Tuesday, October 8, 2013

သမၼာ

September 7, 2012 at 4:52am
သမၼာ ရဲ႕ အနက္ကို အခ်ိဳ႕က - Right "ေျဖာင့္မတ္ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ" လို႔ ျပန္တယ္။ အခ်ိဳ႕က "ေကာင္းျမတ္ေသာ" လို႔ ျပန္တယ္။ သကၠတဘာသာ အေနနဲ႔ သမၼာကို Samyak လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ Samyak ရဲ႕ အနက္ဟာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အတြင္းမွာ ငံုခဲေနတဲ့ အနက္ ရွိေနတယ္။ အျခား ဘာသာ စကား တစ္ခုကေန အလြယ္တကူ လံုးေကာက္ ျပန္ဆိုရ ခက္တယ္။

ဘာလို႔ဆို - "မွန္ကန္ေသာ" ဆိုတဲ့ အနက္ ေပးရင္ - ဒါဟာ "မွားယြင္းေသာ" ဆိုတာ ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ၾကေလ့ ရွိၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လည္း အမ်ားအျမင္မွာ - အမွန္ ဟာ အမွားရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တယ္။ အမွား ကို ေခ်ဖ်က္ရင္ အျခား တစ္ဘက္မွာ အမွန္ ဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒါဟာ အမ်ားရဲ႕ ယုတၱိ အေျခခံ အျမင္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶရဲ႕ အတြင္း က်တဲ့ ေဝါဟာရ "သမၼာ" ဟာ အမွား ကို ေခ်ဖ်က္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္တရား မဟုတ္ဘူး။ အမွား နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ ေနတဲ့ အမွန္ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။


အမွား ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အမွန္ ကေတာ့ တစ္ခုတည္း။ ဒါဟာ ဗုဒၶရဲ႕ သြန္သင္သမ်ွ ထဲက က်ေနာ္ နားလည္တဲ့ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဧေကာ ဓေမၼာ ၊ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အမွန္ က အမွားေတြ အေျမာက္အမ်ား ကို ဘယ္လို ဆန္႔က်င္မွာ တဲ့လဲ။ အမွား ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဟိုမွာဘက္ျခမ္း ဟာ အမွန္ မဟုတ္ဘူး လို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ အမွန္ဟာ အမွားနဲ႔ တြဲဖက္ေနတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဝင္႐ိုးစြန္း မဟုတ္ဘူး။ သံလိုက္တစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ မဟုတ္ဘူး။ အေမွာင္နဲ႔ အလင္း လို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျဖည့္ခံ မဟုတ္ဘူး။ အမွား ကင္းဆိတ္ သြားတဲ့ အျဖစ္ ကိုသာ အမွန္ လို႔ ေခၚဆိုတယ္။ အမွန္ ဆိုတာ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားေတြ ကင္းဆိတ္သြားခ်ိန္၊ သဘာဝနဲ႔ ေပ်ာ္ဝင္ ညီမ်ွ သြားခ်ိန္မွာ ပကတိ တည္ရွိေနၿပီးသား အရာ သာ ျဖစ္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း Right is One. Wrongs are millions. အမွားေတြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေစ၊ အမွန္ဟာ တစ္ခုတည္း ရွိေနတယ္။ေရာဂါ ေဝဒနာ ဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္။ HIV လား၊ တီဘီလား၊ ထိပ္ကပ္ ႏွာေစး လား၊ ေလးဘက္နာလား။ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၿပီး အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထားရတယ္။ ျမန္မာအရ ၉၆ ပါး ရွိတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။ သူ႐ို႕ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္လည္း ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး မတူေအာင္ ေပးစြမ္းေနရ တယ္။ ဒါေပမယ့္ - သူတို႔ေတြ ေပ်ာက္ကင္း သြားရင္ေတာ့၊ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာဟာ တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိတယ္။ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာ အတြက္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ရွိမေနဘူး။ က်န္းမာေရး ၉၆ ပါး မရွိဘူး။   ဖ်ားနာ က်န္းမာ၊ ႏူနာ က်န္းမာ၊ ကင္ဆာ က်န္းမာ၊ HIV က်န္းမာ ဆိုၿပီး ခြဲျခား မရွိဘူး။ ေရာဂါေဝဒနာ ကင္းရွင္း ေနတဲ့ အျဖစ္၊ ဘာေရာဂါမွ မရွိေနတာ ကိုက က်န္းမာေနတာ ျဖစ္တယ္။

(တနည္းအားျဖင့္) က်န္းမာတယ္ ဆုိတာဟာ ေရာဂါေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ နားလည္ဖို႔ပါပဲ။ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာဟာ ေရာဂါ ေတြရဲ႕ ယွဥ္ဖက္ တရား မဟုတ္ဘူး။ ေရာဂါနဲ႔ က်န္းမာေနတဲ့ အျဖစ္ဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျဖည့္ခံ မဟုတ္ၾကဘူး။

ဆိုပါစို႔။ တီဘီ ခံစား ေနရတဲ့ လူက ေနျပန္ေကာင္းလာမယ္။ ငွက္ဖ်ား ျဖစ္ေနတဲ့သူက ျပန္ က်န္းမာလာမယ္။ တီဘီ သမားေရာ၊ ငွက္ဖ်ား သမားေရာ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး အတြက္ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာ အတူတူပဲ။ က်န္းမာတယ္ ဆိုတာ အတြက္ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ သီးျခား ကြဲျပားစရာ မရွိဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား - ေရာဂါ ကို ဖန္တီးယူ လို႔ ရတယ္။ က်န္းမာတာကို ဖန္တီး ယူလို႔ မရဘူး လို႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ေရာဂါ ျဖစ္လာဖို႔က - မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မျပဳျပင္ဘဲ ေမြးျမဴယူလို႔ ရတယ္။ (ဝါ) ေရာဂါ ကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္လို႔ ရတယ္။ ေရာဂါ ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူး က ခင္ဗ်ား အေပၚ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေနအထိုင္အေပၚ၊ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အေၾကာင္းခံ အေပၚ မူတည္ေနတယ္။ က်န္းမာေရး သက္သက္ ကိုေတာ့ လုပ္ယူလို႔ မရဘူးရယ္။ ဘာလို႔ဆို - ေရာဂါ ကင္းရွင္းေနတဲ့ အျဖစ္ ကိုက က်န္းမာေရး ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။

အလားတူ Right cannot be invented. It doesn't depend on you. သစၥာ၊ အမွန္ ဟာ ဖန္တီး ယူလို႔ မရဘူး။ အေၾကာင္းက - သစၥာ အမွန္ ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလို၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သေဘာ အေပၚ မွီတြယ္ မေနဘူး။ မူလကတည္းက သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ေနလို႔၊ မိမိ လိုအင္ အေပၚ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေပၚ မွီတြယ္ မေနလို႔ ပဲ။
.........................
Meditated on the Discipline of Transcendence.
.........................
Sept 7th 2012 at 6:14 PM
.........................
http://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...