Saturday, October 12, 2013

<<<<< ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ >>>>>


သန္းဝင္းလႈိင္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္္၏ (၈၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမြးေန႔အႀကိဳ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေတာ္၀င္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္၍ အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ကုိ လႊတ္ေပးရန္လည္း အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟုသိရွွိရသည္။

(စာၾကြင္းႏွစ္စဥ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လည္း ခံစာခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ စုိးစံခဲ့ေသာ ခ်က္ကရီ မင္းဆက္ ( Chakri Dynasty ) မင္းဆက္၏ နဝမေျမာက္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၃၂ ဇြန္ ၂၄ တြင္ ေသြးေျမမက် ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္မွ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ရသည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ေဆာင္းကုလားမင္းသား မဟီဒုိး( Prince Mahidol of Songkla )ႏွင့္ မင္းသမီး ဆုိင္ဝန္ ( The Princess Sangwan Songkla )တုိ႔၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ မဟီဒုိးသည္ မဟာခ်ဴလာ ေလာင္ကြန္မင္း၏ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ေဆးသိပၸံဖခင္ႀကီး ဟူ၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ကုိ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ မတ္ဆာခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္ကိန္းဗရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္၏ ခမည္းေတာ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟားဗက္ တကၠသုိလ္၌ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးသိပၼံကုိ သင္ၾကားလ်က္ရွိေန ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ေလာ့ဆိန္းၿမိဳ႕တြင္ဥပေဒ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပံၸ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ အာနႏၷာမဟီဒုိး နတ္ရြာစံေသာအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ေနာင္ေတာ္၏ အရုိက္အရာကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္ခံေတာ္မူ၍ ယေန႔တုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ စုိးစံေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။

● ေတာ္ဝင္လက္ထပ္သဘင္
ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ ေန႔တြင္ ထုိင္းသံအမတ္ႀကီး ခ်န္ဒရာပူရိဆူနတ္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သူ သီရိေခတ္( Sirikit Kitiyakara ) မင္းသမီးႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမႇားခဲ့၍ ၾကင္ယာေတာ္အား (Queen Somdej Pranang Chao )မိဖုရားဘြဲ႔ ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့သည္။သီရိေခတ္ကုိ ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ ေတြ႔ျမင္ ေမတၲာမွ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ သီရိေခတ္သည္ ႏုပ်ိဳစဥ္အခါက ကမၻာတစ္ခြင္ အေခ်ာ အလွဆံုး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ လက္ထပ္ၿပီး ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မွာပင္ ရာဇဘိေသက အခမ္းအနားကုိ ႀကီးက်ယ္စြာ ဆင္ယင္က်င္းပၿပီး ဘိသိက္ခံခဲ့သည္။

● ျပည္သူၾကားမွာ အမွန္ရွာခဲ့ေသာမင္း
ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ ေရႊနန္းျပႆဒ္မ်ားေပၚတြင္ အၿငိမ့္စား ဇိမ္ခံ၍ ေနႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ဆန္ေသာ နန္းျပႆဒ္မ်ားကုိ သူပုိင္ဆုိင္
သည္။ ထီးတရာပဏၰာခရပါေသာ စာဆုိႏွင့္ညီေအာင္ လည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္အေခါင္ အထြတ္္အဖ်ား ဘုရင္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူအၾကားသုိ႔ဝင္၍ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘူမိေဘာသည္ကား သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္မဟုတ္။ “အင္နာခင္ႏွင့္ ယုိးဒယားဘုရင္” ဝတၴဳထဲကလုိ ေဒါသမာန္မာန ႀကီးမား၍ အာဏာစက္ ျပင္းျပလွေသာသူ၏ ဘုိးေတာ္ဘုရင္ႀကီးလုိ မဟုတ္ေခ်။


ဘူမိေဘာသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုး ေကာင္းရွိသည္။ အမူအရာခက္ထန္ ေမာက္ၾကြားမႈ ကင္းသည္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔သည္။ မည္သူ႔ကုိ မဆုိ ကူညီရုိင္းပင္းလိုေသာ လူမႈဝန္ထမ္းစိတ္ အျပည့္ရွိသည္။ သည္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွန္းလည္း ခံေသာ ဘဝမွေန၍ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ဆင္းကာ ဗိ်ဳင္းေတာႏွင့္ ရႊံ႕ႏြံ ေျခအစံုပင္ကၽြံေစ ဦးေတာ့ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္မွန္လွ်င္ အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ တစုိက္မတ္မတ္ အမွ်င္မျပတ္သယ္ပုိးခဲ့သည္။


ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ တာတမံ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျခင္ေပါ၍ ဗြက္ထူေသာ ဗ်ိဳက္ေတာသုိ႔ပင္ ကုိယ္တုိင္၀င္၍ တုိင္းတာသူ၊ ကုိယ္လက္ မေကာင္းသူမ်ားကုိ ပင္လွ်င္ အၾကင္နာတရားႏွင့္ အားေပး ႏွစ္သိမ့္စကား ေျပာၾကားသူ၊ ေတာင္ေပၚေန ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဘိန္းအစား အျခားေငြရ သီးႏွံမ်ားျဖင့္ အစားထုိး စုိက္ပ်ိဳးရန္ ကုိယ္တုိင္လုိက္လံ စည္းရံုးသူ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပါးအထြက္မ်ားေစဖုိ႔ အတြက္ လယ္ကြင္းမ်ား အတြင္း တကယ္ဆင္း၍ ပညာေပးရင္း စည္းရံုးသူ၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အသိခ်င္း ဖလွယ္သူျဖစ္သည္။

ဘူမိေဘာ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ရာ၌ သူ႔ေနာက္ပါးတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း ပါသည္။ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားဆရာဝန္ေတြလည္း ပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ားက ေဒသခံေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူတုိ႔အား အခမဲ့ေဆးဝါးကု သေပးၾကသည္။ မိဖုရားသီရိေခတ္ ကလည္း ေသွ်ာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါဆုိသလုိ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ ႏွင့္အတူ လုိက္ ပါ၍ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေန ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအား အေႏြးထည္မ်ား ႏွင့္ၿခံဳေစာင္မ်ားကုိ လက္ေဆာင္ ေပးသည္။

“က်မတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပမွာရွိတဲ့ ဘုုရင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလုိ မခ်မ္းသာပါဘူး။ ဘုရင္စနစ္ အရွည္တည္တံ႔ဖို႔ဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ႕အခြန္ေကာက္ေတြနဲ႔ အေထာက္အကူ ျပဳရပါ တယ္။ က်မတုိ႔ အတြက္ေၾကာင့္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ အစုိးရအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ ေစဖုိ႔ က်မတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။. ျပည္သူအက်ိဳး သယ္ပုိးတဲ့ ေနရာမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ကူညီသင့္တယ္လုိ႔ ဘုရင္မင္းျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္”ဟု မိဖုရားသီရိေခတ္ ကဆုိသည္။ ယေန႔ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ ထြန္းသစ္စ စက္မႈႏုိင္ငံဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္း သည္သာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေက်ာရိုးျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဘာက လက္ခံထားသည္။

ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား ၊နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူမႈျပႆနာမ်ား ရွိေနသမွ် တုိင္းျပည္မ တည္ၿငိမ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘုရင္က ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သ႔ူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဘူမိေဘာဘုရင္က “ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးဝါး”ဟု တင္စားခ့ဲသည္။ “ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္”ဆုိသည္မွာလည္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာ၏ ေဆးဝါး အညႊန္းက ရုိးစင္း လြန္းေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည္။ သုိ႔ကလုိ ျပည္သူအက်ိဳးကုိ ေန႔မအား ညမအား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္မွာ (၆၆)ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္ တေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈမ်ား အေတာမသတ္ ႏုိင္ေအာင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္ယူမႈ (၂၂)ႀကိမ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမႈ (၁၁) ႀကိမ္ႏွင့္ ကက္ဘိနက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား(၃၆)ႀကိမ္တုိ႔ကုိ ႀကံဳေတြ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။
ဘူမိေဘာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္တစ္ပါးသာ ျဖစ္ သည္။ သူက ၁၉၈၂ ခု၊ ဧၿပီလထုတ္ လီဒါးစ္(Leaders)မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ “စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္တစ္ပါး အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ သေကၤတျဖစ္လာၿပီး ၊ ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ထားလည္း ေပၚလြင္လာမည္။ သုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာကာ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ဝိညာဥ္လည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္” ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။
သူ၏ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစြမ္းပကားက ႀကီးမားလွသည္။
သူ၏ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားျဖစ္ေစမႈကုိ အမ်ားဆံုး ေရွာင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။သူ၏ အရွိန္အဝါက ျပည္သူမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အစုိးရေတြ တစ္ဖဲြ႔ၿပီးတစ္ ဖြဲ႔သာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဘုရင္ ဘူမိေဘာကုိေတာ့ သစၥာရွိၾကသည္။ ေလးစားၾကသည္။ ျမတ္ႏုိးၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားက ရုိေသ ေလးစားေသာ္လည္း ထုိင္းဘုရင္သည္ အေနမွန္သည္။ အာဏာရယူေရး ကိစၥမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္မွ မပါဝင္ဘဲ သိကၡာသမာဓိ ႏွင့္သာေနသည္။ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားဘဲ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏အေျပာအဆုိ အဆံုးအမ ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ ကုိ တစ္ျပည္လံုးက နာခံၾကသည္။

မည္သူေတြ ျပဳတ္က်၍ မည္သူေတြဘဲ အာဏာရရ အားလံုးကေတာ့ သူ႔အေပၚ သစၥာရွိ၍ ရုိေသေလးစားၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပါင္း (၃၆)ဦး၊၊ ႏုိင္ငံေရး အာဏာ ေျပာင္းလဲ ဆက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းဘုရင္သည္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ ယေန႔ တုိင္စုိးစံေနသည္။ သူသည္ နန္းသက္ အရွည္ဆံုး မင္းတစ္ပါး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အဝ ေပၚထြန္းေရးသုိ႔ ဦးတည္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိမူ လုိလားႏွစ္သက္သူ အျဖစ္ ထင္ရွားေပသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္္တြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ေဖ့အ္ထုိင္းပါတီသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္းမရွိေသာ ဘုရင္စနစ္ဖ်က္ သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရေပသည္။ အတုိက္အခံပါ တီမ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ အပုိဒ္(၆၈) အရ ထုိင္းဘုရင္ မင္းျမတ္ကုိ ႏုိင္ငံဥေသွ်ာင္ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ပါတီမွ ထုိင္းအေျခခံ ဥပေဒကို အလံုးစံု ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္မရွိ ေသာ္လည္း လက္ရွိ ထုိင္းအစုိးရ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကိုမူ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိသည္ဟု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ အနာဂါတ္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးသည္ ေတာ္ဝင္မိသားစု၊ တပ္မေတာ္ အဓိကႀကီးစုိးေနေသာ ထုိင္းနုိင္ငံေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္ရွိ အစုိးရသည္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကုိ မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္လက္ခ္ ရွင္နာဝထရာသာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ လက္ရွိ အစုိးရကိုလည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အေပၚ ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈက် ဆင္းေနသျဖင့္ ထုိင္းဘုရင္ မင္းျမတ္အား ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမွ ဖယ္ရွားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးသည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏို္င္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ယူဆခဲ့ ၾကသည္။


ထုိင္းဘုရင္ မင္းျမတ္ကမူ “ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ထာဝစဥ္ ရွိေနေစဖုိ႔အတြက္ က်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ က႑ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ပဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အင္အားစု ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေနေစဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူအားလံုး အခက္အခဲေတြ ၊စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ ေနရေသာ္လည္း ညီညႊတ္မႈရွိရင္ ဘာမွ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး”ဟူ၍ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ က ဆုိသည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ ပုဂၢိဳေရးအာဏာသည္ သူ၏နန္းသက္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၾကာေလခုိင္ၿမဲ ေလျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ နန္းသက္္ အရွည္ဆံုး မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ကုိပါ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ခံယူခဲ့သည္။ သူသည္ မိမိတုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးကုိ အလုပ္ႏွင့္ လက္အဆက္မျပတ္ တရစပ္သယ္ပုိးေနေသာ္ လည္း တစ္ဖက္ကလည္း မိမိဝါသနာပါရာကုိ အားလပ္ခ်ိန္တုိင္း၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ထုိင္း၊ အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္ ၊ဂ်ာမန္ အပါအဝင္ ဘာသာစကား (၅)ခုကုိ သြက္လက္စြာ ေျပာဆုိႏုိင္သူျဖစ္ သည္။ ပန္းခ်ီႏွင့္ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္းကုိ ဝါသနာထံုၿပီး ဂ်ာဇ္ ေတးဂီတကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဝါသနာထံုခဲ့ သည္။ သီခ်င္းပုဒ္ေရေပါင္း (၅၀)ခန္႔ ေရးသားခဲ့သည္။ သူသည္ ပထမတန္းစား၀င္ ဓါတ္ပံုဆရာလည္း ျဖစ္သည္။ ခရီးထြက္တုိင္း သူ႔လည္ပင္းတြင္ (Nikon) ကင္မရာတစ္လံုးကုိ အၿမဲတမ္း လြယ္လ်က္ေတြ႔ ၾကရသည္။

သူသည္ ေလွေလွာ္ရြက္တုိက္ အားကစားဘက္၌လည္း ခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ က က်င္းပခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရြက္္လြင့္ၿပိဳင္ပဲြ၌ ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးရရွိကာ ႏုိင္ငံဂုဏ္ကုိ ဂုဏ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အခ်ိန္ကုိ အလဟ သမထား၊ ရသမွ်အခ်ိန္အတြင္း စာေရးစာဖတ္သည္။ သူႏွစ္သက္သည့္ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ထုိင္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိ၍ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ ႏွင့္ မိဖုရား သီရိေခတ္တုိ႔တြင္ သမီးေတာ္(၃)ပါးႏွင့္ သားေတာ္ တစ္ပါးထြန္းကားခဲ့သည္။ သားေတာ္မွာ လက္ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္ ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဒန္ထရြန္း ဘုရင့္စစ္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းဆင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏုိင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။. ယခုအခါတြင္ ထုိင္းဘုရင့္ ေလတပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းရြက္လ်က္ရွိသည္။ သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီ သီရိဒံုသည္ လူခ်စ္လူခင္ အမ်ားဆံုးေသာ သမီးေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ထုိင္းတကၠသုိလ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္ အသီးသီးမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘဲြ႔(၁၁)ဘြဲ႔ကုိ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ သီရိဒံုမင္းသမီး သည္ သိပၸံ၊ ရာဇဝင္သမုိင္း၊ ပန္းခ်ီအႏုပညာတုိ႔ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသည္။ ထုိင္းမဟာဂီတကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ သီဆုိတီးမႈတ္ႏုိင္ သူလည္း ျဖစ္ သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔သည္ ေရကုိျခား၍ ၾကားမထင္သကဲ့သုိ႔ ခဲြျခားမရေအာင္ပင္ သေဘာၾကည္ျဖဴခ်စ္ခင္ေလး စားေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိ မည္သူကမွျဖတ္ ေတာက္၍ မရႏုိင္ေအာင္ ခုိင္ၿမဲတည္တံ့လ်က္ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ထုိင္းဘုရင္အား “ဆြမ္ဒက္ဖ်ာ ပတၲရာမဟာရာဇာ” ဟူေသာ ဘဲြ႔ထူးကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ယင္းဘဲြ႔၏ အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္သူအားလံုးက ျမတ္ႏုိး ေလးစားရပါေသာ ဘုရင္ႀကီး (The Great Beloved King) ဟူ၍ အနက္ရေပသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ထုိင္းျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ အစဥ္ေလးစား ၾကည္ညိဳေသာ ဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ ကမၺည္းတင္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေလေတာ့သည္။

ဆရာသန္း၀င္းလိႈင္၏ ေဆာင္းပါးအား ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

မူရင္း - မိုးမခ
  (ကြန္ဆူးမား)(၁၂-၁၀-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...