာအလုပ္မွန္ကန္ရင္ စိတ္ဓာတ္ဆိုးေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစျပီး စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေတြကို တိုးပြားလာေစႏိုင္တာခ်ည္းပါပဲ။
  ဒကာၾကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုဖူးပါတယ္။ သူက ႐ိုး႐ိုးေအးေအး ပရိသတ္နဲ႔ အေနေဝးပါတယ္။ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြေတာ့လည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေတာသူ ေတာင္သား လူေအးႀကီးပါ။

  ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ေျမးေတြက ေတာကိုအလည္လာၾကပါတယ္။ ေျမး၊ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း ေျပးၾကလႊားၾက၊ ေဆာ့ၾက၊ ကစားၾကနဲ႔ေနၾကပါတယ္။ ကစားစရာအေၾကာင္း၊ စားစရာအေၾကာင္းေတြလည္း ေျပာၾကပါတယ္။

  အဲဒီစကားေတြထဲမွာ “ဂ်ယ္လီ” ဟာ စားလို႔ေကာင္းေၾကာင္း၊ သူအျမဲစားေၾကာင္း၊ အေမအေဖကလည္း အိမ္မွာ အျမဲဝယ္ထားေပးေၾကာင္းေတြကိုေျပာပါတယ္။ ေတာကေျမးေတြကလည္း သူတို႔စားခ်င္တဲ့အေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

  ဒီ “ဂ်ယ္လီ” ဟာ စားေကာင္းေၾကာင္း အေခါက္ေခါက္အခါခါ ၾကားရေတာ့ ဒကာႀကီးက စားခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ သားေတြသမီးေတြ ျမိဳ႕ျပန္ရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဂ်ယ္လီမွာမယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနပါတယ္။

  သားသမီးေတြက ေတာရြာကိုေရာက္ခါစကလည္း ပစၥည္းပစၥယမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။ အခုျပန္ခါနီးမွာလည္း ႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့ၾကပါတယ္ ပစၥည္းးေတြနဲ႔ပါပဲ။

  “သားတို႔ သမီးတို႔ငါ့ေျမးႀကီးက ေကာင္းတယ္ေျပာေျပာေနတဲ့ ‘ဂ်ယ္လီ’ ဆိုတာကို ေနာက္တစ္ေခါက္လာရင္ ဝယ္ခဲ့ၾကပါဦး၊ ငါလည္းစားၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
 • Tun Tun Naing အဲဒီေတာ့ သမီးျဖစ္သူက “အေဖ ေစာေစာက ကန္ေတာ့ျပီး အေဖ့လက္ထဲထည့္လိုက္တဲ့ အေရာင္စံုမုန္႔ေလးေတြဟာ ‘ဂ်ယ္လီ’ ေပါ့အေဖရဲ႕” လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

  “မသိပါဘူးသမီးရယ္၊ အေဖက အေရာင္ ကလည္းစံု ပံုစံေလးေတြကလည္း တစ္မ်ဳိးစီျဖစ္ေနေတာ့ ဘုရားစင္ေအာက္က မွန္ဗီ႐ိုထဲထည့္ထားမယ္ စိတ္
  ကူးေနတာ”

  “ဟာ.. အေဖကလည္း ထည့္ထားရမွာမဟုတ္ဘူး၊ စားရမွာပါ၊ အေဖစားခ်င္တဲ့ ခ်ဳိတယ္၊ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စားရမယ့္ဂ်ယ္လီပါ အေဖရဲ႕” လို႔ ေျဖပါတယ္။

  တခ်ဳိ႕က ေကာင္းလိုက္တာ၊ ခ်ဳိလိုက္တာ စားခ်င္လွခ်ည္ရဲ႕လို႕ ေတာင့္တေနတဲ့ ‘ဂ်ယ္လီ’ လိုမုန္႔မ်ဳိးကို မိမိလက္ထဲေရာက္ေနေပမယ့္ ဂ်ယ္လီမွန္း မသိရင္၊ စားရမယ္မွန္းမသိရင္၊ သိမ္းထားရမယ္လို႔ထင္ေနရင္ မစားျဖစ္ပါဘူး၊ အရသာလည္း မသိပါဘူး ဒါေပမယ့္ တမ္းတမ္းတတနဲ႔ ပါးစပ္ကေတာ့ စားခ်င္တယ္ေျပာေနတတ္ပါတယ္။

  အခုလည္း ဘာဝနာအလုပ္အားထုတ္လိုတဲ့သူေတြအတြက္ အေျခခံအစ ဘာဝနာအေၾကာင္းကို ေျပာျပပါမယ္။ သိမ္းထားရမယ့္အလုပ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ရမည့္အလုပ္ စားေသာက္ရမယ့္အလုပ္ပါ။

  မိမိမွာရွိတဲ့ေလာဘ လိုခ်င္မႈဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ နည္းပါးေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ အလိုမက်မႈ ေဒါသေတြ၊ မေရရာ မေသခ်ာသိမႈဆိုတဲ့ ေမာဟေတြ ငါ့ကိုဘာထင္တံုးဆိုတဲ့ အလကားေနရင္း ေအာက္ေျခလြတ္မႈမာနေတြ အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ေလ့ရွိတာေတြ ဒိ႒ေပါ့၊ ေကာင္းတာေတြကို မေကာင္းဘူးလို႔ယံုမွားသံသယရွိတဲ့ ဝိစိကိစၧာေတြစတဲ့ ကိေလသာစိတ္ဓာတ္ကို ပူပန္ေစတတ္၊ ေႏွာင္ယွက္တတ္၊ ႐ႈပ္ေထြးေစတတ္တဲ့ဓာတ္ေတြကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္၊ နည္သြားေအာင္၊ ကုန္သြားေအာင္ အားထုတ္ရမွာပါ။

  ဘာဝနာအလုပ္ဆိုတာ သာမန္အလုပ္ေတြနဲ႔ မတူပါဘူး၊ တစ္ခ်က္ခုတ္ တစ္ခ်က္ျပတ္မဟုတ္ပဲ သံုးေလးငါးခ်က္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

  ဘာဝနာအလုပ္ မွန္ကန္စြာအားထုတ္ရင္ ေလာဘေတြ နည္း နည္းလာပါတယ္၊ ေဒါသေတြ နည္း နည္းလာပါတယ္၊ ေမာဟေတြ နည္း နည္းလာပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာတာ ‘ဘယ္လိုသိမလဲတဲ့’ ေမးၾကပါတယ္။

  ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အသိဆံုးပါလို႔ေျဖလိုက္ပါတယ္။

  ဒီလိုပါပဲ၊ ဘာဝနာအလုပ္မွန္ကန္စြာ အားထုတ္ရင္ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတြ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာေပ၊ ဟီရိ၊ ၾသတၱပၸဓာတ္ေတြ တိုးပြားလာၾကပါတယ္။ ‘ဘယ္လို သိႏိုင္မလဲ’ လို႔ ေမးရင္ တကယ္တိုးပြားလာသူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိပါတယ္။

  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ မညာနဲ႔၊ ဟန္မေဆာင္နဲ႔၊ ကိုယ္ရဲ႕ဘာဝနာအလုပ္ ဟုတ္မဟုတ္၊ မွန္မမွန္၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုးပါပဲ။

  ဘာဝနာအလုပ္အားထုတ္နည္းအေျခခံကို သိလိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ထိုင္နည္းနဲ႔ အားထုတ္နည္းကိုေတာ့ ကြဲျပားဖို႔လိုပါတယ္။

  တခ်ဳိ႕က ထိုင္မွတရား၊ ထိုင္ပံုထိုင္နည္းပံုစံအေနအထားေတြကို ေျပာျပမွ တရားအားထုတ္နည္း အေျခခံလို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝိပႆနာဘာဝနာဆိုရင္ ထိုင္တာ အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။

  ထိုင္နည္းကိုသာ သိခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ဆိုရင္ ထိုင္နည္းသက္သက္ ေျပာေပးလို႔ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ထိုင္တတ္ရင္သာ ထိုင္တတ္သြားမယ္ ဘာဝနာ အားထုတ္နည္းေတာ့ တတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ဘာဝနာအေၾကာင္းကို မသိလို႔ပါပဲ၊ ဘာဝနာအားထုတ္ပံုကို မသိေသးလို႔ပါပဲ။

  အေျခခံအားထုတ္နည္းမွာ ထိုင္နည္းထက္ ဘာဝနာအေၾကာင္းကိုသိဖို႔က အေရးႀကီးတယ္လို႔ စိတ္ထားအရင္ျပင္ၾကရပါမယ္။ လိုခ်င္မႈေလာဘ နည္းေအာင္လုပ္တာ ဘာဝနာ၊ ဘာဝနာအားထုတ္ရင္ လိုခ်င္မႈ နည္းလာပါတယ္။

  မလိုခ်င္မႈ အေလာဘဓာတ္တိုးပြားေအာင္လုပ္တာ ဘာဝနာ၊ ဘာဝနာအားထုတ္ရင္ မလိုခ်င္မႈ အေလာဘဓာတ္ေတြ တိုးပြားလာပါတယ္။
 • Tun Tun Naing တစ္ေန႔ ရဟန္းေတာ္အခ်င္းခ်င္း ဆြမ္းစားဝိုင္းတစ္ခုမွာ စကားေျပာၾက၊ ေမးၾက၊ ေျဖၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

  ဆြမ္းစားအျပီး အခ်ဳိပြဲဘုဥ္းေပးအျပီးေပါ့။ စားပြဲက မထခင္ ‘အရွင္ဘုရား.. တကယ္လို႔ ဒီေနရာ ဒီေဒသ၊ ဒီအရပ္က ဒါမွမဟုတ္ ဒီေက်ာင္းက ခဏျဖစ္ျဖစ္ အျပီးျဖစ္ျဖစ္ သြားေတာ့မယ္
  ဆိုရင္ ဘာေတြယူသြားမလဲ’ လို႔ ေမးမိပါတယ္။။

  ေက်ာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အသံုးအေဆာင္ ပရိေဘာဂ အမ်ဳိးစံုရွိတာ အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိၾကပါတယ္။ ရွင္ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီပစၥည္းေတြကိုေတာ့ သံုးေဆာင္ခံစားေနၾကတာပါပဲ။

  အေမးခံရတဲ့အရွင္ျမတ္က ငါးမိနစ္ေလာက္စဥ္းစားျပီး ျပန္ေျဖပါတယ္။

  ဘာမွလည္းယူစရာမရွိပါဘူး တဲ့။

  ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ေတြဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးအမတရားေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ဘာဝနာအလုပ္ေတြကိုလည္း စြမ္းႏိုင္သမွ် အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတာ္ေတြ ျဖစ္ေနေသးေပမယ့္ သတိ ပညာယွဥ္ျပီးေတာ့ ေလာဘနည္းေအာင္၊ ေဒါသနည္းေအာင္၊ ေမာဟနည္းေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ္မူေနၾကပါတယ္။

  “အရွင္ဘုရားက ငါးမိနစ္ေလာက္ အၾကာႀကီး စဥ္းစားျပီးမွ ဘာမွလည္းယူစရာပစၥည္း မရွိပါဘူး” လို႔ ေျဖတယ္။ ဒီငါးမိနစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ဘာေတြစဥ္းစားေနသလဲ”

  “ဟာ.. ဒါကေတာ့ ကိုယ္က ပုထုဇဥ္ဆိုေတာ့ လိုခ်င္စိတ္ရွိတာပါပဲ၊ ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြကေတာ့ အကုန္လံုးေပါ့၊ ဟိုဟာေလးစဥ္းစားလည္းလိုခ်င္၊ ဒီဟာေလးစိတ္ကူးၾကည့္လည္းလိုခ်င္ ျဖစ္ေနတာေပါ့”

  “ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္းက ကိုယ္မပိုင္တာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္တာ၊ မပိုင္တာက မ်ားပါတယ္၊ ကိုယ္ပိုင္တယ္ ဆိုျပန္ေတာ့လည္း ေတြးေလေလ၊ စဥ္းစားေလေလ အေျဖေပၚလာေလေလပါပဲ”

  “ဒီအေျဖကို သိလိုက္မွေတာ့ ဘာမွ်လိုခ်င္ စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး”

  “အရွင္ဘုရား အေျဖေပးတာ၊ စဥ္းစားတာေတြဟာ တကယ္ေကာင္းပါတယ္၊ တရားနည္းလမ္းလည္းက်ပါတယ္၊ ေလာဘနည္းနည္းရွိရင္ ယူခ်င္စရာနည္းနည္းရွိလာျပီ၊ ေလာဘအမ်ားႀကီးရွိရင္ လိုခ်င္စရာေတြဟာ အျပည့္ပဲေပါ့၊ လိုခ်င္မႈေလာဘ မရွိရင္ ဘာမွ်ယူစရာဆိုတာ၊ လိုခ်င္စရာဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး”

  “ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ လိုခ်င္မႈ ေလာဘမရွိတဲ့ဓာတ္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ စဥ္းစားရတယ္၊ ေတြးရတယ္ တကယ္အသိဉာဏ္က လက္ခံမွလည္း ျဖစ္တာပါ”

  အေျခခံအစက ဒီလိုသေဘာေတြရွိပါလား လို အရင္သိထားရမယ္၊ ဗဟုသုတေပါ့၊ ေနာက္စဥ္းစား သတိထားေပါ့၊ ေနာက္ အသိဉာဏ္တိုးပြား ရင့္သန္လာျပီး အမွန္အတိုင္း ကိုယ္ပုိင္တာ ဘာမွ်မရွိပါလားလို႔ သေဘာေပါက္ျပီးရင္ လိုခ်င္မႈကင္း၊ မလိုခ်င္မႈအေလာဘ ဓာတ္ေတြ တိုးပြားလာတာပါ။ အဲဒါဟာ ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူတဲ့ ဘာဝနာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တစ္မ်ဳိးေပါ့” အမ်ားႀကီးထဲကတစ္ခုေပါ့။

  “သေဘာေပါက္ပါျပီးဘုရား၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား”

  *အားလံုးသႏၲာန္၊ အျမင္မွန္၊ လ်င္ျမန္ရေစေသာ္*

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ေမွာ္ဘီ ဓမၼဒူတရာေတာ္၏
  "ရဲရင့္သူတို႔၏သတိၱ" စာအုပ္မွ -
 • Tun Tun Naing ေမး - ၾကာၾကာထိုင္နိုင္မွ တရား ရပါသလား။

  ေျဖ - တရားအားထုတ္တဲ့ အသိုင္းအဝို္င္းမွာ ၾကာၾကာထိုင္နိုင္မွ တရားရတယ္ဆိုတဲ့ အစြဲက ႀကီးလြန္းပါတယ္။ တရားဆိုတာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ရေစနိုင္တဲ့ ကုသိုလ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။ ကုသိုလ္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့။
  ဒါနကုသိုလ
  ္ အလွဴေပးတဲ့အခါ ထိုင္တဲ့အမူအယာနဲ႔သာ အလွဴေပးရမယ္လို႔ သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ သီလကုသိုလ္လည္း ထိုင္ေနၿပီးေတာ့သာ ေစာင့္ထိန္းရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ သမထ ဝိပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း စဥ္းစားၾကဖို႔ ေကာင္းတယ္။
  သမထဘာဝနာထဲက ေမတၱာဘာဝနာကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားရင္ သြားရင္း၊ရပ္ရင္း၊ ထိုင္ရင္း၊ ေလ်ာင္းရင္း ပြားမ်ားလို႔ ရပါတယ္လို႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႕မွာလည္း ပြားမ်ားလို႔ ရတာပါပဲ။ ဗုဒၶါနုႆတိ၊ ဓမၼာနုႆတိ၊ သံဃာနုႆတိ စတဲ့ သမထကမၼ႒ာန္းေတြဟာလည္း ဣရိယာပုတ္ အမူအယာမ်ဳိးစံုနဲ႔ ပြားမ်ားလို႔ ရပါတယ္။
  ကသိုဏ္းဆယ္ပါး အားထုတ္ရာမွာေတာ့ (ပဋိဘာဝနိမိတ္) အျပင္အာ႐ံုနဲ႔ မိမိစိတ္ထဲမွာ ထင္တဲ့ အာရံု၊ ထပ္တူထပ္မ်ွ သေဘာေဆာင္တဲ့ ကသိုဏ္းနိမိတ္ဟာ စိတ္ထဲ ခိုင္ၿမဲေအာင္ မထင္ရွားေသးခင္ အခ်ိန္ခဏမွာ ထိုင္ဣရိယာပုတ္ကို မေျပာင္းျပင္ဘဲ ေနေပးရပါတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕လိုက္ရင္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ထင္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ပ်က္လည္း ပ်က္တတ္လို႔ေပါ့။ ဒီနိမိတ္ ထင္ရွားရင္ ထသြားလို႔ ရပါၿပီ။ သမထ အားထုတ္ရာမွာ မထရ၊ မေရြ႕ရဆိုတာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခဏ ေလာက္သာပါ။
  ဝိပႆနာတရား အတြက္ကေတာ့ သြားရင္ သြားမွန္းသိ၊ ရပ္ရင္ ရပ္မွန္းသိ… က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရင္လည္း စြန္႔မွန္း သိလို႕ ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ အထိုင္ၾကာမွ တရားရတယ္ဆိုတဲ့ အစြဲႀကီးကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကဖို႔ ေကာင္းတယ္။
  ဘာဝနာတရား အားထုတ္ရာမွာ ထိုင္တဲ့အမူအယာ ဣရိယာပုတ္က အားမထုတ္တတ္ေသးတဲ့ သူေတြ အတြက္ အေျခခံအစ သင့္ေတာ္လို႔ ၫြန္ျပတဲ့ စကားပါ။ နိေရာဓသမာပတ္၊ ဖလသမာပတ္ ဝင္စားေတာ္မူၾကတဲ့ အရိယာပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ အတြက္ေတာ့လည္း ၾကာၾကာ ထိုင္ၾကတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာေတြကို ခံစားဖို႔ စိတ္ရဲ႕ အဓိ႒ာန္ သေဘာနဲ႔ ေနၾကတာပါ။
  အဓိကအားျဖင့္ ဝိပႆနာ အသိဉာဏ္ရေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ႐ုပ္နာမ္ပရမတ္အာ႐ံုကို ၾကည့္ေနပါတယ္။ ႐ုပ္နာမ္အာ႐ံုဆိုတာက ထိုင္ေနေန၊ ရပ္ေနေန၊ သြားေနေန သေဘာတရား မေျပာင္းလဲပါဘူး။ အမူအယာကိုယ္ေကာင္ႀကီးသာ ေျပာင္းလဲတာပါ။
  ၾကာၾကာ ထိုင္ေနၿပီး အာ႐ံုတျခား စိတ္ကသြား ေနမယ္၊ ေရာက္ေနမယ္။ ထိုင္ေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနမယ္။ အသိလြတ္ၿပီး မွိန္းေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝိပႆနာတရား မျဖစ္ပါဘူး။ အလကား ပါပဲ။
  ဒါေၾကာင့္ ၾကာၾကာထိုင္တာနဲ႔ တရားရတာနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ အသိဉာဏ္ တိုးတက္ ျမင့္မားတာသာ တရားနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *ေမွာ္ဘီ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္၏ "ဝိပႆနာတရားသင္တန္း အေမးအေျဖမ်ား - ၁ " စာအုပ္မွ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...