Thursday, October 3, 2013

တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...... ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ေမးျမန္းခန္း

Thursday, October 3, 2013
သတင္းေမာ္ကြန္း

ကမၻာ႔ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖြဲ႕မွ ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ မာတီအာတီဆာရီတုိ႔အား ၎တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ အိအိတိုးလြင္
က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။
* ႏိုဘယ္ဆုရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေျခအေနကို သံုးသပ္ေပးပါလား။

ဂ်င္မီကာတာ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ေက်နပ္
စရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားပါပဲ။ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကည့္တဲ့ အခါမွာေတာ့ သူလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အနာ ဂတ္အစီအစဥ္ေတြဟာ အင္မတန္မွ အားရ ေက်နပ္မိစရာ ေကာင္းပါ
တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကိုက်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆုိတာကို သိခြင့္ရခဲ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုရွင္းျပတဲ့အတုိင္း ျပန္ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ ဒီတစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္တဲ့ အပစ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲဆုိတာ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ၾကားထဲမွာ
ရရိွထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ကတိ က၀တ္ေတြကို အစုိးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေရွ႕ေမွာက္မွာ အတည္ျပဳခ်င္လုိ႔ဆုိတာကို သိရတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားေတာင္းဆုိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြက်င္းပဖုိ႔။ ဒီအဆင့္
ကေတာ့ အခ်ိန္လည္း ယူရမွာျဖစ္သလုိ အခက္အခဲေတြလည္း ပိုမ်ား လာမွာပါ။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက ေတာင္းဆိုလာမယ့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ သဘာ၀သယံဇာတခြဲေ၀မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။
ဒီအတြက္လည္း သူ႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ေတာ့ သိရပါတယ္။

* အခု သိထားတဲ့အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္း အတာေဆာင္တဲ့အပစ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကို ေအာက္တုိဘာလထဲမွာ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါ လက္ရိွ ရရိွထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဒီထက္ခိုင္မာေအာင္
တည္ေဆာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကိုလုပ္ေပးဖုိ႔ လုိလားတာ ကို ေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီး သားျဖစ္တဲ့အတြက္ ထပ္ထိုးဖုိ႕ လိုမလိုကို စဥ္းစားေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚမွာ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

ဂ်င္မီကာတာ - လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲလုပ္မယ္၊ ဘယ္ေတာ့လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္အတိက်ကိုေတာ့သမၼတႀကီးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥ အေပၚမွာ
မွတ္ခ်က္ေပးဖုိ႔ခက္တယ္။ ဦးေအာင္မင္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ခုိင္မာတဲ့ အပစ္ရပ္စဲဖုိ႔အတြက္ ဒါဟာအေကာင္းဆံုးခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕က
ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ အေပၚ သံသယရိွေနတုန္းပဲ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အတိတ္ကာလတုန္းကလည္း ဒီလုိသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေပမယ့္ ရရိွထားတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို အျပည့္အ၀ အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။
ဒီေတာ့ ဒီပြဲဟာ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ဦးေအာင္မင္း ယူဆတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဦးေအာင္မင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္က လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ယူဆတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာကို သေဘာမတူတဲ့အုပ္စုက အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ ရိွမွာပါ။ ဦးေအာင္မင္းအေနနဲ႔က အဓိကအုပ္စုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီးစစ္တုိက္ေနမယ့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက ရရိွလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကိုအားလံုး နားလည္ လက္ခံ
လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။ မာတီအာတီဆာရီ လက္ရိွအေျခအေနအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပႏုိင္ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္မကုန္ခင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အားလံုး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီကမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြကို
ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚ တက္လွမ္းႏုိင္မွာပါ။ အပစ္မရပ္ဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္မထုိးဘဲနဲ႔ေတာ့ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္း ဖုိ႔ဆုိတာ အင္မတန္ ခက္ခဲမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္
ယူဆတာကေတာ့ အားလံုးဟာ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္ညီလက္ညီ တက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ုိင္းေတြဆီသြားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို အားလံုးေရာက္ရိွေအာင္ တြန္းအားေပး
ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ကိုတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အတိတ္က အာဃာတ အမုန္းတရားေတြကုိ ေရွာင္ရွားရမယ္ဆုိတာပဲ။

* တိုက္ပြဲ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကတဲ့ အဓိကအခ်က္က တပ္မေတာ္ေၾကာင့္လို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွတယ္။ ဘယ္လို သံုးသပ္မိပါလဲ။ ခုိင္မာတဲ့ အပစ္ရပ္စဲေရးရဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိမလဲ။

မာတီအာတီဆာရီ - အခုေလာေလာဆယ္အေျခအေနကို သံုးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိတာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေနတဲ့အဆင့္ပါပဲ။ မတူညီတဲ့အုပ္စုေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ဆဲ အဆင့္ေပါ့။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ကနဦးအဆင့္ပဲ ရိွေသးတာပါ။
ဒီကေနမွ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမွာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ တစ္ခဏနဲ႔မရႏိုင္ပါဘူး။

တစ္ကမၻာလံုးမွာျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ အေျခအေနေတြကိုလည္း နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာရယ္ဆုိရင္ အမွန္တကယ္ အပစ္မရပ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လို႔ မရႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အမုန္းပြားမႈ၊ နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္တာ
ေတြကို ေရွာင္ရွားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြ ေျပာႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္။

* ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာရိွတယ္လို႔ ျမင္လား။

မာတီအာတီဆာရီ - ေယဘူယ်အား ျဖင့္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ
တုိင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြရိွစျမဲပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ တပ္မေတာ္ကလည္း အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳျပင္ဆင္ၿပီးသားလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ေတာ့ယူရမယ္။ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမယ္ဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။
ဒီခရီး စဥ္အတြင္းမွာလည္း မတူညီတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆြး ေႏြးခြင့္ရခဲ့တယ္။

အံ့ဩဖုိ႔ အားေကာင္းတာက အားလံုး အေရွ႕ကိုခ်ီတက္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတာပဲ။ ဒီမုိကေရစီ
စနစ္ထူေတာင္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ရ ေလ့ရိွတဲ့ မတူညီတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ မတူညီတဲ့ အျမင္
ေတြရိွေနတာကိုလည္း သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒီလုိ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြရိွေပမယ့္ အားလံုးတစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းႏုိင္တာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရိွ ခ်ီတက္ေနတဲ့ အျပဳ သေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
ေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမယ့္ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအေနအထားဟာေနာက္ျပန္ လွည့္ဖုိ႔အတြက္ မလြယ္ကူပါဘူး။

* တုိင္းရင္းသားေတြကၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုတုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ခုိင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္
ထားေတာ့ သူတုိ႕ေမွ်ာ္လင့္သလုိ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။

ဂ်င္မီကာတာ - ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မသိႏုိင္သလုိ ဘယ္သူမွလည္း အတိအက်မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ အခုစီစဥ္ေနတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ အပစ္ရပ္စဲ
ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါလီမန္မွာရိွတဲ့ အႏုိင္ရ ပါတီက အမတ္ေတြနဲ႔အတူအတုိက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမတ္ေတြကလည္း ေထာက္ခံ
အတည္ျပဳေပးဖုိ႔ လိုတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္မယ္လုိ႔ကြ်န္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။

* သမၼတနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရတယ္ဆုိေတာ့ အနာဂတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔သေဘာတူညီခ်က္၊ ကတိ က၀တ္ ရခဲ့တာမ်ဳိးရိွလား။

ဂ်င္မီကာတာ - အနာဂတ္အစီအစဥ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ မလုိအပ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလာတာ အဖြဲ႕၀င္ သံုးေယာက္ပဲ ဆုိေပမယ့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းကို သမၼတႀကီးက ႀကိဳဆုိလက္ခံခဲ့သလို အသိအမွတ္လည္း ျပဳခဲ့ပါတယ္။
အခု ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ The Elders က ဘယ္အခန္းက႑ကိုမဆုိကူညီဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္တယ္ဆုိတာကိုလည္း သူေကာင္းေကာင္း နားလည္ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြမွာ ကူညီဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းမယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖြဲ႔ (The Elders) မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဂ်င္မီကာတာ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ
သမၼတေဟာင္း မာတီအာတီဆာရီႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂ႐ိုဟာလမ္ဘရန္႔တ္လမ္း တို႔သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔လာေရာက္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား ပံ့ပိုးကူညီရန္၊ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ မိမိလူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္းေျပ လည္ေအာင္ ႀကိဳးစားညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေရးအတြက္ ကူညီရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

myanmar.mmtimes

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...