Monday, October 7, 2013

ဦးပိုင္ ဘယ္ေလာက္ပိုင္အုန္းမလဲ


မုံရြာျမိဳ က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အခ်င္းမ်ားေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း စာခ်ဴပ္ကို အစိုးရက အသစ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုခ်က္အရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို အစိုးရက ၅၁ရာခိုင္ႏွုန္း တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသာ စစ္တပ္၏ ဦးပိုင္ကုမၸဏီက ၁၉ ရာခိုင္နွဳန္းႏွင့္ တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းဘဲ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဴပ္တြင္မွဴေၾကးနီစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ၀မ္ေပါင္က ၅၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းယူျပီး ဦးပိုင္က ၄၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပမွဳမေက်နပ္မွဴမ်ားေၾကာင့္ မူလစာခ်ဳဳပ္ကိုျပင္ဆင္လိုက္ရေသာေၾကာင့္စစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာဦးပိုင္က ေဒသခံႏွင့္ျပည္သူလူထုပိုင္ သယံဇာတမ်ားကို မည္မွ်အက်ိဳးအျမတ္ရယူထားသလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပလိုက္သကဲ ့သို ့ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင္ ့မိမိပိုင္အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္းငွာ မစြမ္းသာသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ျမန္မာျပည္သူတို ့၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို တရုတ္ကုမၸဏီ ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ဦးပိုင္က ခံစားရယူေနခဲ ့သည္ကိုလည္း ျပသလိုက္သကဲ ့သို ့ရွိသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းက ဦးပိုင္၏ မ်ားျပားလွစြာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲက တခုသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဦးပိုင္က သိသိသာသာပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္မွဳမ်ားရွိသလို အေနာက္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။

ဦးပိုင္ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္ကို ၁၉၉၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ အထူးကုမၸဏီဥပေဒျဖင့္တည္ေထာင္ခဲ ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးေန၀င္း၏ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းခါစ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ခဲ ့စဥ္က ဦးပိုင္၏ မတည္ေငြရင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံရွိခဲ ့၏
၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ သၾကားစက္ရုံအပါအ၀င္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ဦးပိုင္ကရယူလုပ္ကိုင္ခဲ ့သည္။


ဦးပိုင္ကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဌာနႏွစ္ခုက စီမံခန့္ခြဲပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ဦးပိုင္၏ ကုမၸဏီရွယ္ယာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို စစ္တပ္ကာကြယ္ေရးအ၀ယ္ဌာနက ပိုင္ဆိုင္ျပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကို စစ္တပ္အျငိမ္းစားႏွင့္ လက္ရွိစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္အစိုးရအတြင္းတြင္ ရာထူးၾကီးၾကီးရခဲ ့ေသာစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ားပါ၀င္ထားပါသည္။ စတင္တည္ေထာင္ခဲ ့သည့္ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္အထိ လုပ္ငန္းလုပ္သည့္ကိစၥအ၀၀နွင့္ပတ္သတ္ျပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အခြင့္အေရးကို ရရွိထားသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သထၳဴတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား စေသာ အက်ိဴးအျမတ္ၾကီးသည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ ဦးပိုင္က ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထို ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္မွန္သမွ်ကလည္းတရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီကဲ ့သို ့ ဦးပိုင္ႏွင့္ မလုပ္မျဖစ္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသည္

ျမ၀တီဘဏ္။ပါရမီဘတ္စ္ကားမ်ား။ ကခ်င္ျပည္နယ္နယ္က ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား။ ရွမ္းျပည္နယ္က ပတၱျမားႏွင့္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မွဴမ်ား တိုက္ဂါးဘီယာကဲ ့သို ့အရက္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားစသည္ျဖင့္ ဦးပိုင္၏ အက်ိဳးအျမတ္ၾကီးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ညိဳးထိုးမလြဲေအာင္ရွိပါသည္။ ဒါတင္မက ကမၻာက ဘိန္းရာဇာဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ကြယ္လြန္သူေလာစစ္ဟန္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ ့မွာလည္းဦးပိုင္က ပါ၀င္ပတ္သတ္ေနေသး၏

ယခုအခါဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ရန္ကုန္ သီလ၀ါစက္မွဳဇုန္တြင္လည္း ဦးပိုင္က ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ပါ၀င္ပါေသးသည္။
ကမၻာတြင္အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဦးပိုင္ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ အဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပိုင္ဆိုင္မွဴမ်ားကလည္း အံမခန္းျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ ့သည္ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီအၾကီးအကဲမ်ားအပါအ၀င္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအေရးယူပိတ္ဆို မွဳစာရင္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေနအထားေျပာင္းလဲလာရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ေရာက္ရွိလာသည္ ့ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္၏ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာရွိသည့္ ဦးပိုင္က စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္တေလာေျပာင္းလဲလာေသာႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရးအေနအထားက ဦးပိုင္၏ အခြင့္ထူးခံစနစ္ကို ထိပါးလာပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိအစိုးရကလည္း ဦးပိုင္ကို ဖိအားမ်ားစတင္ေပးလာခဲ ့၏၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဦးပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တန္းတူလုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ထို့အတြက္ ယခင္ကအခြင့္ထူးခံျဖစ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအတြက္ အသက္ရွဴက်ပ္လာစရာျဖစ္လာသည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္က ျမန္မာအေရးကြ်မ္းက်င္သူ မာရီကလယ္ဟန္က ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားသည့္ဘီယာႏွင့္ စီးကရက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟန္နီကင္၊ကာလ္ဘက္ ဘီယာမ်ား၊ ဂ်ပန္ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႏွင့္ လန္ဒန္စီးကရက္ထုတ္လုပ္သည့္ ဘီေအတီကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဦးပိုင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပၚတင္စိန္ေခၚလိုက္တာဘဲျဖစ္သည္

ထို ့အျပင္ လက္ပံေတာာင္းေဒသခံမ်ား၏ မေက်နပ္မွဴမ်ားေၾကာင့္ မုံရြာလက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအတြက္ ဦးပိုင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ၄၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းရယူရာမွ ၁၉ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ရျပန္ပါသည္။
ထိုအရာမ်ားက အစသာရွိပါေသးသည္။

ျမန္မာ၏ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမွဳႏွင့္အညီဒီမိုကေရစီစနစ္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိရမည္။ ေနရာတကာအခြင့္ထူးခံႏွင့္လက္၀ါးၾကီးအုပ္စနစ္မ်ား ေလွ်ာ့က် ေျပာင္းလဲလာရန္ရွိသည့္အတြက္ ဦးပိုင္အတြက္
အသက္ရွဳက်ပ္စရာအေျခအေနမ်ား ေရွဆက္္ျဖစ္ေပၚလာရန္သာရွိပါသည္။

ထားထားျမင့္
ဓာတ္ပုံ Getty images

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...