Monday, October 15, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း စည္းရံုးေရးျပသနာနွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္း (၄)


ေကအင္ယူ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေအာက္တုိဘာလ (၁၂) ရက္ေန႕နံက္တြင္ ဘီဘီစီမွ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းၾကားလိုက္ရပါသည္။ ယင္းမွာ ေကအင္ယူ အတြင္း ျပန္လည္ညွိနိုင္းလို႕ရျပီျဖစ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို အတူတက္ၾကမည္ ဟူ၍ျဖစ္ သည္။ ေအာက္ေျခ ေကအင္ယူ ပါတီ၀င္မ်ား၊ တပ္္မႈး တပ္သားမ်ားနွင့္ ကရင္လူထုမ်ားသာမက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္နိုးၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ မ်ားစြာ စိတ္သက္သာရာ ရသြားၾကပါမည္။ စာေရးသူလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ 
သို႕ရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအျပင္ ေလးနွစ္တၾကိမ္က်င္းပမည္႕ ညီလာခံၾကီးျပီးမွသာ ေသခ်ာပါမည္။

က်င္းပေတာ့မည့္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းနွင့္ ကြန္ဂရက္သည္ ေကအင္ယူနွင့္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး အတြက္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာအေမြအနွစ္အျဖစ္ ခ်န္ထားနိုင္ရံုသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး အတြက္ပါ စံနမူနာေကာင္းအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ရစ္ေစျခင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် သမိုင္းနွင့္ခ်ီ၍ ဆိုရပါသနည္း။ ယင္းကို နားလည္နိုင္ရန္မွာ ေကအင္ယူ ဟူသည္မွာ
ဘာလဲ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္ရပါမည္။

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္စစ္ကို အဆက္မျပတ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ရသျဖင့္ ေကအင္ယူတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အားနည္းခ်က္မ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိနိုင္ပါ သည္။ သို႕ရာတြင္ အနွစ္ သာရကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဘို႕လိုပါမည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္သာမက တို္င္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီး အတြက္ပါ ျဖစ္ေစရ မယ္ ဟူ၍ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာဘိုျမ၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားထု တရပ္လံုး ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တည္းခြင့္ရရွိေရးမွသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီး တရပ္လံုး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနိုင္ေရးအထိ နွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ မဆုတ္မနစ္ တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မာနယ္ပေလာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စစ္ေရးနည္းသက္သက္ျဖင့္ တိုက္၍မရနိုင္ေလာက္ ေအာင္ ဦးေဆာင္ကာ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ တိုက္ပြဲ၀င္နိုင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရွည္ၾကာလွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ကရင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ျပာပံုမ်ား၊ ကရင္လူထု၏ ေသြးနွင့္မ်က္ရည္မ်ား၊ ကရင္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အသက္နွင့္ ခႏာကိုယ္မ်ား ကို မေရမတြက္နိုင္ေလာက္
ေအာင္ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ကို အလံမလွဲစတမ္း ျမွင့္တင္ ထားနုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနသမွ် က်ားကုတ္က်ားခဲ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ သြားလိမ့္မည္ဟူ၍ မဟာမိတ္မ်ားက ေျမွာ္လင့္ခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဤသည္မွာ ေကအင္ယူျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဓိက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြြးေႏြးပြဲလား။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအဓိက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလား။

စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား အား ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွစတင္ ကာ အဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႕႔ရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား မည္သည့္အခါ တြင္မွ် အဓိကထား မလုပ္ခဲ့။
၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕စည္း အသြင္ေျပာင္းေရးကို စစ္အစိုးရက ဖိအားေပးေဖၚေဆာင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငယ္တခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ၀သပ၊ ေကအိုင္အို၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အစရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက ဆန္႕က်င္ရပ္တည္ၾကေသာအခါ ၄င္း၏ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္းသြား ခဲ့ရသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (ေကအိုင္အို) နွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျပီးေနာက္ ေကအိုင္အို၏ နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာသည္။

၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈ ဘာတခုမွ် မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းေကအုိင္အို က ေထာက္ ျပလာ ခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈကို အျမန္ဆံုး ေဖၚေဆာင္ရန္မွာပဓါနက်ေၾကာင္း၊ ပင္လံု စာခ်ဳပ္အေပၚအေျခခံလွ်က္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျပီး ေနာက္ ရရွိလာသည့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမွသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္အစိုးရက တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေက်ျငာ၊ တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုအဓိက ေဖၚေဆာင္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေရး ေကအိုင္အုိ၏ အဆိုျပဳခ်က္မွာ  စစ္အစိုးရအတြက္ အနာေပၚ တုတ္က် ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ေကအင္ယူ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ရွမ္း အက္စ္အက္စ္ ပီပီ အစရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားအား အခ်ိဳသတ္ထားျပီး ေကအိုင္အိုကို ဖိကာ ထိုးစစ္ဆင္ ပါေတာ့ သည္။ အကယ္၍ေကအိုင္အိုကို ျပန္လည္တိုက္ပြဲဆင္သည့္
 တနွစ္ခဲြမွ်ကာလအတြင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ လွ်င္ပင္ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေန ပါမည္။ သို႕ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသစ္သည္ ယခင္ န၀တ နအဖ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကဲ့သို႕ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲဲ႕အစည္းအမ်ား စုၾကီး ပါ၀င္ခဲ့ သည့္ တပ္ေပါင္းစုက ၁၉၉၀ ခုနွစ္ကထဲက စတင္ေတာင္းဆိုခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ေတာင္းဆိုဆဲျဖစ္သည္။ အာဏာရေနေသာ စစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္သည္ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာ ရွိပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အခုလုပ္ အခုရသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ဆြဲရန္အေၾကာင္း ဘာမွ် မရွိ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါသည္ဟု ကမၻာသိ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ သက္တမ္း တနွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဖၚထုတ္ေဆြးေႏြးမႈ လူထုမ်ား အတြင္း ေပၚလာေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို မေတြ႕ရ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ သာ အခ်ိန္ ဆြဲထားလွ်က္ရွိသည္ မွာ အထင္အရွားပင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရွည္ၾကာေလေလ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခိုင္ျမဲေလ ေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

သာဓက တခုျပပါမည္။

ရွစ္ေလးလံုးအျပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ ေက်ာင္းသားတပ္တခုကို ဦးေဆာင္ကာ လႈပ္ရွားလွ်က္ ရွိစဥ္အတြင္း စာေရးသူသည္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထြန္းေက်ာ္နွင့္ ေတြ႕ဆံုခင္မင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေတာင္ေၾကာၾကီးတခုအေပၚ ေနရာ ယူလွ်က္ ရက္တခ်ိဳ႕ၾကာမွ် ေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ား အတူတကြပူးတြဲ စခန္းခ် နားေနလွ်က္ရွိစဥ္ စကားေျပာဆို အျမင္ ဖလွယ္ ခြင့္ မ်ား ရခဲ့သည္။ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထြန္းေက်ာ္ သည္ စစ္ေရးအရထက္ျမက္သူျဖစ္ျပီး ထိုစဥ္က စစ္ပြဲတပြဲ တုိက္ ရံုမွ်နွင့္ ရန္သူ႕ ထံမွ လက္နက္ ၁၈ လက္ရေအာင္ တိုက္ျပေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေကာင္းတဦးဘဲ ဟု မိမိစိတ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ဘူးသည္။

သို႕ရာတြင္ နွစ္တခ်ိဳ႕ၾကာျပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ေခတ္စားလာေသာအခါ ကလလတ သည္လည္း အပစ္ ရပ္ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း၀င္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤတြင္ န၀တ စစ္အစိုးရက ကလလတ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျမွဳဆြယ္ျပီး စစ္ဘက္နွင့္ နိုင္ငံေရး ခြဲပါေတာ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထြန္းေက်ာ္မွာ ျမိဳ႕ေပၚ၌ အၾကီးအက်ယ္ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ၄င္းတဦးအေနျဖင့္ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရသြားခဲ့ပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို 
မထိပါးသမွ်ကာလပတ္လံုး ၄င္းအား လက္ရွိ စစ္အစိုးရက ရန္ရွာမည္ မဟုတ္ ေတာ့ပါ။

ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ထြန္းေက်ာ္ေျမွာ္မွန္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ကရင္နီ လူထုၾကီးလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကရင္နီလူထုအ ေနျဖင့္ ရသင့္ရ ထိုက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေပၚအေျခခံသည့္ျငိမ္းခ်မ္းမႈရေရး မွာမူ ေ၀လာေ၀းေန ဆဲျဖစ္သည္။ လံုျခံဳမႈမွာ က်ီး လန္႕စာစားေနရဆဲျဖစ္သည္။
 စီးပြားေရးအခြင့္အလန္းအရဆိုလွ်င္ အနိမ့္ဆံုးကေလးပင္ မရေသးပါ။ ကရင္နီျပည္နယ္ ေလာပီတမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အၾကီးအက်ယ္ထြက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား (အထူးသျဖင့္ စစ္ အာဏာ ရွင္စနစ္ ယႏၱယား ပိုမိုလည္ပတ္ေစမည့္ ေနရာမ်ားတြင္) အဓိကထားသံုးေနသည့္အခ်ိန္၌ယင္းသယံဇာတ ပစၥည္း၏ ပိုင္ရွင္ ကရင္နီလူထုၾကီးေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ယေန႕အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမရၾကေသးပါ။

ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ယေန႕တိုင္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္္ ေဖၚေဆာင္ဆဲျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဓိက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေပၚေပါက္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ား

စစ္အစိုးရက ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ေကအိုင္အိုကို ဖိတိုက္ေနစဥ္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက္စ္အက္စ္ ပီပီ ရွမ္း အဖြဲ႕နွင့္ ပါတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာ) က်န္သည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက ေကအိုင္အို ကို နိုင္ငံေရးအရ ၀န္းရံေရးမွာ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။

တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတာင္းဆိုထားသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ရွိျခင္း၊ ေကအိုင္အို အေပၚ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္း၊ မ်ားအားေထာက္ျပလွ်က္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ ၄င္းတို႕၏ နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေက်ျငာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုလက္ခံ၊ နိုင္ငံေရးပါတီေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္သြားရန္ဟူသည္ကို 
လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြတ္လပ္မႈနွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ အေပၚအေျခခံလွ်က္ ေဆြးေႏြးညွိနိုင္းအေျဖရွာမႈ မဟုတ္၍ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ ေကအင္ယူက အဖြဲ႕၀င္ တဖြဲ႕ အျဖစ္ပါ၀င္လွ်က္ပင္ရွိေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီက ၂၀၁၂ ခုနွစ္ စက္တဘၤာလ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္ကာ စစ္အစိုးရနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆန္မႈမ်ား အားလံုး ကို ဆိုင္းငံ႕ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

"သမတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္၌ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ဤကဲ့သို႕ ကခ်င္ျပည္၌ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီထားေသာ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆန္မႈမ်ား အားလံုးကို ဆိုင္းငံ႕ရန္ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီက တိုက္တြန္းသည္။"

ေကအင္ယူ ပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုၾကီးမ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ စုေပါင္းဖိအားေပး ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ေကအင္ယူ ၏ တပ္မဟာ ဆက္ဆန္ေရးရံုးဟူသည္မ်ားတခုျပီး တခုေပၚလာေနလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေကအင္ယူအတြင္း တခုခုေတာ့ အမွားအယြင္း
ျဖစ္ေနျပီ ဟူသည္ကို ျမင္နိုင္သည္။

ေကအင္ယူ နွစ္ဖြဲ႕ကြဲသြားေစရန္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက သတ္ရွိဳျဖိဳခြဲသလား။

ဤသည္ကို ေျပာရခက္ခဲ့ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ နွစ္ေပါင္း ၂၂ နွစ္ေက်ာ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည္႕ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း သတ္ရွိဳျဖိဳခြဲမႈမ်ား ေတြ႕ခဲ႕သျဖင့္ ယခုေကအင္ယူ ကိစၥတြင္ လည္း အလားတူ ခန္႕မွန္း နိဳင္သည္။ သို႕ရာတြင္ အတိအက် မေျပာနိုင္ခဲ့ပါ။
 ယခု သံသယျဖစ္ဘြယ္ အခ်က္တရပ္ေပၚလာပါျပီ။ ေအာက္တို ဘာ လ (၁၁) ရက္ေန႕နံက္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံနွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း က ေကအင္ယူကို ရည္ညႊန္းကာ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသြားခဲ့သည္။

(ဤလင့္ခ္ တြင္ နားဆင္ပါ။ https://docs.google.com/open?id=0BzC8VZhwp11ASUthY0JzOVFVZW8 )

"နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕နဲ႕စစ္ေရး အဖြဲ႕နွစ္ခုရွိတာေပါ႕ဗ်ာ။ စစ္ေရး အဖြဲ႕က ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ျမန္ျမန္သြားျခင္တယ္။ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တဆင့္ျပီး တဆင့္သြား ျခင္တယ္။"

ဘယ္လိုပါလိမ့္ ၀န္ၾကီးမင္း။ ဒါဟာ ေကအင္ယူကို နွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္တာ မဟုတ္ဘူးလား ဟု ေမးစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ။ ေကအင္ယူ ကြဲမွာ စိုးရိမ္၍ ေကအင္ယူ၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ နိုင္ငံေရးရပ္တည္ ခ်က္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမူ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕သည့္လုပ္ဟန္တို႕ကို ေလးစားတန္ဘိုး ထားေသာ လူထုမ်ား နွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းအၾကံေပးၾက၊ အားေပးၾက၊ ၀န္းရံၾက လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 ဦးေအာင္မင္းထိုသို႕ ေျပာေန သည့္ ေန႕ရက္အထိ ေကအင္ယူသည္ နွစ္ဖြဲ႕မကြဲခဲ့ပါ။ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕နွင့္ စစ္ေရးအဖြဲ႕ နွစ္ခု ဆိုသည္မွာ လံုး၀မမွန္ပါ။
 ေကအင္ယူသည္ တခုတည္းသာရွိသည္။ ကရင္႕အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ တခုတည္းေသာ ဗဟို ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာပင္ ယေန႕အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕နွင့္ စစ္ေရးအဖြဲ႕ နွစ္ခုရွိသည္ ဟု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာလိုက္ျခင္း မွာ ကြဲေနျပီဟု ၄င္းကိုယ္တိုင္က အမ်ားသိေအာင္ ေၾကျငာလိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလား။ ဦးေအာင္မင္းသည္ မီး ကေလး တစ အား ေတာမီးၾကီး ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ပါ။ စစ္ေရးအဖြဲ႕က
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမန္ျမန္သြားျခင္တယ္ ဟူ၍ သံုးလိုက္ ျခင္းျဖင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၌ စစ္ေရးအဖြဲ႕က ေရွ႕မွာ ေရာက္ေနျပီး အတက္ၾကြဆံုးလုပ္ေနသည္႕ သေဘာ ေျပာ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားထင္ေယာင္မွားေအာင္ ေၾကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္အရ လံုး၀ ပင္လြဲမွား ေနသည္။
ေကအင္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အတက္ၾကြဆံုးေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္းၾကာ လွပါျပီ။ မွတ္မိ သမွ် နွစ္ခုေထာက္ျပပါမည္။ 

တခုက ေကအင္ယူဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမက ၁၉၉၀ ခုနွစ္တြင္ေကအင္ယူပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္  ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ဦးေဆာင္ခဲ့စဥ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ စစ္အစိုး ရ ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ဘူးသည္။ ထို႕ေနာက္ကြယ္လြန္သူ ဖဒိုေစာဘသင္ ဥကၠဌအျဖစ္
 ေဆာင္ ရြက္ခဲ့စဥ္ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ စာနွင့္ေရးကာ ကမ္းလွမ္းခဲ့ဘူးသည္။ ယင္းတို႕မွာ ေကအင္ယူ၏ နိုင္ငံေရးက ဦး ေဆာင္ ေနတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ယခုလည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူတူးေဆးေဖါ နွင့္ အဖြဲ႕ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြး ေႏြးပြဲသို ့ေကအင္ယူတခုလံုး၏ နိုင္ငံေရးကိုဦးေဆာင္ေနသည့္လက္ရွိအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ က ေစလႊတ္ျခင္း မဟုတ္ ဘူးလား။ ယင္းသို႕ျဖစ္ပါလွ်က္ "စစ္ေရးအဖြဲ႕က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမန္ျမန္သြားျခင္တယ္" ဟူ၍ ကရင္လူထု နွင့္ ေအာက္ ေျခတပ္ထုမ်ား ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ဦးေအာင္မင္း ဘာေၾကာင့္ေျပာေနပါသနည္း။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ေအာက္ပါ စကားလံုးကို သံုးသြားျခင္း ျဖစ္ သည္။

"သူတို႕နွစ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္တယ္ ဆိုရင္လဲ ရန္ကုန္မွာလား ဘန္ေကာက္မွာလား သူတို႕ေဆြးေႏြးျခင္တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးပါမယ္။"

ယင္းအေျပာအရ ရွင္းေနေသာ အခ်က္မွာ ေကအင္ယူ နွစ္ဖြဲ႕ ရွိသည့္အနက္ နွစ္ဖြဲ႕လံုးကို ဆက္ဆံသြားမည္ ဟူ၍ ၾကိဳတင္ မီးစိမ္းျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  ေကအင္ယူကို စည္းလံုးညီညြတ္ေစျခင္ရင္ နွစ္ဖြဲ႕ေတြ သံုးဖြဲ႕ေတြ ေျပာေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေကအင္ယူ၏ ေလးနွစ္တၾကိမ္ညီလာခံမွ တရား၀င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ၾကီးငါးၾကီး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ
နွင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႕က တာ၀န္ေပးေစလႊတ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕နွင့္ ျဖစ္ေစဆက္ဆံသြားရန္ သာ ရွိသည္။

ဦးေအာင္မင္းသည္ ေကအင္ယူကို စည္းလံုးညီညြတ္ေစျခင္ရံုသာမက ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးအတြက္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားျခင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ခ်က္ျခင္းေက်ညာကာ နိုင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုးကိုပါ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား အျမန္ဆံုးေဖၚေဆာင္ရန္သာ ရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ဦးေအာင္မင္းသည္ အေျပာတမ်ိဳး၊
 အလုပ္တမ်ိဳးလုပ္ျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစရန္သာ ပံံ႕ပိုးေပးေနသည္ဟု သံုးသပ္ရပါမည္။

အပိုင္း(၅) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...