Tuesday, October 8, 2013

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္း


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ အဘဦးေမာင္ၿဖိဳး၊ အမိေဒၚခင္ညႊန္႔တို႔မွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံကူးေက်းရြာတြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္အနက္အငယ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး အစ္မျဖစ္သူမွာ ေဒၚရင္လႈိင္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ဦးထြန္းျမင့္တို႔ျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္မိသားစုဘ၀တြင္ ရွင္သန္ၾကီးျပင္းခဲ့ၿပီး မိဘမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပညာေရးကိုၾကိဳးစားသင္ယူခဲ့သည္။

မူလတန္းပညာကို က်ဳံကူးေက်းရြာရွိ ဆရာဦးေမာင္ဦးေက်ာင္း၌ သင္ၾကားခဲ့သည္။ အလယ္တန္းပညာေရးကို မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်မွ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အလက(၁) ပုသိမ္ႏွင့္ ျပင္ခရိုင္၊ ေခ်ာင္း၀အလယ္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ အထက္တန္းပညာေရးအား အထက(၁) ပုသိမ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအား သင္ၾကားေနစဥ္ စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္၀က္၌ DSA ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္(၉) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ B.A(DSA) ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ စစ္တကၠသိုလ္မွသင္တန္းဆင္းၿပီး ရွမ္း(၁) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ခမရ(၁၀၉) ႏွင့္ ခလရ(၈၉) တို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သားသမီးသံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္မွ တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန(ၾကည္း) တြင္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးၾကီးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သူရဲေကာင္းလက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရ သည္။ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဴးဌာနခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဖူးၾကီးအေျခစိုက္ စကခ(၄) တြင္ တပ္မမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တိုးျမွင့္ ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စစ္ရံုးခ်ဳပ္၌ စစ္ေရးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး(၂) တာ၀န္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ယင္းႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ယာယီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရား၀င္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားထံ အစိုးရ အၾကီးအကဲမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးသြားေရာက္သူျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးကာကြယ္တားဆီးေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌတာ၀န္ကို ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္

၂၄-၄-၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ စစ္ဘက္ရာထူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္အႏိုင္ရရွိၿပီး သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ႏိုင္ငံေတာ္အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵျဖင့္ ၎၏အစိုးရသက္တမ္းကာလအတြင္းရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သံတမန္ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မစၥစ္ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးလာေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ မစၥတာဘားရက္အိုဘားမားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တစ္ၾကိမ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ ထင္ရွားေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။

သမၼတသက္တမ္း ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ယခင္ကုန္သြယ္မႈေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ပို႔ကုန္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွ လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းတို႔၏ ပင္စင္လစာအား ေခတ္ကာလႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကာျမင့္ယာဥ္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းခြင့္ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ Time မဂၢဇင္း အြန္လိုင္းက စီစဥ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အမွတ္စဥ္ ၆၇ တြင္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခံရသည္။ ၎အျပင္ Time မဂၢဇင္း၏ Special Report အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ ယန္လင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ (Foreign Policy) မဂၢဇင္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀ စာရင္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ပူးတြဲပထမရရွိခဲ့သည္။

The Inter-national Crisis Group က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈဆု In Pursuit of Peace Award ကို ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း Luiz Inácio Lula da Silva တို႔အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို The Straits Times သတင္းစာက Asian of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သမၼတသက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွလည္း လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈမွအပ က်န္ပိတ္ဆို႔မႈအလံုးစံုကို ဆိုင္းငံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူကန္႔သတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးမူ၀ါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခု ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ကာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းျခံဳသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဂ်င္မီကာတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾသဇာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က တင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးျမီမ်ားအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကိုလည္း ေလွ်ာ္ပစ္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ODA တ္ို႔မွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္းရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Source ; ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး Website

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...