Sunday, October 28, 2012

“ႏိုင္ငံေရးမွာ ေစာတာ ေႏွးတာ မရွိဘူး” ABSDF ဒုဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းABSDF အေနနဲ႔ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ေတြက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းထား တာရွိလား။
ဒီကမ္းလွမ္းထားတာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တာကိုး၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလမွာ ဆို ဦးေအာင္ေသာင္းဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို တန္းတူညီတူ ေျဖရွင္းဖို႔ကမ္းလွမ္း လာခဲ့တယ္။ ABSDF က ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာဖို႔ ေျပာေတာ့ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳဖုိ႔ သေဘာ တူခဲ့တယ္။ အလြတ္သေဘာေပါ့။
ဒီခရီးစဥ္ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဗႀ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္အထိ ဆင္းၿပီးေတာ့ေတာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ ေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေပါ့ေနာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ တယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ျပန္ လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့အထဲမွာ ဦးေအာင္ ေသာင္းေတာ့ မပါေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗႀ အေနနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုပဲလူေတြေျပာင္းေျပာင္း လူ ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ မူေပၚမွာအေျခခံၿပီး ေတာ့မွလက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျပႆနာအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာအ ေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မလားဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေလ။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က ကမ္းလွမ္းလာေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ေတာ့ အလြတ္သေဘာမဲေဆာက္မွာ ဦးေအာင္မင္းလာတဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္း မွာ ေတြ႕တယ္။
ဟုတ္ကဲ့၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း တို႔နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ ဘာေတြေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါသလဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးအျမင္ ဖလွယ္တာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အလြတ္သေဘာလုိ႔ပဲေျပာလုိ႔ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တုိင္ ဦး ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီကိုယ္စားလွယ္ ေတြက လာေတြ႕တဲ့အေပၚမွာ ဒီ ပဏာမေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုိ႔ ေျပာ လုိ႔ရတာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရွင္းလင္းၿပီး သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ပံုစံကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ ေတာင္းခံတယ္။ ႏွစ္ဖက္ အျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျမင္ မတူေပမယ့္ နည္းလမ္းရွာၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။
ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါသလား။
ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဖို႔ သေဘာ တူထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ နဲ႔ေနရာကေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲ အဆင့္မွာပဲရွိေသးတယ္။
ABSDF  ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအ ေန၊ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါဦး။
ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ AB  ဟာရွိ ေနေသးတယ္။ စတင္ဖြဲ႕စည္း က တည္းက ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာဖြဲ႕ စည္းခဲ့တာကိုး။ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီထိုင္းနယ္စပ္မွာေပါ့။ KNU မွာ တပ္ဖြဲ႕ ေတြ ရွိတယ္။ KNPP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ။ အိႏၵိယနယ္စပ္ ေျမာက္ ပိုင္းကခ်င္ (KIA) အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တပ္ဖြဲ႕ေတြကရွိတယ္။ အမွန္ အတိုင္း ဒီေန႔ကာလ အေျခအေန ကို ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တည္ရိွတဲ့ မဟာ မိတ္ေတြရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ တခ်ဳိ႕ေဒသ ေတြမွာေတာ့ စစ္ေရး အရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ အကန္႔အသတ္ရွိတာ ေတြရွိတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ပဲ ကခ်င္မွာဆို အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း ပဲ၊ အဲဒီစစ္ပြဲမွာဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔အင္နဲ႔ အားနဲ႔မွ်တဲ့ စစ္ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေတြကို မဟာမိတ္ KIA နဲ႔တြဲၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာရွိတယ္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရကြၽန္ေတာ္ တို႔ အဲဒီဘက္မွာ ခုိင္ခိုင္မာ မာျပန္ လည္စုဖြဲ႕ၿပီးလႈပ္ရွားေနတာရွိတယ္။
ဒါဆိုရင္ ABSDF ရဲ႕ လက္ရွိ စုဖြဲ႕မႈ၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား အေန အထားကေရာ။
ကြၽန္ေတာ္တု႔ိမွာ အခ်ိန္ျပည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ရွိတယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူေတြ၊ လမ္းစဥ္ ေတြကို သက္ဝင္ယံုၾကည္တဲ့အဖြဲ႕ဝင္ ဆုိတာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္ေပါ့။ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ ကေတာ့ တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိ တယ္ေပါ့။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားက ေတာ့ ၅ဝဝ ေလာက္ေပါ့။ အခု ကခ်င္မွာေတာ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား တုိးၿပီးေတာ့ ခ်ထားရပါတယ္။
ABSDF ဟာ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမဲ့ အစိုးရက အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေန တာက နည္းနည္းအရွိန္ေကာင္းေန ၿပီး AB နဲ႔က်ေတာ့ နည္းနည္း တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္မ်ား ျဖစ္ေနလား၊ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။
အေျခခံခ်င္းေတာ့ မတူဘူးေပါ့ ဗ်ာ။ ပကတိအေျခအေနမွန္ကိုေျပာ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္နယ္ ေျမမရွိဘူး။ ဒါအမွန္အတုိင္းေျပာ တာ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီလည္း မဟုတ္ ဘူး။ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ေတြ႕တဲ့ အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚ ဘယ္လို ႐ႈျမင္လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚ ႐ႈျမင္တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့နည္းလမ္းကလည္းမတူ ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူတု႔ိကလည္း သူတို႔အျမင္ကို   ေျပာတယ္။ AB  ဟာ ထူးျခားတဲ့လကၡဏာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အ စည္းေပါ့။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြလို ကိုယ္ပိုင္ နယ္ေျမရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္း မဟုတ္ ဘူး။ နယ္ေျမမရွိဘဲနဲ႔ လက္ နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမယ္လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။အဲဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ပါ။
အဲဒီလို ေႏွာင့္ေႏွးတဲ့အေပၚ ေရာ ဘယ္လုိသေဘာထားလဲ။
ေႏွာင့္ေႏွးတာ သိပ္ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေစာတာေႏွး တာမရွိပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္ သြားရမယ့္ကိစၥပဲ။ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲ႐ံုသက္သက္နဲ႔ေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျပႆနာကို အေျဖရွာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖ ရွာဖု႔ိ အင္မတန္႔အင္မတန္မွ ကနဦး က်တဲ့အဆင့္ေလးတစ္ခုပါ။ အခု လည္း ၾကားေနရတာပဲ။အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ ေနေသးတာပဲ။ အဲဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက ေနမွတစ္ဆင့္တည္ၿမဲ ေအာင္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြ၊တပ္ေန ရာခ်ထားေရး ကိစၥေတြ၊ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ေႏွး တယ္ေစာတယ္လုိ႔ မခံစားမိပါဘူး။ သြားရမွာကအေဝး ႀကီးရွိေသးတာ ပဲ။
အကယ္လို႔ အစ္ကိုတို႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြက အစိုးရနဲ႔ တစ္ စံုတစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့ရင္ အစ္ကိုတို႔  BSDF အေန နဲ႔ ဘယ္လုိရပ္တည္သြားမလဲ။
လက္ရွိအေျခအေနက မဟာ မိတ္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဆင့္မွာ ပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီအဆင့္မွာပဲ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ စစ္ေရးပဋိပကၡ ေတြကို ျပန္ေတြ႕ေနရေသးတယ္။ ခုိင္မာတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ေသးဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ႐ံု သက္သက္နဲ႔ ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕ တာဝန္မ်ားထဲက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ခ်က္မွာ ပါဝင္တဲ့ ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေရး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အား လက္ခံေရး၊ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသို႔အၿပီးအပိုင္ဝင္ေရး၊တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး စတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလာပါ က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံ သေဘာတူရန္ ခက္ခဲတဲ့ကိစၥျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေဆြး ေႏြးၾက တဲ့အခါ အခက္အခဲမ်ား မုခ်ျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒီ အခ်က္ေတြကို မျပင္ဆင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ မယံု ၾကည္ဘူး။ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္း အတာေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးျဖစ္မယ္၊ အားလံုးပါဝင္တဲ့ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ ဒီမုိ ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရရွိလာမယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ABSDF အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ရပ္တည္သြားမလဲ ဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ညီလာခံ ေခၚယူၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားမွာပါ။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ မေသခ်ာေသးတဲ့ အေျခအေနအတြက္ တိတိက်က် ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္။
ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း)မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကေရာ။
ေျမာက္ပိုင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ မီဒီယာေတြက လူထုကို ေပးတဲ့ message  က ဘယ္လို ျဖစ္သြားလဲ ဆုိေတာ့ ABSDF ဟာ စည္းမရိွ၊ ကမ္းမရိွ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ လည္းရိွ၊ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ျပႆနာလည္းရိွ။ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းဆုိတာမ်ဳိး အဲ့ဒီ message ပဲရိွတယ္။ အမွန္ဆိုေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း ရိွတယ္။ ၂၄ ႏွစ္တာျဖတ္သန္းခဲ့ရ တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမွာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရ တာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ နယ္ေျမမရိွဘူးဆုိေပမယ့္ မဟာမိတ္ ေတြနဲ႔ လက္တဲြၿပီးတုိက္လာခဲ့တာပဲ၊ ဒီေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ထား တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို တုိက္ပဲြဝင္ေနတာပဲ။ ျဖစ္ေစခ်င္တာ ကေတာ့ ABSDF  ရဲ႕ ၂၄ ႏွစ္တာ ကာလမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလဲ။ စစ္ေရးအရ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သလဲ။ ထည့္သြင္းၿပီး ေတာ့မွ စဥ္းစားေပး ေစခ်င္တယ္။ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ခံထားသလိုေပါ့။ အားနည္းခ်က္ ေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီ လူထုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပခ်င္ တာက ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ ပံု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလမ္း စဥ္ေတြကို ေရြးတာ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမွန္အတုိင္း ေျပာရင္ ထြက္ေျပး လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစစ္အစိုးရကို ႏုိင္ငံေရး သက္သက္အရ တုိက္လို႔ မရဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးနဲ႔ေပါင္းစပ္မွရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕ တယ္ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ မရ ဘူး။ အမွန္အတုိင္းဆို ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က စစ္တပ္တစ္ခုကုိ အျမဳ ေတကေနစတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒသေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု၊ အေတြးအေခၚ ေပါင္းစံုလူအုပ္ႀကီး၊ လူအုပ္ႀကီးကို အေတြးအေခၚေပၚမွာ စုစည္းထားတဲ့ ပါတီလည္း မဟုတ္ ဘူး။ အဲဒီလူအုပ္ ႀကီးကိုေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္ အျဖစ္ဖဲြ႕စည္းတာ၊ လက္နက္တပ္ ဆင္ရတာ ဘယ္ေလာက္အထိခက္ခဲ မယ္ဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တည္ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ဘာေတြ အားသာသလဲဆုိေတာ့ အဲဒီကာလ ေနာက္ခံႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ဗမာျပည္မွာရိွေနတဲ့ ဗမာနဲ႔ဗမာ မဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အၾကားမွာရိွတဲ့ မယံုၾကည္မႈက အင္မတန္မွ နက္႐ိႈင္းတယ္။ ၈၈ မေရာက္ခင္ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အမ်ားစုေျပာေနတာက ဗမာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္လာ ေတာ့ အားလံုးတုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူတုိ႔စိတ္ထဲရွင္း ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာ က ဗမာနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ျပႆ နာကဗမာမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာက စနစ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္။ အဲဒါကို ရွင္းေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ ဗမာနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေတြၾကား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြၾကား စုစည္းမႈ ပထမဆံုးႏုိင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစံု ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ တကာရဲ႕ စာနာေထာက္ခံအားေပးမႈ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရာက္ ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွဗမာျပည္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ျပႆနာကိုႏုိင္ငံတကာမွာ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ ေလာင္ ေျပာဆုိ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အေရးႀကီး ဆံုးကေတာ့ ဒီေန႔ကာလ ေျပာေျပာေနတဲ့ အမ်ဳိး သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အဲဒီ အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပးဆပ္ ခဲ့ရတာ အမ်ားႀကီး ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္းမွာ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ရဲ ေဘာ္ေတြက ၆ဝဝ ေလာက္ရိွတယ္။ အဲဒီမွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့တာက ၄ဝဝ ေလာက္ရိွတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အသက္ေတြ စေတးၿပီးေတာ့မွ ဗမာနဲ႔ တုိင္းရင္း သားေတြၾကားမွာယံု ၾကည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရိွလာခဲ့တာ။
ဒါဆိုရင္ ဒီေျမာက္ပိုင္းကိစၥမွာ နစ္နာခဲ့ရတဲ့လူေတြအတြက္ ABSDFအေနနဲ႔ဘယ္လိုစီစဥ္ထားလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူမ်ားေတြ ေျပာမွ ေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ဘူး ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္ဝန္ခံထားခဲ့ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အားနည္း ခ်က္ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီအားနည္းခ်က္ ေတြကို တစ္စံုတစ္ရာ အခ်က္ အလက္ေတြ ျပည့္စံုလာတဲ့အခါမွာ အဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႔ တာဝန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔လုိတယ္ လို႔ လက္ခံထားၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေန အခ်က္အလက္ေတြဆုိ တာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တာဝန္ရိွ သူေတြဘက္နဲ႔ တကယ့္ကာယကံ ရွင္ လက္ခံထားတာက တူခ်င္မွတူမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ေတာ့ ႏုိင္ငံ ေရးအရလည္း ၾကည့္ရေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျဖရွင္းတဲ့ကိစၥဟာ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို တြန္း အားေပးမွ မွန္ကန္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ထားတယ္။ ခုလို ေပါ့ဗ်ာ။ တြန္း အားမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ မသင့္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ နစ္နာခဲ့ရတဲ့သူေတြက် ေတာ့ ဒီလိုျမင္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ခုလို အေျခအေနမွာ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းထား တယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ အဓိက တာဝန္ကေတာ့ တရားမွ်တမႈရိွေစဖို႔၊ အမွန္တရား ျဖစ္ေစဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ျပန္ လည္သင့္ ျမတ္ဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နစ္နာ ခဲ့ရတဲ့ သူေတြအတြက္မွ်တ ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ်င္ တယ္။ ABSDF ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုးျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစခ်င္တယ္။
ဟုတ္ကဲ့၊ အဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကို ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားလဲ။
အဲဒီကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လည္း တာဝန္မရိွတဲ့ အဲဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ လည္း လံုးဝပတ္သက္မႈ မရိွတဲ့ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တာဝန္ ရိွတဲ့သူေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတာ။ အခု အဲဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ စေနၿပီ။
ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား
၁။ ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး (တဲြဖက္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁)
၂။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္လင္း (ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္)
၃။ ရဲေဘာ္ေအးလြင္ (ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္)
၄။ ရဲေဘာ္သန္႔ခ်ိန္ျမင့္ (ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္)
၅။ ရဲေဘာ္နန္းယဥ္ (အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္)
ေက်ာ္ရဲလင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...