Wednesday, October 16, 2013

ဖက္ဒရယ္ဆုိသည္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာၿပိဳကြဲေရးမဟုတ္

ဒီကေန႔ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ၏အဓိကေသာ႔ခ်က္ကတစ္ခုတည္းပါ။အသံေတြအားလုံးတူညီစြာေျပာဆုိ၊ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပါ။အဲဒီလိုေျပာဆုိ၊ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ႔အေပၚလက္ရွိအာဏာရပါတီႀကီးအျဖစ္ရပ္တည္ေနတဲ႔USDPပါတီႀကီးမွလက္ဦးမႈရယူၿပီးေတာ႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံကိုျပင္ယုံတင္မကပါဘူး၊ျပည္သူေတြလက္ခံရင္အသစ္ေရးဆြဲလည္းေရးဆြဲႏုိင္တယ္လိုဆုိလာခဲ႔ၿပီးေနာက္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္၁၀၉ဦးပါ၀င္ေသာဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒေလ႔လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။(ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမဟုတ္ေသးပါ)အဲဒီလိုအလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို၁၉၄၇အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိစဥ္ကာလအခါကလည္းယင္းေကာ္မတီမ်ဳိးကိုဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔ဘူးတယ္။ သို႔ေသာ္သူတုိ႕ျပင္ဆင္မည္႔နည္းလမ္းကလႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းဆုိေတာ႔ျပင္ဆင္၊ျဖည္႔စြက္၊အသစ္ ေရးဆြဲဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ဆုိတာအေျဖကုိေမးေနစရာကိုမလိုေလာက္ေအာင္ရွင္းေနပါၿပီ။ပိုဆုိးတာကUSDPပါတီရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္တဲ႔ဦးေဌးဦးရဲ႕သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကဖြဲ႔စည္းပုံကိုျပင္မည္ဆုိရင္လည္းအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေတာ႔ထိပါးလို႔ေတာ႔မရဘူးလို႔ဆုိဘဲ။ၿပီးေတာ႔သူအေနနဲ႔ျပည္သူေတြအေနနဲ႔၂၀၀၈ဖြဲ႔သည္းပုံကိုျပင္ခ်င္တယ္ဆုိ တာကိုသူအေနနဲ႔မယုံၾကည္ေၾကာင္းကိုပါထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသြားတာကိုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာစိတ္ကူးေတာင္မယဥ္နဲ႔ေတာ႔လိုဘဲေျပာရမည္ျဖစ္တယ္။
ထုိအျပင္USDPပါတီႏွင္႔သေဘာထားတူ၊အႀကံတူပါတီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔မဆလေခတ္ကတစညပါတီက လည္းေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားပြဲတြင္တစညပါတီအေနနဲ႔၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကိုအသစ္ေရးဆြဲျခင္းကိုလက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။စက္တင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔တြင္က်င္းပေသာ ပအို၀္တုိင္းရင္းသားမ်ားဗဟုိေကာ္မတီညီလာခံကလည္းဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုအသစ္ေရးဆြဲေနရင္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေ၀းကြာသြားမည္ဆုိေသာေၾကာင္႔အလားတူထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးကိုဆုံးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္စက္တင္ဘာ၂၁မွ၂၃အထိေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ႔ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း(ရွမ္း၊ကယား၊မြန္)ေဆြးေႏြးပြဲကအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး(သုိ႔မဟုတ္)အသစ္ေရးဆြဲေရးႏွင္႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးဆုိေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အပါအ၀င္သေဘာထား(၅)ခ်က္ကို ခ် မွတ္အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ( Sovereign power) ႏွင္႔ဒီမိုကေရစီအစုိးရ ၁၆ရာစုႏွစ္အလယ္ပိုင္းေလာက္အခ်ိန္ကာလကျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္အၾကြင္းမဲ႔သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ ထြန္းကားစဥ္ကာလကျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရးအေတြး ေခၚ ပညာရွင္Jean Bodin က ၁၆ရာစုႏွစ္အလယ္ပိုင္း၌အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာအေၾကာင္းစာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးသားခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚပညာ႐ွင္မ်ားက ေဘာင္ဒင္၏အယူအဆကိုကိုးကားေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ “မူလအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားထံတြင္႐ွိသည္ဟု ယူဆလာရာမွတဆင့္ ၂၀ ရာစုေခတ္တြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျပည္သူလူထု လက္ထဲ၌႐ွိသည္” ဟုအခိုင္အမာေျပာဆိုယံုၾကည္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ခြင့္ဆိုခ်က္ (Sovereign power) “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႕ သတ္မရေသာအာဏာမ်ားကိုအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ” ဟုေခၚဆိုသည္။ ထိုအာဏာမ်ားကို (Govermental institutions)အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျပီးက်င့္ၾကရသည္။အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္သာကိုယ္စား ျပဳပိုင္ဆိုင္ျပီးမည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႕) လူတစ္စုတည္းကတစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုပိုင္ဆိုင္ကိုယ္စားျပဳ မႈမ႐ိွသည့္အတြက္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္လူတစ္ဦး(သို႕) လူတစ္စုထံ၌မတည္႐ွိေပ။ “ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုစုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ထားေသာျပည္သူလူထု” ကိုႏုိင္ငံသားဟုေခၚသည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္မိမိတုိ႔၏ကံၾကမၼာကိုမိမိကိုယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင္႔တာ၀န္ယူပိုင္ခြင္႔တာ၀န္ခံပိုင္ခြင္႔၊ မ်ားဟူသည္႔”ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္႔”အျပည္႔အ၀ရွိၾကသည္။ထုိေၾကာင္႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ရွိေသာျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားသည္လြတ္လပ္၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာပိုင္ဆုိင္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားဟုေခၚသည္။တနည္းဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသားမ်ားဟုေခၚဆုိသည္။ ျပည္သူလူထုကပိုင္ဆုိင္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ေရေသာက္ျမစ္သုံးသြယ္ျဖစ္ေသာဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊သုံးရပ္အနက္အစုိးရသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုကိုင္စြဲက်င္႔သုံးရန္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရားတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ထုိေၾကာင္႔အစုိးရဆုိသည္မွာျပည္သူလူထု၏အထက္တြင္မရွိအပ္ေပ။ထုိေၾကာင္႔ျပည္သူလူထု၏ေအာက္တြင္သာရွိေသာအစုိးရကိုဒီမိုကေရစီအစုိးဟု ေခၚဆုိသည္။အစုိးရသည္ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရွင္မ်ားမဟုတ္ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ဒီမိုကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရဆုိတာႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကစုေပါင္း ပိုင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။” ျမန္မာ႔ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျပ႒ာန္းပုံ ဖဆပလေခတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၁၉၄ရဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျပည္သူလူထုထံ၌သာတည္သည္ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။မဆလေခတ္ေရာက္ျပန္ေတာ႔၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒတြင္ေတာ႔အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာသည္တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္တည္သည္ဟုျပ႒ာန္းထားခဲ႔သည္။အခုစစ္အစုိးရေရးဆြဲထားခဲ႔တဲ႔ဖြဲ႔စည္းပုံအ ေျခခံႏွင္႔တက္လာခဲ႔တဲ႔အရပ္သားအစုိးရသစ္အခါသမယမွာေတာ႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာေတာ႔ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွဆင္းသက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး၌တည္သည္ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျပည္သူလူထုထံ၌တည္သည္၊ဆင္းသက္သည္ဟုျပ႒ာန္းျခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္လူတစ္စုလက္ထဲ၌မရွိေနျခင္းဟုဆုိလိုသည္”။ အစုိးရအဆက္ဆက္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဖြင္႔ဆုိခ်က္ ျမန္မာျပည္သူတုိင္း၊ခေလး၊လူႀကီးမက်န္အားလုံးၾကားေနၾကျဖစ္တဲ႔အသံကေတာ႔ဒုိ႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးပါဘဲ။တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္႔တံ႔ခိုင္ၿမဲ ေရးဆုိတဲ႔အခ်က္(၃)ခ်က္ကိုစစ္အာဏာရွင္လက္ထက္တေလွ်ာက္မၾကားခ်င္အဆုံးၾကားခဲ႔ရတာပါ။အမွန္ေတာ႔ ျမန္မာ႔စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအဆက္ဆက္သည္ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲျခင္းႏွင္႔၊ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားၿပိဳကြဲတဲ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလက္ညိွဳးထုိးျပၿပီးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္စစ္တပ္တြင္တာ၀န္ရွိသည္ဟုေျပာဆုိအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ႔သည္မွာရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္လာခဲ႔ပါၿပီ။ယခုလက္ရွိအစုိးရ စြဲကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ၊၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊အခန္း(၁)ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမႈမ်ားတြင္လည္းဒုိ႔တာ၀န္အ ေရး(၃)ပါးအျပင္ႏုိင္ငံေတာ္၏အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးတုိကိုအစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္လို႔ဆုိလာျပန္တယ္။ျပည္သူနားလည္တာကေတာ႔စစ္တပ္သည္ႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္ေနတုန္းဘဲဆုိတာပါဘဲ။အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္အၾကမ္းထည္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွဒီမိုကေရစီစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ခဲ႔စဥ္ကာလကလည္းအေျပာင္းအလဲကနဦးကာလမ်ားတြင္စစ္တပ္ကႏုိင္ငံေရးမွာပါ၀င္ပါတ္ သက္ေနေသာေၾကာင္႔ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈမွာသိသာစြာမျဖစ္ေပၚခဲ႔ေပ။ထုိေၾကာင္႔စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္တဲ႔ယူႏုိဘမ္ဘန္းကႏုိင္ငံေရးသီအိုရီတစ္ခုျဖစ္တဲ႔“စစ္တပ္သည္ႏုိင္ငံေ၇းကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ျဖစ္ေစ၊ႏုိင္ငံေရးကစစ္တပ္ကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ျဖစ္ေစ၊အဲဒီႏုိင္ငံမွာဒီမိုကေရစီမျဖစ္ထြန္းႏုိင္”ဆုိၿပီးစစ္တပ္ရဲ႕ႏုိင္ငံ ေရးပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကိုေလ်ာ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္အဲဒီကာလေနာက္ပိုင္းမွေတာ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းမွာသိသာထင္ရွားစြာတုိးတက္ခဲ႔ၿပီးစီးပြားေရးမွာလွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းခဲ႔တာကိုေတြ႕ရသည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲရျခင္း၊ယူဂုိဆလပ္ဗီးယားၿပိဳကြဲရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျပည္သူလူထုထံမွမတည္ျခင္း၊မဆင္းသက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ “ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံ၏ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈတင္းၾကပ္လြန္းေသာကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ဗဟုိႏွင္႔ျပည္နယ္မ်ားအ ၾကားအာဏာခြဲေ၀ေရးကိုထိခုိက္ေစခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။”ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေပၚလစီခ်မွတ္ေသာအခါတြင္ဗဟုိအဆင္႔မွျပည္နယ္၊ခရုိင္၊ၿမိဳ႔နယ္၊ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္အထိေပၚလစီတစ္မ်ဳိးတည္းစီးဆင္းျခင္းျဖစ္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ အာဏာခြဲေ၀ေရးမႈကိုထိခုိက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ဆုိလိုသည္အဓိကအခ်က္ကေတာ႔“ဖက္ဒရယ္စနနစ္ႏွင္႔ကိုက္ညီေသာႏုိင္ငံေရးစနစ္မရွိျခင္းေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။”ဖက္ဒရယ္ေၾကာင္႔ၿပိဳကြဲခဲ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ဖက္ဒရယ္စနစ္၏အဓိက၀ိေသသမွာ”ဗဟုိအစုိးရႏွင္႔ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကားတန္းတူညီမွ်အာဏာခြဲေ၀အုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ျမန္မာ႔အစုိးရသစ္အေနနဲ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံခိုင္ၿမဲေစခ်င္ရင္(သုိ႔မဟုတ္)ျပည္ ေထာင္စုႀကီးမၿပိဳကြဲေစခ်င္ေသာ၊စစ္မွန္ေသာဆႏၵအမွန္တကယ္ရွိခဲ႔မည္ဆုိပါကတုိင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားစုလိုလားေသာ၊ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကိုရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အလြန္အေရးႀကီးလွပါၿပီ။ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိခိုက္ေစျခင္းမဟုတ္ပါ။ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးျခင္းသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။အဲဒီလိုထိခိုက္လာလွ်င္ကမၻာ႕အင္အားအၾကီးဆံုးစာရင္း၀င္ဆိုဗီယက္စစ္တပ္သည္လည္းမည္သို႕မွ်အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ျပည္နယ္ေပါင္း(၅၀)ရွိေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္တစ္ခုတည္းေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံအျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ျပည္နယ္မ်ားခြဲထြက္မည္ကိုစုိးရိမ္ေသာေၾကာင္႔တက္လာတဲ႔မည္႔သည္႔သမၼတကမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံခုိင္ၿမဲေရးဆုိေသာေၾကြးေၾကာ္သံကိုမစုိက္ထူခဲ႔ေပ။ခြဲထြက္ပါလိုေျပာရင္ေတာင္မွမခြဲထြြက္ၾကဘဲစည္းလုံေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သုိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာျပႆနာမတက္ရျခင္း၏အဓိကအေျခခံအခ်က္မွာႏုိင္ငံေရးစနစ္အားႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ဆႏၵသေဘာတူညီမႈအရေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းလွ်င္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ဘယ္ေတာ႔မွၿပိဳကြဲမည္မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ဖက္ဒရယ္အေရး၊ႏွင္႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ လက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔ဖက္ဒရယ္အေရးကိုလက္ခံေျပာဆုိ၊အသိအမွတ္ျပဳလာေနပါေသာ္လည္း၊၁၉၆၂ခု ႏွစ္စစ္တပ္ကအာဏာသိ္မ္းယူခဲ႔ၿပီးခဲ႔သည္ေနာက္ပိုင္းကတည္းကတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြေတာင္းဆုိေနခဲ႔တ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာကခြဲထြက္ေရး၀ါဒ၊ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲမည္႔အႏၱရာယ္ဆုိၿပီးအစုိးရမီဒီယာတစ္ဖက္သတ္ျဖင္႔တစ္တုိင္းျပည္လုံးကို၀ါဒျဖန္႔မိႈင္းတုိက္ဖုံးအုပ္ထားခဲ႔သည္႔အတြက္ဖက္ဒရယ္ႏွင္႔ဖက္ဒရယ္၏ရည္ရႊယ္ခ်က္ေတြကိုျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးနာလည္သေဘာေပါက္လက္ခံလာႏုိင္ဖုိ႔ကလည္းအေရးႀကီးပါသည္။အမွန္တကယ္ ေတာ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိေနတဲ႔ဖက္ဒရယ္လ္မူသည္တစ္တုိင္းျပည္လုံးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ပင္လုံစာခ်ဳပ္အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းဖြင္႔ဆုိခ်က္စာတမ္းသို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံအေျခခံဥပေဒလမ္းညႊန္မႈ (၇)ခ်က္အရတုိင္းျပည္၏အေျခခံဥပေဒကိုဖက္ဒရယ္လ္ျပည္ေထာင္စုအသြင္ျဖင္႔ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုမၿပိဳကြဲေအာင္၊ပိုမိုခိုင္မာေသာျပည္ေထာင္ႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသာျဖစ္သည္ဆုိတာကိုလက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔ျပည္သူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖၚေျပာဆုိဖုိ႔လိုအပ္လာပါၿပီ။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိေနတဲ႔ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးေတာင္းဆုိဆႏၵျပေနတာကလည္းျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအၿပီးသတ္ရပ္စဲေရးဆုိတဲ႔ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါဘဲ။ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကလည္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဖက္ဒရယ္မႈစာတမ္းတင္သြင္းမႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး၁၉၆၂ခုႏွစ္မတ္လ(၂) ရက္ေန႔ကစစ္တပ္မွဗုိလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္မႈျဖင္႔အာဏာသိမ္းယူခဲ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကိုႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းခဲ႔သျဖင္႔ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ၾကာေတာက္ေလာင္လာခဲ႔သည္မွာတစ္ တုိင္းျပည္လုံးမြဲျပာက်သည္အထိျဖစ္သည္မွာယေန႔တုိင္ပါဘဲ။ ထုိေၾကာင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဖက္ဒရယ္အေရးတုိ႔ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရႊက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္အဓိကေသာ႔ခ်က္မွာ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံေပၚမွာမႈတည္ေၾကာင္းကိုမၿပီးဆုံးႏုိင္ေသးတဲ႔ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းႏွင္႔လက္ရွိအခင္းအ က်င္းကရွင္းရွင္းလင္းလင္းမီးေမာင္းထုိးျပေနလွ်က္ရွိပါသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေျပာရရင္ေတာ႔ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မည္႔ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္တပ္မ ေတာ္သည္တုိက္ရုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင္႔ဒီမိုကေရစီမဆန္သည္႔ဥပေဒပုဒ္မမ်ားစြာသည္ဖြဲစည္းပုံ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ဒါ႔အျပင္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာနဲ႔စစ္အစုိးရျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒသည္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုContradictory(ဆန္႔က်င္႔)ေနတာကိုထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ဒီမိုကေရစီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္၏အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ျဖစ္သည္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊တရားစီရင္ ေရး၊ဥပေဒျပဳေရးမ်ားသည္တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခုဟန္ခ်က္ညီမ႑ိုဳင္ျပဳထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ဥပေဒျပဳအာဏာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကလႊမ္းမိုးထားေၾကာင္းထင္းရွားစြာ ေဖၚျပထားသည္။ထုိ႔အျပင္တရားစီရင္ေရးတြင္လည္းႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကတရားစီရင္ေရး၏အထြတ္အထိပ္ရာ ထူးမ်ားျဖစ္သည္႔ဗဟုိတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ေရွ႔ေနခ်ဳပ္တုိကိုတုိက္ရုိက္ခန္႔ခြင္႔၊ျဖဳတ္ခြင္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားရရွိထားေသာ ေၾကာင္႔တရားစီရင္ေရးသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေအာက္ေရာက္လွ်က္ရွိေနတာကိုေတြ႔ရပါသည္။တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ဥပေဒျပဳအာဏာ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကိုက်င္႔သုံးေဆာင္ ရြက္ခြင္႔ရွိသည္ဆုိတဲ႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၅)၊ပုဒ္မ(၄၁၉)အရဒီမိုကေရစီမ႑ဳိုင္ႀကီး(၃)ရပ္သည္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတဲ႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလက္ထဲသုိ႔၀ကြက္အပ္လိုက္ျခင္းသည္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဒီမိုကေရစီျဖစ္ေနပါေၾကာင္းသက္ေသထူလွ်က္ရွိေနပါေတာ႔သည္။ သို႔ေသာ္လက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔အေျခခံဥပေဒကိုလႊတ္တြင္းနည္းျဖင္႔ျပင္ဆင္ခြင္႔ကိုအတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားထက္လက္ဦးမႈရယူၿပီးေျပာဆုိေနပါေသာ္လည္းမည္ကာမတ္တပ္၊ျပင္ေပးတယ္ဆုိရုံမွ်ႏုိင္ငံတကာၾကား ေကာင္းေအာင္ေတာ႔ျပင္ေပးတာမ်ဳိးေတာ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍အေျခခံဥပေဒကိုမျပင္ဘဲနဲ႔တုိင္းရင္းသားေတြအသံညီညာစြာေတာင္းဆုိေနတဲ႔ဖက္ဒရယ္၊ကိုဒီ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံေပၚအေျခတည္ၿပီးေတာ႔ေရးဆြဲမည္ဆုိရင္ေတာ႔ စစ္မွန္တဲ႔ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စစ္စစ္ေဖၚေဆာင္ေရးတုိ႔သည္လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္နိဌိတံေလၿပီဆုိႏုိင္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္တစ္တုိင္းျပည္လုံးရဲ႕ကံၾကမၼာဆုိးသည္လည္းမေတြးရဲစရာေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ပင္ျဖစ္ေပၚပါလိမ္႔မည္။ ကိုးကား (၁) Federal affair / ကိုခင္ေမာင္ရွိန္ (ဥပေဒ)

 ေမာင္သာျမား

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...