Thursday, October 17, 2013

အေၿခခံဥပေဒႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အသံမ်ား အလြန္ပင္ထြက္ေပၚေနေလသည္။


အစ

အေၿခခံဥပေဒႏွင္႔ပတ္သက္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္ဒီပါတီ၏ ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္ ေႀကြးေႀကာ္သံသံုးခ်က္ထဲတြင္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရး ဟူေသာအခ်က္သည္လည္း တစ္ခ်က္အပါဝင္ၿဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေနႏွင္႔လည္း
အခါအခြင္႔သင္႔တိုင္း (အထူးသၿဖင္႔ နိဳင္ငံၿခားခရီးစဥ္မ်ား) တြင္ ထိုကိစၥကို ထပ္တလဲလဲ ေၿပာဆိုခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ေနာက္ဆံုး စကၤာပူခရီးစဥ္တြင္မူ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒကို မေၿပာင္းလဲပါက နိဳင္ငံ႔အနာဂါတ္ အေကာင္းဘက္ကို မေမွ်ာ္မွန္းနိဳင္ ဆိုသည္႔စကားမ်ိဳးကိုပင္ ထုတ္ေၿပာလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္က ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒဆိုသည္ႏွင္႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုႏွင္႔အတူ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၃ အပိုဒ္ ၅၉ (စ) ပါ နိဳင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ အရည္အခ်င္းကိုသာ လူအမ်ားက ေၿပးၿမင္ႀကေလ႔ရွိခဲ႔၏။ ထိုသို႔ လူထုအမ်ားစုက ၿမင္ေအာင္ရလည္း သည္႔အပိုဒ္ကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ Highlight လုပ္သူမ်ားကလည္းလုပ္သည္။ ယခုတိုင္ အေၿခခံဥပေဒၿပင္သည္ဆိုသည္မွာ သည္အခ်က္ကို ၿပင္ဆင္ခ်င္လို႔ပဲ ၿဖစ္သည္ဟု ၿပည္သူမ်ားထင္ၿမင္ေအာင္ မီဒီယာမ်ားကိုအသံုးၿပဳကာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနႀကဆဲပင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို မၿပင္ေပးနိဳင္ဟု ေၿပာသူမ်ား၏ စကားကို ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ၿပဴးတူးၿပဲတဲ ေဖၚၿပႀက၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးအတြက္ သက္သက္ၿဖစ္သည္ဟု ၿပည္သူအမ်ားက ထင္ၿမင္သြားေစရန္ၿဖစ္ၿပီး အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရး ေရခ်ိန္က်ေစရန္အတြက္ၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေၿပာင္းဖို႔ ၿပင္ဖို႔မေၿပာနဲ႔ ကိုယ္ဝမ္းစာကိုယ္ရွာေနရလို႔ ၿပည္သူလူထုမွာ အေၿခခံဥပေဒထဲ ဘာပါတယ္ဆိုတာေတာင္ သိတာမဟုတ္ဘူး၊ သာမန္ၿပည္သူမေၿပာနဲ႔ က်ေနာ္ေတာင္ အခုမွ ဖတ္ၿဖစ္တာ ဟုပင္ ခပ္ေပါ႔ေပါ႔ဆိုသူကဆို၏။

အေၿခခံဥပေဒေရခ်ိန္တက္လာၿခင္း
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
နာဂစ္မုန္တိုင္းဟူသည္႔ မႀကံဳစဖူးသဘာဝအႏၱရာယ္ေဘးဆိုးႀကီးက်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ လူထုဆႏၵ ၉၀% ေက်ာ္ႏွင္႔ အတည္ၿပဳခဲ႔သည္ဆိုေသာ ထို ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒတြင္ တရားမွ်တမွဳမရွိေသာ ၿပည္သူ႔ဆႏၵႏွင္႔အညီမဟုတ္ေသာ အခ်က္မ်ား ပါရွိေနသည္ဟု သိထားႀကေသာ္လည္း နိဳင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင္႔ တတ္ႀကြသူအခ်ိဳ႔ကလြဲ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒအေပၚ ၿပည္သူအမ်ားစု၏ စိတ္အာရံုစူးစိုက္မွဳ မ်ားစြာမရွိခဲ႔လွပါ။ Highlight အလုပ္ခံထားရသည္႔ အပိုဒ္ ၅၉ (စ) ႏွင္႔ပတ္သက္၍သာ အနည္းငယ္ၿငင္းခံုခဲ႔ႀကသည္။ (ဒီအခ်က္ပင္လွ်င္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား၏ ေဘးထြက္ၿဖစ္ေသာ အမ်ိဳးေစာင္႔ ဥပေဒ ေခတ္စားလာခ်ိန္မွၿဖစ္သည္)။

သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ မကုန္မွီ (တိတိပပေၿပာရလွ်င္ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း) ၿပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိဳင္ရန္ အၿပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ႔ရာမွ ၿပည္တြင္းစစ္၏အဓိကအခ်က္ၿဖစ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေႀကာင္း ေဆြးေႏြးရန္မွာ မလြဲဖယ္နိဳင္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုမွတဆင္႔ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လက္ခံနိဳင္မည္႔ ညီညြတ္မွ်တသည္႔ ဖယ္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးထား မေပးထား ဆိုသည္႔အၿငင္းပြားမွဳႏွင္႔အတူ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္သင္႔မၿပင္သင္႔ဆိုသည္က လူထုႀကား လွဳပ္ခပ္လာေလေတာ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္မွ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္သင္႔မၿပင္သင္႔ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရသည္အထိ ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
ဤၿဖစ္စဥ္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ႏွင္႔ မီဒီယာမ်ား၏ တာဝန္ေက်ၿပြန္မွဳက အထူးအေရးပါလွ၏။

အၿမင္ ၂ ရပ္
xxxxxxxxxxx
အေစာပိုင္းတြင္ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ေရးႏွင္႔ အသစ္ၿပန္ေရးဆြဲေရး အၿငင္းအခံုမ်ား အသံက်ယ္ေလာင္ခဲ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္က် မက်ဆိုသည္ႏွင္႔အတူ အနာဂါတ္ၿမန္မာ႔နိဳင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားသင္႔ မသင္႔ ၿငင္းခံုသံက ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာခဲ႔သည္။

အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ရန္အခ်ိန္က်ၿပီ မက်ေသးဆိုသည္႔ အၿငင္းပြားမွဳသည္ အေၿခခံဥပေဒတြင္ စစ္တပ္က အဓိကက်သည္ ဟူေသာ အၿမင္ႏွင္႔ အေၿခခံဥပေဒတြင္ ၿပည္သူက အဓိက က်သည္ဟူေသာ အၿမင္ ၂ မ်ိဳးေပၚတြင္ မူတည္၍ အၿငင္းပြားၿခင္းၿဖစ္၏။

ထိုအၿမင္၂ ရပ္ကို ၿပည္သူလူထုႀကားခ်ၿပရန္ ထံုးစံအတိုင္ စတုထၳမ႑ိဳင္ေခၚ မီဒီယာသမားကပင္ ဦးေဆာင္ရေလသည္။

ပထမအၿမင္ကို ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အရာရွိ (အခ်ိဳ႔က အၿငိမ္းစား အခ်ိဳ႔က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ) စာေရးဆရာမ်ားက သူ႔အား ဝန္းရံကာ ၿပည္သူမ်ားထံ စာနယ္ဇင္းလမ္းေႀကာင္းမွလည္းေကာင္း၊ နိဳင္ငံပိုင္ရုပ္သံလႊင္႔လိုင္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ႏွင္႔ အစိုးရႏွင္႔ နီးစပ္သူမ်ားပိုင္ ေရဒီယို အသံလႊင္႔ဌာနမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အသံလႊင္႔အြန္လိုင္းဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွလည္းေကာင္း ခ်ၿပႀကသည္။

ဒုတိယအၿမင္ကို စာေပၿဖင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္းသူ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကိုမင္းကိုနိဳင္ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ႏွင္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ စာနယ္ဇင္းလမ္းေႀကာင္း ႏွင္႔ အြန္လိုင္းဆိုရွယ္မီဒီယာ လမ္းေႀကာင္းမွ ၿပည္သူမ်ားထံ ခ်ၿပႀကသည္။ စာေရးဆရာမ်ားထဲတြင္ ဆရာေဖၿမင္႔၊ ဆရာေဇာ္သက္ေထြး၊ ဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) စေသာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ားပါဝင္သည္။

ထိုအၿမင္ႏွစ္ရပ္ကို ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စကားကို ငွား၍ ဝိၿဂိဳလ္ၿပဳရလွ်င္ ေက်ာ္ဝင္းဂိုဏ္းႏွင္႔ ေဖၿမင္႔ဂိုဏ္း ဟု ဆိုရမည္။

ေက်ာ္ဝင္းဂိုဏ္း
xxxxxxxxxxxxxxx
ဆရာေက်ာ္ဝင္းသည္ နိဳင္ငံတကာႏွင္႔ ၿမန္မာ႔အတိတ္သမိုင္းတြင္ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔သမွ်ကိုေလ႔လာကာ လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိရာ ၿဖစ္တန္ေၿခမ်ားကို ဆြဲထုတ္ၿခင္း၌ ဝါသနာထံုသူၿဖစ္၏။ သမိုင္အရ တပ္မေတာ္သည္ ၁၃၀ဝ ၿပည္႔ အေရးေတာ္ပံုတြင္ စတင္သေႏၶတည္ကာ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အေၿခက်ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွစတင္၍ ရာစုတစ္ဝက္ေက်ာ္ စနစ္တက်တည္ရွိေသာ ၿမန္မာ႔နိဳင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း ၿဖစ္သည္၊ ထိုေႀကာင္႔ ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္သည္သာ အခိုင္အမာဆံုးၿဖစ္ၿပီး ထိုခိုင္မာမွဳကို လိမၼာစြာ အသံုးခ်နိဳင္ပါက တိုင္းၿပည္၏ အၿပိဳၿပိဳအကြဲကြဲၿဖစ္ေနေသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဓိက အေထာက္ပံ႔ႀကီး ၿဖစ္နိဳင္သည္ ဟု ဆရာေက်ာ္ဝင္းက ယူဆသည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ တပ္မေတာ္ကို နိဳင္ငံ၏ဦးေဆာင္မွဳတြင္ အဓိက အခန္းက႑က ေပးထားခဲ႔ေသာ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒသည္ ၿမန္မာနိဳင္ငံအတြက္ သင္႔ေလွ်ာ္သည္ဟု သူက ယူဆသည္၊ လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒသည္ စတင္လည္ပတ္စ ယႏၱယားႀကီး တစ္လံုးကဲ႔သို႔ပင္ အသားမက်ေသးေသာေႀကာင္႔ အတုန္႔အဆိုင္းမ်ား ထစ္ေငါ႔မွဳမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း အသားတက်လည္ပတ္နိဳင္သည္ႏွင္႔ နိဳင္ငံကို သာယာဝၿဖိဳးတိုးတက္ရာဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးနိဳင္လိမ္႔မည္ဟု ဆို၏။ သူ႔က ပတ္ခ်ံဳဟီးႏွင္႔ ခ်န္ဒူးဝွမ္ေခတ္ ကိုးရီးယားကို သြားရည္က်စြာ ညႊန္ၿပသည္။

ထိုႏွင္႔ဆန္႔က်င္ဘက္ တပ္မေတာ္ကို နိဳင္ငံေရးမွ ဖယ္ထုတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ နိဳင္ငံအတြက္ ႀကီးစြာအက်ိဳးယုတ္နိဳင္သည္။ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၁ သိန္းခြဲေလာက္ ရွိေသာ နိဳင္ငံတြင္ အင္အားေလးသိန္းရွိေသာ လက္နက္အဖြဲ႔အစည္းကို နိဳင္ငံ႔စီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ားမွ ေဘးထုတ္ထားၿခင္းမွာ လက္ေတြ႔မဆန္၊ ထိုသို႔ လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ အလုပ္ကို ၿပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးႏွင္႔သာ ႀကံဳရၿပီး ေလာေလာလတ္လတ္ အတိတ္တြင္ ႀကံဳခဲ႔ရေသာ အမိုက္တိုက္ကာလသို႔ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိသြားနိဳင္သည္ သူၿခိမ္းေခ်ာက္၏။ ထိုစိုးရိမ္မွဳသည္ တည္ၿငိမ္စြာ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကို ၿမင္လိုေသာ သူ၏ဆႏၵွႏွင္႔ အတိတ္အာဏာရွင္အစိုးရ ၂ဆက္ကဲ႔သို႔ တင္းက်ပ္၍ တရားမဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္က အေၿခေနသို႔ၿပန္ေရာက္သြားမည္ကို စိုးထိတ္ၿခင္းအေပၚတြင္ တည္မွီၿခင္း ၿဖစ္ပံုရ၏။

ဆရာေက်ာ္ဝင္းက စစ္တပ္ကို နိဳင္ငံ႔ဦးေဆာင္အခန္းက႑တြင္ အဓိကထား ထည္႔သြင္းေရးဆြဲထားေသာ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒသည္ တိုင္းၿပည္ကို တည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ အသြင္ကူးေၿပာင္းကာ သာယာဝၿဖိဳးမွဳဆီ ဦးတည္မည္ဟု ဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း သူႏွင္႔အၿမင္မတူသူမ်ားကမူ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒ၌ ေပးထားေသာ ကာခ်ဳပ္၏ အာဏာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အနာဂါတ္တြင္ ႀကီးမားေသာ နိဳင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးႏွင္႔ ႀကံဳရနိဳင္ေႀကာင္း ေထာက္ၿပႀကသည္။

လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၃၂ အပိုဒ္ခြဲ ၂ အရ ကာခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ၿပည္ထဲေရးႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိသူၿဖစ္ေနသည္။ သမၼတက ကာခ်ဳပ္ထံမွ ဝန္ႀကီးလုပ္နိဳင္မည္႔သူ၏ အမည္စာရင္းေတာင္းကာ ဝန္ႀကီးအၿဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ထိုဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ကာခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသကဲ႔သို႔ ၿဖစ္ေန၏။ လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းတြင္း၌ပင္ ကာခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးအေၿပာင္းအလဲ ကို သူ႔သေဘာက် လုပ္သြားနိဳင္သည္ကိုေတြ႔လိုက္ရသည္။ သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ဆိုေသာ္လည္း ကာဝန္ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ ကာခ်ဳပ္၏ အထက္အရာရွိမဟုတ္။

လက္ရွိသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းၿဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ႏွင္႔လည္း တစ္ဦးႏွင္႔တဦး ပုဂၢိဳလ္ေရးေလးစားခင္မင္မွဳ ရွိသူမ်ားၿဖစ္ႀကကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ကလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမၼတႀကီးႏွင္႔ တသေဘာတည္းရွိေနေသာေႀကာင္႔ ၿပႆနာမရွိေသာ္လည္း အကယ္၍ အနာဂါတ္ သမၼတ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ တပ္မေတာ္သားအသိုင္းအဝန္းမွ မဟုတ္လွ်င္ အေၿခခံဥပေဒ၏ ၿပတ္သားမွဳမရွိေသာအခ်က္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကာခ်ဳပ္ႏွင္႔ သမၼတႀကား ပုဂၢိဳလ္ေရးပြတ္တိုက္မွဳကို ၿဖစ္ေစမည္မွာ ေသခ်ာေန၏။ ထိုမွ ဆိုးဝါးေသာ နိဳင္ငံေရးအရ မတည္ၿငိမ္မွဳမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာေစေပလိမ္႔မည္။ အပိုဒ္ ၃၄၂ တြင္ ကာခ်ဳပ္ကို သမၼတက ကာလံု၏ အဆိုၿပဳေထာက္ခံခ်က္ႏွင္႔ ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုထားေသာ္လည္း ကာလံုအဖြဲ႔တြင္ ကာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဒုကာခ်ဳပ္ ပါဝင္ေလရာ ကာခ်ဳပ္သည္ သူ႔အရိုက္အရာကို သူသာခန္႔အပ္နိဳင္သူၿဖစ္ေနေစသည္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ လႊတ္ေတာ္တိုင္း၏ ၂၅% ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင္႔ ရွိသူလည္း ၿဖစ္ေနေလရာ အကယ္၍ သမၼတသည္ ႀသဇာရွိေသာ စစ္အရာရွိေဟာင္း မဟုတ္လွ်င္ ကာခ်ဳပ္ႏွင္႔ တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ ပြတ္တိုက္မွဳ ၿဖစ္ေစမည္မွာေၿမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ သလိုပင္။ ထိုအခ်က္က တိုင္းၿပည္အနာဂါတ္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာအခ်က္ ၿဖစ္သည္။

အထက္ေထာက္ၿပခ်က္မ်ားမွာ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒပါ တပ္မေတာ္၏က႑ကိုႀကီးၿမွင္႔ထားေသာ အခ်က္ေႀကာင္႔ အနာဂါတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တစ္ခုတည္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာနိဳင္ေသာ ထိတိုက္မွဳမ်ားကိုသာ ေထာက္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ၿပည္နယ္ႏွင္႔ ဗဟို အာဏာခြဲေဝမွဳက႑၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ စီးပြားေရး က႑၊ ဥပေဒၿပဳအာဏာ ႏွင္႔ တရားစီရင္ေရး စသည္တို႔တြင္လည္း ပြတ္တိုက္မွဳမ်ားစြာ ရွိနိဳင္ေသးသည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ လက္ရွိအေၿခခံဥပေဒ၏ ပစားေပးမွဳက တပ္မေတာ္သည္ ဆရာေက်ာ္ဝင္းေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ တေၿဖးေၿဖးႏွင္႔ ဒီမိုကရက္တီလိုက္ေဇးရွင္း ၿဖစ္လာလိမ္႔မည္ဟူေသာ အယူအဆအား ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

ေဖၿမင္႔ဂိုဏ္း
xxxxxxxxxxxx
ခပ္လြယ္လြယ္ၿဖစ္ေအာင္ ဆရာေဖၿမင္႔ကို ေခါင္းတပ္လိုက္ေသာ္လည္း တကယ္တန္း ၿပည္သူအဓိကအယူအဆသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၿဖစ္တည္ခဲ႔ေသာအယူအဆၿဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး သမိုင္းစဥ္ဆက္ ၿပည္သူအဓိကအယူအဆၿဖင္႔သာ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို တြန္းလွန္ခဲ႔ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။
ၿပည္သူအမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ အရပ္ကို တိုင္းၿပည္ဟု အမည္တပ္လွ်င္ ထိုတိုင္းၿပည္တြင္ ၿပည္သူမ်ားထက္ မည္သူက ပို၍အဓိကက်နိဳင္မည္တဲ႔လည္း။ ၿပည္သူႀကားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ၿပည္သူ႔အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာၿဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းၿပည္အင္အားရွိမည္ ဆိုသည္မွာမဟုတ္ပဲ တိုင္းၿပည္အင္အားရွိမွသာ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိနိဳင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္သူအင္အားရွိမွ တိုင္းၿပည္အင္အားရွိမည္။ အေၿခခံဥပေဒသည္ ၿပည္သူ႔ကိုအေၿခခံရမည္ ၿပည္သူအေပၚမွာစဥ္းစားရမည္ၿဖစ္ၿပီး တိုင္းၿပည္ဦးေဆာင္အခန္းက႑တြင္ ၿပည္သူသာ ရွိရမည္။ ထို႔ေႀကာင္႔ ၿပည္သူ႔ဦးေဆာင္ အခန္းက႑ကို ေမးမွိန္ထားေသာ ၂၀ဝ၈ အေၿခခံဥပေဒကို အခ်ိဳ႔တစ္ဝက္ၿဖစ္ေစ ၁၀ဝ% ၿဖစ္ေစ ၿပင္ရမည္ ဟုဆိုႀကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအယူဆကို လက္မခံလိုအခ်ိဳ႔က လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာရွိ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားေသာနိဳင္ငံတြင္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမွဳႏွင္႔ အလုပ္လက္မဲ႔ ၿပႆနာမ်ားအၿပင္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ႀကာေအာင္ ပညာေရးသင္းကြပ္ခံထားရၿခင္းႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳကင္းမဲ႔မွဳကို ႏွစ္ကာလႀကာရွည္ ခံစားထားရၿခင္းတို႔ေႀကာင္႔ အေၿပာင္းအလဲကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးကို အေၿခခံေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ေထာက္ၿပ၍ ၿပည္သူက တိုင္းၿပည္ကို ဦးေဆာင္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ၿငား လက္ရွိအေၿခေနတြင္ ႀသဇာရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ ထိန္းကြပ္မွဳကို လိုအပ္သည္၊ ထို႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တပ္မေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္ဟု ဆို၏။

ထိုအဆိုကိုပင္ အတိတ္ ႏွစ္အစိတ္ခန္႔ တပ္မေတာ္က ထိန္းကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း အထူးသၿဖင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳ ႏွင္႔ ပညာေရးက႑တြင္ ယခင္အေၿခေနထက္ မ်ားစြာက်ဆင္းသြားသည္ဟူေသာ ေခ်ပခ်က္ႏွင္႔ ၿပန္လည္ေခ်ပေသာအခါ အေခ်ႏွင္႔ အဆိုက ေရွ႔ဆက္မရ အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ခင္ ၿဖစ္သြားသည္။

ၿငင္းခံုပြဲမွ အၿမတ္
xxxxxxxxxxxxxxx
မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ကြဲၿပားေသာ အၿမင္ ၂ ရပ္ကို ယခုကဲ႔သို႔ လြတ္လပ္စြာ ၿပည္သူႀကား ခ်ၿပနိဳင္ၿခင္းသည္ပင္လွ်င္ တိုးတက္မွဳဟု ဆိုရေပမည္။ (ေက်ာ္ဝင္းဂိုဏ္းက နိဳင္ငံေတာ္ေငြကို အသံုးၿပဳရေသာ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယို ႏွင္႔ အစိုးရပိုင္ စာနယ္ဇင္းကို အသံုးၿပဳခြင္႔ရခ်ိန္တြင္ ေဖၿမင္႔ဂိုဏ္းက ဂ်ာနယ္ႏွင္႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ကိုသာသံုးနိဳင္သည္႔အခ်က္က သိပ္ေတာ႔မမွ်တ)။ ထိုကဲ႔သို႔ ကြဲၿပားေသာ အၿမင္ကို လြတ္လပ္စြာ ခ်ၿပၿခင္းက ၂ ဖက္ လက္ခံနိဳင္ေသာ အေၿခအေနတစ္ရပ္ကို ေပၚထြန္းလာလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔မိသည္။

ၿငင္းခံုပြဲမွ ၿပည္သူတို႔ အၿမတ္ထြက္နိဳင္ပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...