Tuesday, October 22, 2013

က်ဳပ္ က စ ကား မ ေျပာ တဲ့ လူ ... ေျပာ မယ့္ ေျပာ ေတာ့ လည္း မ နား တမ္း ေျပာ တာ ....

Zaw Win`` တို႔ဗမာအစည္းအရုံး ဌာနခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းသည္
ဇလြန္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့၏။ ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္ ရက္မ်ားအတြင္း၌
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တည္းခိုရန္ ငွားရမ္းထားေသာ အိမ္ႀကီးတစ္လံုး၏ အေပၚထပ္တြင္
သခင္ေအာင္ဆန္းပါ တည္းခိုေနထိုင္ၿပီး ညဘက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြနွင့္ နိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးျခင္း ၊ စပ္မိစပ္ရာ စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းျပဳၿပီး ညဥ့္နက္မွပင္ အိပ္ေလ့ရွိသည္။တစ္ညတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ဝိုင္းဖဲြ႕ၿပီးလွ်င္ သခင္ေအာင္ဆန္းက စကား
ေျပာေလသည္။

`` ကြၽန္ေတာ့္ကို စကား မေျပာတဲ့လူ ၊ လူေတြနဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ ေျပာေျပာဆိုဆို
မေနတဲ့လူလို႔ ေျပာၾကတယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တဲ့အခါက်ရင္
သိပ္ကို ေျပာတာ ´´ ဟူ၍ ထိုညတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက အစခ်ီပါသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုညတြင္ ဤသို႔ အစခ်ီကာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊
တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ကမၻာ့ နိုင္ငံေရး အေျခအေန စသည္မ်ားကို
ရွည္လ်ားစြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လူငယ္လူ႐ြယ္ နိုင္ငံေရးသမားတို႔၏
အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားပါ စပ္မိစပ္ရာ ေျပာဆိုရာမွ မနားတမ္းပင္ ဆက္လက္ၿပီး
ေျပာၾကားေလေတာ့သည္။

စကားေျပာရသည္ကို ခံတြင္းေတြ႕လာသည့္အတြက္ သူသည္ အာဝဇၨန္းရႊင္ကာ
ေလျမႇင္မျပတ္ ေျပာေနရုံသာမကဘဲ သူ႔စကားထဲတြင္ အေသာအရႊမ္းကေလးေတြပါ
ပါလာသျဖင့္ တဝါးဝါး တဟားဟား ျဖစ္ကာ ပဲြက်ေနေလသည္။

`` အဲဒီလိုပဲ စကားမေျပာဘူး၊ မေျပာဘူး နဲ႔ ေျပာမိျပန္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္က
မနားတမ္း ေျပာေတာ့တာပဲဗ်။ ဒီကေန႔ည ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ စကားေျပာရတာ
ေကာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာဦးမယ္ ´´
ဆိုကာ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ အားရပါးရပင္ ဆက္၍ ေျပာ၏။

စကားေျပာရင္းမွပင္ ညဥ့္နက္လာခဲ့၏။ ထြန္းထားေသာ ေအာက္လင္းဓာတ္မီး
ႃငိမ္းသြားေသာအခါ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းႃပီး ဆက္၍ေျပာ၏။ အျခားအခန္းတို႔တြင္
အိပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကား အိပ္ေမာက်ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
အခန္းထဲမွာကား သခင္ေအာင္ဆန္း စကားေျပာလ်က္ပင္ ရွိေသး၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
တေတြသည္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ပင္ပန္းလာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ေပါင္း
မ်ားၿပီး ျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အိပ္ခ်င္ၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပါလက္ပါ
ေျပာေနေသာ သူ႔စကားေတြက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္အတြက္ မအိပ္မေန
နားေထာင္၍ပင္ ေနၾကပါေတာ့သည္။

အခ်ိန္က ညဥ့္နက္သည္ထက္ ညဥ့္နက္လာခဲ့၏။ နားေထာင္၍ေကာင္းေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ေသာရဲေဘာ္တို႔ သမ္းေဝ လာၾက၏။ သမ္းေဝ ငိုက္ျမည္းလာၾကေသာ္လည္း
သူေျပာသည့္စကားကို ` အင္း ´ လိုက္ေနၾကေပေသး၏။

ထြန္းထားေသာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကုန္သြားေသာအခါ ေနာက္ထပ္ ဖေယာင္းတိုင္
မ်ား ထုတ္၍ ထြန္းၾက၏။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း စကားမျပတ္နိုင္သျဖင့္
ဆက္၍ပင္ ေျပာေနေလေတာ့၏။ ေနာက္နားက ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕မွာ ငိုက္ျမည္းစြာ ` အင္း ´
လိုက္ရင္းက အိပ္ေပ်ာ္သြားၾက၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕က မငိုက္ဘဲ ဇဲြနဘဲႀကီးစြာျဖင့္
နားေထာင္ေနေသး၏။ က်န္လူမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းနွင့္ မ်က္ခြံေတြေလးလာ
ႃပီး သမ္းေဝလာရာက ` အင္း ´ လိုက္၍ပင္ ေနၾက၏။

ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကုန္ေလၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ထြန္းညႇိစရာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား
ရွာမေတြ႕ေသာ္လည္း ဇဲြသန္ေသာ ေျပာသူစကားကုိ ငိုက္ျမည္းရာကေန နားေထာင္
ေနသူတစ္ဦးက မီးမရွိေပမယ့္ ဆက္သာေျပာပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ေလသည္။

သို႔ျဖင့္ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲထဲမွပင္ ေျပာသူက ဆက္၍ ေျပာျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕က
ဝမ္းလ်ားေမွာက္၍ နားေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျပာသူ သခင္ေအာင္ဆန္းမူကား
ငုတ္တုပ္ထိုင္လ်က္ပင္ ေျပာလ်က္ရွိ၏။ ေမွာင္ေလေသာအခါ တစ္ေယာက္ၿပီး
တစ္ေယာက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾက၏ ။ အခ်ိဳ႕မူကား ေမွးကနဲ အိ္ပ္ေပ်ာ္ၿပီး ျပန္လြန္႔လာ
ၾက၍ ` အင္း ´ လ္ိုက္ၾကေသး၏။ ငိုက္ျမည္းသူတို႔ကလည္း ငိုက္ျမည္းလ်က္ `အင္း ´
လိုက္ၾက၏။

အခ်ိန္မွာ နံနက္ ( ၃ ) နာရီခဲြ ရွိၿပီ ဆိုျခင္းကိုမူ ကြၽန္ေတာ္ သတိထားလိုက္မိ၏။
ထို႔ေနာက္တြင္ကား ကြၽန္ေတာ္လည္း အိပ္ေမာၾကသြားေလေတာ့၏။ ေဟာက္သံ နွင့္
အင္းလိုက္သံမ်ားသည္ မကဲြမျပား ေရာေနွာ ျမည္ဟီးေနေသး၏။ ေျပာသူသည္
စိတ္ပါလက္ပါပင္ ေျပာလ်က္ ရွိေခ်သည္။ အင္းလိုက္သံမ်ား တျဖည္းျဖည္း ရပ္စဲ
သြားသည့္ တိုင္ေအာင္လည္း ၿငိမ္သက္စြာ နားေထာင္ေနၾကသည္ အထင္နွင့္
သူသည္ စိ္တ္ပါလက္ပါ ဆက္၍သာလွ်င္ ေျပာေနေလေတာ့သည္။
နံနက္ ( ၇ ) နာရီခန္႔တြင္ အားလံုး အိပ္ရာမွ နိုးၾက၏။

`` ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ လူေတြပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး
နားေထာင္ေနၾကတယ္ ထင္လို႔ ဆက္ၿပီး ေျပာေနတာ။ ေတာ္ေတာ္ႀကီး
ၾကာေအာင္ ေျပာေနၿပီးမွ ဘယ္သူ႔အသံမွ မၾကားရလို႔ ေခၚၾကည့္ေတာ့
ဘယ္သူမွ ထူးေဖၚ မရေတာ့ဘူး။ အားလံုး အိပ္ေမာက်ေနၾကၿပီ။ အဲဒီ
ေတာ့မွ က်ဳပ္လည္း အိပ္လိုက္ရေတာ့တယ္ ´´

နံနက္ အိပ္ယာမွ နိုးေသာအခါတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤသု႔ိေျပာကာ
သူ႔ဘာသာ ရယ္ေမာပါေတာ့သည္။ `` အင္း ... က်ဳပ္ကလည္း စကား မေျပာတဲ့လူ၊
ေျပာမယ့္ ေျပာေတာ့လည္း မနားတမ္းေျပာတာ ´´ ဟူ၍လည္း ေျပာပါသည္။ သို႔ျဖင့္
ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြသည္ သူ႔ကို အားတုံ႔အားနာၾကည့္ကာ ၿပံဳးမိၾကပါသည္။

သ ခင္ ျမ သန္း
ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳ စာအုပ္မွ ....

Credit: ကို ဘုန္းေဆြ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...